Byla 2S-896-580/2018
Dėl antstolio M. D. veiksmų, suinteresuotas asmuo byloje UAB „NFQ Technologies“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūra Marija Strumskienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB „zzz.lt“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 12 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „zzz.lt“ skundą dėl antstolio M. D. veiksmų, suinteresuotas asmuo byloje UAB „NFQ Technologies“.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. pareiškėjas UAB „zzz.lt“ pateikė antstoliui M. D. skundą dėl antstolio veiksmų, kuriuo prašė panaikinti 2017-06-22 patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, panaikinti antstolio 2017-06-22 raginimą įvykdyti sprendimą, panaikinti antstolio 2017-06-22 vykdymo išlaidų paskaičiavimą, priimtus vykdomojoje byloje Nr. 0028/17/01000. Skunde nurodė, kad antstolis M. D. 2017-06-22 neteisėtai priėmė vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl 34 008,28 Eur skolos išieškojimo iš skolininko UAB „zzz.lt“ išieškotojo UAB „NFQ Technologies“ naudai. Buvo akivaizdžios kliūtys priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, kadangi pareiškėjas Lietuvos arbitražo teismo sprendimą apskundė Lietuvos apeliaciniam teismui. Antstolis turėjo patikrinti, ar Lietuvos arbitražo teismo sprendimas neapskųstas, o tai nustatęs, turėjo atsisakyti priimti vykdyti.
 1. Antstolis M. D. patvarkymu atsisakė tenkinti pareiškėjo skundą ir persiuntė teismui. Nurodė, kad vykdo Vilniaus miesto apylinkės teismo išduotą vykdomąjį dokumentą dėl 38 973,43 Eur išieškojimo. Vykdomasis dokumentas atitiko visus nustatytus reikalavimus. Komercinio arbitražo įstatymo 41 straipsnio 1 dalis numato, jog arbitražo sprendimas įsiteisėja nuo priėmimo momento ir turi būti vykdomas. Lietuvos apeliacinis teismas 2017-06-28 nutartimi atmetė skolininko prašymą sustabdyti Lietuvos arbitražo teismo 2017-06-16 sprendimo vykdymą. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017-06-29 atmetė skolininko prašymą dėl vykdymo veiksmų sustabdymo, nurodydamas, jog pareiškėjas piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, bei skyrė skolininkui baudą.
 1. Suinteresuotas asmuo UAB „NFQ Technologies“ atsiliepimu prašė skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas bei skirti pareiškėjui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, 50 procentų skiriant UAB „NFQ Technologies“. Arbitražo teismo sprendimo įsiteisėjimas ir vykdytinumas siejamas su priėmimo momentu ir nepriklauso nuo apskundimo. Lietuvos apeliacinis teismas išimtiniais atvejais gali sustabdyti sprendimo vykdymą. Lietuvos apeliacinis teismas 2017-06-28 nutartimi atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Suinteresuoto asmens manymu, pareiškėjas sąmoningai piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis. Tai patvirtino Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017-06-29 ir 2017-07-11 nutartimis atsisakęs stabdyti arbitražo teismo sprendimo vykdymą, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-06-29 nutartimi pareiškėjui jau skirta 5 792 Eur bauda.
 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. rugpjūčio 31 d. nutartimi pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų atmetė ir pareiškėjui paskyrė 500 Eur baudą, 50 procentų baudos išieškant į valstybės biudžetą, o 50 procentų baudos paskiriant suinteresuotam asmeniui UAB „NFQ Technologies“. Teismas nustatė, kad antstoliui M. D. pateiktas vykdymui Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-06-22 vykdomasis raštas dėl 38 973,43 Eur skolos ir kitų mokėjimų išieškojimo. 2017-06-22 patvarkymu antstolis priėmė dokumentą vykdyti, priėmė patvarkymą dėl vykdymo išlaidų paskaičiavimo ir raginimą skolininkui įvykdyti sprendimą. Teismas įvertino vykdomąjį dokumentą pagal CPK 651 straipsnio 2 dalies kriterijus ir sutiko su antstoliu, jog nebuvo kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą. Arbitražo teismo sprendimas įsiteisėja nuo priėmimo momento ir yra vykdytinas dokumentas. Sprendimą šalys privalo vykdyti, o priverstine tvarka vykdoma Civilinio proceso kodekso tvarka. Lietuvos apeliacinis teismas 2017-06-28 nutartimi netenkino pareiškėjo prašymo sustabdyti Lietuvos arbitražo teismo 2017 m. birželio 16 d. sprendimo vykdymą. Taip pat ir Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017-06-29 ir 2017-07-11 nutartimis atmetė skolininko prašymą dėl antstolio veiksmų sustabdymo, o 2017-06-29 nutartimi konstatavo skolininko piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, siekiant apgauti teismą, sąmoningai veikiant prieš teisės normomis sureguliuotą vykdymo procesą, todėl skyrė 5 792 Eur baudą.
 1. Teismas sutiko su UAB „NFQ Technologies“, jog pareiškėjas, nepagrįstai teikdamas skundą dėl antstolio veiksmų, piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis. Skolininko prašymai dėl laikinųjų apsaugos priemonių 3 kartus atmesti, Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017-06-29 nutartimi konstatavo skolininko piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Skundas įvertintas kaip prieštaraujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principams, trukdantis teisingam ir greitam vykdymo procesui, kuo pažeidžiami išieškotojo interesai. Teismas atsižvelgė į išieškotiną sumą, tai, jog pareiškėjui jau skirta bauda ir paskyrė 500 Eur baudą.
 1. Pareiškėjas UAB „zzz.lt“ CPK 107 straipsnio 1 dalies tvarka pateikė 2017-09-11 prašymą panaikinti ar sumažinti baudą, kuriuo prašė panaikinti baudą, o teismui nusprendus baudos nenaikinti, prašė paskirtos baudos dydį sumažinti iki protingo dydžio. Nurodė, kad baudos skyrimas pareiškėjui už tai, kad jis gindamas pažeistas teises kreipėsi į teismą, prieštarauja CPK 5 straipsnyje ir Konstitucijos 30 straipsnyje įtvirtintai teisei kreiptis į teismą. Skųsdamas antstolio veiksmus pareiškėjas siekė, kad Lietuvos apeliaciniam teismui apskųstas arbitražo teismo sprendimas nebūtų vykdomas, nes buvo sprendimo vykdymo atgręžimo grėsmė. Suinteresuotas asmuo, kurio naudai antstolis vykdė sprendimą, nekilnojamojo turto neturi. Išieškojus lėšas pagal apskųstą arbitražo teismo sprendimą ir paaiškėjus, jog skola išieškota neteisėtai, būtų sunku grąžinti lėšas. Teisės pareikšti ieškinį įgyvendinimas piktnaudžiavimu teisėmis gali būti laikomas tik išimtiniais atvejais. Skiriant baudą pagal CPK 95 straipsnio 1 dalį būtina nustatyti nesąžiningą elgesį. Teismas galėjo paskirti baudą, jei būtų nustatyta, kad pareiškėjas siekė užvilkinti išieškojimo procesą, tačiau to nebuvo nustatyta.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. rugsėjo 12 d. nutartimi UAB „zzz.lt“ prašymą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 31 d. nutartimi paskirtos baudos panaikinimo ar sumažinimo atmetė. Teismas pažymėjo, kad baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti būtinos sąlygos: šalies nesąžiningumas ir pareiškimo teismui nepagrįstumas arba sąmoningas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Pareiškėjas buvo atstovaujamas profesionalaus advokato, kuris turėjo išaiškinti veiksmų pasekmes. Veiksmai teikiant skundus ar prašymus stabdyti vykdymo procesą sukelia nepatogumų, rūpesčių vykdymo procese, tokiu būdu sutrikdomas vykdymo procesas, nes vykdomoji byla perduodama teismui ir antstolis negali atlikti vykdymo veiksmų. Pareiškėjas 2 kartus nepagrįstai teikė prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir šį nepagrįstą skundą, bandydamas sustabdyti antstolio vykdymo veiksmus. Pareiškėjas nenurodė aplinkybių, kurios paneigtų teismo išvadas dėl pareiškėjo elgesio. Laikė, kad nėra pagrindo baudos mažinti, nes baudos dydis laikomas protingu, kitose bylose tam pačiam pareiškėjui teismai skirdavo 5 000 Eur baudas. Pareiškėjas nepateikė duomenų, kad bauda nepagrįstai didelė, kad jos sumokėjimas galėtų turėti reikšmės jo tolimesnei veiklai ar būtų suvaržytos pareiškėjo teisės ar teisėti interesai.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8

 1. Pareiškėjas UAB „zzz.lt“ prašė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 12 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – panaikinti baudą, paskirtą UAB „zzz.lt“, o, teismui nusprendus nenaikinti paskirtos baudos, prašė ją sumažinti iki protingo dydžio. Pakartojo 2017-09-11 prašyme dėl baudos panaikinimo ar sumažinimo nurodytus argumentus.
 1. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo UAB „NFQ Technologies“ prašė atskirąjį skundą atmesti ir suinteresuoto asmens naudai priteisti 363 Eur bylinėjimosi išlaidų. Pažymėjo, kad pareiškėjo nesąžiningumas ir piktnaudžiavimas yra sąmoningas ir sisteminis. Pareiškėjas siekia bet kokią kaina sutrukdyti Lietuvos arbitražo teismo 2017-06-16 sprendimo vykdymui ir per vieną mėnesį pateikė ne vieną nepagrįstą prašymą stabdyti sprendimo vykdymą. 2017-06-19 pareiškėjas pateikė Lietuvos apeliaciniam teismui skundą dėl arbitražo teismo sprendimo, kuriuo prašė panaikinti sprendimą ir stabdyti sprendimo vykdymą. Pareiškėjui buvo žinomas arbitražo sprendimo įsiteisėjimo ir jo vykdymo sustabdymo teisinis reguliavimas. Kai Lietuvos apeliacinis teismas atsisakė tenkinti prašymą stabdyti sprendimo vykdymą, o pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, 2017-06-29 nutartimi atsisakė stabdyti arbitražo teismo sprendimo vykdymą bei skyrė pareiškėjui 5 792 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, pareiškėjas toliau palaikė akivaizdžiai nepagrįstą skundą ir tuo blokavo arbitražo teismo sprendimo vykdymą. Antstolis negalėjo atlikti išieškojimo veiksmų, kol vykdomoji byla buvo pirmosios instancijos teisme. 2017-07-10 pareiškėjas pabandė dar kartą sustabdyti išieškojimo vykdymą, pateikdamas pirmosios instancijos teismui nepagrįstą prašymą civilinėje byloje Nr. e2YT-7188-816/2017. 2017-06-21 pareiškėjas yra viešai paskelbęs apie savo veiklos nutraukimą, todėl arbitražo sprendimas gali būti niekada neįgyvendintas. Pareiškėjo atskirasis skundas ir kiti jo skundai nukreipti tam, kad jis turėtų daugiau laiko paslėpti likusį turtą ir lėšas, tapti nemokiu ir taip išvengti sprendimo vykdymo.
 1. Pareiškėjas tęsia nesąžiningus veiksmus ir klaidina teismą, nurodydamas tikrovės neatitinkančias aplinkybes. Pareiškėjas mini Nekilnojamojo turto registro duomenis, kad suinteresuotas asmuo neturi nekilnojamojo turto. Pareiškėjas bandė apsunkinti suinteresuoto asmens finansinę padėtį, pateikdamas visiškai nepagrįstą priešieškinį ir prašydamas areštuoti 429 172,72 Eur vertės turtą. Suinteresuotas asmuo pateikė Vilniaus apygardos teismui dokumentus, iš kurių turinio matyti, jog jo veikla pelninga: 2013 m. grynasis pelnas siekė 349 092 Lt, 2014 m. – 629 769 Lt, 2015 m. – 660 764 Eur, 2016 m. 1 092 232 Eur. Auga ir turto dydis, kuris 2016-12-31 siekė 3 696 706 Eur. 2017-06-27 suinteresuotas asmuo pateikė Lietuvos apeliaciniam teismui dokumentus, patvirtinančius jo puikią finansinę būklę, todėl pareiškėjas šiuos duomenis žinojo.

9IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Atskirasis skundas tenkintinas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą analizuojant skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis).
 1. Išnagrinėjęs atskirąjį skundą, absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2 dalies 1–7 punktuose, apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).
 1. Apeliacinis procesas vyksta dėl remiantis CPK 95 straipsnio 1 dalimi teismo paskirtos baudos už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis pagrindų bei dydžio.
 1. Byloje nustatyta, jog Lietuvos arbitražo teismo 2017-06-16 sprendimu iš pareiškėjo suinteresuotam asmeniui priteista 34 008,28 Eur skolos bei delspinigių, 7,64 proc. palūkanos ir 4 965,15 Eur bylinėjimosi išlaidų. 2017-06-21 pareiškėjas padavė skundą Lietuvos apeliaciniam teismui (civilinė byla Nr. e2A-150-370/2018). Lietuvos apeliacinis teismas 2017-06-28 nutartimi netenkino pareiškėjo prašymo sustabdyti Lietuvos arbitražo teismo 2017 m. birželio 16 d. sprendimo byloje Nr. 1-2/2017 vykdymą. Tą pačią dieną (2017-06-28) pareiškėjas surašė skundą dėl antstolio veiksmų, kurį 2017-07-03 pateikė antstoliui M. D., skundu taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje. Dėl prašymo sustabdyti vykdymo veiksmus priimta Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-06-29 nutartis, kuria prašymas stabdyti antstolio veiksmus atmestas ir paskirta 5 792 Eur bauda valstybės naudai už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis – už nepagrįstą procesinį dokumentą, sąmoningą veikimą prieš greitą bylos išnagrinėjimą. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-07-11 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2YT-7188-816/2017 buvo atmestas pareiškėjo prašymas stabdyti antstolio M. D. vykdymo veiksmus. Iš minėtos nutarties matyti, jog pareiškėjas padavė kitą skundą dėl antstolio veiksmų, kuriuo prašė įpareigoti antstolį sumažinti arešto mastą 85,42 Eur suma, nes antstolis areštavo 40 206,08 Eur, nors buvo reikalinga areštuoti 40 120,66 Eur.
 1. Susiklosčiusi situacija rodo, jog už vieno procesinio dokumento pateikimą teismui pareiškėjui dviejuose atskiruose procesuose yra paskirtos dvi atskiros baudos už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, kurios grindžiamos CPK 95 straipsnio 1 dalimi. Šią padėtį sąlygojo teisinis reguliavimas, pagal kurį dėl skundo dėl antstolio veiksmų galima pradėti atskirus procesus. CPK 510 straipsnis nustato, jog jeigu skundą dėl antstolio veiksmų teikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka. Vykdant šią procedūrą buvo priimta Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-06-29 nutartis, kuria prašymas stabdyti antstolio veiksmus atmestas ir paskirta 5 792 Eur bauda valstybės naudai. Teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis ši bauda Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-08-07 nutartimi sumažinta iki 5 000 Eur. Nutartis neįsiteisėjusi, apskųsta atskiruoju skundu. To paties skundo dėl antstolio veiksmų kitas egzempliorius buvo įteiktas antstoliui ir pradėtas atskiras procesas dėl skundo dėl antstolio veiksmų, kuris baigėsi Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-08-31 nutartimi, kuria pareiškėjui paskirta 500 Eur bauda už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, kuri taip pat grindžiama CPK 95 straipsnio 1 dalimi. Vertintina, jog už viename procesiniame dokumente pareikštus atskirus, tačiau susijusius procesinius prašymus – taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir panaikinti antstolio patvarkymus, pareiškėjui paskirtos dvi baudos.
 2. Konstitucijos 31 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad niekas negali būti baudžiamas už tą patį nusikaltimą antrą kartą. Konstitucinis Teismas, aiškindamas šį Konstitucijoje įtvirtintą teisės principą, ne kartą pasisakė (Konstitucinio Teismo 2001 m. gegužės 7 d., 2001 m. spalio 2 d., 2005 m. lapkričio 10 d., 2008 m. sausio 21 d., 2009 m. birželio 8 d. nutarimai), pažymėdamas, kad jis reiškia draudimą bausti antrą kartą už tą pačią teisei priešingą veiką – už tą patį nusikaltimą, taip pat už tą patį teisės pažeidimą, kuris nėra nusikaltimas. Principas non bis in idem įtvirtintas Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 7 protokolo 4 straipsnio 1 dalyje. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-04-04 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-148/2012 išaiškinta, kad principas non bis in idem taikytinas ir civilinėse bylose.
 3. Tai, kad apeliantui už tame pačiame procesiniame dokumente išdėstytus prašymus paskirtos dvi baudos, laikoma dvigubo baudimo negalimu principo pažeidimu. Kadangi pareiškėjui Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-06-29 nutartimi jau buvo paskirta bauda, tai pakartotinis baudos skyrimas buvo negalimas. Baudos pagal CPK 95 straipsnio 1 dalį skyrimo tikslas, visų pirma, yra viešojo intereso – tinkamo proceso užtikrinimo, apsauga, todėl konstitucinio principo pažeidimo nustatymas, nesant tokių atskirojo skundo argumentų, nelaikomas atskirojo skundo ribų peržengimu.
 4. Taip pat pastebėtina, jog pareiškėjo veiksmai vykdymo proceso eigai netrukdė. Kadangi laikinosios apsaugos priemonės nebuvo pritaikytos ir vykdymo veiksmai nebuvo sustabdyti, antstolis galėjo toliau tęsti vykdymo veiksmus. Teismui priimant sprendimą dėl skundo dėl antstolio veiksmų nėra būtina turėti vykdomosios bylos originalo, gali būti pateikiama ir vykdomosios bylos kopija.
 5. Kadangi atskirasis skundas patenkintas, nustačius, jog pirmosios instancijos teismas neturėjo teisės pakartotinai skirti baudos už tą patį veiksmą, suinteresuoto asmens patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos (CPK 93 straipsnio 1 dalis).
 6. Dėl anksčiau išvardintų aplinkybių daroma išvada, kad pirmosios instancijos teismo nutartis turi būti panaikinta, o klausimas išspręstas iš esmės (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

11Vadovaudamasis CPK 334–339 straipsniais, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

12Pareiškėjo UAB „zzz.lt“ atskirąjį skundą tenkinti.

13Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 12 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – panaikinti baudą, paskirtą UAB „zzz.lt“.

Proceso dalyviai
Ryšiai