Byla 2-585/2012
Dėl turtinės žalos atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Nijolės Piškinaitės ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Hidrostatyba“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. gruodžio 20 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Semperfis“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Hidrostatyba“ dėl turtinės žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Semperfis“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Hidrostatyba“ 493 142,58 Lt turtinės žalos atlyginimą, procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Pareikštiems reikalavimams užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti ieškinio sumai atsakovui nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ir/ar nekilnojamąjį turtą bei turtines teises, o šio turto nesant ar esant nepakankamai – areštuoti atsakovo lėšas. Ieškovas prašymą grindė atsakovo nenoru geranoriškai imtis veiksmų sumažinant ieškovo patirtą žalą ir didele ieškinio suma.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. gruodžio 20 d. nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – areštavo atsakovo nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o jo nesant arba esant nepakankamai – turtines teises ir lėšas, neviršijant 493 142,58 Lt sumos. Teismas sprendė, kad ieškinio suma laikytina didele, todėl objektyviai padidina būsimo teismo sprendimo neįvykdymo grėsmę. Byloje nėra duomenų, kurie objektyviai atspindėtų atsakovo turtinę padėtį. Atsakovas žinojo apie klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą, tačiau teismui nepateikė jokių duomenų, paneigiančių pagrindą taikyti šias priemones. Byloje nesant duomenų apie atsakovo turtinę padėtį, nėra pagrindo teigti, kad atsakovo turtinė padėtis yra gera.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Hidrostatyba“ prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. gruodžio 20 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – panaikinti laikinąsias apsaugos priemones. Teismui nepanaikinus pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovas prašo taikyti atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą. Nurodo, kad teismas privalėjo būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką įvertinti ne vadovaudamasis absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgdamas į atsakovo finansines galimybes. Ieškovas teismui buvo pateikęs atsakovo kai kuriuos rodiklius, iš kurių matyti gana svarbus faktorius – atsakovo didelė finansinės veiklos apyvarta, tačiau teismas nevertino šių duomenų. Atsakovas kartu su atskiruoju skundu pateikia dokumentus, kurie patvirtina, kad šiuo metu įmonėje dirba 438 darbuotojai, todėl vien jų uždarbiui atsakovas skiria ne vieną milijoną litų. Bet kokie atsakovo finansinių srautų sustabdymai neabejotinai sukels sunkias pasekmes ir negatyvią grandininę reakciją. Todėl teismas privalėjo bent paanalizuoti ieškovės reikalavimo pagrįstumą. Net detaliai neįsigilinus į ieškinio esminius aspektus, aiškiai matyti, kad atsakovas neatliko veiksmų, kurie galėjo padaryti ieškinyje nurodytą turtinę žalą. Ieškovas, kurį atstovauja advokatas, turėjo visas galimybes detaliau išsiaiškinti atsakovo finansinę padėtį, kadangi tokia informacija apie juridinius asmenis yra viešai prieinama. Teismas nepareikalavo ieškovo pagrįsti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą. Teismų praktikoje pripažįstama, kad šių priemonių taikymo poreikį nulemia realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimas, kurį privalo įrodyti asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Be to, teismas, turėdamas atsakovo rašytinį prašymą netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių ir kai kuriuos argumentus dėl ieškinio reikalavimų pagrįstumo, nesilaikė CPK 147 straipsnio 1 dalies reikalavimo apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pranešti atsakovui ir sudaryti sąlygas pareikšti sukonkretintą poziciją ar pateikti įrodymus dėl turtinės padėties. Atsakovas turi pakankamai laisvo nuo įkeitimų ir įsipareigojimų turto, kas rodo atsakovo galimybę atsiskaityti su kreditoriais.

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Semperfis“ prašo atskirąjį skundą atmesti ir Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. gruodžio 20 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad ieškovas, remdamasis viešuosiuose registruose prieinama informacija, padarė išvadą, kad ginčo suma atsakovui yra didelė. Atsakovas, teikdamas teismui prašymą, kuriuo prašė netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, nepateikė jokių įrodymų, kurie paneigtų prezumpciją, kad ieškinio suma atsakovui yra didelė. Teismas atsižvelgė į atsakovo nurodytą aplinkybę, kad apyvartinių lėšų areštas gali apsunkinti atsakovo veiklą ir nurodė, visų pirma, areštuoti kitokį atsakovo turtą nei apyvartines lėšas. Atskirajame skunde nurodytas prašymas taikyti atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą negali būti teikiamas apeliacinės instancijos teismui su atskiruoju skundu. Šį prašymą turi nagrinėti pirmosios instancijos teismas.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Laikinosios apsaugos priemonės yra kompleksas teismo taikomų po vieną ar kelias priemonių dėl atsakovui priklausančio turto (kilnojamojo, nekilnojamojo, lėšų, turtinių teisių) nuosavybės teisių apribojimų ir kitų įpareigojimų, draudimų ar veiksmų sustabdymo, kuriais siekiama užtikrinti sprendimo, kuris bus priimtas ateityje, įvykdymą bei kartu išvengti teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimo arba pasidarymo nebeįmanomo.

12Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones grindė didele ieškinio suma. Pažymėtina, kad paprastai pagal teismų praktiką ši aplinkybė preziumuoja būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes tai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Tačiau tai yra nuginčijama prezumpcija, kurią atsakovas gali motyvuotai paneigti, pateikęs teismui duomenis apie savo turtinę padėtį. Kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, t. y. ar jam ši ieškinio suma yra didelė.

13Iš byloje pateikto atsakovo 2010 m. balanso matyti, kad atsakovo turto vertė sudaro 132 823 299 Lt, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 108 373 632 Lt (b. l. 35-36). Atsakovo 2010 m. pelno (nuostolių) ataskaita patvirtina, kad atsakovas dirba pelningai, 2009 m. atsakovas gavo 2 359 868 Lt pelno, o 2010 m. – 974 954 Lt (b. l. 34). Atsakovas kartu su atskiruoju skundu pateikė pažymą, iš kurios matyti, kad ieškovas turi 438 darbuotojus, sezono metu – iki 565 darbuotojų, kuriems kas mėnesį priskaičiuojamas darbo užmokestis (su mokesčiais) sudaro nuo 1,8 mln. Lt iki 2 mln. Lt (b. l. 48). Atsižvelgiant į šias aplinkybes, nagrinėjamu atveju negalima daryti išvados, kad pareikštas reikalavimas (493 142,58 Lt) atsakovui yra toks didelis, kad iš esmės padidintų būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką ieškinio tenkinimo atveju. Priešingai, atsakovas dirba pelningai ir turi pakankamai turto, kurio visiškai pakaktų ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymui.

14Nurodytos aplinkybės teisėjų kolegijai leidžia daryti išvadą, kad ieškinys pareikštas ekonomiškai stipriam ūkio subjektui, kurio finansinę padėtį apibūdinantys duomenys paneigia prielaidas dėl didelės ieškinio sumos sąlygotos grėsmės teismo sprendimo įvykdymui egzistavimo. Be to, byloje nėra įrodymų, kurie leistų daryti išvadą, kad atsakovas mėgintų savo turtą realizuoti, perleisti tretiesiems asmenims ar kitaip bandytų sumenkinti savo turtinę padėtį, siekdamas išvengti prievolių, galinčių atsirasti ieškinio tenkinimo atveju, įvykdymo.

15Ieškovas kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė duomenis, kad dalis atsakovui priklausančio turto yra įkeista, užtikrinant atsakovo įsipareigojimus. Teisėjų kolegija pažymi, kad rinkos ekonomikos sąlygomis turto įkeitimas yra normali verslo vystymo praktika, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, vadovaujantis vien tuo argumentu, kad dalis atsakovo turto yra įkeista, nebūtų sąžininga poveikio priemonė ekonomiškai stipraus ūkio subjekto atžvilgiu.

16Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, netinkamai įvertino šiam klausimui išspręsti reikšmingas aplinkybes, pažeidė civilinio proceso teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, todėl klausimą išsprendė neteisingai, o tai yra pagrindas panaikinti skundžiamą nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Teisėjų kolegija nepasisako dėl kitų atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentų, kadangi, panaikinus skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį dėl šioje nutartyje nurodytų motyvų, jų vertinimas nebeturi teisinės reikšmės teisingam laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimo išsprendimui.

17Dėl žyminio mokesčio

18Už atskiruosius skundus dėl nutarčių dėl laikinųjų apsaugos priemonių mokamas 100 Lt žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 2 dalis). Kadangi apeliantas, pateikdamas atskirąjį skundą, žyminio mokesčio nesumokėjo, patenkinus atskirąjį skundą, valstybei iš ieškovo priteistinas 100 Lt žyminis mokestis.

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

20Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. gruodžio 20 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškovo UAB „Semperfis“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

21Priteisti valstybei iš ieškovo UAB „Semperfis“ (juridinio asmens kodas 111794844) 100 Lt (vieną šimtą litų) žyminio mokesčio.

22Nutarties nuorašą išsiųsti Turto arešto aktų registro tvarkytojui – Centrinei hipotekos įstaigai.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Semperfis“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. gruodžio 20 d. nutartimi pritaikė... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 8. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Hidrostatyba“ prašo panaikinti Klaipėdos... 9. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Semperfis“ prašo... 10. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 11. Laikinosios apsaugos priemonės yra kompleksas teismo taikomų po vieną ar... 12. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas būtinumą taikyti... 13. Iš byloje pateikto atsakovo 2010 m. balanso matyti, kad atsakovo turto vertė... 14. Nurodytos aplinkybės teisėjų kolegijai leidžia daryti išvadą, kad... 15. Ieškovas kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė duomenis, kad... 16. Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 17. Dėl žyminio mokesčio... 18. Už atskiruosius skundus dėl nutarčių dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 20. Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. gruodžio 20 d. nutartį ir... 21. Priteisti valstybei iš ieškovo UAB „Semperfis“ (juridinio asmens kodas... 22. Nutarties nuorašą išsiųsti Turto arešto aktų registro tvarkytojui –...