Byla 2-1167-810/2012
Dėl skolos priteisimo

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Edita Dambrauskienė, vadovaudamasi CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui K. I. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2ieškovė UAB „Gelvora“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui K. I., prašydama priteisti iš atsakovo 579,39 Lt skolos, 2074,22 Lt delspinigių, 238,35 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui K. I. ieškinio kopija, ieškinį pagrindžiančių rašytinių įrodymų kopijos ir pranešimas apie atsiliepimo pateikimą įteikti 2012 m. rugpjūčio 24 d.

4Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį, todėl teismas priima sprendimą už akių, ginčą spręsdamas pagal ieškovės pareikštą reikalavimą ir jos nurodytas aplinkybes, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (CPK 142 str. 4 d., 285 str. ir 286 str.)

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

7Nustatyta, kad UAB „Tele2“ ir atsakovas 2001-08-16 sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. NV8378309 4954 (toliau – Sutartis), kurios pagrindu UAB „Tele2“ teikė atsakovui mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, o atsakovas įsipareigojo mokėti už UAB „Tele2“ suteiktas paslaugas (b.l. 21-23). Po Sutarties sudarymo atsakovas tinkamai nevykdė sutartinių įsipareigojimų ir liko skolingas UAB „Tele2“ 579,39 Lt (b.l. 24-35). Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2009-03-31 UAB „Tele2“ ir ieškovė sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-21, kuria UAB „Tele2“ perleido ieškovei reikalavimo teisę į atsakovo skolą (b.l. 10-13).

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 str. 1 d. nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 6.d101 str. 1 d., kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Pagal CK 6.59 str. draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovas su ieškove atsiskaitė (CPK 178 str.), taip pat į tai, jog atsakovas savo prievolės neginčija (CPK 12 str.), t.y. atsakovas laikomas pažeidusiu prievolę, vadovaujantis CK 6.38 str. 1 d., 6.101 str. 1 d., 6.256 str. 1 d., ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 579,39 Lt skolos.

9Vadovaujantis Sutarties 6.5 punktu, ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, kurie ieškovo paskaičiavimu už laikotarpį nuo 2002-09-01 iki 2012-06-20 sudaro 2074,22 Lt (b.l. 7). Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.), netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovės) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, jog remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.). Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, taip pat į tai, jog atsakovas yra vartotojas, kuris Sutartį su pradiniu kreditoriumi sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, t.y. turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, į tai, jog prašomi priteisti delspinigiai (2074,22 Lt) daugiau nei tris kartus viršija skolos sumą (579,39 Lt), taip pat į tai, kad delspinigiai paskaičiuoti net už 3580 dienų, bei įvertinus tai, jog ieškovė tokio delspinigių dydžio nepagrindžia patirtais nuostoliais, konstatuotina, kad prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli ir laikytini baudiniais, todėl vadovaujantis CK 1.5 str., 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d., jie mažintini nuo 2074,22 iki 207,42 Lt, t.y. iki 0,01 proc. už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neapmokėtos sąskaitos. Teismo vertinimu, tokia delspinigių suma, įvertinus laikotarpį, per kurį neįvykdyti įsipareigojimai, adekvati faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams.

10Remiantis išdėstytu bei vadovaujantis CK 6.72 str., 6.256 str. 2 d. ir 6.258 str. 1 d., Sutarties 6.5 p., ieškovui iš atsakovo priteistina 207,42 Lt delspinigių.

11Pagal CK 6.249 str. 4 d. 3 p., be tiesioginių nuostolių ir negautų pajamų, į nuostolius įskaičiuojamos protingos išlaidos, susijusios su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka. Remiantis CK 6.251 str. 1 d., padaryti nuostoliai turi būti atlyginti visiškai, išskyrus atvejus, kai įstatymai ar sutartis nustato ribotą atsakomybę. Ieškovas pateikė skaičiavimą dėl patirtų 238,35 Lt nuostolių, susijusių su skolos išieškojimu ne teismo tvarka (b.l. 8), kurie pripažintini pagrįstais, todėl vadovaujantis CK 6.249 str. 4 d. 3 p. ir 6.251 str. 1 d., ieškovei iš atsakovo priteistina 238,35 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų (nuostolių).

12Remiantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d., ieškovei iš atsakovo priteistina 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2012-08-22 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

13Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas pateikdamas ieškinį sumokėjo 87 Lt žyminio mokesčio (b.l. 6). Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo ieškinys patenkintas iš dalies, vadovaujantis CPK 93 str. 2 d., ieškovui iš atsakovo priteistina 71 Lt jo sumokėto žyminio mokesčio.

14Vadovaudamasis CPK 285- 288 str., teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovo K. I. (a.k. ( - ) 579,39 Lt (penkis šimtus septyniasdešimt devynis litus 39 ct) skolos, 207,42 (du šimtus septynis Lt 42 ct) delspinigių, 238,35 Lt (du šimtus trisdešimt aštuonis litus 35 ct) ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-08-22) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 71 Lt (septyniasdešimt vieną litą) žyminio mokesčio ieškovo UAB „Gelvora“ ( į.k. 125164834), naudai.

17Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

18Atsakovas K. I. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kaišiadorių rajono apylinkės teismui CPK 287 str. 2 ir 3 d. reikalavimus atitinkantį pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovė UAB „Gelvora“ per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apeliacine tvarka gali skųsti šį sprendimą Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai