Byla eCIK-640/2020
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. balandžio 6 d. nutarties peržiūrėjimo

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus atrankos kolegija, susidedanti iš teisėjų Godos Ambrasaitės-Balynienės, Alės Bukavinienės ir Dalios Vasarienės (kolegijos pirmininkė),

2susipažinusi su 2020 m. balandžio 27 d. gautu ieškovės UAB „SKR Baltic“ kasaciniu skundu dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. balandžio 6 d. nutarties peržiūrėjimo,

Nustatė

3Ieškovė UAB „SKR Baltic“ padavė kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. balandžio 6 d. nutarties peržiūrėjimo. Šia nutartimi palikta nepakeista Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. vasario 2 d. nutartis, kuria netenkintas jos prašymas išduoti vykdomąjį raštą dėl 41 000 Eur netesybų išieškojimo iš atsakovės AB „Energijos skirstymo operatorius“.

4Kasacinis skundas paduodamas CPK 346 straipsnio 2 dalies 1, 2 ir 3 punktuose įtvirtintais kasacijos pagrindais.

5Atrankos kolegija pažymi, kad kasacinis teismas tikrina žemesnės instancijos teismų sprendimų (nutarčių) teisėtumą tik išimtinais atvejais, kai yra bent vienas iš CPK 346 straipsnio 2 dalyje nustatytų kasacijos pagrindų (CPK 346 straipsnio 1 dalis). Kasaciniame skunde nepakanka vien tik nurodyti kasacijos pagrindą – įvardyto kasacijos pagrindo buvimą būtina pagrįsti išsamiais teisiniais argumentais (CPK 347 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Be to, CPK 346 straipsnio 2 dalyje nurodyti kasacijos pagrindai patvirtina, jog kasacija leidžiama ne teisės klausimais apskritai, bet ypatingais teisės klausimais, siekiant, jog kasaciniame teisme būtų nagrinėjamos tik tokios bylos, kuriose keliamų teisės problemų išsprendimas būtų reikšmingas vienodam teisės aiškinimui ir taikymui. Taigi kasacinis skundas gali būti priimtas tik tuo atveju, jeigu jame nurodytas bent vienas kasacijos pagrindas, numatytas CPK 346 straipsnyje, bei nurodyti išsamūs teisiniai argumentai, patvirtinantys nurodyto kasacijos pagrindo buvimą (CPK 347 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

6Kai kasacinis skundas paduodamas CPK 346 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu, kasaciniame skunde būtina nurodyti buvus pažeistą materialinės ar proceso teisės normą, teisinius argumentus, patvirtinančius nurodytos (nurodytų) teisės normos (normų) pažeidimą bei argumentuotai pagrįsti, kad teisės pažeidimas yra toks svarbus, kad turi esminę reikšmę vienodam teisės aiškinimui ir taikymui, o taip pat, kad jis (teisės pažeidimas) galėjo turėti įtakos neteisėto sprendimo (nutarties) priėmimui.

7Kai kasacinis skundas paduodamas CPK 346 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu, kasaciniame skunde būtina nurodyti konkrečią Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktiką, suformuotą bylose, kurių faktinės aplinkybės yra analogiškos ar iš esmės panašios į bylos, kurioje priimtas teismo sprendimas (nutartis) skundžiamas kasacine tvarka, bei argumentuotai pagrįsti, kad teismas skundžiamame procesiniame sprendime nukrypo nuo tokios Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos. Tai daroma analizuojant apskųstuose teismų sprendimuose išdėstytus teisinius motyvus ir juos lyginant su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota teisės taikymo ir aiškinimo praktika.

8Kai kasacinis skundas paduodamas CPK 346 straipsnio 2 dalies 3 punkto pagrindu, kasaciniame skunde būtina nurodyti konkrečią Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą teisės aiškinimo ir taikymo praktiką bei argumentuotai pagrįsti, kad ši praktika nagrinėjamoje byloje ginčijamu teisės klausimu yra nevienoda.

9Ieškovės UAB „SKR Baltic“ paduotas kasacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais: 1) pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas išduoti ieškovei vykdomąjį raštą, nurodė tą patį motyvą, kurį buvo nurodęs 2019 m. lapkričio 7 d. nutartyje, kai paliko ieškovės pareiškimą nenagrinėtą. Tačiau apeliacinės instancijos teismas 2020 m. sausio 20 d. nutartimi panaikino šią nutartį ir perdavė bylą nagrinėti iš naujo. Ieškovės nuomone, tai reiškia, kad teismai, pasisakydami priešingai, nei nurodyta įsiteisėjusioje apeliacinės instancijos teismo nutartyje, ją neteisėtai peržiūrėjo. Teismai taip pat ignoravo ieškovės prašyme nurodytus du skirtingus faktinius pagrindus ir reikalavimus, o tai reiškia, kad teismai neatskleidė nagrinėjamo klausimo esmės ir tinkamai nemotyvavo nutarčių. Šie pažeidimai sudaro absoliučius teismų nutarčių negaliojimo pagrindus; 2) teismai netinkamai taikė CPK 646 straipsnio 3 dalį, be pagrindo vadovavosi kasacinio teismo praktika, suformuota 2010 m. spalio 4 d. nutartyje Nr. 3K-3-372/2010 ir 2010 m. lapkričio 30 d. nutartyje Nr. 3K-3-481/2010, nepagrįstai nesivadovavo nauja šiuo klausimu kasacinio teismo praktika, suformuota 2016 m. liepos 1 d. nutartyje Nr. e3K-3-351-421/2016; 3) kasacinio teismo praktika ginčo klausimu yra nevienoda.

10Atrankos kolegija, susipažinusi su kasacinio skundo argumentais, skundžiamų teismų nutarčių motyvais ir jų pagrindu padarytomis išvadomis, sprendžia, kad kasaciniame skunde nekeliama tokių teisės klausimų, kurie atitiktų CPK 346 straipsnio 2 dalyje nurodytus bylos peržiūrėjimo kasacine tvarka pagrindus. Atrankos kolegijos vertinimu, kasacinio skundo argumentais nepagrindžiama, kad teismai netinkamai taikė teisės normas, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės taikymo ir aiškinimo praktikos ir kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika šiai bylai aktualiu teisės klausimu yra nevienoda.

11Kasacinis skundas pripažintinas neatitinkančiu CPK 346 straipsnio, 347 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimų, todėl jį atsisakytina priimti (CPK 350 straipsnio 2 dalies 3, 4 punktai).

12Atrankos kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 350 straipsnio 2 dalies 3, 4 punktais ir 4 dalimi,

Nutarė

13Kasacinį skundą atsisakyti priimti.

14Ši nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai