Byla 2S-937-159/2011

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Eugenijos Morkūnienės, kolegijos teisėjų Aušros Maškevičienės, Alvydo Žerlausko, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi suinteresuoto asmens R. M. atskirąjį skundą dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2011-02-11 nutarties civilinėje byloje Nr. 2-83-890/2011 pagal antstolės Redos Vizgaudienės pareiškimą dėl baudos skyrimo Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui už Klaipėdos apygardos administracinio teismo sprendimo nevykdymą,

Nustatė

2antstolė 2010-11-11 kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl baudos skyrimo Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui už teismo sprendimo nevykdymą. Nurodė, kad vykdo Klaipėdos apygardos administracinio teismo vykdomąjį raštą Nr. 1-63-162, įpareigojamasis – Palangos miesto savivaldybės administracija, į. k. 125196077. Raginimas įvykdyti sprendimą skolininkei išsiųstas 2010-10-01 ir įteiktas 2010-10-06. Raginime išdėstyta teismo sprendimo esmė, skolininkė įpareigota nedelsiant nuo raginimo įteikimo dienos vykdyti sprendimą ir apie jo įvykdymą informuoti. Klaipėdos apygardos administracinis teismas pareiškėjo R. M. skundą patenkino iš dalies ir įpareigojo Palangos miesto savivaldybės administraciją ne vėliau kaip per mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos Nacionalinei žemės tarnybai prie ŽŪM, Palangos žemėtvarkos skyriui (anksčiau Klaipėdos AVA Palangos miesto žemėtvarkos skyriui) pateikti informaciją kartografinėje medžiagoje apie visą laisvą (neužstatytą) J.ir P. N. turėtą žemę. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010-04-19 nutartyje nurodė, kad pateikiama informacija turi būti visa, konkreti, pagrįsta informacija, detaliai nurodant, kuri žemės dalis laisva (neužstatyta). Skolininkė tinkamos informacijos nesuteikė. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-06-30 įsakymas Nr. A1-481 „Dėl informacijos apie laisvą (neužstatytą) žemę“ neatitinka „informacijos“ sąvokos pagal minėtą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010-04-19 nutartį, antstolė daro išvadą, jog teismo sprendimas neįvykdytas ir prašė teismą skirti Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui baudą (b. l. 2).

3Palangos miesto apylinkės teismas 2011-02-11 nutartimi pareiškimą atmetė. Nurodė, jog įvertinęs faktinius bylos duomenis ir atsižvelgęs į tai, kad dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2009-04-23 sprendimo priverstinio vykdymo teisėtumo yra kilęs ginčas, t. y. skolininkė ginčija antstolės, priėmusios vykdyti vykdomąjį raštą dėl įpareigojimo vykdyti teismo sprendimą, veiksmų pagrįstumą ir teisėtumą, teismas šiuo metu negalėjo konstatuoti, kad Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2009-04-23 sprendimas yra neįvykdytas, todėl atmetė antstolės pareiškimą dėl baudos skyrimo Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui už Klaipėdos apygardos administracinio teismo sprendimo nevykdymą (b. l. 20–22).

4Suinteresuotas asmuo R. M. 2011-03-03 padavė atskirąjį skundą, juo prašo: 1) panaikinti

52011-02-11 Palangos miesto apylinkės teismo nutartį; 2) priimti nutartį skirti Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui įstatyme nustatytą didžiausią baudą; 3) skirti bylą nagrinėti ne rašytine forma, bet teismo posėdyje; 4) priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-06-30 įsakymas Nr. A1-481 savo esme yra 2007-06-11 įsakymo atkartojimas, t. y. administracijos direktorius ir toliau ignoravo teismo nutartį, tik imitavo teismo nutarties vykdymą. 2011-05-18 R. M. pateikė pareiškimą, kuriuo prašo bylą nagrinėti teismo posėdyje (b. l. 27, 37).

6Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

7Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

8Remiantis CPK 336 str. nuostata, apeliacinės instancijos teismas atskirąjį skundą nagrinėja rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai šį skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta žodinį nagrinėjimą būtinu. Teisėjų kolegija daro išvadą, jog nagrinėjant bylą pakanka atskirajame skunde pateiktų argumentų, todėl šalims dalyvauti nagrinėjant atskirąjį skundą yra netikslinga.

9Iš teismui pateiktos vykdomosios bylos Nr. 0074/10/17189 medžiagos turinio matyti, kad antstolė Reda Vizgaudienė vykdo Klaipėdos apygardos administracinio teismo vykdomąjį raštą Nr. 1-63-162, išduotą 2010-08-13, jame nurodyta, jog Klaipėdos apygardos administracinis teismas

102009-04-23 sprendimu iš dalies patenkino R. M. skundą ir įpareigojo Palangos miesto savivaldybės administraciją ne vėliau kaip per mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Palangos miesto žemėtvarkos skyriui pateikti informaciją kartografinėje medžiagoje apie visą laisvą (neužstatytą) J. ir P. N. turėtą žemę. Šis teismo sprendimas įsiteisėjo 2010-04-19 (vykdomoji byla b. l. 1), Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 2010-04-19 nutartimi atmetus Palangos miesto savivaldybės administracijos apeliacinį skundą (vykdomoji byla b. l. 2–6). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, jog Palangos miesto savivaldybės administracija dėl R. M. senelių iki nacionalizacijos nuosavybės teise valdyto viso žemės ploto nėra pateikusi išsamios, konkrečios ir pagrįstos informacijos, kuri šios žemės dalis yra laisva (neužstatyta). Informacijos apie laisvą (neužstatytą) žemę pateikimas, taip pat konkretus laisvos (neužstatytos) žemės plotas turi būti pagrįstas (motyvuotas) konkrečiais duomenimis ir argumentais (vykdomoji byla b. l. 6). 2010-10-01 antstolė išsiuntė skolininkei, t. y. Palangos miesto savivaldybės administracijai raginimą įvykdyti sprendimą (vykdomoji byla b. l. 11), kuris skolininkei įteiktas 2010-10-06 (vykdomoji byla b. l. 10). 2010-11-10 antstolė surašė sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą (vykdomoji byla b. l. 14) ir kartu su pareiškimu jį pateikė teismui.

11Iš bylos duomenų matyti, kad Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2010-06-30 priėmė įsakymą Nr. A1-481, todėl nagrinėjamu atveju iš esmės ginčas kilo ne dėl nevykdymo fakto, bet dėl vykdymo kokybės.

12Teisėjų kolegijos manymu, pirmosios instancijos teismas neturėjo galimybės iki galo išsiaiškinti antstolės R. Vizgaudienės pareiškime nurodytos aplinkybės, kad Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-06-30 įsakymas Nr. A1-481 „Dėl informacijos apie laisvą (neužstatytą) žemę“ neatitinka „informacijos“ sąvokos pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010-04-19 nutartį, nes minimas teismas nagrinėdamas pareiškimą apskritai neturėjo ir iš Palangos miesto savivaldybės administracijos nepareikalavo Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-06-30 įsakymo Nr. A1-481.

13Aplinkybė, jog Palangos miesto savivaldybės administracija 2010-10-19 pateikė skundą dėl antstolės veiksmų (b. l. 13–14), šios bylos nagrinėjimui jokios įtakos neturi, nes yra skirtingas bylos dalykas. Šios bylos dalykas yra ne antstolio veiksmai, o Palangos miesto savivaldybės administracijos veiksmų teisėtumo klausimas.

14Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės ir pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme, todėl 2011-02-11 nutartis naikintina ir klausimas dėl baudos skyrimo perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nagrinėjant bylą iš naujo pirmosios instancijos teismas privalo iš Palangos miesto savivaldybės administracijos pareikalauti Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-06-30 įsakymą Nr. A1-481 (jo tinkamai patvirtintą kopiją (CPK 327 str. 1 d. 2 p., CPK 337 str. 3 p., CPK 338 str.).

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 334–339 str.,

Nutarė

16panaikinti Palangos miesto apylinkės teismo 2011-02-11 nutartį ir perduoti klausimą Palangos miesto apylinkės teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai