Byla e2-704-617/2016
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Švenčionių rajono apylinkės teismo teisėjas Anatolij Januševskij, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal Lindorff Oy ieškinį atsakovui J. G. dėl skolos ir delspinigių priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo J. G. 1889,08 € skolą pagal tarp UAB „Ūkio banko lizingas“ ir atsakovo 2009-08-12 sudarytą vartojimo kredito sutartį, 1375,92 € delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovas, gavęs teismo pranešimą, per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl teismas, ieškovo prašymu, priima sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Nustatyta, kad tarp UAB „Ūkio banko lizingas“ ir atsakovo J. G. 2009-08-12 buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. (duomenys neskelbtini) ( toliau – Sutartis ), pagal kurią UAB „Ūkio banko lizingas“ įsipareigojo sumokėti skolą, bei perleisto reikalavimo vykdymui suteikti Kredito gavėjui kreditą Sutartyje nurodytomis sąlygomis. Pagal minėtos Sutarties 2.1. p. kreditorius įsipareigojo sumokėti pardavėjui kredito gavėjo skolą, bei perleisto kreditoriui reikalavimo įvykdymui suteikti kredito gavėjui Sutartyje nurodytomis sąlygomis nurodyto dydžio kreditą, o kredito gavėjas įsipareigojo vykdyti visus pagal šią Sutartį kylančius įsipareigojimus kreditoriui. Pagal Sutarties 8.1.1. p. atsakovas įsipareigojo laiku ir tinkamai vykdyti visus mokėjimus pagal Sutartį bei vykdyti kitas Sutarties sąlygas. Atsakovas įsipareigojimų laiku nevykdė, įmokų nemokėjo, todėl atsakovas liko skolingas UAB „Ūkio banko lizingas“ 1889,08 €. Ieškovas 2011-02-02 Reikalavimo teisių į skolų portfelį pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu iš UAB „Ūkio banko lizingas“ gavo teises į atsakovo skolą. Sutinkamai su LR CK 6.38 str. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Atsakovas netinkamai vykdė prievolę – už išpirktą sutartyje nurodytą turtą UAB „Ūkio banko lizingas“ įsipareigojimų laiku nevykdė, už naudojimąsi turtu nesumokėjo nė vienos įmokos, atsiliepimo į ieškinį nepateikė, iš jo prašomos priteisti sumos neginčija, todėl laikytina, jog su ieškiniu sutinka visiškai. Esant tokioms aplinkybėms iš atsakovo ieškovui priteistina 1889,08 € skola.

6Atsakovas laiku neįvykdė savo prievolės, t.y. laiku nemokėjo įmokų, todėl ieškovas prašo priteisti 1375,92 € delspinigių už laikotarpį nuo 2015-09-23 iki 2016-03-23 ( 182 dienas ). Pasirašant sutartį atsakovas sutiko jam nevykdant įsipareigojimų sumokėti UAB „Ūkio banko lizingas“ netesybas. Pagal Sutarties 7.2. punktą, atsakovas įsipareigojo mokėti 0,4 % delspinigius nuo vėluojamos mokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. LR CK 6.73 str. 2 d. nustatyta, kad jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis LR CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus. Kredito suteikimo momentu negaliojo LR Vartojimo kredito įstatymas ( įsigaliojo nuo 2011 m. balandžio 1 d. ), kurio 11 str. 8 d. numato, jog pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Jokios kitos netesybos ir mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomi. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo 2014-11-14 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-500/2014 pasisakė, kad LR Vartojimo kredito įstatyme nustatytas netesybas ir norimas priteisti netesybas už vartojimo kreditą, kuris buvo išduotas iki LR Vartojimo kredito įstatymo įsigaliojimo, galima gretinti palyginamuoju aspektu ir jei netesybos pripažintinos neprotingai didelėmis ir ( ar ) lupikiškomis – jas mažinti. Atsakovui sutartimi nustatytos 0,4 proc. netesybos yra 8 kartus didesnės nei LR Vartojimo kredito įstatyme nustatytas netesybų dydis, todėl vadovaujantis LR Vartojimo kredito įstatyme nustatytu netesybų dydžiu, kaip orientaciniu kriterijumi, pripažįstant ar netesybos yra aiškia per didelės, ieškovo prašomas priteisti delspinigių dydis mažintinas iki LR Vartojimo kredito įstatyme numatyto dydžio. Teismas mano, kad toks netesybų dydis kompensuoja ieškovo nuostolius. Įvertinus tai, kad atsakovas yra vartotojas, delspinigių suma sudaro ¾ skolos dydžio, delspinigiai išieškomi praėjus ilgam laikotarpiui, prašomi priteisti delspinigiai nuo vėluojamos mokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną yra aiškiai per dideli. Todėl teismas priteisia iš atsakovo už ieškovo prašomą priteisti laikotarpį – nuo nuo 2015-09-23 iki 2016-03-23, t.y. už 182 dienas, 0,05 proc. delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną, t.y. 171,90 € ( 1889,08 € x 0,05 proc. x 182 d. ). Teismo vertinimu, tokia palūkanų suma adekvati faktiškai ieškovo patirtiems nuostoliams.

7LR CK 6.37 str. 2 d. nustato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Todėl iš atsakovo priteisiamos penkių procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme ( 2016-04-04 ) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

8Ieškovas, pateikiant teismui ieškinį, sumokėjo 74 € žyminį mokestį ir šią sumą prašo priteisti iš atsakovo. Teismas ieškinį patenkino iš dalies, todėl, atsižvelgiant į tai, jog ieškinys teismui buvo pateiktas elektroninių ryšių priemonėmis, iš atsakovo J. G. ieškovo naudai priteistinas 46 € dydžio žyminis mokestis (( 1889,08 + 171,90 ) x 3 proc. – 25 proc. ) ( LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 93 str. 2 d. ).

9Teismo turėtos pašto išlaidos neviršija 3 € sumos, todėl nepriteistinos ( LR CPK 96 str. 6 d., Teisingumo ir Finansų ministrų 2014-09-23 įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ ).

10Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 285 str. 1 d., 286 str., LR CK 6.37 str. 2 d., 6.38 str. 1 d., 6.210 str. 1 d., teismas

Nutarė

11Ieškinį patenkinti iš dalies.

12Priteisti iš J. G. Lindorff Oy naudai 1889,08 € skolos, 171,90 € delspinigių, 46 € žyminį mokestį, iš viso – 2106,98 € ( du tūkstančius vieną šimtą šešis € 98 ct ) ir penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos ( 2060,98 € ) nuo bylos iškėlimo teisme dienos ( 2016-04-04 ) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

14Atsakovas J. G. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Švenčionių rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

15Ieškovas Lindorff Oy per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Švenčionių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai