Byla e2-2965-989/2019
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Aistė Račkauskaitė-Burneikienė, sekretoriaujant Rasai Gargasienei, dalyvaujant ieškovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Einima“ atstovui advokatui Aleksander Višnevski, atsakovo UAB „Eurospektras“ atstovei advokatei Redai Aleksynaitei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal UAB „Einima“ ieškinį atsakovui UAB „Eurospektras“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovas UAB „Einima“ pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė iš atsakovo UAB „Eurospektras“ priteisti: 1804,92 Eur skolos, 2,77 Eur įstatyminių palūkanų, 40 Eur pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo (toliau – MAKSVPĮ) 7 straipsnio 1 dalį, 8 proc. dydžio procesinių palūkanų, bylinėjimosi išlaidas (e. b. l. 1-5). Nurodė, kad 2018 m. rugpjūčio 13 d. ieškovas UAB „Einima“ pateikė atsakovui UAB „Eurospektras“ užklausą naudotis atsakovo sukurta ir administruojama duomenų baze www.cargo.lt. Gavus užklausą atsakovas ieškovui pateikė 2018 m. rugpjūčio 14 d. PVM sąskaitą-faktūrą serija ES Nr. 186543 už ieškovo naudojimąsi atsakovo paslaugomis nuo 2018 m. rugpjūčio 13 d. iki 2018 m. rugpjūčio 31 d., kurią ieškovas apmokėjo. Taip pat ieškovui buvo pasiūlyta su atsakovu sudaryti paslaugų teikimo sutartį, kuri tarp šalių buvo sudaryta 2018 m. rugpjūčio 17 d. Gavus iš ieškovo pasirašytą sutartį atsakovas jai suteikė Nr. 14902. Baigiantis ieškovo apmokėtam paslaugos naudojimosi laikui atsakovas ieškovui išrašė naują 2018 m. rugsėjo 3 d. PVM sąskaitą-faktūrą serija ES Nr. 186898 už atsakovo paslaugas metams į priekį, t.y. už 2018 m. rugsėjo 3 d. – 2019 m. rugpjūčio 31 d. laikotarpį, kurią ieškovas tą pačią dieną, t.y. 2018 m. rugsėjo 3 d., apmokėjo banko pavedimu. Ieškovui apmokėjus jam atsakovo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą 2018 m. rugsėjo 3 d. paslaugų teikėjas pareikalavo ieškovo pateikti papildomus dokumentus. Ieškovui įvykdžius visus atsakovo nurodymus, 2018 m. rugsėjo 6 d. laišku atsakovas pareiškė, jog ieškovo įmonė galimai yra susijusi su kitomis įmonėmis arba asmenimis, kuriems prieiga prie tinklalapio buvo uždaryta, dėl to užblokavo ieškovo prieigą prie duomenų bazės. Ieškovas apmokėjęs už visus metus, atsakovo paslaugomis faktiškai pasinaudojo tik 3 dienas. Atsakovas iš esmės nesuteikė ieškovui paslaugų pagal šalių sudarytą sutartį. Sutartis tarp šalių yra nutraukta, nuo 2018 m. lapkričio 15 d. yra laikoma pasibaigusia, ieškovas prašė jo naudai iš atsakovo priteisti visą jo atsakovui sumokėtą 1804,92 Eur sumą. Taip pat prašė priteisti 2,77 Eur įstatyminių palūkanų, 40 Eur pagal MAKSVPĮ 7 straipsnio 1 dalį, 8 proc. dydžio procesinių palūkanų, bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovas UAB „Eurospektras“ teismui pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad pagrindinį ieškovo reikalavimą dėl 1804,92 Eur skolos priteisimo jis buvo įvykdęs iki procesinių dokumentų gavimo. Taip pat nurodė, kad nesutinka, jog šiuo atveju priteistina 40 Eur bauda pagal MAKSVPĮ. Šio įstatymo tikslas – nustatyti atsiskaitymo terminus už pagal komercines sutartis perduotas prekes, suteiktas paslaugas ir atliktus darbus, nustatyti palūkanų už pavėluotus mokėjimus dydį, jų skaičiavimo tvarką ir kreditoriaus teises, kai sumokama pavėluotai, o ne nustatyti sutarčių nutraukimo ir nepanaudotų sumų grąžinimo klausimą. Tokia situacija prilygintina reikalavimui atlyginti nuostolius, o įstatymo 3 straipsnis aiškiai numato, kad tokiems reikalavimams įstatymas (ir jame nustatyta 40 Eur bauda) netaikomi. Antra, dėl ieškovo patirtų bylinėjimosi išlaidų pasisakė tik preliminariai, ir pažymėjo, kad prieštaraus dėl nepagrįstai didelių bylinėjimosi išlaidų. Prašė spręsti klausimą dėl bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka (e. b. l. 31-34).

5Ieškovas UAB „Enima“ teismui pateikė dubliką, kuriuo prašė iš atsakovo UAB „Eurospektras“ ieškovo naudai priteisti: 2,77 Eur įstatyminių palūkanų, 40 Eur pagal MAKSVPĮ 7 straipsnio 1 dalį, 8 proc. dydžio procesinių palūkanų, 1251 Eur bylinėjimosi išlaidųs. Nurodė, kad atsakovas ieškovo reikalaujamą 1804,92 Eur sumą banko pavedimu sumokėjo 2018 m. lapkričio 29 d. Pats atsakovas atsiliepime teigė, jog ieškovo ieškinys jam buvo įteiktas 2018 m. lapkričio 29 d., t.y. tą pačią dieną kai buvo atliktas mokėjimo pavedimas. Mokėjimas buvo atliktas iš karto po ieškinio gavimo, o ne iki ieškinio gavimo. Pažymėjo, kad ieškovo reikalavimas grąžinti jam pagal komercinę sutartį sumokėtus pinigus nutraukus sutartį dėl to, kad paslauga iš esmės dėl atsakovo kaltės nebuvo suteikta, akivaizdžiai nėra bei iš esmės negali būti vertinamas kaip reikalavimas atlyginti ieškovo patirtus nuostolius. Dėl to ieškovo reikalavimas, vadovaujantis MAKSVPĮ 7 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovo priteisti 40 Eur yra pagrįstas ir teisėtas. Prašė bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka (e. b. l. 51-55).

6Atsakovas UAB „Eurospektras“ teismui pateikė tripliką, kuriuo prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad abu įvykiai (mokėjimas ir procesinių dokumentų gavimas) įvyko tą pačią dieną, todėl vertinama kaip geranoriškas atsakovo požiūris į konflikto sprendimą. Pažymėjo, kad prašymas dėl 1210 Eur bylinėjimosi išlaidų priteisimo teismui buvo pateiktas tik 2018 m. gruodžio 14 d. Susipažinęs su šiuo prašymu atsakovas ir toliau laikosi nuomonės, kad 1210 Eur išlaido ieškinio parengimui yra aiškiai per didelės (e. b. l. 56-62).

7Teismo posėdžio metu ieškovo UAB „Einima“ atstovas advokatas Aleksander Višnevski pateikė pareiškimą dėl dalies ieškinio reikalavimų atsisakymo (e. b. priedo l. 3). Ieškovas nurodė, kad atsakovas UAB „Eurospektras“ iš dalies įvykdė ieškinio reikalavimą ir 2018 m. lapkričio 29 d. pavedimu sumokėjo ieškovui 1804,92 Eur. Atsižvelgiant į tai, ieškovas atsisakė dalies ieškinio reikalavimo dėl 1804,92 Eur priteisimo iš atsakovo. Ieškovas prašė likusioje dalyje ieškinį tenkinti ir priteisti iš atsakovo 2,77 Eur įstatyminių palūkanų, 40 Eur pagal MAKSVPĮ 7 straipsnio 1 dalį, 8 proc. dydžio procesinių palūkanų, bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovui yra žinomos ieškinio dalies atsisakymo pasekmės.

8Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė advokatė Reda Aleksynaitė nesutiko su ieškiniu, prašė ieškinį atmesti.

9Pareiškimas dėl dalies ieškinio reikalavimų atsisakymo tenkintinas

10Remiantis CPK 140 straipsnio 1 dalimi ieškovas bet kurioje proceso stadijoje turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio. Ieškovo atsisakymas nuo dalies ieškinio reikalavimų imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui neprieštarauja (CPK 42 straipsnio 2 dalis), todėl ieškinio atsisakymas dėl dalies ieškinio reikalavimų priimamas ir civilinė byla šioje dalyje nutraukiama (CPK 293 straipsnio 4 punktas).

11Vadovaujantis CPK 87 straipsnio 2 dalimi, jeigu ieškovas atsisako pareikšto ieškinio, jam grąžinama 75 proc. sumokėto žyminio mokesčio. Ieškovas pateikdamas ieškinį sumokėjo 41 Eur žyminio mokesčio. Ieškovas pateikė prašymą dėl ieškinio reikalavimų atsisakymo iš dalies, kuriuo atsisakė dalies ieškinio reikalavimo dėl 1804,92 Eur priteisimo iš atsakovo. Už šią sumą mokėtinas 41 Eur žyminis mokestis, todėl ieškovui grąžintina 75 proc., t. y. 30,75 Eur (41 Eur x 0,75 proc.) žyminio mokesčio, išaiškinant, jog žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, remdamasi šia nutartimi (CPK 87 straipsnio 3 dalis).

12Teismas, vadovaudamasis 294 straipsnio 2 dalimi, išaiškina, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

13Ieškinys tenkintinas iš dalies

14Dėl įstatyminių palūkanų pagal MAKSVPĮ

15Tarp ieškovo ir atsakovo 2018 m. rugpjūčio 17 d. buvo sudaryta naudotojo sutartis (toliau – ir Sutartis) (e. b. l. 7-10), kuria atsakovas įsipareigojo suteikti ieškovui paslaugą – naudotis www.cargo.lt duomenų baze. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas advokatas Aleksandr Višnevski nurodė, kad ieškovas naudodamasis baze teikė logistikos paslaugas. Atsakovo atstovė advokatė Reda Aleksynaitė nurodė, kad www.cargo.lt yra skirta logistikos ir transporto įmonėms. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovas 2018 m. rugsėjo 6 d. laišku ieškovui nurodė, jog ieškovo įmonė galimai yra susijusi su kitomis įmonėmis arba asmenimis, kuriems prieiga prie tinklalapio buvo uždaryta, dėl to užblokavo ieškovo prieigą prie duomenų bazės (e. b. l. 16). Ieškovas atsakovo paslaugomis faktiškai pasinaudojo tik 3 dienas. Ieškovo atstovas advokato padėjėjas Albert Barkovski 2018 m. spalio 12 d. pranešimu apie sutarties nutraukimą bei reikalavimą grąžinti sumokėtus pinigus kreipėsi į atsakovą, kuriame buvo nurodytas 10 dienų terminas nuo pranešimo gavimo dienos pinigų grąžinimui (e. b. l. 20-21). Pranešimas atsakovui buvo įteiktas 2018 m. spalio 15 d. (e. b. l. 23). Atsakovas 2018 m. spalio 18 d. pranešimu informavo ieškovą, kad atsakovas neturi sutartinių santykių su įmone UAB „Enima“, pagal sąskaitą-faktūrą ES 186898 paslaugos suteiktos pilna apimtimi (e. b. l. 24). Sutarties 6.2 punktas nustatė, kad Sutartis gali būti nutraukta bet kuriai iš Šalių pateikus pranešimą kitai šaliai apie Sutarties nutraukimą registruotu paštu. Sutartis bus laikoma nutraukta, praėjus 30 dienų nuo pranešimo apie sutarties nutraukimą, siųstą registruotu paštu, gavimo. Tarp šalių nekilo ginčo dėl to, kad Sutartis buvo nutraukta 2018 m. lapkričio 15 d. Pagal bylos medžiagą nustatyta, kad atsakovas galėjo grąžinti ieškovui 1804,92 Eur sumą 2018 m. spalio 25 d. (t. y. praėjus 10 dienų nuo 2018 m. spalio 12 d. pranešimo apie sutarties nutraukimą bei reikalavimą grąžinti sumokėtus pinigus įteikimo dienos). Galutinis terminas, kada atsakovas privalėjo grąžinti ieškovo sumokėtą sumą laikytina sutarties nutraukimo data 2018 m. lapkričio 15 d. (Sutarties 6.2 punktas). Pastebėtina, kad atsakovas dar 2018 m. spalio 18 d. pranešimu pripažino, kad neturi sutartinių santykių su įmone UAB „Enima“, o pagal sąskaitą-faktūrą ES 186898 paslaugos suteiktos pilna apimtimi (e. b. l. 24), tačiau skolą grąžino tik po to, kai gavo procesinius dokumentus iš teismo (e. b. priedo l. 1, e. b. l. 38). Atsižvelgiant į tai, kad skola buvo grąžinta po bylos iškėlimo teisme, nors atsakovas dar 2018 m. spalio 18 d. pranešimu patvirtino neturįs sutartinių santykių su ieškovu (e. b. I tomas, l. 24), teismas sprendžia, kad yra pagrindas priteisti ieškovui iš atsakovo atitinkamo dydžio palūkanas laikotarpiu nuo Sutarties nutraukimo 2018 m. lapkričio 15 d. iki kreipimosi į teismą 2018 m. lapkričio 22 d. (CK 6.37, 6.210 straipsniai).

16Teismas atmeta atsakovo argumentus, kad nagrinėjamu atveju ieškovas turėjo laukti 7 dienas pagal bendrą prievolės įvykdymo terminą (CK 6.53 straipsnio 2 dalis). Teismas nustatė, kad ieškovas pranešimą dėl Sutarties nutraukimo išsiuntė atsakovui 2018 m. spalio 15 d. (e. b. I tomas, l. 23). Tarp šalių nekilo ginčo, kad Sutarties nutraukimo diena laikytina 2018 m. lapkričio 15 d. (Sutarties 6.2 punktas). Ieškovas per 7 dienas nuo Sutarties nutraukimo negavęs prašomos skolos, 2018 m. lapkričio 22 d. (Liteko duomenimis 23 val. 16 min.) pateikė ieškinį teismui. Atsakovas mokėjimą atliko 2018 m. lapkričio 29 d., t. y. ne tik po bylos teisme iškėlimo dienos, tačiau ir po to, kai atsakovui buvo įteikti procesiniai dokumentai (e. b. priedo l. 1). Atsižvelgiant į tai, teismas sprendžia, kad ieškovas elgėsi rūpestingai ir protingai, o atsakovas nebendradarbiavo ir nedėjo pastangų ginčo išsprendimui ne teismo tvarka. CK 6.35 straipsnio 3 dalis nustato, kad teismas gali nustatyti terminą, jeigu to reikalauja prievolės prigimtis, o šalys nebuvo jo nustačiusios. Teismas, įvertinęs aukščiau nurodytas aplinkybes, sprendžia, kad įstatyminių palūkanų ieškovas pagrįstai prašo nuo Sutarties nutraukimo dienos 2018 m. lapkričio 15 d. iki ieškinio teismui pateikimo dienos 2018 m. lapkričio 22 d. (6.35 straipsnio 1-3 dalys).

17Ieškovas, remdamasis MAKSVPĮ, prašė priteisi iš atsakovo 2,77 Eur įstatymines palūkanas, t. y. 8 proc. metines palūkanas už laikotarpį nuo Sutarties nutraukimo 2018 m. lapkričio 15 d. iki 2018 m. lapkričio 22 d. (ieškinio teismui padavimo dienos).

18MAKSVPĮ numato palūkanas už pavėluotus mokėjimus pagal komercinius sandorius (MAKSVPĮ 1 straipsnio 1 dalis). Nurodytas įstatymas yra specialusis įstatymas, turintis pirmenybę prieš CK 6.210 straipsnį, nustatant palūkanas už atliekamus pagal komercinius sandorius pavėluotus mokėjimus (CK 1.3 straipsnio 3 dalis). MAKSVPĮ 2 straipsnio 4 dalis pavėluotą mokėjimą apibrėžia kaip mokėjimą praleidus įstatymuose ar komercinėje sutartyje nustatytą mokėjimo už perduotas prekes, suteiktas paslaugas ar atliktus darbus laikotarpį, kai kreditorius įvykdė įstatymuose ir (ar) komercinėje sutartyje jam nustatytas pareigas ir laiku negavo jam priklausančios mokėtinos sumos, išskyrus atvejus, kai skolininkas nėra atsakingas už vėlavimą sumokėti. Teismas sprendžia, kad ieškovo prašoma priteisti suma nepatenka į MAKSVPĮ taikymo apimtį, nes ieškovo prašoma priteisti suma nėra pripažintina kreditoriui mokėtina suma reikalaujama jam įvykdžius įstatymuose ir (ar) komercinėje sutartyje nustatytas pareigas ir laiku negavus jam priklausančios mokėtinos sumos. Nagrinėjamu tveju kreditorius (paslaugos tiekėjas) pagal Sutartį yra atsakovas (Sutarties 1.1 punktas). Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendžia, kad ieškovo prašoma priteisti suma nėra pripažintina pavėluotu mokėjimu MAKSVPĮ 2 straipsnio 4 dalies prasme. Įvertinęs nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad ieškovo prašomos priteisti 8 proc. dydžio palūkanos nepatenka į MAKSVPĮ reglamentavimo sritį, todėl negali būti taikomas.

19Vadovaujantis CK 6.37 straipsniu, palūkanas pagal prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalių susitarimai. CK 6.210 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Nagrinėjamu atveju atsakovas praleido terminą ieškovui grąžinti 1804,92 Eur sumą, todėl teismas sprendžia, kad yra pagrindas priteisti CK 6.210 straipsnio 2 dalyje nustatytas palūkanas. Atsižvelgiant į tai, ieškovo pršomos priteisti įstatyminio dydžio palūkanos yra mažintinos nuo 8 pro. iki 6 proc. ir iš atsakovo priteistinos 6 procento dydžio palūkanos už 1804,92 Eur sumą nuo Sutarties nutraukimo 2018 m. lapkričio 15 d. iki kreipimosi į teismą 2018 m. lapkričio 22 d., iš viso 2,08 Eur (CPK 6.210 straipsnio 2 dalis).

20Dėl MAKSVPĮ 7 straipsnio 1 dalies taikymo

21Ieškovas ieškinio reikalavimą dėl 40,00 Eur išieškojimo išlaidų priteisimo grindžia MAKSVPĮ 7 straipsnio 1 dalies nuostatomis. MAKSVPĮ 7 straipsnyje numatyta, kad kreditorius, įgijęs teisę į komercinėje sutartyje ar įstatyme nustatytas palūkanas, turi teisę be įspėjimo iš skolininko gauti 40 Eurų sumą. Atsižvelgiant į tai, kad teismas nustatė, jog nagrinėjama situacija nepatenka į MAKSVPĮ taikymo sritį ir ieškovas neįgijo teisės į komercines palūkanas, ieškovo reikalavimas dėl 40 Eur sumos išieškojimo išlaidoms kompensuoti atmestinas.

22Dėl procesinių palūkanų priteisimo

23CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-223/2011; 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje. Nr. 3K-3-283/2012; kt.).

24Ieškovas prašė teismo priteisti 8 proc. dydžio procesines palūkanas pagal MAKSVPĮ. Teismui konstatavus, kad ginčo situacija nepatenka į MAKSVPĮ taikymo apimtį, procesinių palūkanų dydis yra mažintinas ir iš atsakovo priteistinos 6 procento dydžio procesinės palūkanos už priteistą sumą (2,08 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. lapkričio 27 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

25Kiti šalių argumentai nėra reikšmingi ginčo nagrinėjimui, todėl dėl jų teismas nepasisako. Taip pat pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gegužės 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2009; 2010 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010; etc.). Tokia teismo sprendimo motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61).

26Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

27Ieškovas prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas: už ieškinį sumokėtą 41 Eur žyminį mokestį (e. b. l. 25) ir 1210 Eur advokato pagalbai apmokėti (e. b. l. 39-45), iš viso 1251 Eur.

28Teismas, spręsdamas dėl bylinėjimosi išlaidų dydžio, turi vadovautis CPK 98 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgti į Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, patvirtintose Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. IR-85, nurodytus kriterijus, bylos sudėtingumą, advokato darbo ir laiko sąnaudas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008; 2011 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-31/2011; 2014 m. gruodžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-570/2014).

29Ieškovas teismui pateikė Teisinių paslaugų ataskaitą, kurioje nurodyta, kad už ieškinio parengimą mokėtina 800 Eur suma, už pranešimą dėl sutarties nutraukimo mokėtina 25 Eur suma, už konsultacijas dėl galimų veiksmų mokėtina 80 Eur suma, už pranešimą dėl sutarties vykdymą mokėtina 25 Eur suma, už konsultacijas dėl prievolių ir reikalavimo pateikimo mokėtina 80 Eur suma (be PVM) (e. b. l. 45). Byloje taip pat pateiktos 2018 m. spalio 12 d. PVM sąskaita-faktūra, suma 242 Eur, ir 2018 m. lapkričio 16 d. PVM sąskaita-faktūra, suma 968 Eur (e. b. l. 40-41). Ieškovas minėtas PVM sąskaitas-faktūras apmokėjo: 2018 m. lapkričio 15 d. bankiniu pavedimu (suma 242 Eur), 2018 m. lapkričio 16 d. bankiniu pavedimu (suma 423,50 Eur), 2018 m. lapkričio 23 d. pinigų priėmimo kvitu (suma 544,50 Eur) (e. b. l. 42-44).

30Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę paslaugą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. 1R-85) 7 punktas nustato, kad rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių). Rekomendacijų 8 punkte nurodyti rekomenduojami priteistini maksimalūs užmokesčio dydžiai. Pagal Rekomendacijų 8.2 punktą už ieškinį, priešieškinį, atsiliepimą į ieškinį ar priešieškinį nustatytas 2,5 koeficientas; 8.16 punktą už kitą dokumentą, kuriame pareikštas prašymas, reikalavimas, atsikirtimai ar paaiškinimai nustatytas 0,4 koeficientas; 8.19 punktą už kitų teisinių paslaugų, nenurodytų šių rekomendacijų 8.1–8.19 punktuose, teikimo valandą – 0,1. Pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) yra 935,7 Eur.

31Rekomendacijų 2 punkte įtvirtinta, kad nustatydamas priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, teismas atsižvelgia į šiuos kriterijus: 1) bylos sudėtingumą; 2) teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą; 3) ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje; 4) būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta; 5) ginčo sumos dydį; 6) teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį; 7) sprendžiamų teisinių klausimų naujumą; 8) šalių elgesį proceso metu; 9) advokato darbo laiko sąnaudas; 10) kitas svarbias aplinkybes. Teismu praktikoje pažymima, kad aukščiau išdėstytas teisinis reguliavimas suponuoja, kad Rekomendacijose yra nustatytas civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalus dydis, tačiau teismas, taikydamas Rekomendacijų 2 punkte nustatytus kriterijus, sprendžia, kokia suma yra tinkama, t. y. teismo diskrecijai yra palikta spręsti dėl konkretaus priteistino bylinėjimosi išlaidų dydžio (Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. E2S-1105-560/2016).

32Teismo posėdžio metu, kuris vyko 2019 m. vasario 25 d., ieškovo atstovas advokatas Aleksander Višnevski prašė priteisti visas patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurios sudaro 1251 Eur. Atsakovo atstovė advokatė Reda Aleksynaitė prašė šį ieškovo reikalavimą atmesti. Nurodė, kad ieškovas galėjo pasirinkti kitą, ne ginčo teiseną. Taip pat pažymėjo, kad pagrindinė skola buvo apmokėta 2018 m. lapkričio 29 d. Atsakovo atstovės advokatės Redos Aleksynaitės argumentai atmestini kaip nepagrįsti. Teismas atkreipia dėmesį, kad ieškovas išnaudojęs galimybes ginčą spręsti ikiteismine tvarka (e. b. I tomas, l. 17-23), kreipėsi į teismą su ieškiniu. Atsakovas iki kreipimosi į teismą dienos nebendradarbiavo su ieškovu (CPK 8 straipsnis), nors turėjo kelis terminus skolai grąžinti (2018 m. spalio 25 d. (praėjus 10 dienų nuo 2018 m. spalio 12 d. pranešimo apie sutarties nutraukimą bei reikalavimą grąžinti sumokėtus pinigus įteikimo dienos) ir 2018 m. lapkričio 25 d., kai Sutartis buvo nutraukta. Atsakovas ieškovui grąžino skolą ne tik po bylos teisme iškėlimo dienos, tačiau po to, kai pats atsakovas gavo procesinius dokumentus iš teismo (e. b. priedo 1 l., I tomas, l. 38). Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendžia, kad tik ieškovui patyrus nurodytas bylinėjimosi išlaidas ir kreipusis į teismą atsakovas apmokėjo prašomą priteisti skolą. Vadinasi, ieškovas privalėjo patirti bylinėjimosi išlaidas, inicijuoti teisminį procesą ir tuomet atsakovas prievolę įvykdė. Atmestini atsakovo argumentai dėl to, kad procesinių dokumentų gavimo ir skolos apmokėjimo datų sutapimas yra tik atsitiktinumas. Nuosekli rašytinė bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovas negrąžino skolos po kartotinių ieškovo kreipimųsi ikiteismine tvarka (e. b. I tomas, l. 17-23), o mokėjimą atliko tik po procesinių dokumentų įteikimo (e. b. I tomas, l. 1). Be to, CPK 5 straipsnis numato kiekvieno suinteresuoto asmens teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Ieškovas turėjo teisę pats pasirinkti pažeistų teisių gynimo būdą.

33Ieškinio suma nagrinėjamu atveju sudarė 1847,69 Eur (1804,92 Eur skolos, 2,77 Eur įstatyminių palūkanų, 40 Eur pagal MAKSVPĮ 7 straipsnio 1 dalį). Atsakovas pagrindę sumą (1804,92 Eur) sumokėjo po to, kai gavo procesinius dokumentus iš teismo, t. y. po bylos iškėlimo teisme dienos (e. b. priedo l. 1, I tomo, l. 38). Teismo posėdžio metu ieškovo UAB „Einima“ atstovas advokatas Aleksander Višnevski pateikė pareiškimą dėl dalies ieškinio reikalavimų atsisakymo (e. b. priedo l. 3), kurį teismas tenkino šiuo sprendimu. Ieškinio suma (1804,92 Eur), kurios dalyje byla buvo nutraukta atsakovui įvykdžius prievolę, sudaro 97,69 procentus visos ieškinio sumos. Teismas įvertino byloje pateiktus duomenis ir tai, kad atsakovas skolą padengė tik po procesinių dokumentų iš teismo gavimo dienos (e. b. priedo l. 1), ieškovas bylinėjimosi išlaidų proceso metu daugiau nedidino ir visos advokato išlaidos, kurias prašė priteisti ieškovas, yra už ikiteismine tvarka teiktus dokumentus atsakovui bei ieškinio rengimą. Ieškovas daugiau prašymų dėl bylinėjimosi išlaidų nepateikė, nors buvo teikti kiti procesiniai dokumentai (dublikas, pareiškimas dėl dalies ieškinio reikalavimų atsisakymo, vyko žodinis bylos nagrinėjimas). Atsižvelgiant į tai, įvertinus šalių procesinį elgesį, iš atsakovo priteistina 97,69 proc. (pagrindinės skolos proporcinga dalis bendroje ieškinio reikalavimų sumoje) bylinėjimosi išlaidų iš viso 1182,05 Eur (1210 Eur x 97,69 proc.) bylinėjimosi išlaidų.

34Likusi ieškinio sumos dalis yra 42,77 Eur dydžio (2,77 Eur dydžio įstatyminės palūkanos, 40 Eur pagal MAKSVPĮ 7 straipsnio 1 dalį) ir ji sudaro 2,31 proc. viso ieškinio sumos. Ieškovo advokato išlaidų dalis šiai daliai proporcingai sudaro sudaro 27,95 Eur. Pagal CPK 93 straipsnio 2 dalį, jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Teismas, įvertinęs proceso dalyvių elgesį, teismo posėdžių skaičių, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. Nr. 1R-85 patvirtintas Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio, atsižvelgdamas į tai, kad ieškinys likusioje ginčo dėl 42,77 Eur yra patenkintas 75,09 proc., ieškovo prašymą dėl advokatų išlaidų priteisimo tenkina patenkintų ieškinio reikalavimų daliai, iš viso 20,99 Eur (27,95 Eur x 75,09 proc.) (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

35Ieškovas taip pat prašė iš atsakovo priteisti už ieškinį sumokėtą 41 Eur žyminį mokestį (e. b. l. 25). Ieškovas teismo posėdžio metu, kuris vyko 2019 m. rugsėjo 25 d., pateikė pareiškimą dėl dalies ieškinio reikalavimo atsisakymo. Teismas šio pareiškimo priėmimo klausimą ir žyminio mokesčio grąžinimo klausimą išsprendė šiuo sprendimu (žr. sprendimo dalį „Pareiškimas dėl dalies ieškinio reikalavimų atsisakymo tenkintinas“). Teismas ieškovui UAB „Einima“ grąžino 75 procentus sumokėto žyminio mokesčio (30,75 Eur). Ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 7,70 Eur žyminio mokesčio dalis ((41 Eur – 30,75 Eur) x 75,09 proc.).

36Esant išdėstytoms aplinkybėms, iš atsakovo ieškovui priteistina iš viso 1210,74 Eur (1182,05 Eur + 20,99 Eur + 7,70 Eur) bylinėjimosi išlaidų (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 93 straipsnio 1 dalis, 93 straipsnio 3 dalis).

37Atsakovas teismui pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų, kuriuo prašė iš ieškovo atsakovo naudai priteisti 181,50 Eur (e. b. l. 71-73). Atsižvelgiant į tai, kad likusioje ginčo dalyje dėl 42,77 Eur ieškovo ieškinio dalis, kuri sudaro 24,91 proc., buvo atmesta, iš ieškovo atsakovo naudai priteistina 45,21 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

38Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteistinos, kadangi jos neviršija minimalaus 3 Eur dydžio (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 straipsnis).

39Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270- 279 straipsniais, teismas

Nutarė

40priimti ieškovo UAB „Einima“ prašymą dėl ieškinio reikalavimų atsisakymo iš dalies.

41Civilinės bylos Nr. e2-2965-989/2019 dalį dėl 1804,92 Eur skolos priteisimo iš atsakovo UAB „Eurospektras“ ieškovo UAB „Einima“ naudai nutraukti.

42Grąžinti ieškovui UAB „Einima“, įmonės kodas 304844633, 30,75 Eur (trisdešimt eurų ir 75 ct) žyminio mokesčio, sumokėto 2018 m. lapkričio 19 d., Dokumento Nr. 51, Luminor banke, ir išaiškinti, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, remdamasi šiuo sprendimu.

43Likusioje dalyje ieškinį tenkinti iš dalies.

44Priteisti ieškovui UAB „Einima“, įmonės kodas 304844633, iš atsakovo UAB „Eurospektras“, įmonės kodas 126206243, 2,08 Eur (du eurus 8 ct) įstatyminių palūkanų.

45Priteisti ieškovui UAB „Einima“, įmonės kodas 304844633, iš atsakovo UAB „Eurospektras“, įmonės kodas 126206243, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (2,08 Eur) nuo bylos teisme iškėlimo dienos (2018 m. lapkričio 27 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

46Priteisti ieškovui UAB „Einima“, įmonės kodas 304844633, iš atsakovo UAB „Eurospektras“, įmonės kodas 126206243, 1210,74 Eur (vieną tūkstantį du šimtus dešimt eurų 74 ct) bylinėjimosi išlaidų.

47Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

48Priteisti atsakovui UAB „Eurospektras“, įmonės kodas 126206243, iš ieškovo UAB „Einima“, įmonės kodas 304844633, 45,21 Eur (keturiasdešimt penkis eurus 21 ct) bylinėjimosi išlaidų.

49Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, pateikiant apeliacinį skundą per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Aistė... 2. Teismas... 3. Ieškovas UAB „Einima“ pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė iš... 4. Atsakovas UAB „Eurospektras“ teismui pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė... 5. Ieškovas UAB „Enima“ teismui pateikė dubliką, kuriuo prašė iš... 6. Atsakovas UAB „Eurospektras“ teismui pateikė tripliką, kuriuo prašė... 7. Teismo posėdžio metu ieškovo UAB „Einima“ atstovas advokatas Aleksander... 8. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė advokatė Reda Aleksynaitė nesutiko... 9. Pareiškimas dėl dalies ieškinio reikalavimų atsisakymo tenkintinas... 10. Remiantis CPK 140 straipsnio 1 dalimi ieškovas bet kurioje proceso stadijoje... 11. Vadovaujantis CPK 87 straipsnio 2 dalimi, jeigu ieškovas atsisako pareikšto... 12. Teismas, vadovaudamasis 294 straipsnio 2 dalimi, išaiškina, kad bylą... 13. Ieškinys tenkintinas iš dalies... 14. Dėl įstatyminių palūkanų pagal MAKSVPĮ... 15. Tarp ieškovo ir atsakovo 2018 m. rugpjūčio 17 d. buvo sudaryta naudotojo... 16. Teismas atmeta atsakovo argumentus, kad nagrinėjamu atveju ieškovas turėjo... 17. Ieškovas, remdamasis MAKSVPĮ, prašė priteisi iš atsakovo 2,77 Eur... 18. MAKSVPĮ numato palūkanas už pavėluotus mokėjimus pagal komercinius... 19. Vadovaujantis CK 6.37 straipsniu, palūkanas pagal prievoles gali nustatyti... 20. Dėl MAKSVPĮ 7 straipsnio 1 dalies taikymo... 21. Ieškovas ieškinio reikalavimą dėl 40,00 Eur išieškojimo išlaidų... 22. Dėl procesinių palūkanų priteisimo... 23. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti... 24. Ieškovas prašė teismo priteisti 8 proc. dydžio procesines palūkanas pagal... 25. Kiti šalių argumentai nėra reikšmingi ginčo nagrinėjimui, todėl dėl jų... 26. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 27. Ieškovas prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas: už ieškinį sumokėtą... 28. Teismas, spręsdamas dėl bylinėjimosi išlaidų dydžio, turi vadovautis CPK... 29. Ieškovas teismui pateikė Teisinių paslaugų ataskaitą, kurioje nurodyta,... 30. Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar... 31. Rekomendacijų 2 punkte įtvirtinta, kad nustatydamas priteistino užmokesčio... 32. Teismo posėdžio metu, kuris vyko 2019 m. vasario 25 d., ieškovo atstovas... 33. Ieškinio suma nagrinėjamu atveju sudarė 1847,69 Eur (1804,92 Eur skolos,... 34. Likusi ieškinio sumos dalis yra 42,77 Eur dydžio (2,77 Eur dydžio... 35. Ieškovas taip pat prašė iš atsakovo priteisti už ieškinį sumokėtą 41... 36. Esant išdėstytoms aplinkybėms, iš atsakovo ieškovui priteistina iš viso... 37. Atsakovas teismui pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų, kuriuo... 38. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteistinos,... 39. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 40. priimti ieškovo UAB „Einima“ prašymą dėl ieškinio reikalavimų... 41. Civilinės bylos Nr. e2-2965-989/2019 dalį dėl 1804,92 Eur skolos priteisimo... 42. Grąžinti ieškovui UAB „Einima“, įmonės kodas 304844633, 30,75 Eur... 43. Likusioje dalyje ieškinį tenkinti iš dalies.... 44. Priteisti ieškovui UAB „Einima“, įmonės kodas 304844633, iš atsakovo... 45. Priteisti ieškovui UAB „Einima“, įmonės kodas 304844633, iš atsakovo... 46. Priteisti ieškovui UAB „Einima“, įmonės kodas 304844633, iš atsakovo... 47. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 48. Priteisti atsakovui UAB „Eurospektras“, įmonės kodas 126206243, iš... 49. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...