Byla 2S-196-440/2017
Dėl antstolio veiksmų

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės ,,Talša“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2YT-11509-797/2016 pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės ,,Talša“ skundą suinteresuotiems asmenims antstoliui A. L., antstoliui A. B., uždarajai akcinei bendrovei ,,PackTechnology“, uždarajai akcinei bendrovei „NMF Porolon“, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl antstolio veiksmų.

3Teismas

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Apeliacinėje byloje sprendžiamas klausimas dėl vykdymo išlaidų paskirstymo pareiškėjai antstoliui prisijungus prie kito antstolio vykdomo išieškojimo iš to paties skolininko.
 2. Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (toliau ? UAB) ,,Talša“ pateikė skundą prašydama panaikinti antstolio A. B. 2016 m. gegužės 3 d. patvarkymą, kuriuo buvo paskirstytos lėšos gautos skolininkei UAB „PackTechnology“ pardavus automatinę fasavimo mašiną BAOPACK VPM420 už 15 500 Eur sumą, bei įpareigoti antstolį A. B. įvykdyti antstolio A. L. 2016 m. balandžio 18 d. patvarkymą dėl prisijungimo prie išieškojimo Nr. S-16-159-14382.
 3. Nurodė, kad antstolio A. L. kontoroje yra užvesta vykdomoji byla Nr. ( - ) dėl skolos išieškojimo iš skolininkės UAB ,,PackTechnology“ išieškotojos UAB ,,Talša“ naudai. Antstolis A. L. 2016 m. balandžio 18 d. kreipėsi į antstolį A. B. dėl prisijungimo prie išieškojimo. Pareiškėja 2016 m. birželio 6 d. gavo skolininkės raštą, kuriame nurodoma, kad skolininkė pardavė birių produktų fasavimo mašiną ir gautą 15 500 Eur sumą pervedė į antstolio A. B. depozitinę sąskaitą. Pareiškėja UAB ,,Talša“ 2016 m. spalio 26 d. kreipėsi į antstolį A. B. prašydama paaiškinti kaip buvo paskirstytos lėšos, gautos pardavus fasavimo mašiną, tačiau atsakymą gavo tik 2016 m. lapkričio 11 d. Antstolis A. B. paaiškino, kad antstolio A. L. 2016 m. balandžio 18 d. patvarkymas dėl prisijungimo prie vykdomosios bylos nebuvo vykdomas, o lėšos, gautos pardavus fasavimo mašiną paskirstytos 2016 m. gegužės 3 d. patvarkymu. Pareiškėjo manymu, antstolis A. B. nepagrįstai nevykdė antstolio A. L. patvarkymas dėl prisijungimo prie išieškojimo, gautų lėšų nepaskirstė pareiškėjai (b. l. 1, 17).
 4. Antstolis A. B. atsisakė tenkinti UAB „Talša“ skundą dėl antstolio veiksmų ir jį kartu su vykdomosiomis bylomis Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) perdavė Šiaulių apylinkės teismui (b. l. 33-35).
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Šiaulių apylinkės teismas 2016 m. gruodžio 20 d. nutartimi civilinę bylą dalyje pagal pareiškėjo UAB ,,Talša“ skundą dėl reikalavimo panaikinti antstolio A. B. 2016 m. gegužės 3 d. patvarkymą nutraukė, o kitoje dalyje UAB ,,Talša“ skundą atmetė (b. l. 40-42).
 2. Teismas nurodė, kad pareiškėja UAB ,,Talša“ prašo panaikinti antstolio A. B. patvarkymą, kuris buvo priimtas 2016 m. gegužės 3 d., kadangi nuo skundžiamo patvarkymo priėmimo praėjo daugiau nei 90 dienų, todėl suėjo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 512 straipsnyje numatytas naikinamasis terminas skundui paduoti dėl antstolio veiksmų, susijusių su minėto patvarkymo priėmimu. Suėjus naikinamajam terminui, šis terminas negali būti atnaujintas. Skundas, paduotas teismui praleidus naikinamąjį terminą, nenagrinėtinas teisme, todėl tokį skundą teismas turi atsisakyti priimti (CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas), o tokiai aplinkybei paaiškėjus po skundo priėmimo – bylą nutraukti (CPK 293 straipsnio 1 punktas). Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju skundas priimtas, todėl civilinė byla šioje dalyje nutrauktina.
 3. Nors skunde minimas antstolio A. L. 2016 m. balandžio 18 d. patvarkymas dėl prisijungimo prie išieškojimo, tačiau iš byloje esančio patvarkymo matyti, kad jo sudarymo data yra 2016 m. balandžio 15 d.
 4. Teismas nustatė, kad antstolio A. L. kontoroje vykdomas išieškojimas pagal Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. kovo 19 d. išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. L2-3279-841/2015 dėl 4 433,13 Eur skolos išieškojimo iš skolininkės UAB ,,PackTechnology“ išieškotojai UAB ,,Talša“. Vadovaujantis CPK 759 straipsniu antstolis A. L. prisijungė prie antstolio A. B. vykdomo išieškojimo iš skolininkės UAB „PackTechnology“ turto ir lėšų, gautų realizavus šį turtą. Nors antstolis A. B. vykdomojoje byloje buvo paskelbęs skolininkei UAB „PackTechnology“ priklausiusio birių produktų fasavimo mašinos varžytines, tačiau jos buvo atšauktos, nes antstolis areštuoto turto nerado ir jo nepardavė. Minėtą fasavimo mašiną pardavė pati skolininkė. Piniginės lėšos buvo pervestos į antstolio A. B. depozitinę sąskaitą iš Šiaulių kredito unijos pagal 2015 m. spalio 2 d. patvarkymą areštuoti lėšas, o ne realizavus skolininko turtą. Teismo teigimu, antstolis A. L. prisijungė prie išieškojimo iš lėšų, gautų realizavus turtą, ne iš kitų skolininko lėšų šaltinių, kadangi antstolis A. B. neatliko turto realizavimo veiksmų, UAB ,,Talša“ neturi teisinio pagrindo reikalauti, jog pinigai būtų pervesti į antstolio A. L. depozitinę sąskaitą.

5III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

6

 1. Atskiruoju skundu pareiškėja UAB ,,Talša“ prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 20 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės (b. l. 47-49). Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
9.1. Prašo atnaujinti terminą paduoti skundą dėl antstolio A. B. veiksmų 2016 m. gegužės 3 d. priimant patvarkymą, kuriuo buvo paskirstytos lėšos. Paaiškino, kad ji tik 2016 m. lapkričio 11 d. gavo informaciją apie šio patvarkymo priėmimą. 9.2. Nurodė, kad pradėjus veikti Piniginių lėšų apribojimų informacinei sistemai (toliau ? PLAIS) visiems kreditoriams buvo sudarytos vienodos galimybės atgauti skolas, nes sistema duomenis apie piniginių lėšų apribojimą tvarkys centralizuotai: perduos bankams apribojimo bei nurašymo nurodymus ir proporcingai paskirstys skolininko lėšas kreditoriams. Todėl nėra aišku, kodėl visos skolininko piniginės lėšos buvo pervestos antstoliui A. B., o ne proporcingai visiems kreditoriams, vykdantiems išieškojimą iš skolininkės UAB ,,PackTechnology“. Prašo išreikalauti duomenis iš PLAIS siekiant išsiaiškinti, ar dėl PLAIS klaidos, ar dėl antstolio A. B. neteisėtų veiksmų.
 1. Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstolis A. B. prašo Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 16 d. nutartį palikti nepakeistą (b. l. 53-55). Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:
10.1. Teismas tinkamai aiškino ir taikė materialines ir procesinės teisės normų nuostatas, visapusiškai ir objektyviai išsiaiškino bylai reikšmingas faktines aplinkybes ir tinkamai jas kvalifikavo, todėl nėra pagrindo naikinti pirmos instancijos teismo nutartį. 10.2. Pripažino, kad antstolio A. B. kontoroje 2016 m. balandžio 18 d. gautas antstolio A. L. patvarkymas dėl prisijungimo prie išieškojimo iš skolininkės UAB ,,PackTechnology“ turto ir lėšų, gautų realizavus šį turtą. Tačiau vykdymo procese antstolis A. B. nerealizavo jokio skolininkės turto. Pažymėjo, kad patvarkymas dėl prisijungimo prie išieškojimo neturi retroaktyvaus galiojimo, be to, juo nėra prisijungta prie išieškojimo iš kitų skolininkės lėšų šaltinių. Kiekvienas antstolis areštuoja skolininkės sąskaitas vykdydamas savo vykdomąsias bylas, todėl įstatymai nenumato pareigos antstoliui iš areštuotos sąskaitos gautas lėšas paskirstyti kitiems antstoliams.

7VI. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

8Atskirasis skundas netenkintinas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).
 2. Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi šio proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis CPK bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo, skolininko ir trečiųjų asmenų teisės bei teisėti interesai. Kartu vykdymo procesas yra grindžiamas bendraisiais teisiniais interesų derinimo bei proporcingumo principais, kurie reiškia tai, kad, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). CPK 634 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos antstolio pareigos savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, aktyviai padėti šalims ginti jų teises ir įstatymų saugomus interesus. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra pripažįstama, kad priverstinio vykdymo taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus (kompetenciją) (intra vires), o bet koks ultra vires (lot. už įgalinimų ribų) veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. liepos 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-273/2012). Todėl vykdymo procese privalu griežtai laikytis įstatymo nustatytos priverstinės vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo, skolininko bei kitų suinteresuotų asmenų teisės ir teisėti interesai.
 3. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad CPK 594 straipsnio ir Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 16 straipsnio 1 dalies nuostatos leidžia konstatuoti, jog vykdymo procesui Lietuvos Respublikoje vadovauja antstolis, kurio procesinė veikla kontroliuojama teismo. Tinkamas ir rūpestingas vykdymo proceso organizavimas laikytinas antstolio profesine pareiga, kurios jis, jei įstatymas nenustato kitaip, negali perduoti kitiems asmenims. Be to, antstoliui taikytinas profesinio rūpestingumo standartas, inter alia (lot. be kita ko), suponuoja, kad rūpestingas antstolis turi būti aktyvus vykdymo procese, reaguoti į vykdymo kliuvinius ir dėti visas reikiamas protingas pastangas tam, kad jie būtų pašalinti (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2013). Ši taisyklė taikytina ir tais atvejais, kai antstolis paskirsto išieškotas lėšas.
Dėl prašymo išreikalauti duomenis iš PLAIS.
 1. Pažymėtina, kad CPK 185 straipsnyje nustatyta, kad teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Civiliniame procese išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo. Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad įrodymų pakankamumo klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į ginčo pobūdį ir kitas svarbias bylos aplinkybes. Įvertindamas įrodymus teismas, vadovaudamasis įstatymo reikalavimais ir remdamasis logikos dėsniais, turi spręsti apie visų byloje surinktų faktinių duomenų (įrodymų) tikrumą, sąsajumą, leistinumą, tarpusavio ryšį, pakankamumą įrodinėjimo dalyko faktams konstatuoti (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-171/2008).
 2. Atsižvelgiant į tai, kad antstolis A. B. kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė duomenis iš PLAIS, iš kurių matyti visi piniginių lėšų nurašymai iš skolininkės UAB „PackTechnology“ sąskaitos nuo 2015 m. pradžios (b. l. 57-82), be to, atsižvelgiant ir į kitus duomenis, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo abejoti šių duomenų išsamumu ir tikrumu. Atsižvelgiant į tai, kad įrodinėjimo procesas negali būti begalinis, spręstina, kad byloje esantys duomenys yra pakankami siekiant įvertinti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo pagrįstumą ar nepagrįstumą, todėl apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, kad netikslinga išreikalauti papildomus duomenis iš PLAIS sistemą administruojančios valstybės įmonės Registrų centras.
Byloje nustatytos faktinės aplinkybės.
 1. Antstolio A. L. kontoroje nuo 2015 m. gegužės 14 d. yra užvesta vykdomoji byla Nr. ( - ) dėl 4 433,13 Eur išieškojimo iš skolininkės UAB ,,PackTechnology“ išieškotojai UAB ,,Talša“ pagal Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. kovo 19 d. išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. L2-3279-841/2015 (vykdomoji byla, b. l. 2). Vykdymo procese antstolis 2016 m. kovo 8 d. areštavo skolininkės UAB ,,PackTechnology“ turtą, įskaitant ir birių produktų fasavimo mašiną BAOPACK (vykdomoji byla, b. l. 107-109).
 2. Antstolio A. B. kontoroje yra užvestos dvi vykdomosios bylos dėl skolos išieškojimo iš skolininkės UAB „PackTechnology“, t. y. vykdomoji byla Nr. ( - ) dėl 33 013,52 Eur skolos išieškojimo iš UAB „PackTechnology“ išieškotojos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos naudai (toliau ? VMI) pagal VMI 2015 m. balandžio 2 d. sprendimą Nr. (23.3l-08)320A-8781 ir vykdomoji byla Nr. ( - ) dėl 2 242,92 Eur skolos išieškojimo iš skolininkės UAB „PackTechnology“ išieškotojos UAB „NMF Porolon“ naudai pagal Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. birželio 15 d. išduotą teismo įsakymą Nr. L2-607-841/2015. Vykdymo procese antstolis 2015 m. spalio 2 d. priėmė patvarkymą nurašyti lėšas iš skolininkės sąskaitos (vykdomoji byla, b. l. 144), o 2016 m. sausio 15 d. areštavo skolininkės turtą, t. y. birių produktų fasavimo mašiną BAOPAC (vykdomoji byla, b. l. 28-29).
 3. Antstolis A. B. 2016 m. balandžio 13 d. paskelbė birių produktų fasavimo mašinos pardavimą varžytinių būdu (vykdomoji byla, b. l. 92), apie paskelbtas varžytines informavo kitus antstolius, vykdančius išieškojimą iš skolininkės UAB „PackTechnology“ (vykdomoji byla, b. l. 93-95).
 4. Antstolis A. L. 2016 m. balandžio 15 d. priėmė patvarkymą dėl prisijungimo prie išieškojimo, kuriuo remiantis CPK 759 straipsniu prisijungė prie antstolio A. B. vykdomo išieškojimo iš skolininkės UAB „PackTechnology“. Antstolis A. B. šį patvarkymą gavo 2016 m. balandžio 18 d. (b. l. 3-4, vykdomoji byla, b. l. 126-127).
 5. Skolininkė UAB „PackTechnology“ 2016 m. balandžio 29 d. informavo antstolį A. B., kad 2016 m. balandžio 22 d. pardavė birių produktų fasavimo mašiną BAOPAC Latvijos respublikoje registruotam juridiniam asmeniui SIA „PAKAVS“ už 15 500 Eur sumą bei pateikė sąskaitos faktūros kopiją (vykdomoji byla, b. l. 145, 146). 2016 m. gegužės 4 d. antstolis A. B. nuvykęs pas skolininkę UAB ,,PackTechnology“ adresu ( - ), nerado birių produktų fasavimo mašinos, todėl surašė turto neradimo aktą bei 2016 m. gegužės 5 d. atšaukė varžytines (vykdomoji byla, b. l. 157, 158, 159). Taigi šie duomenys patvirtina, kad antstolis A. B. nerealizavo birių produktų fasavimo mašinos BAOPAC CPK 691 straipsnio 1 dalyje numatyta tvarka, t. y. skolininkės turtas nebuvo parduodamas iš varžytinių.
 6. 2016 m. gegužės 2 d. piniginės lėšos ? 15 569,99 Eur suma ? pervestos iš skolininkės UAB „PackTechnology“ sąskaitos, esančios Šiaulių kredito unijoje, į antstolio A. B. depozitinę sąskaitą (b. l. 56, vykdomoji byla, b. l. 148). Įvertinus PLAIS išrašą matyti, kas iš skolininkės sąskaitos lėšos buvo nurašomos ir kitiems įmonės kreditoriams bei antstoliams vykdantiems priverstinį išieškojimą, įskaitant ir antstolį A. L. (b. l. 57-82).
 7. Antstolis A. B. 2016 m. gegužės 3 d. priėmė patvarkymą, kuriuo paskirstė išieškotas lėšas (15 569,99 Eur sumą) taip: padengė vykdymo išlaidas, kurias sudarė 399,97 Eur būtinosios išlaidos, 139,40 Eur vykdymo išlaidos, susijusios su atskirų veiksmų atlikimu, ir 706,62 Eur atlyginimas antstoliui, taip pat vykdomojoje byloje Nr. ( - )išieškotojos VMI naudai išieškota 13 413 Eur skolos; vykdomojoje byloje Nr. ( - ) išieškotojos UAB „NMF Porolon“ naudai išieškota 855 Eur skolos, 56 Eur vykdymo išlaidų (vykdomoji byla, b. l. 149).
 8. Pastebėtina, kad Šiaulių apylinkės teismas 2016 m. liepos 21 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2YT-7115-291/2016 išnagrinėjęs pareiškėjos UAB „Talša“ skundą dėl antstolio A. B. veiksmų nustatė, kad CPK 759 straipsnio 1 dalyje numatyta tvarka antstolis A. L. 2016 m. balandžio 15 d. pateikė antstoliui A. B. prašymą dėl prisijungimo prie išieškojimo Nr. S-16-159-14382, tačiau pareiškėja neturi jokio teisinio pagrindo reikalauti, kad antstoliui A. L. būtų pervesta 15 500 Eur suma, gauta pardavus birių produktų fasavimo mašiną, kaip pirmiau turtą areštavusias antstoliui (vykdomoji byla, b. l. 234-236). Nors UAB „Talša“ nesutikdama su teismo procesiniu sprendimu jį skundė ir atskirajame skundė kėlė klausimus, kodėl visi pinigai buvo pervesti antstoliui A. B., kodėl šis antstolis nepervedė pareiškėjai pinigų (vykdomoji byla, b. l. 238-240), tačiau apeliacinės instancijos teismas pripažino, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti teisėtą sprendimą, kad antstolis neatliko turto realizavimo veiksmų, todėl UAB „Talša“ neturi teisinio pagrindo reikalauti pervesti pinigus (Šiaulių apygardos teismo 2016 m. spalio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-846-368/2016).
Dėl prisijungimo prie išieškojimo ir pareiškėjos teisės reikalauti paskirstyti gautas lėšas.
 1. CPK 759 straipsnio 1 dalyje nustatyta galimybė antstolio iniciatyva prisijungti prie išieškojimo, vykdomo skirtingų antstolių iš to paties skolininko turto ir lėšų. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuodamas vieningą teisės aiškinimo ir taikymo praktiką yra pabrėžęs, kad ši proceso norma suteikia antstoliui teisę prisijungti prie išieškojimo, vykdomo kito antstolio, iš to paties skolininko, tačiau prisijungimas neturi retroaktyviosios galios, todėl suteikia teisę dalyvauti anksčiau pradėtoje vykdomojoje byloje po prisijungimo atliekant vykdymo veiksmus. Nors CPK 759 straipsnio 1 dalyje nustatyta prisijungimo prie išieškojimo, vykdomo skirtingų antstolių iš to paties skolininko turto ir lėšų, galimybė, o Sprendimų vykdymo instrukcijos 11 punkte reglamentuojama tik prisijungimo prie išieškojimo iš realizuojamo turto ir lėšų, gautų realizavus šį turtą, tvarka ir nenustatoma sprendimų vykdymo tvarka prisijungimo prie išieškojimo, vykdomo skirtingų antstolių iš to paties skolininko lėšų. Tačiau nurodytos situacijos nereglamentavimas Sprendimų vykdymo instrukcijos negali siaurinti CPK 759 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos normos taikymo ribų, todėl antstolis priimdamas patvarkymą dėl prisijungimo prie išieškojimo įgyvendina jam įstatyme suteiktą teisę. Taigi patvarkyme dėl prisijungimo prie išieškojimo antstolis turi aiškiai apibrėžti prisijungimo ribas prie kito antstolio vykdomo išieškojimo (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-604/2013).
 2. Nagrinėjamu atveju antstolis A. L. 2016 m. balandžio 15 d. patvarkymu prisijungė prie antstolio A. B. vykdomo išieškojimo iš skolininkės UAB „PackTechnology“ turto ir lėšų, gautų realizavus šį turtą (vykdomoji byla, b. l. 126-127). Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju antstolis A. B. nerealizavo skolininkės turto CPK 691 straipsnio 1 dalyje numatyta tvarka, nes antstolis A. B. 2016 m. gegužės 5 d. atšaukė varžytines (vykdomoji byla, b. l. 159). Tuo tarpu piniginės lėšos iš skolininkės banko sąskaitos buvo nurašytos remiantis CPK 689 straipsniu pagal antstolio A. B. 2016 m. sausio 2 d. patvarkymą (vykdomoji byla, b. l. 144). Taigi antstolis A. B., negavęs lėšų iš realizuoto turto, neturėjo pareigos atlikti 2016 m. balandžio 15 d. patvarkyme dėl prisijungimo prie išieškojimo nurodytus vykdymo veiksmus pareiškėjos UAB „Talša“ naudai, taip pat išieškoti antstolio A. L. nurodytas vykdymo išlaidas.
 3. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad klausimas, kodėl piniginės lėšos, gautos pardavus skolininkei priklausiusį turtą (birių produktų fasavimo mašiną) buvo pervestos būtent antstoliui A. B., o ne antstoliui A. L., iš esmės buvo analizuotos kitoje civilinėje byloje civilinėje byloje Nr. 2YT-7115-291/2016 bei apeliacinės instancijos teismo, t. y. Šiaulių apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2S-846-368/2016, todėl nagrinėjamu atveju teismas plačiau nepasisako dėl šių atskirojo skundo argumentų, pripažindamas, kad ankstesnėje byloje nustatytos aplinkybės turi prejudicinę galią, todėl nereikia jų iš naujo įrodinėti šioje civilinėje byloje (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-212-378/2016).
Dėl termino paduoti skundą dėl antstolio veiksmų.
 1. Vadovaujantis CPK 510 straipsnio 1 dalimi antstolių procesiniai veiksmai ar atsisakymas procesinius veiksmus atlikti gali būti skundžiami CPK XXXI skyriuje nustatyta tvarka. Skundas dėl antstolio veiksmų ar atsisakymo juos atlikti pateikiamas antstoliui per CPK 512 straipsnyje nustatytą terminą; skundą antstolis išnagrinėja per penkias darbo dienas nuo jo gavimo; jeigu antstolis patenkina skundą, jis priima patvarkymą; jeigu antstolis patvarkymu atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė; praleisto skundo padavimo termino atnaujinimo klausimą sprendžia antstolis; antstolio patvarkymas atsisakyti atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą gali būti skundžiamas teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė, laikantis CPK 512 straipsnyje nustatytų terminų (CPK 510 straipsnio 2-5 dalys).
 2. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad CPK 512 straipsnyje yra numatyta, kad skundas dėl antstolių veiksmų gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog suėjus CPK 512 straipsnyje nustatytam 90 dienų naikinamajam terminui, nebesprendžiamas praleisto termino skundui paduoti atnaujinimo klausimas ir nesvarstomas asmens nurodytų svarbių priežasčių šiam terminui atnaujinti buvimas. Skundas, paduotas teismui praleidus naikinamąjį terminą, nenagrinėtinas teisme, todėl tokį skundą teismas turi atsisakyti priimti remiantis CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktu, o tokiai aplinkybei paaiškėjus po skundo priėmimo – bylą nutraukti, kadangi asmuo praranda teisę atlikti procesinį veiksmą, kuriam atlikti terminas buvo nustatytas (CPK 293 straipsnio 1 punktas) (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-180-686/2015).
 3. Nagrinėjamu atveju pareiškėja 2016 m. lapkričio 17 d. kreipėsi į teismą prašydama panaikinti antstolio A. B. 2016 m. gegužės 3 d. patvarkymą dėl išieškotų lėšų paskirstymo. Nors pareiškėja prašo atnaujinti terminą, paduoti skundą dėl antstolio veiksmų ir tvirtina, kad apie šį antstolio procesinį veiksmą ? išieškotų lėšų paskirstymą sužinojo ? tik 2016 m. lapkričio 11 d., kai gavo atsakymą į savo 2016 m. spalio 26 d. paklausimą, tačiau aplinkybės, dėl kurių proceso dalyvis praleido naikinamąjį terminą nagrinėjamu atveju nėra svarbios, kadangi pasibaigus CPK 512 straipsnyje nustatytam 90 dienų naikinamajam terminui, šis terminas negali būti atnaujintas, todėl pašymas atnaujinti terminą skundui paduoti netenkintinas.
 4. Apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, kad nagrinėjamu atveju pirmos instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad skundas dėl antstolio veiksmų paduotas suėjus naikinamajam apskundimo terminui ir nutraukė civilinę bylą šioje dalyje remiantis CPK 293 straipsnio 1 punktu.
 5. Teismų praktikoje pripažįstama, kad vykdymo procese tiek ieškotojui, tiek skolininkui keliama pareiga būti aktyviems ir patiems domėtis vykdymo eiga ir sąžiningai naudotis įstatymo suteiktomis teisėmis bei pareigomis, skolininkas, išieškotojas (jo atstovas) privalo bendradarbiauti su antstoliu ir aktyviai padėti jam greitai ir tinkamai įvykdyti sprendimą (CPK 393 straipsnis) (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2010). Taigi antstolio veiksmų, dėl kurių per įstatymo nustatytą terminą proceso dalyviai nepareiškė prieštaravimų, pripažinimas neteisėtais būtų formalus bei neproporcingas ir reikštų nepagrįstą vykdymo proceso užvilkinimą.
Dėl bylos procesinės baigties.
 1. Įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju antstolis A. B., paskirstydamas vykdymo procese išieškotas lėšas, procesinių teisės normų nepažeidė.
 2. Įvertinęs bylos duomenis apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, atmesdamas pareiškėjos skundą, tinkamai įvertino bylos aplinkybes, padarė pagrįstas ir motyvuotas išvadas. Atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti teisiškai pagrįstą ir teisėtą nutartį (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

9Šiaulių apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu, 339 straipsniu,

Nutarė

10Palikti nepakeistą Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 20 d. nutartį.

11Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

12Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

Proceso dalyviai
Ryšiai