Byla 2A-1183-370/2010

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Danguolės Martinavičienės, kolegijos teisėjų Eugenijos Morkūnienės, Albinos Pupeikienės, sekretoriaujant Jelenai Ušakovai, dalyvaujant ieškovei Danutei Martinaitienei, ieškovės atstovui advokatui Olegui Drobitkai, trečiojo asmens AB Turto banko atstovui Valentui Gailiui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-74-105/2010 pagal ieškovės D. M. ieškinį atsakovei Gyvenamųjų namų statybos bendrijai „Būstas“ dėl pajaus atidalijimo natūra, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų atsakovo pusėje VĮ Registrų centro Tauragės filialas, antstolė Brigita Tamkevičienė, Tauragės rajono savivaldybė, AB Turto bankas, bei trečiojo asmens AB Turto banko apeliacinį skundą dėl Tauragės rajono apylinkės teismo 2010-04-12 sprendimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3ieškovė ieškiniu teismo prašė atidalyti jai priklausantį pajų Gyvenamųjų namų statybos bendrijoje „Būstas“ natūra, jai pripažinti nuosavybės teisę į 3-ų kambarių butą su rūsiu, esantį ( - ), unikalus numeris ( - ).

4Atsakovė su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad ieškovė neįnešė 20 000 rublių pajaus pagal VĮ „Telga“ GNSK narių visuotinio susirinkimo 1992-05-06 nutarimą.

5Tauragės rajono apylinkės teismas 2010-04-12 sprendimu ieškinį tenkino. Teismas nustatė, kad ieškovės vardu 55 545 rub. padovanojo VĮ „Telga“, 10 000 rub. įnešė pati ieškovė – šiomis lėšomis ieškovei priklausantis butas buvo visiškai pastatytas. Valstybinio projektavimo instituto „Miestprojektas“ skaičiavimu, ieškovės buto statybos vertė tuo metu buvo 27 600 rub., o faktiškai jos buto statybai išleista 65 545 rub. Pagal GNSB „Būstas“ įstatų 13.5 p. bendrijos narys turi teisę bet kuriuo metu išstoti iš bendrijos narių. Ieškovei nutraukus narystę su ja turėjo būti atsiskaitoma. To padaryta nebuvo. Ieškovei priteisti pajų pinigais yra netikslinga, ji neturės pirmenybės prieš AB Turto banką, kuriam priteista virš 2 000 000 Lt. Teismas nusprendė, kad bus protingiau ir realiai įvykdomas sprendimas, priteisus butą, kuriame ieškovė gyvena. Už butą ieškovė yra visiškai atsiskaičiusi ir jis pripažįstamas jos nuosavybe, kaip pajus išstojant iš bendrijos narių.

6Apeliaciniu skundu trečiasis asmuo AB Turto bankas prašo Tauragė rajono apylinkės teismo 2010-04-12 sprendimą panaikinti ir priimti naują – ieškovės ieškinį atmesti. Nurodo, kad teismas pažeidė CK 6.17 str., CPK 754 str. nustatytą kreditorių reikalavimų tenkinimo tvarką, nes ieškovei priteisė vienintelį bendrijos turtą natūra, tuo bankui nepalikdamas galimybės patenkinti savo reikalavimus bent iš dalies. Ieškovė nuo Tauragės rajono apylinkės teismo 2007-03-02 dalinio sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-8-377/2007 nebėra bendrijos narė, todėl nėra subjektas, kuris gali iš bendrijos įgyti nuosavybės teisę į butą. Pagal bendrijos įstatus pajus (išskyrus lengvatinio kredito sumą) ir kitos įmokos išstojančiam iš gyvenamųjų namų statybos bendrijos asmeniui grąžinami (atskaičius skolas) ne vėliau kaip per 3 mėn. nuo naujo nario priėmimo į jo vietą dienos. Teismas atsižvelgė į aplinkybę, kad ieškovė ginčo bute gyvena, tačiau neatkreipė dėmesio, kad tą butą užvaldė neteisėtai. Aplinkybė, kad bankas nežinodamas apie savo teisių pažeidimą nedalyvavo kitose analogiškose bylose, nereiškia, kad jis privalo nedalyvauti ir šioje byloje. Teismas neteisingai vertino liudytojų parodymus, kurie prieštaravo byloje esantiems rašytiniams įrodymams. Kitų bendrijos narių sumokėtos sumos patvirtina, jog 20 000 rub. nėra pajus, o tik pradinė pajinio įnašo dalis. VĮ „Telga“ dovanojo lėšas ne GNSB „Būstas“, o ne bendrijos nariams. Bendrijos vadovas ir buhalterė neturėdami įgaliojimų neatlygintinai skirstė bendrijos lėšas jos nariams, iš jų ir 55 545 rub. ieškovei. Toks sandoris yra niekinis, tačiau teismas nepagrįstai 1964 CK 64 str. normą išaiškino priešingai, t. y. niekinį sandorį paversdamas nuginčijamu.

7Atsakovė GNSB „Būstas“ atsiliepime prašo apeliacinį skundą tenkinti jame išdėstytais motyvais.

8Ieškovė atsiliepime prašo trečiojo asmens atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad teismas tik patvirtino ieškovės nuosavybės teisę į turtą, kurį ieškovė ir taip faktiškai įsirengė, valdo, naudoja, išlaiko, prižiūri, taip ištaisydamas neteisingą ir neteisėtą situaciją, kai visi bendrijos nariai, nutraukus jų narystę, gavo jiems priklausančius butus, o ieškovei jos butas nebuvo perduotas. Ieškovei nutraukus narystę, su ja turėjo būti atsiskaityta. Apelianto argumentas, kad su ieškove turi būti atsiskaityta tik priėmus naują narį, yra absurdiškas, nes nuo 1997 m. bendrija yra nemoki, valdymo organai neveikia, nėra žinomas tikslus narių skaičius. Byloje nėra kompetentingų institucijų duomenų, galinčių patvirtinti, jog ieškovė butą užvaldė nesąžiningai. Liudytojai patvirtino, kad ieškovė niekada nebuvo skolininkų sąrašuose, todėl darytina išvada, kad ji sumokėjo visą pajų. Iš ieškovės įneštų sumų butas buvo visiškai pastatytas, todėl teismas pagrįstai jį priteisė. Bendrijos pirmininkas ir buhalterė ne paskirstė gautą iš VĮ „Telga“ turtą kaip pajų kooperatyvo nariams, o tik įformino tai, kas buvo nutarta visuotiniame darbuotojų susirinkime. Teisme išnagrinėta daug GNSB „Būstas“ narių bylų dėl pajaus atsiėmimo, kai kuriais atvejais nariai nebuvo įnešę jokio pajaus, tačiau butus atsidalijo.

9Daugiau atsiliepimų į apeliacinį skundą negauta.

10Apeliacinis skundas netenkintinas.

11Byloje nustatyta, kad 1992-03-20 Tauragės valstybinės įmonės „Telga“ butų statybos kooperatyvo steigiamasis susirinkimas nusprendė prie valstybinės įmonės „Telga“ įsteigti butų statybos kooperatyvą „Būstas“, patvirtino butų statybos kooperatyvo įstatus, kooperatyvo narių sąrašą. 1992-03-25 įvyko „Telga“ darbuotojų susirinkimas, kuriame nuspręsta, jog statomi gyvenamieji namai ir lėšos, įdėtos į statomų objektų vertę, bus perduotos įsteigtam gyvenamųjų namų statybos kooperatyvui „Būstas“, kadangi įmonė savo lėšomis nepajėgė tęsti darbų, todėl buvo reikalinga kooperuoti kooperatyvo narių lėšas į statomus 35 ir 55 butų gyvenamuosius namus ir projektuojamą statyti 55 butų namą. 1992-04-10 Tauragės rajono valdybos potvarkiu Nr. 107 buvo patvirtintas Tauragės valstybinės įmonės „Telga“ gyvenamųjų namų statybos kooperatyvo 1992-03-20 protokolas Nr.1 dėl kooperatyvo „Būstas“ įsteigimo ir piliečių priėmimo į kooperatyvo narius, taip pat buvo įregistruoti gyvenamųjų namų statybos kooperatyvo „Būstas“ įstatai. 1992-04-29 valstybinės įmonės „Telga“ Direktorių valdyba, vadovaudamasi 1991-08-22 Statybos ir urbanistikos ministerijos, Ekonomikos ministerijos ir Lietuvos banko patvirtinta „Statomų gyvenamųjų namų perleidimo steigiamiems gyvenamųjų namų statybos kooperatyvams tvarka“, taip pat įmonės darbuotojų 1992-03-25 konferencijos protokolo Nr. 4 2 punktu nutarė nemokamai perduoti susikūrusiam įmonės darbuotojų gyvenamųjų namų statybos kooperatyvui „Būstas“ lėšas (3 256 189,45 rub. 1992-04-01 būklei), įdėtas į gyvenamųjų namų statybą bei materialines vertybes, esančias gyvenamųjų namų statybos nebaigtoje gamyboje 1992-04-29 būklei pagal inventorizacijos aktą už bendrą 1 004 509,05 rub. sumą. Iš viso valstybinė įmonė „Telga“ savo liekamojo pelno sąskaita nutarė perleisti nemokamai kooperatyvui „Būstas“ 4 260 698,50 rub. lėšų natūriniu pavidalu (t. 2, b. l. 24-25).

12Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada įvertinant minėtų „Telga“ lėšų perdavimą kooperatyvui teisiniu požiūriu – kaip kooperatyvo narių pradinio įnašo dalį. GNSB „Būstas“ pirmininkas ir buhalterė ne paskirstė gautą iš VĮ „Telga“ turtą kaip pajų kooperatyvo nariams, o tik įformino tai, kas buvo nutarta visuotiniame darbuotojų susirinkime. Todėl atmestinas apelianto argumentas, kad pirmosios instancijos teismas privalėjo konstatuoti niekinį sandorį ir taikyti atitinkamas pasekmes. Pajaus dydis tiesiogiai priklausė nuo kooperatyvo narių darbo stažo gamykloje. Pirmosios instancijos teismas savo išvadą išsamiai pagrindė byloje surinktais rašytiniais įrodymais ir liudytojų parodymais, kurie, priešingai nei teigia apeliantas, neprieštarauja byloje esantiems rašytiniams įrodymams. Atskirai pažymėtina, kad Tauragės rajono apylinkės teisme išnagrinėtos 34 GNSB „Būstas“ narių, kuriems butai priklausė ( - ) name, narystės nutraukimo bendrijoje ir pajaus atidalijimo (natūra) klausimai. Ieškovės buto statybos vertė (65 545 rub.) buvo padengta iš ieškovei priklausančių lėšų, t. y. 55 545 rub., VĮ „Telga“ padovanotų ieškovės vardu, ir 10 000 rub., įneštų pačios ieškovės. Apelianto argumentai dėl pajaus dydžio yra grįsti tik prielaidomis.

13Apelianto argumentas, kad ieškovė įgis reikalavimo teisę grąžinti pajų tik tuomet, kai vietoje jos bus priimtas naujas narys, neatitinka protingumo principų, nes nuo 1997 m. GNSB „Būstas“ valdymo organai neveikia, nežinomas net tikslus bendrijos narių skaičius ir sąrašas, t. y. bendrija faktiškai nefunkcionuoja, be to, prieštarauja kitam apelianto argumentui – kad ieškovė apskritai nėra subjektas, galintis iš bendrijos įgyti nuosavybės teisę, kadangi pagal Tauragės rajono apylinkės teismo 2007-03-02 dalinį sprendimą (c. b. Nr. 2-8-377/2007) nėra bendrijos narys. Aplinkybė, kad ieškovei išstojus iš bendrijos, pažeidžiant tuos pačius įstatus su ja nebuvo tinkamai atsiskaityta, nepanaikino ieškovės teisių, todėl negali būti argumentu atmesti jos ieškinį (ex injuria jus non oritur). Todėl atmestini apelianto argumentai dėl pirmosios instancijos teismo GNSB „Būstas“ įstatų nuostatų, reglamentuojančių atsiskaitymą su išstojančiu nariu tvarką pažeidimo. Pagal GNSB „Būstas“ įstatų 10 p. kiekvienas bendrijos narys, išmokėjęs pajų, įgyja nuosavybės teisę į butą ir disponuoja juo savo nuožiūra. Pagal 13.5 p. bendrijos narys turi teisę bet kuriuo metu išstoti iš bendrijos narių. Ieškovei nutraukus narystę su ja turėjo būti atsiskaityta. Kadangi to padaryta nebuvo, pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu būtent ir apgynė ieškovės pažeistas teises (CK 1.138 str. 1, 4 p.).

14Atmestini apelianto argumentai dėl CK 6.17 str. ir CPK 754 str. pažeidimo. Teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentu, kad teismo motyvas, jog ieškovei priteisus pajų pinigais, o ne natūra, ji neturės pirmenybės teisės prieš apeliantą, yra netinkamas. Tačiau kartu teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovė pareiškė reikalavimą atidalyti pajų ne pinigais, o natūra, todėl teismas ir negalėjo savo iniciatyva keisti ieškinio dalyko ar taikyti alternatyvų ieškovės teisių ar teisėtų interesų gynimo būdą. Aplinkybė, kad atsakovas turi kelis kreditorius, pati savaime negali būti pagrindu netenkinti vieno iš jų pagrįstą ieškinį. Pirmosios instancijos teismui nustačius, kad ieškovė turi teisę į pajaus atidalijimą, jis pagrįstai ieškovės ieškinį tenkino ieškinyje reikalaujamu būdu – natūra. Apeliantas byloje savarankiškų reikalavimų nepareiškė (CPK 46 str.), todėl nepagrįstai remiasi CK 6.17 str. nuostata. Taip pat apeliantas nepagrįstai remiasi ir CPK 754 str., kadangi šis straipsnis reglamentuoja vykdymo procese išieškotų lėšų paskirstymo ir išmokėjimo išieškotojams tvarką.

15Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo sprendimo naikinti ar keisti apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo (CPK 185 str., 326 str. 1 d. 1 p.).

16Atmetus apeliacinį skundą ieškovei iš apelianto priteistina 1 000 Lt ieškovės patirtų apeliacinėje instancijoje teisinės pagalbos išlaidų (CPK 93, 98 str.).

17Kolegija, vadovaudamasi LR CPK 325–333 str.,

Nutarė

18Tauragės rajono apylinkės teismo 2010 m. balandžio 12 d. sprendimą palikti nepakeistą.

19Iš trečiojo asmens AB Turto bankas ieškovei D. M. priteisti 1 000 Lt teisinės pagalbos išlaidų.

Proceso dalyviai