Byla 2-378-262/2008

1

2Vilniaus apygardos teismo teisėja Ona Gasiulytė, Sekretoriaujant Astai Šarkuvienei, dalyvaujant ieškovo atstovei adv. K.Alešiūnaitei, atsakovo atstovui adv. pad. G.Murauskui, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Baltijos verslininkų namai“ ieškinį atsakovui UAB „Atkirtos būstas“ dėl delspinigių priteisimo,

Nustatė

3ieškovas UAB „Baltijos verslininkų namai“ pareiškė ieškinį atsakovui UAB „Atkirtos būstas“ (b.l. 3-5) dėl delspinigių priteisimo, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo 152.452,57 Lt delspinigių, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

4Nurodė, kad 2007-03-19 ieškovas su atsakovu pasirašė Pastato pirkimo – pardavimo sutartį. Pagal šią sutartį ieškovas pardavė atsakovui pastatą – garažą už 12.142.395,70 Lt. Galutinis atsiskaitymas pagal Sutartį turėjo įvykti per 30 kalendorinių dienų po sutarties pasirašymo ir notarinio patvirtinimo dienos, t.y. iki 2007-04-18 atsakovas privalėjo visiškai atsiskaityti su ieškovu. Tačiau atsakovas pažeidė savo sutartinę prievolę atsiskaityti laiku ir 8.699.415,23 Lt sumokėjo tik 2007-05-22, pavėluodamas 34 dienas, o 260.715 Lt sumokėjo tik 2007-05-23, pavėluodamas 35 dienas.

5Sutarties 7.2 punktas numato 0,05% delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Sutarties 7.7 punkte šalys pareiškė, kad 7.2 ir 7.6 punktuose nustatytos netesybos yra pagrįstos ir sąžiningos bei atspindi minimalius šalių nuostolius.

62007-05-23 ieškovas dėl delspinigių sumokėjimo raštu kreipėsi į atsakovą su reikalavimu iki 2007-06-01 sumokėti sutarties 7.2 punkte numatytus ir ieškovo apskaičiuotus delspinigius, iš viso 152.452,57 Lt, tačiau atsakovas į šį ir kitus raštus nereagavo, todėl ieškovas priverstas kreiptis į teismą, prašydamas priteisti nurodytą delspinigių sumą iš atsakovo.

7Atsakovas ieškinio nepripažino dėl atsiliepime (b.l. 29-33) ir triplike (b.l. 56-60) išdėstytų motyvų. Nurodė, kad sklypas, ant kurio stovi pastatas, yra ieškovo išsinuomota Lietuvos Respublikos nuosavybė. Sudarydamas sutartį ieškovas žinojo, kad atsiskaitymui su juo bus naudojamos iš AB SEB Vilniaus banko pasiskolintos lėšos. 2007-03-27 atsakovas sudarė su banku kreditavimo sutartį, kuria pasiskolino 9 mln. litų pastato įsigijimui. Pagrindinė kredito suteikimo sąlyga yra pastato ir po juo esančio valstybinės žemės sklypo nuomos teisės įkeitimas. Norėdamas įkeisti bankui sklypo nuomos teisę, atsakovas privalėjo sudaryti valstybinės žemės nuomos sutartį savo vardu. Reikiamų dokumentų surinkimas ir užregistravimas užtruko ir dėl balandžio mėnesį buvusių šventinių dienų, kurių metu valstybinės institucijos nedirbo. 2007-04-13 atsakovas kreipėsi į Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrių dėl nuomos sutarties sudarymo. Žemėtvarkos skyrius be jokių svarių priežasčių delsė sudaryti nuomos sutartį daugiau nei du mėnesius ir sutartis buvo sudaryta tik 2007-06-07, o sutikimas dėl nuomos teisės įkeitimo buvo gautas dar vėliau – 2007-06-15. Siekdamas sąžiningai vykdyti savo prievoles, atsakovas skubiai pasiskolino lėšas iš susijusių asmenų ir atsiskaitė pagal sutartį, tačiau formalus mokėjimo terminas jau buvo praleistas.

8Atsakovo manymu, teismas turėtų taikyti LR CK 6.253 str. 1 d., numatančią, kad civilinė atsakomybė netaikoma, taip pat asmuo gali būti visiškai ar iš dalies atleistas nuo civilinės atsakomybės, jei žala kilo dėl valstybės ar trečiojo asmens veiksmų, ir šiuo pagrindu ieškinį atmesti. Atsakovas nurodo, kad jis pavėlavo atsiskaityti su ieškovu dėl neteisėto Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus neveikimo. Matydamas, kad turto laiku įkeisti nepavyks, atsakovas ėmėsi visų įmanomų veiksmų tam, kad atsiskaitytų su ieškovu – sudarė paskolos sutartį su susijusia įmone, kurios lėšas panaudojo atsiskaitymui su ieškovu. Atsakovo manymu, vėlavimas atsiskaityti atsirado dėl valstybės institucijų kaltės, todėl atsakovas yra atleistinas nuo civilinės atsakomybės taikymo.

9Atsakovas taip pat nurodė, kad ieškovas neteisingai paskaičiavo ieškinio sumą: mokėjimo nurodymas 260.715 Lt sumai bankui buvo pateiktas ne 2007-05-23, kaip nurodo ieškovas, o 2007-05-22, taigi ši suma pradelsta mokėti 34, o ne 35 dienas.

10Atsakovas nurodė, kad šalių susitartas 0,05 proc. netesybų dydis yra neprotingas, akivaizdžiai per didelis. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas jau ne vienerius metus formuoja praktiką, kad delspinigių dydis neturėtų būti didesnis nei 0,02 procento. Todėl prašė teismo tuo atveju, jeigu ieškinys nebūtų atmestas, sumažinti priteistinas netesybas iki 29.963,66 Lt (b.l. 84).

11Ieškinys tenkintinas visiškai.

12Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad ieškovas UAB „Baltijos verslininkų namai“ ir atsakovas UAB „Atkirtos būstas“ 2007-03-19 pasirašė Pastato pirkimo – pardavimo sutartį (b.l. 11-22). Pagal sutartį ieškovas pardavė, o atsakovas nupirko pastatą – garažą, kurio unikalus Nr.1097-7010-3027, paskirtis – garažų, bendras plotas – 430,14 kv.m., adresas Vilniaus m., Verkių g. 37, baigtumas 100%, registro įrašo Nr.10/243048. Sutarties bendra kaina – 12.142.395,70 Lt.

13Sutarties punktai 3.2-3.2.2 numato atsakovo atsiskaitymo tvarką už įgyjamą turtą. Galutinis atsiskaitymas turėjo įvykti per 30 kalendorinių dienų po sutarties pasirašymo ir notarinio patvirtinimo dienos, t.y. iki 2007-04-18 d. atsakovas privalėjo visiškai atsiskaityti su ieškovu.

14Byloje esantys įrodymai tvirtina, kad 8.699.415,23 Lt atsakovas sumokėjo 2007-05-22, t.y. pavėluodamas 34 dienas (b.l. 52), o 260.715 Lt sumokėjo 2007-05-23, t.y. pavėluodamas 35 dienas (b.l. 53).

15Šalys sutartimi susitarė (sutarties 7.2 punktas), kad jeigu šalis nevykdo sutartyje numatytos, iš jos kylančios ar su ja susijusios piniginės prievolės, ji įsipareigoja kitai šaliai mokėti 0,05 % (penkių šimtųjų) delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną (b.l. 19).

16Sutarties 7.7 punkte šalys pareiškė, kad 7.2 ir 7.6 punktuose numatytos netesybos yra pagrįstos ir sąžiningos bei atspindi minimalius šalių nuostolius (b.l. 19).

17Ieškovas už pavėlavimą atsiskaityti paskaičiavo atsakovui 152.452,57 Lt delspinigių (b.l. 8), kurie priteistini ieškovui LR CK 6.38, 6.63, 6.256 str. str. pagrindu.

18Prievolę pažeidusiam asmeniui kyla civilinė atsakomybė LR CK 6.256 str. 2 d. nustato, kad asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius).

19LR CK 6.256 str. 4 d. dar labiau sugriežtina atsakomybę verslininkams, nustatydama, kad kai sutartinės prievolės neįvykdo ar netinkamai ją įvykdo įmonė (verslininkas), tai ji atsako visais atvejais, jei neįrodo, kad prievolės neįvykdė ar netinkamai ją įvykdė dėl nenugalimos jėgos, jeigu įstatymas ar sutartis nenumato ko kita.

20Atsakovas teigia, jog siekdamas įvykdyti sutartinius įsipareigojimus ieškovui, jis turėjo skolintis lėšų iš AB SEB Vilniaus banko. Piniginių lėšų gavimas tiesiogiai priklausė nuo valstybinės žemės sklypo nuomos teisės įkeitimo, o valstybinės žemės nuomos sutarties sudarymas užtruko dėl valdžios institucijų neveikimo, taigi yra pagrindas taikyti CK 6.253 str. 1 d. ir atleisti atsakovą nuo atsakomybės.

21Teismas atmeta tokį atsakovo argumentą kaip teisiškai nepagrįstą. LR CK 6.253 str. 1 d. yra bendroji norma, kuri detalizuojama ne tik šio straipsnio kitose dalyse, bet ir kituose CK straipsniuose. Valstybės veiksmai, kuriais kaip galimo atleidimo nuo civilinės atsakomybės sąlyga remiasi atsakovas, yra privalomi ir nenumatyti valstybės institucijų veiksmai (aktai), dėl kurių įvykdyti prievolę neįmanoma ir kurių šalys neturėjo teisės ginčyti (CK 2.653 str. 3 d.). Atsakovas neginčija to fakto, kad jis turėjo ketinimų skolintis lėšų iš banko ir įkeisti turtą dar prieš sudarant pirkimo – pardavimo sutartį. Atsakovas, kaip patyręs verslininkas nekilnojamojo turto rinkoje, kurį sudarant pirkimo – pardavimo sutartį konsultavo advokatas, žinojo, kad jis, norėdamas įkeisti pastatą, turės įkeisti ir valstybinės žemės nuomos teisę, t.y. žinojo, jog jis privalės kreiptis į Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemėtvarkos skyrių (b.l. 37) dėl valstybinės žemės nuomos sutarties sudarymo, sutikimo įkeisti nuomos teisę gavimo. Taigi, valstybinės žemės nuomos sutarties sudarymas, sutikimo įkeisti nuomos teisę gavimas nebuvo nenumatytas valstybės institucijos veiksmas ar aktas. Be to, pažymėtina, kad dėl pavėluoto Valstybinės žemės nuomos sutarties sudarymo kaltas pats atsakovas, nes Pastato pirkimo – pardavimo sutartį su ieškovu pasirašęs 2007-03-19 ir žinodamas, kad su ieškovu galutinai privalo atsiskaityti ne vėliau kaip iki 2007-04-19, į Vilniaus m. žemėtvarkos skyrių su prašymu sudaryti žemės sklypo nuomos sutartį, atsakovas kreipėsi tik 2007-04-13 (b.l. 37), t.y. iki galutinio atsiskaitymo termino likus mažiau nei savaitei. Atsakovo argumentus dėl valdžios institucijų neveikimo, švenčių dienų teismas laiko teisiškai nereikšmingais, nes, kaip jau minėta aukščiau, atsakovas, būdamas patyręs verslininkas, šias aplinkybes privalėjo numatyti ir sutartyje susitarti dėl ilgesnio atsiskaitymo termino. Byloje egzistuoja ir ta faktinė aplinkybė, jog atsakovas nebendradarbiavo su ieškovu (LR CK 6.200 str. 2 d.). Atsakovas nepateikė įrodymų, jog būtų informavęs ieškovą apie atsiskaitymo sunkumus, prašytų atidėti atsiskaitymo terminą ar pan. Nurodytos aplinkybės suponuoja teismo išvadą, jog nėra pagrindo atleisti atsakovą nuo civilinės atsakomybės dėl valstybės institucijų veiksmų pagal LR CK 6.253 str. 1, 3 dalis.

22Neatleidus nuo civilinės atsakomybės, atsakovas prašo mažinti priteistinus šalių susitartus 0,05 % dydžio delspinigius, kaip neprotingai didelius. Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodo, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas jau ne vienerius metus formuoja praktiką, kad delspinigių dydis neturėtų būti didesnis nei 0,02 procento.

23Teismas su tokiais atsakovo argumentais nesutinka. Šalys, kaip jau minėta, būdamos patyrusiais verslininkais nekilnojamojo turto rinkoje, sudarydamos Pastato pirkimo – pardavimo sutartį, aiškiai susitarė, kad delspinigiai 0,05 procentų dydžio yra sąžiningi, protingi ir laikytini minimaliais ieškovo nuostoliais (sutarties 7.7 punktas). Svarbi ir ta aplinkybė, kad šalys susitarė už sutarties pažeidimus taikyti abiems šalims vienodą civilinę atsakomybę ir skaičiuoti vienodo dydžio delspinigius.

24Sutarčių teisėje galioja pacta sunt servanda (pasirašytas sutartis reikia vykdyti) principas. Atsakovas nepagrįstai teigia, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) formuoja teismų praktiką, jog tik 0,02 % dydžio delspinigiai laikytini protingais. Nei vienoje LAT nutartyje 0,02 % dydžio delspinigiai nepripažinti kaip neginčijami ir taikytini visais atvejais, net ir tuomet, kai šalys laisva valia susitarė dėl kitokio dydžio delspinigių. Vienoje paskutinių LAT nutarčių delspinigių dydžio klausimu – 2007 m. lapkričio 19 d. nutartyje Nr.3K-3-503/2007 – LAT konstatavo, jog ta aplinkybė, kad eilėje nutarčių priteistinos netesybos buvo sumažintos iki 0,02 % dydžio nereiškia, jog yra suformuota Lietuvos teismų praktika, kad mažinant „aiškiai per dideles“ netesybas yra priteisiamos 0,02 % dydžio netesybos. Sutartinės netesybos yra nuostoliai, todėl kai jos nustatytos sutartimi, kreditoriui nereikia įrodinėti nuostolių dydžio. Teismui išlieka pareiga kontroliuoti šalių interesų balansą ir jis turi pakeisti netesybų dydį tais atvejais, kai nuostolių dydį reikia mažinti. Pagal CK 6.73 str. 2 d., kuri sistemiškai taikoma su CK 6.258 str. 3 dalimi, netesybų mažinimo pagrindai yra du : 1) jeigu netesybos neprotingai didelės; 2) jeigu įvykdyta dalis prievolės. Netesybų mažinimas iš esmės yra sutarties keitimas. Vienas iš įstatymo įtvirtintų sutarties keitimo atvejų, kuris taikytinas mažinant sutartimi nustatytų netesybų dydį ir per teismą nustatant protingą ir pagrįstą kreditoriaus ir skolininko interesų balansą yra CK 6.228 straipsnis. Jame nustatyta teismo teisė pašalinti esminę šalių nelygybę. Normoje nurodoma, kad teismas gali remtis tuo, kad sudarant sutartį venai šaliai nepagrįstai suteiktas perdėtas pranašumas.

25Nagrinėjamoje byloje tokio perdėto pranašumo nėra nustatyta. Atvirkščiai, kaip nurodyta aukščiau, Pastato pirkimo – pardavimo sutarties 7.7 punkte šalys pareiškė, kad nustatytos 0,05 % dydžio netesybos yra pagrįstos ir sąžiningos bei atspindi minimalius nuostolius.

26LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų išplėstinės kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartyje Nr.3K-7-304/2007 pasisakoma, kad formuojama praktika dėl konkrečių netesybų dydžių kiekvienu atveju ir atsižvelgiama į tokius kriterijus, kaip šalių sutartinių santykių pobūdis, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines ar alternatyvias netesybas, prievolės vertė, prievolės pažeidimo aplinkybės, kreditoriaus patirtų nuostolių dydis ir kt. LAT konstatavo, jog kriterijų sąrašas nėra baigtinis ir praktikos negalima laikyti suformuota, kad nustatytas konkretus priteisiamų netesybų tarifas.

27Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių, t.y. dėl to, jog šalys, būdamos patyrusiais verslininkais nekilnojamojo turto rinkoje, žinodamos įstatymų, susijusių su nekilnojamojo turto perleidimu, reikalavimus, sudarant sutartį konsultuotos advokatų, pačios sutarties 7.7 punkte pareiškusios, kad 0,05 % dydžio netesybos yra pagrįstos ir sąžiningos bei atspindi minimalius nuostolius, prievolės vertė yra didelė (12.142.395,70 Lt), prievolė laiku atsiskaityti buvo pažeista ir dėl paties atsakovo kaltės bei nebendradarbiavimo su ieškovu, teismas daro išvadą, jog nėra pagrindo mažinti šalių susitartas 0,05 % dydžio netesybas, todėl jas priteisia pilnai.

28Atsakovas klaidingai teigia, jog ieškovas netinkamai apskaičiavo dienų, už kurias skaičiuotini delspinigiai, skaičių. Tinkamu piniginės prievolės įvykdymu turi būti laikomas momentas, kai piniginės lėšos įskaitomos kreditoriaus sąskaitoje. Byloje esantys įrodymai (b.l. 52, 53) patvirtina, jog atitinkamas įmokas ieškovas iš atsakovo gavo 2007 m. gegužės 22 ir 23 d.d., todėl ieškovas tinkamai paskaičiavo priteistinų delspinigių dydį (b.l. 8), kuris sudaro 152.452,57 Lt.

29Nuo priteistosios sumos priteisiamos 6 % dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6, 37 str., 6.210 str. 2 d.).

30Ieškovui iš atsakovo priteisiamas jo sumokėtas žyminis mokestis (b.l. 25) bei advokato pagalbos išlaidos (b.l. 74-78).

31Iš atsakovo į valstybės pajamas priteisiamos teismo turėtos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos (b.l. 1).

32Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 88 str. 1 d. 3, 6 p.p., 93, 98, 259, 270 str. str.,

Nutarė

33ieškinį patenkinti visiškai.

34Priteisti iš atsakovo UAB „Atkirtos būstas“ (į.k. 126265658) ieškovo UAB „Baltijos verslininkų namai“ naudai 152.452,57 Lt (vieną šimtą penkiasdešimt du tūkstančius keturis šimtus penkiasdešimt du Lt, 57 ct) delspinigių bei 6 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo 2007 m. birželio 15 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

35Priteisti iš atsakovo UAB „Atkirtos būstas“ ieškovo UAB „Baltijos verslininkų namai“ naudai 4.049,05 Lt žyminio mokesčio ir 2.360 Lt advokato pagalbos išlaidų, viso – 6.409,05 Lt (šešis tūkstančius keturis šimtus devynis Lt, 05 ct).

36Priteisti iš atsakovo UAB „Atkirtos būstas“ į valstybės pajamas 16 Lt (šešiolika Lt) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

37Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. ... 2. Vilniaus apygardos teismo teisėja Ona Gasiulytė, Sekretoriaujant Astai... 3. ieškovas UAB „Baltijos verslininkų namai“ pareiškė ieškinį atsakovui... 4. Nurodė, kad 2007-03-19 ieškovas su atsakovu pasirašė Pastato pirkimo –... 5. Sutarties 7.2 punktas numato 0,05% delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos... 6. 2007-05-23 ieškovas dėl delspinigių sumokėjimo raštu kreipėsi į... 7. Atsakovas ieškinio nepripažino dėl atsiliepime (b.l. 29-33) ir triplike... 8. Atsakovo manymu, teismas turėtų taikyti LR CK 6.253 str. 1 d., numatančią,... 9. Atsakovas taip pat nurodė, kad ieškovas neteisingai paskaičiavo ieškinio... 10. Atsakovas nurodė, kad šalių susitartas 0,05 proc. netesybų dydis yra... 11. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 12. Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad ieškovas UAB „Baltijos... 13. Sutarties punktai 3.2-3.2.2 numato atsakovo atsiskaitymo tvarką už įgyjamą... 14. Byloje esantys įrodymai tvirtina, kad 8.699.415,23 Lt atsakovas sumokėjo... 15. Šalys sutartimi susitarė (sutarties 7.2 punktas), kad jeigu šalis nevykdo... 16. Sutarties 7.7 punkte šalys pareiškė, kad 7.2 ir 7.6 punktuose numatytos... 17. Ieškovas už pavėlavimą atsiskaityti paskaičiavo atsakovui 152.452,57 Lt... 18. Prievolę pažeidusiam asmeniui kyla civilinė atsakomybė LR CK 6.256 str. 2... 19. LR CK 6.256 str. 4 d. dar labiau sugriežtina atsakomybę verslininkams,... 20. Atsakovas teigia, jog siekdamas įvykdyti sutartinius įsipareigojimus... 21. Teismas atmeta tokį atsakovo argumentą kaip teisiškai nepagrįstą. LR CK... 22. Neatleidus nuo civilinės atsakomybės, atsakovas prašo mažinti priteistinus... 23. Teismas su tokiais atsakovo argumentais nesutinka. Šalys, kaip jau minėta,... 24. Sutarčių teisėje galioja pacta sunt servanda (pasirašytas sutartis... 25. Nagrinėjamoje byloje tokio perdėto pranašumo nėra nustatyta. Atvirkščiai,... 26. LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų išplėstinės kolegijos 2007 m. spalio... 27. Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių, t.y. dėl to, jog šalys, būdamos... 28. Atsakovas klaidingai teigia, jog ieškovas netinkamai apskaičiavo dienų, už... 29. Nuo priteistosios sumos priteisiamos 6 % dydžio metinės palūkanos nuo bylos... 30. Ieškovui iš atsakovo priteisiamas jo sumokėtas žyminis mokestis (b.l. 25)... 31. Iš atsakovo į valstybės pajamas priteisiamos teismo turėtos procesinių... 32. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 88 str. 1 d. 3, 6 p.p., 93,... 33. ieškinį patenkinti visiškai.... 34. Priteisti iš atsakovo UAB „Atkirtos būstas“ (į.k. 126265658) ieškovo... 35. Priteisti iš atsakovo UAB „Atkirtos būstas“ ieškovo UAB „Baltijos... 36. Priteisti iš atsakovo UAB „Atkirtos būstas“ į valstybės pajamas 16 Lt... 37. Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per...