Byla eB2-148-267/2020
Dėl įmonės veiklos pabaigos

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Burbulienė

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios akcinės bendrovės „Riocobana1000“ nemokumo administratorės UAB „Verslo valdymo centras“ direktoriaus V. D. prašymą dėl įmonės veiklos pabaigos.

3Teismas

Nustatė

41.

5Šiaulių apygardos teismo 2019 m. kovo 21 d. nutartimi akcinei bendrovei (toliau – AB) „Riocobana1000“ iškelta bankroto byla. Nutartis įsiteisėjo 2019 m. balandžio 2 d. Šiaulių apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

62.

7Bankrutavusios AB „Riocobana1000“ nemokumo administratorė 2020 m. kovo 25 d. pateikė teismui prašymą priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos. Nurodė, kad visi privalomi įmonės likvidavimo darbai yra atlikti. Administratorius bendrovės kreditorius informavo apie bendrovės bankroto byloje atliktus veiksmus ir pateikė veiklos ataskaitą susipažinti.

8Prašymas tenkinamas.

93.

10Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas (toliau – JANĮ), reguliuojantis juridinių asmenų restruktūrizavimo ir bankroto procesus ir kuriam įsigaliojus neteko galios Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ir ĮBĮ) su visais pakeitimais ir papildymais (JANĮ 153 straipsnis). JANĮ 155 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams šio įstatymo nuostatos taikomos tik toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus.

114.

12Sprendimas dėl įmonės pabaigos nenumatytas kaip išimtis, kuriai spręsti reikėtų taikyti iki 2019 m. gruodžio 31 d. galiojusias ĮBĮ nuostatas, dėl to klausimui dėl įmonės pabaigos spręsti taikomos JANĮ nuostatos.

135.

14JANĮ 100 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sprendimą dėl juridinio asmens pabaigos priima teismas. Nemokumo administratorius ne vėliau kaip per 30 dienų nuo galutinės bankroto ataskaitos patvirtinimo dienos kreipiasi į teismą su prašymu priimti sprendimą dėl juridinio asmens pabaigos (JANĮ 100 straipsnio 2 dalis). Teismas, gavęs iš bankrutavusios įmonės bankroto administratoriaus dokumentus, gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tuo atveju, kada nelieka abejonių, jog visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai atlikti ir bankroto procedūros baigtos tinkamai, išnaudotos visos galimybės kuo geriau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-924/2014).

156.

16Bankroto administratorė (nemokumo administratorė) prašyme nurodė, jog atliktos visos įstatyme numatytos bankrutavusios įmonės bankroto procedūros, dėl to prašo teismo priimti sprendimą dėl AB „Riocobana1000“ pabaigos.

177.

18Nemokumo administratorė pateikė Ataskaitą apie bankrutavusios AB „Riocobana1000“ bankroto procedūrą, kurioje nurodė, jog bendrovės pirminės apskaitos dokumentai administratorei nebuvo perduoti, 825,00 Eur administravimo išlaidos apmokėtos iš nemokumo administratoriaus UAB „Verslo valdymo centras“ lėšų ir liko nepatenkinti kreditorių finansiniai reikalavimai, kurių bendra suma sudaro 17 472,13 Eur. Pabrėžė, kad bendrovės direktorius ir akcininkai yra ( - ) piliečiai, kurie jokių socialinių, šeiminių, ekonominių ryšių Lietuvoje neturi ir joje nesilanko, su nemokumo administratore nebendrauja. Dėl šių priežasčių administratorei nepavyks perimti bendrovės dokumentų.

198.

20Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad yra atliktos visos bankrutavusios AB „Riocobana1000“ bankroto procedūros. Iš viso liko nepatenkinti kreditorių finansiniai reikalavimai 17 472,13 Eur sumai. Įmonė veiklos nebevykdo, turto, iš kurio galėtų būti tenkinami likę nepatenkinti kreditorių reikalavimai, nėra. Teismui pateikta Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos departamento prie aplinkos ministerijos Šiaulių valdybos pažyma, kad valdyba pretenzijų dėl įmonės veiklos pabaigos neturi. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad neišnagrinėtų bylų, kuriose bankrutavusi įmonė būtų šalimi, ar jai būtų pareikšti kokie nors materialūs reikalavimai, nėra (CPK 179 str. 3 d.), todėl nėra kliūčių priimti sprendimą dėl šios įmonės veiklos pabaigos.

219.

22JANĮ 100 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad pranešimams apie juridinio asmens pabaigą mutatis mutandis (su atitinkamais pakeitimais) taikomos šio įstatymo 27 straipsnio nuostatos. JANĮ 101 straipsnyje įtvirtinta, kad nemokumo administratorius ne vėliau kaip per 14 dienų nuo teismo sprendimo dėl juridinio asmens pabaigos įsiteisėjimo dienos kreipiasi į Juridinių asmenų registro tvarkytoją jo veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka dėl juridinio asmens išregistravimo. Atsižvelgiant į tai, nemokumo administratorius įpareigotinas atlikti šiuos JANĮ įtvirtintus veiksmus.

23Šiaulių apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 27, 100–101 straipsniais,

Nutarė

24prašymą tenkinti.

25Pripažinti bankrutavusios ir likviduojamos dėl bankroto AB „Riocobana1000“ (į. k. 3022003578), pabaigą.

26Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai