Byla A2.11.-4057-358/2015
Dėl datos, duodamas parodymus. Nuoširdžiai gailisi

1Kauno apylinkės teismo teisėja Audronė Levinskienė, sekretoriaujant A. V., dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui V. B., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą, kurioje V. B., a. k. ( - ) gyv. ( - ) administracinėn atsakomybėn traukiama pagal Lietuvos Respublikos ATPK 1872 str., ir

Nustatė

2V. B. 2015 m. kovo 23 d. apie 13.30 val. Kauno apylinkės teisme, Kęstučio g. 29, Kaune, teismo posėdyje davė melagingus parodymus administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.6.-382-540/2015 apie tai, kad 2014 m. gruodžio 19 d. apie 13 val. ( - ) prie namo Nr. 1, V. B. atvežė V. I. su V. I. priklausančia transporto priemone Toyota Avensis, v. n. ( - ) Atvažiavus V. I. nieko nekalbėjo, kad turi kokių kitų reikalų ir nuėjo į parduotuvę, o V. B. nuėjo pas pažįstamą. Papietavus bei nesulaukus skambučio, išėjo į lauką ir nerado nei V. I., nei jo automobilio. Šiais veiksmais padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1872 str.

3Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo V. B. kaltu prisipažino iš dalies. Paaiškino, kad , gal būt, suklydo dėl datos, duodamas parodymus. Nuoširdžiai gailisi.

4Lietuvos Respublikos ATPK 1872 str. „Melagingų parodymų teikimas administracinio teisės pažeidimo byloje“ numato, kad melagingų parodymų, specialisto paaiškinimų bei ekspertizės išvadų davimas, vengimas ar atsisakymas duoti parodymus, melagingas vertimas, įkalčių arba įrodymų naikinimas bei jų slėpimas, naudojimasis negaliojančiais, fiktyviais ar kito asmens dokumentais, melagingo pareiškimo arba kitokios apgavystės padarymas administracinio teisės pažeidimo byloje – užtraukia baudą nuo užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų.

5Aiškinant šios teisės normos dispoziciją kartu su Lietuvos Respublikos ATPK 276 str., darytina išvada, kad nurodomas pažeidimas gali būti padaromas tik tyčia, t. y. suvokiant, kad asmens parodymai yra melagingi ir žinant, kad už tai gresia atsakomybė. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas tyčios pasireiškimą panašiose savo esme bylose (dėl Baudžiamojo kodekso 235 straipsnio „Melagingi skundas, pareiškimas, pranešimas, parodymai, išvados ir vertimas“) yra išaiškinęs, jog tiesioginė tyčia šio pobūdžio neteisėtose veikose pasireiškia tuo, jog kaltininkas supranta savo procesinę padėtį, žino teisinę pareigą padėti vykdyti teisingumą ir duoti tikrovę atitinkančius, nemelagingus parodymus ar išvadas, paaiškinimus. Tokios pareigos suvokimą bei atsakomybės už jos nevykdymą žinojimą kaltininkas būna patvirtinęs savo parašu ikiteisminio tyrimo metu ar teisme. Kaltininkas taip pat suvokia, kad duoda tikrai tikrovės neatitinkančius parodymus ar išvadą, paaiškinimus, supranta ir nori, kad tokia informacija būtų užfiksuota procesiniuose dokumentuose ir panaudota byloje (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-616/2006; 2K-164/2010).

6Byloje surinktais ir ištirtais įrodymais nustatyta, kad V. B. apklausiamas liudytoju administracinio teisės pažeidimo byloje, būdamas pasirašytinai įspėtas apie administracinę atsakomybę, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1872 str., tyčia ir suvokdamas savo veiksmus davė melagingus parodymus administracinio teisės pažeidimo byloje.

7Konstatuotina, kad V. B. padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 1872 str., todėl yra baustinas.

8Skirdamas nuobaudą, teismas atsižvelgia į pažeidimo padarymo aplinkybes, į administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens asmenybę, į atsakomybę sunkinančias ir lengvinančias aplinkybes.

9V. B. administracine tvarka nebaustas. Jo atsakomybę lengvinančios aplinkybės – pažeidimą padarė asmuo, sulaukęs 65 metų, nuoširdžiai gailisi. Sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

10Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis ir vadovaujantis ATPK 30 str., administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui skirtina nuobauda, numatyta Lietuvos Respublikos ATPK 1872 str. sankcijos ribose. Manytina, kad pritaikius būtent tokią nuobaudą, bus pasiekti Lietuvos Respublikos ATPK 20 str. numatyti administracinės nuobaudos tikslai – auklėti administracinį pažeidimą padariusį asmenį, kad jis laikytųsi įstatymų, gerbtų bendro gyvenimo taisykles ir nepadarytų naujų teisės pažeidimų.

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 302 str., 286 - 288, 293 str.,

Nutarė

12V. B., a. k. ( - ) pripažinti padarius pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 1872 str., ir nubausti jį 289 EUR (dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių) bauda.

13Nutarimą vykdyti nukreipti protokolą surašiusiam organui – Kauno apskrities Vyriausiajam policijos komisariatui.

14Paskirtoji bauda ne vėliau kaip per 40 dienų nuo nutarimo įteikimo dienos, o apskundus nutarimą – ne vėliau kaip 40 dienų nuo pranešimo apie skundo nepatenkinimą dienos turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT247300010112394300 AB banke ,,Swedbank“, (banko kodas 73000), įmokos kodas 6030.

15Nesant galimybės sumokėti baudą iš karto, pažeidėjas turi teisę, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 313 str. 3 d. nustatyta tvarka, kreiptis į baudą paskyrusį teismą dėl paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo.

16Nesumokėjus baudos per nustatytą terminą, nutarimas išsiunčiamas vykdyti antstoliui (Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 314 str. 1 d.).

17Nutarimas per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai