Byla 2S-846-368/2016
Dėl antstolio veiksmų

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Mocekvičius teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos UAB ,,Talša“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. liepos 21 d. nutarties civilinėje byloje 2YT-7115-291/2016 suinteresuotam asmeniui antstoliui A. B. dėl antstolio veiksmų, ir

Nustatė

2

 1. Ginčo esmė
 1. Pareiškėja UAB ,,Talša‘‘ kreipėsi į antstolį A. B. su skundu dėl antstolio veiksmų, prašydama panaikinti visus antstolio A. B. atliktus veiksmus su UAB ,,PackTechnology“ priklausančia birių produktų fasavimo mašina BAOPACK ir gauta 15500 Eur suma iš UAB ,,PackTechnology‘‘ už birių produktų fasavimo mašinos BAOPACK pardavimą. Remiantis tuo, kad antstolio A. L. areštas UAB ,,PackTechnology‘‘ priklausančiai birių produktų fasavimo mašinai BAOPACK buvo pirmiausias.
 1. Antstolio A. L. kontoroje yra vykdoma vykdomoji byla Nr. ( - ) dėl 4433,13 Eur išieškojimo iš UAB ,,PackTechnology“, išieškotojui UAB ,,Talša” pagal Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. kovo 19 d. išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. ( - ). Antstolis A. L. 2016 m. kovo 08 d. turto arešto aktu Nr. ( - ) areštavo UAB ,,PackTechnology” turtą, tame tarpe ir birių produktų fasavimo mašiną BAOPACK. 2016 m. birželio 6 d. iš antstolio A. L. kontoroje buvo gauta UAB ,,PackTechnology” 2016-05-17 rašto kopija, kurioje teigiama, kad UAB ,,PackTechnology” pardavė birių produktų fasavimo mašiną BAOPACK ir gautus pinigus 15500 Eur pervedė į antstolio A. B. depozitinę sąskaitą.
 1. Antstolis A. B. 2016-07-01 patvarkymu Nr. BLO010643 tenkinti skundą atsisakė ir skundą su vykdomąja byla Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) persiuntė teismui.

3II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

4

 1. Šiaulių apylinkės teismas 2016 m. liepos 21 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2YT-7115291/2016 pareiškėjos UAB ,,Talša‘‘ skundo dėl antstolio veiksmų netenkino, nurodęs, kad dėl 2016-02-26 d. Turto arešto akto Nr. ( - ) atlikti veiksmai yra teisėti ir pagrįsti, jį naikinti nėra pagrindo, kadangi CPK 759 straipsnio 1 dalyje numatyta tvarka antstolis A. L. antstoliui A. B. yra pateikęs prašymą dėl prisijungimo prie išieškojimo Nr. S-1615914382. Pažymėjo, kad prisijungimas neturi retroaktyviosios galios ir reiškia teisę dalyvauti anksčiau pradėtoje vykdomojoje byloje po prisijungimo atliekant vykdymo veiksmus. Be to, išieškotojas neturi jokio teisinio pagrindo reikalauti, kad antstoliui būtų pervesta 15500 Eur suma, nes pagal Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. kovo 19 d. išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. ( - ), 2015-03-19, 2016-04-18 antstolio A. L. patvarkymą dėl prisijungimo prie išieškojimo Nr. S-1615914382, išieškotojui UAB ,,Talša‘‘ išieškoma 4767,30 Eur skolos ir 57,29 Eur palūkanų.

5III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

6

 1. Atskiruoju skundu pareiškėja UAB ,,Talša“ prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. liepos 21 d. nutartį, klausimą išspręsti iš esmės – panaikinti visus antstolio A. B. veiksmus su UAB ,,PackTechnology“ priklausančia birių produktų fasavimo mašina BAOPACK, bei įpareigoti 15500 Eur gautus iš UAB ,,PackTechnology“ už birių produktų fasavimo mašinos BAOPACK pardavimą pervesti į antstolio A. L. depozitinę sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB DNB bankas.

7Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Pareiškėjo teigimu, pirmosios instancijos teismas visiškai nesiaiškino 15500,00 Eur patekimo pas

8antstolį A. B. teisėtumo. Teigia, kad antstolis pirmas taikęs areštą, pirmas ir turi skirstyti lėšas už parduotą areštuotą turtą.

 1. Teismo teiginiai apie prisijungimą prie išieškojimo negali būti pagrindu atmesti pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų, kadangi antstolis A. B. niekur nėra užsiminęs jog iš minimų 15500,00 Eur skirs pareiškėjui, manoma, kad tai yra tik klaidinimo priemonė ir veikimas prieš pareiškėją.
 1. Teigia, kad 2016 balandžio 29 d. antstolio A. B. kontoroje gautas UAB ,,PackTechnology“ komercijos direktoriaus pranešimas, kuriame pranešta, jog automatinis pakavimo įrengimas 2016 m. balandžio 22 d. parduotas už 1550,00 Eur, todėl laiko, jog minima suma buvo antstolio A. B. depozitinėje sąskaitoje ne vėliau kaip iki 2016 m. balandžio 29 d. Pareiškėjas skundą dėl antstolio veiksmų pateikė 2016 birželio 23 d., kuomet sutinkamai su sprendimų vykdymo instrukcija, antstolis A. B. jau turėjo būti paskirstęs minimą 15500,00 Eur sumą, tačiau pareiškėjui jokia suma nebuvo paskirta.
 1. Nurodo, kad visi antstolio A. B. veiksmai su ,,PackTechnology“ priklaususia birių produktų fasavimo mašina BAOPACK buvo atlikti tam jog pareiškėjas negautų jokių lėšų ir priešingai jeigu pareiškėjui būtų skirti pinigai už parduotą areštuotą turtą, pareiškėjas nebūtų skundęs neteisėtų antstolio A. B. veiksmų su minimu areštuotu turtu.
 1. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo antstolis A. B. su atskiruoju skundu nesutinka, prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą o pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą.

9Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

 1. 2016-04-18 antstolio A. B. kontoroje gautas antstolio A. L. patvarkymas dėl prisijungimo prie išieškojimo Nr. S-16-159-14382, kuriuo, vadovaudamasis CPK 759 str., antstolis A. L. prisijungė tik prie antstolio A. B. vykdymo išieškojimo iš UAB ,,PackTechnology“ turto ir lėšų, gautų realizavus šį turtą t. y. neprisijungė prie išieškojimo iš kitų skolininko šaltinių.
 1. Kiekvienas antstolis skolininko sąskaitas areštuoja vykdydamas savo vykdomąsias bylas, todėl įstatymai nenumato pareigos antstoliui iš areštuotos sąskaitos gautas pinigines lėšas skirstyti ir kitiems antstoliams.
 1. Visos iš UAB ,,PackTechnology“ išieškotos lėšos į antstolio A. B. depozitinę sąskaitą pervestos iš Šiaulių kredito unijos pagal 2015-10-02 patvarkymą areštuoti lėšas Nr. ( - ) (v. b. 15 l.).
Apeliacinės instancijos teismas k o n s t a t u o ja :

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos

11aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).
Apeliantės (pareiškėjos) UAB „Talša“ atskirasis skundas netenkintinas.
 1. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės ir vykdomosios bylos medžiagą, atskirojo skundo bei atsiliepimo į atskirąjį skundą medžiagą sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino faktines bylos aplinkybes todėl priėmė teisiškai pagrįstą nutartį.
 1. Esminis apeliantės (pareiškėjos) UAB ,,Talša“ atskirojo skundo argumentas yra tai, kad antstolis pirmas taikęs areštą, pirmas ir turi skirstyti lėšas už parduotą areštuotą turtą.
 1. Byloje nustatyta, jog apeliantė (pareiškėja) UAB ,,Talša“ kreipėsi į antstolio A. L. kontorą, pateikdama vykdyti Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. kovo 19 d. išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. ( - ) dėl 4433,13 Eur skolos išieškojimo iš UAB ,,PackTechnology“(v. b. 2 l.). Antstolis 2015-05-14 priėmė patvarkymą vykdyti vykdomąjį dokumentą Nr. ( - ) (v. b. 2 l.) ir 2016 m. kovo 08 d. turto arešto aktu Nr. ( - ) areštavo UAB ,,PackTechnology” turtą, tame tarpe ir birių produktų fasavimo mašiną BAOPACK.
 1. Antstolio A. B. kontoroje 2015-06-04 priimtas patvarkymas vykdyti vykdomąjį dokumentą Nr. ( - ) (v.b.3l.) dėl 33013,52 Eur ir 2242,92 Eur skolos išieškojimo iš UAB ,,PackTechnology“ pagal 2015-06-15 d. Šiaulių apylinkės teismo įsakymą Nr. L2-607-841. Antstolis A. B. 2016 m. sausio 15 d. Turto arešto aktu Nr. ( - ) areštavo UAB ,,PackTechnology” birių produktų fasavimo mašiną BAOPACK (v. b. 28 l.).
 1. Vadovaudamasis CPK 759 str., antstolis A. L. 2016-04-15 pateikė A. B. prašymą prie išieškojimo prisijungimo Nr. S-1615914382 (v. b. 147 l.).
 1. Apeliacinės instancijos teismas nurodo, jog LR CPK 759 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad išieškotojo prašymu ar antstolio iniciatyva prisijungimą prie išieškojimo, vykdomo skirtingų antstolių iš to paties skolininko turto ar lėšų, antstolis vykdo Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatyta tvarka ir terminais. Sprendimų vykdymo instrukcijos 11 straipsnis numato, kad jeigu turtą areštavo keli antstoliai, areštuotą skolininko turtą realizuoja tas antstolis, kuris šį turtą areštavo vykdydamas pirmesnės eilės išieškotojų reikalavimus, o tais atvejais, kai turtą areštavo keli antstoliai pagal tos pačios eilės išieškotojų reikalavimus, – tas antstolis, kuris šį turtą areštavo pirmas. Paskelbęs varžytynes, antstolis ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie paskelbtas varžytynes informuoja kitus antstolius, vykdančius išieškojimą iš to paties skolininko. Kiti antstoliai, vykdantys išieškojimą iš to paties skolininko, gali prisijungti prie išieškojimo iš realizuojamo turto ir lėšų, gautų realizavus šį turtą, siųsdami turtą realizuojančiam antstoliui vykdomojo dokumento patvirtintą kopiją ir patvarkymą dėl prisijungimo prie išieškojimo. Kiti išieškotojai turi teisę prisijungti prie išieškojimo pateikdami turto realizavimą vykdančiam antstoliui vykdomąjį dokumentą. Šiame punkte nustatyta tvarka prisijungti prie išieškojimo galima iki to momento, kol turtą realizuojantis antstolis nesurašo išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymo.
 1. Byloje nustatyta, jog antstolio A. B. kontoroje 2016-04-29 gavus UAB ,,PackTechnology“ komercijos direktoriaus pranešimą, kuriame pranešta, kad automatinis pakavimo įrengimas VPM420 parduotas už 15500,00 Eur sumą, buvo 2016-05-04 nuvykta į UAB ,,PackTechnology“ patalpas, esančias adresu Liejyklos g. 3, Šiauliai. Apžiūrėjus patalpas nustatyta, kad areštuoto vertikalaus fasavimo įrengimo VMP420 patalpose nebėra, todėl surašytas aktas dėl turto neradimo (v. b. 157 l.). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, 2016-05-05 priimtas Patvarkymas dėl varžytinių atšaukimo Nr. S-16-41-12058 ir 2016-05-09 Šiaulių apskrities VPK išsiųstas Pareiškimas dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo (v. b. 161–162 l.).
 1. Taigi darytina išvada, kad apeliantė (pareiškėja) UAB „Talša“ šiuo atveju nepagrįstai nurodo, jog antstolis pirmas taikęs areštą, pirmas ir turi skirstyti lėšas už parduotą areštuotą turtą. Kaip minėta, iš vykdomosios bylos matyti, kad antstolis A. B. atšaukė šio turto varžytines, kadangi areštuoto turto nerado ir jo nepardavė.
 1. Išieškotojos UAB ,,Talša“ reikalavimas į antstolio A. L. depozitinę sąskaitą pervesti 15500,00 Eur sumą, neturi jokio teisinio pagrindo, kadangi pagal Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. kovo 19 d. išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. ( - ), 2015-03-19, 2016-04-18 antstolio A. L. patvarkymą dėl prisijungimo prie išieškojimo Nr. S-16-159-14382, išieškoma 4767,30 Eur skolos ir 57,29 Eur palūkanų.
 1. Įvertinęs išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirojo skundo motyvai nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą teismo nutartį apeliantės (pareiškėjos) UAB ,,Talša“ atskirajame skunde nurodytų argumentų pagrindu, todėl atskirasis skundas netenkintinas, o skundžiama teismo nutartis paliekama nepakeista.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu.

Nutarė

14Palikti Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. liepos 21 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai