Byla 2A-299-259/2011
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Arvydo Žibo, kolegijos teisėjų Izoldos Nėnienės, Algimanto Kukalio, sekretoriaujant Ingai Kalkauskaitei, dalyvaujant ieškovo atsakovei J. Č., jos atstovei advokatei Reginai Šeperienei, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės J. Č. apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 17 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-3284-221/2010 pagal ieškovo AB „VST“, (jos teisių perėmėjo AB „Lesto“) ieškinį atsakovei J. Č. dėl žalos atlyginimo ir

Nustatė

2Ieškovas AB „VST“ ieškiniu (b.l.3-5) prašė priteisti iš atsakovės J. Č. 10 801,80 Lt žalai atlyginti, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 324 Lt žyminio mokesčio bei visas su bylos nagrinėjimu susijusias bylinėjimosi išlaidas.

3Kauno miesto apylinkės teismas 2010-09-17 sprendimu (b.l.126-131) ieškinį tenkino iš dalies: priteisė ieškovui iš atsakovės 5 400,90 Lt žalai atlyginti, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2009-01-30) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 162 Lt žyminio mokesčio bei 383 Lt už ekspertizės atlikimą, iš viso - 545 Lt bylinėjimosi išlaidų; priteisė iš ieškovo atsakovei 750 Lt advokato pagalbai apmokėti; priteisė iš atsakovės valstybei 23,50 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu; priteisė iš ieškovo valstybei 23,50 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu; grąžino ieškovui 2233,78 Lt užstato permoką už ekspertizės atlikimą.

4Teismas nustatė, kad atsakovei nuo 2004-12-13 nuosavybės teise priklauso gyvenamasis namas, esantis ( - ), Kaune. Iki 2004-12-13 šis gyvenamasis namas buvo jungtinė sutuoktinių J. Č. (atsakovės) ir R. Č. nuosavybė (b.l.29-32). 2002 m. J. Č. ir R. Č. pateikė paraišką vartotojų elektros įrenginių prijungimui prie operatoriaus tinklų gyvenamajam namui su priklausiniais ( - ), Kaune (b.l.27). 2002-08-12 pareiškėjams sumontuotas elektros skaitiklis, gamyklinis Nr. ( - ) (b.l.28). Tarp ieškovo, atsakovės ir jos buvusio sutuoktinio R. Č. buvo pasirašyta elektros tiekimo (pardavimo) – vartojimo (pirkimo) sutartis Nr. 02-330-24 (b.l.22-23) bei nuosavybės ir eksploatavimo ribų aktas Nr. 02-330 (b.l.24). Teismas nustatė, jog 2006-02-02 ieškovo darbuotojai atliko elektros energijos apskaitos prietaiso patikrinimą atsakovės namuose ir nustatę, kad pažeistos plombos ant įvadinio apskaitos skydo durelių ir skaitiklio dangtelio bei suklastotos plombos ant elektros skaitiklio gaubto, surašė Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą Nr. 001248 (toliau - NEEVVAA) (b.l.10, 51-56). Ieškovo darbuotojai surašė veikiančius elektros įrenginius ir jų galią (b.l.11) bei daiktų, kurie turi įtakos neapskaitinio elektros energijos vartojimo faktui įrodyti, paėmimo protokolą, kurį pasirašė atsakovė (b.l.12). Nuimtas skaitiklis 2006-02-03 pakeistas nauju (b.l.21). NEEVVAA su priedais buvo pateiktas specialiai komisijai svarstyti 2006-02-09 posėdyje, kuriame dalyvavo atsakovė, jos atstovas E. Kveraga (b.l.12). Atsakovė buvo pakartotinai kviečiama atvykti į posėdį 2007-03-28 (b.l.104) bei į 2008-04-03 posėdį (b.l.13). Komisija, nedalyvaujant kviestai į posėdį atsakovei, vadovaudamasi Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 97.4 p., nutarė perskaičiuoti elektros energijos suvartojimą nuo 2005-02-02 iki 2006-02-01 ir nustatė, jog padaryta 10 801,80 Lt žala (b.l.7-9). 2008-04-07 atsakovei siųstas pranešimas dėl žalos atlyginimo ir sąskaita (b.l.14-15), tačiau atsakovė ieškovo reikalautos žalos neatlygino. Siekiant ištirti elektros skaitiklį, ieškovo prašymu byloje buvo paskirta teismo elektrotechninė-trasologinė ekspertizė (b.l.62-63), pateiktas Ekspertizės aktas (b.l.73-83). Iš Ekspertizės akto teismas nustatė, jog atsakovės skaitiklio plombos buvo klastotos ir pažeistos. Ekspertizės išvadoje nurodyta, jog plomba „ES 0 Gedimino stulpų ženklas 2 B/II“, kuria buvo užplombuotas elektros skaitiklio MM2800xhf3 Nr. ( - ) gaubtas apačioje dešinėje, yra klastotė; numeruotas plastikinis užraktas VDE „A304445“, kuriuo buvo užplombuotas tirti pateikto skaitiklio gaubtas apačioje kairėje, po pirminio uždėjimo buvo pažeistas: užrakto ritė buvo jėga ištraukta iš užrakto korpuso, vėliau ritė į korpusą buvo įstatyta pakartotinai; maišelyje, voke su užrašu „Plombos nuo įvadinio apskaitos skydo (ĮAS) durelių 2 vnt.“ rasta skritulio formos plomba su įspaudais „K184ET/E2002“ yra klastotė; numeruota plomba „VST 0515“ su įspaudu „K184ET/E2002“ rasta maišelyje, popieriniame voke su užrašu „Plombos nuo įvadinio apskaitos skydo (ĮAS) durelių 2 vnt.“, po užspaudimo buvo pažeista, atidalinant (nukerpant, nupjaunant) valo kilpą ties viena valo įvėrimo kiauryme, vėliau plomba buvo panaudota pakartotinai įklijuojant atidalintą valo kilpos galą į praplatintą valo įvėrimo kiaurymės angą; numeruota plomba „0514 VST“ su įspaudu „K184ET/ E2002“ rasta maišelyje, popieriniame voke su užrašu „Plomba nuo elektros skaitiklio dangtelio 1 vnt.“, po užspaudimo buvo pažeista, atidalinant (nukerpant, nupjaunant) valo kilpą ties viena valo įvėrimo kiauryme. Vėliau plomba buvo panaudota pakartotinai įklijuojant atidalintą valo kilpos galą į praplatintą valo įvėrimo kiaurymės angą“ (b.l.73-83). Teismas atmetė atsakovės argumentus, jog ieškinys turėtų būti atmestas, kadangi Ekspertizės akto išvados 5 ir 6 punktuose nurodoma, jog požymių, rodančių, kad tirti pateiktam elektros skaitikliui MM2800xhf3 Nr. ( - ) (jo sudedamosioms dalims) buvo daromas pašalinis poveikis, bei rodančių, kad tirti pateikto elektros skaitiklio rodmenys eksploatacijos metu buvo keičiami nenatūraliu (priverstiniu) būdu, nėra. Teismas atkreipė dėmesį, jog Ekspertizės akto 4-5 lape (b.l.76) nurodyta, jog vizualiai skaičiavimo mechanizmas yra tvarkingas, tačiau ant po duomenų lentele esančio skaičiavimo mechanizmo būgnų ir dantračių dantukų paviršių, jų sąveikos vietose, yra vos įžiūrimi slydimo pėdsakai, kuriuos sudaro nušlifuotas, labiau blizgantis paviršius. Ekspertas atkreipė dėmesį, jog skaičiavimo mechanizmo konstrukcija yra tokia, kad galima keisti jo parodymus nepaliekant matomų pėdsakų. Atlenkus mechaninio skaitiklio būgnų fiksatorių, būgnai atlaisvinami, lieka nesuspausti ir gali laisvai slankioti ant ašies. Juos pakankamai lengvai galima atitolinti vienas nuo kito (atkabinti dantukus) ir laisvai prasukti vienas kito atžvilgiu, nepaliekant pėdsakų. Kad skaitiklį galima paveikti nepaliekant pėdsakų, patvirtino ir liudytojas D. G. (b.l.109). Teismas atmetė atsakovės argumentus, jog atsakovei nestebint, kaip buvo tikrinamas skaitiklis (kadangi tuo metu FNTT pareigūnai atsakovės namuose vykdė kratą), pažeidimus galėjo padaryti patys ieškovo darbuotojai. Teismas atkreipė dėmesį, jog rastas virš 4000 kWh neapmokėjimas ir šių rodmenų nedeklaravimas patvirtina ieškovo aiškinimą, jog buvo atsukinėjami skaitiklio rodmenys ir siekiama naudos sau. Teismas atmetė atsakovės aiškinimus, jog maišelis jai dalyvaujant nebuvo užplombuotas, kadangi iš Daiktų, kurie turi įtakos neapskaitinio elektros energijos vartojimo faktui įrodyti, paėmimo protokolo teismas nustatė, jog skaitiklis ir plombos sudėti į maišelį ir užplombuoti bei tai patvirtinta elektros tiekėjo ir vartotojo (atsakovės) parašais (b.l.12). Atsakovei sutikus, maišelis atidarytas ir skaitiklis bei plombos apžiūrėtos ir vėl sudėtos į maišelį bei užplombuotos nauja plomba 2006-02-09 komisijos posėdyje dalyvaujant atsakovei, ką pripažino ji pati, bei jos atstovui advokato padėjėjui E. Kveragai (b.l.12). Teismas taip pat atmetė atsakovės argumentus, jog skydas yra įrengtas kitoje gatvės pusėje (b.l.60), atsakovė jo nemato. Teismas nustatė, jog raktas nuo dėžutės laikomas atsakovės namuose ir rodmenis nurašinėja atsakovė pati arba sūnus. Teismas nustatė, jog nuosavybės ir eksploatavimo ribų akte, kurį pasirašė ir atsakovė, nurodyta, jog atvado kabelis iki įvadinio apskaitos skydo, įvadinis apskaitos skydas ir kt. yra vartotojo, t. y. atsakovės, nuosavybė (b.l.24). Už apskaitos prietaisų, apskaitos schemose naudojamos įrangos ir įtaisų bei visų plombų apsaugą atsakingi objekto ar įrenginių, kuriuose jie įrengti, savininkai (Taisyklių 62 p.), o Taisykles atsakovė įsipareigojo vykdyti tarp šalių pasirašyta sutartimi (Sutarties 1 p.). Sutarties 5.5 punktu atsakovė taip pat įsipareigojo užtikrinti atvado elektros įrenginių, elektros energijos apskaitos prietaisų bei kitų elektros įrenginių, pakabintų plombų saugumą bei priežiūrą ir nekeisti elektros energijos apskaitos prietaisų prijungimo schemos (b.l.22-23). Teismo vertinimu, šios nuostatos, nustačius, kad pažeistos bei suklastotos atsakovės naudojamo skaitiklio plombos ir toks pažeidimas laikomas neteisėtu elektros energijos vartojimu, preziumuoja vartotojo (atsakovės) kaltę, kurios paneigimo atsakovė neįrodė (CPK 178 str.). Atsakovei neįrodžius, jog ne dėl jos kaltės buvo neteisėtai vartojama elektros energija, teismas pripažino, jog ieškovui atsirado žala. Spręsdamas ieškovui atlygintinos žalos dydžio klausumą, teismas, vadovaudamasis LAT 2008-11-12 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-460/2008, sprendė, jog yra pagrindas priteistinos žalos dydį mažinti dėl paties ieškovo nerūpestingo elgesio. Teismas nustatė, jog ieškovo darbuotojai paskutinį kartą pas atsakovę nurašyti skaitiklio rodmenų buvo nuvykę tik 2004 m., taigi, dvejus metus nebuvo atliekami jokie tikrinimai. Teismas pripažino, jog toks elgesys laikytinas neapdairiu, neatsakingu ir nerūpestingu, nes ieškovui elgiantis apdairiai, pažeidimas galėjo būti pastebėtas ir anksčiau, dėl ko žalos dydį teismas sumažino 50 procentų, t. y. nuo 10 801,80 Lt iki 5 400,90 Lt (CK 6.251 str. 2 d.). Kadangi ieškovas už ekspertizę buvo įmokėjęs 3 000 Lt užstatą, o už ekspertizę buvo sumokėta 766,22 Lt, teismas grąžino ieškovui 2 233,78 Lt permoką už ekspertizės atlikimą.

5Apeliaciniu skundu ir jo patikslinimu (b.l.132-134, 137-138) atsakovė J. Č. su teismo sprendimu nesutiko, prašė teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą, priteisti visas atsakovės turėtas bylinėjimosi išlaidas, dėl šių motyvų:

61) atsakovė, kaip vartotoja, nepažeidė Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų 2005-10-07 LR ūkio ministro įsakymu Nr. 4-350. Elektros skaitiklis yra pastatytas kitoje gatvės pusėje (ne atsakovės teritorijoje), nuo atsakovės namų nematomoje vietoje, gatvės šalikelėje. Atsakomybė atlyginti padarytą žalą kyla tik nustačius neteisėtą elektros energijos vartojimo faktą ir įrodžius, kas tai padarė. Atsakovė nėra nekompetentinga kaip nors nuimti skaitiklio gaubtą ir atlikti poveikį konstrukcijai, siekiant sumažinti suvartotos elektros energijos rodmenis. Savo veiksmais atsakovė nepadarė žalos ieškovui, nes nenuėmė skaitiklio gaubto ir neatliko jokio poveikio konstrukcijai, nesiekė sumažinti suvartotos elektros energijos rodmenų. Kas tai galėjo padaryti, atsakovei nežinoma. Teismas taip pat nesiėmė jokių priemonių nustatyti, kas tai galėjo padaryti, o taip pat nesurinko jokių duomenų, jog šią veiką padarė būtent atsakovė. Kadangi atsakovė jokių veiksmų neatliko, negali būti ir atsakovės civilinės atsakomybės. Atkreiptinas dėmesys, jog aktas buvo pateiktas atsakovei pasirašyti, pažeidžiant elektros energijos tiekimo vartojimo sutartį Nr. 02-330-24. Atsakovei nebuvo nurodyti jokie faktai apie skaitiklio pažeidimą, tik liepta pasirašyti aktą. Be to, tuo metu atsakovės namuose vyko ir krata, buvo daug žmonių;

72) ekspertizės akto išvadoje pažymėta, jog požymių, rodančių, kad tirti pateiktam elektros skaitikliui MM2800xhf3 Nr.( - ) (jo sudedamosioms dalims) buvo daromas pašalinis poveikis, nėra; požymių, rodančių, kad tirti pateikto elektros skaitiklio MM2800xhf3 Nr.( - ) rodmenys eksploatacijos metu buvo keičiami nenatūraliu (priverstiniu) būdu, nėra. Tačiau teismas ekspertizės akto išvadomis nesivadovavo, o rėmėsi aprašymu, jog „skaičiavimo mechanizmo konstrukcija yra tokia, kad galima keisti jo parodymus, nepaliekant matomų pėdsakų. Atlenkus mechaninio skaitiklio būgno fiksatorių, būgnai atlaisvinami, lieka nenuspausti ir gali slankioti ant ašies“. Teismas neatkreipė dėmesio į tai, jog ekspertas yra dėl to pasisakęs ir padaręs išvadą, kad „nuėmus skaičiavimo mechanizmo gaubtą, matyti, kad skaičiavimo mechanizmas pritvirtintas tvirtai, neslankioja. Jo išorinis dantratis su disko ašies sliekiniu dantračiu sukibęs taip, kad diskui sukantis jo judesys perduodamas skaičiavimo mechanizmui, tai yra skaičiavimo mechanizmas pritvirtintas teisingai. Visos sudedamosios dalys yra vietoje“. Taigi, teismas neteisingai vadovavosi ekspertizės išvada, kas sąlygojo neteisingo sprendimo priėmimą. Žala iš atsakovės negali būti priteista, nes elektros skaitiklio skaičiavimo mechanizmas, jo rodmenys eksploatacijos metu nebuvo keičiami. Buvo 4000 kw įsiskolinimas, kas rodo, jog jeigu rodmenys būtų buvę keičiami, jie būtų atsukami atgal, o ne palikti;

83) teismas vadovavosi LAT nutartimi civ. byloje Nr.3K-3-460/2008, kurioje LAT pažymėjo, jog energijos vartotojui, kuris elgiasi neteisėtai, tenka neigiami neteisėto elgesio padariniai. Tačiau atsakovės nesielgė neteisėtai ar nerūpestingai;

94) teismas neįvertino aplinkybės, kad komisijos metu skaitiklis buvo išimtas apžiūrėti ir įdėtas į maišelį, o ne užplombuotas. Ieškovas turi plombas ir kiekvienu atveju gali padaryti poveikį skaitiklio mechanizmui ir tik po to užplombuoti;

105) teismas nepagrįstai priteisė iš atsakovės 383 Lt už ekspertizės atlikimą, kadangi ekspertizė buvo paskirta ieškovo iniciatyva. Atsakovė sutinka tik su ta sprendimo dalimi, kuria nuspręsta grąžinti ieškovui užstato permoką už ekspertizės atlikimą - 2 233,78 Lt.

11Atsiliepime į atsakovės J. Č. apeliacinį skundą (b.l.141-146) ieškovas AB „VST“ prašė atsakovės apeliacinį skundą atmesti, teismo sprendimą palikti nepakeistą, dėl šių motyvų:

121) teismas nustatė visas atsakovės civilinei atsakomybei kilti būtinas sąlygas - neteisėtus veiksmus, priežastinį ryšį, kaltę bei žalą (nuostolius), todėl pagrįstai priteisė žalos atlyginimą iš atsakovės. Vadovaujantis Taisyklių 62 p. ir 64 p., saugoti elektros apskaitos prietaisus buvo atsakovės pareiga. Nustačius faktą, jog yra Taisyklėse įvardinti pažeidimai, kurie atitinka Taisyklių Bendrųjų nuostatų 6 punkte naudojamą sąvoką „Neteisėtas elektros energijos vartojimas“, yra pagrindas teigti, kad elektros energijos vartotoja (atsakovė) netinkamai vykdė Taisyklėse įtvirtintas vartotojo pareigas, t. y. atsakovės neteisėti veiksmai (CK6.246 str.), kaip būtina civilinei atsakomybei kilti sąlyga, pasireiškė neteisėtu neveikimu - neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius Taisyklėse nustatytas pareigas užtikrinti elektros apskaitos prietaisų saugumą. 2006-02-02 NEEVVAA patvirtina Taisyklių pažeidimus, atsakovė konstatuotų pažeidimų niekada neginčijo. Lietuvos teismo ekspertizės centras, atlikęs skaitiklio ekspertizę, nustatė, kad tiek skaitiklio gaubto, tiek įvadinio apskaitos skydo durelių ir elektros skaitiklio dangtelio plombos suklastotos bei pažeistos, t. y. rodmenys buvo keičiami nenatūraliu (priverstiniu) būdu ir elektros energija buvo vartojama neteisėtai. Atsakovė netinkamai vykdė savo pareigas (Taisyklių 62 p., 64 p.), tai sudarė teisines prielaidas NEEVVAA surašyti bei žalai apskaičiuoti (Taisyklių 93 p.). Vadinasi, netinkamas atsakovės pareigų vykdymas sąlygojo žalos atsiradimą, tai yra priežastinis ryšys tarp atsakovės neteisėtų veiksmų ir paskaičiuotos žalos (CK 6.247 str.). Taisyklių 62 p. nustato atsakovės pareigą užtikrinti elektros energijos apskaitos prietaisų saugumą. Taisyklių nuostatos preziumuoja vartotojo kaltę nustačius, kad yra elektros energijos apskaitos prietaisų pažeidimas, t. y. nustačius neteisėtą elektros energijos vartojimą, todėl atsakovės pareiga yra paneigti kaltės prezumpciją, t. y. įrodyti savo kaltės nebuvimą (LAT 2005-04-06 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-241/2005). Kadangi atsakovės kaltė preziumuojama, o neteisėtas elektros energijos vartojimo faktas nustatytas Taisyklių nustatyta tvarka surašant NEEVVAA, atsakovės pareiga atlyginti padarytą žalą kyla nustačius (įrodžius) neteisėtą elektros energijos vartojimo faktą kaip neteisėtą veiką, žalos dydį bei priežastinį ryšį tarp asmens veikos ir atsiradusios žalos. Pažymėtina, jog Taisyklės nereikalauja, kad elektros energijos tiekėjas įrodytų, jog būtent elektros energijos vartotojas asmeniškai atliko slaptą ar atvirą apskaitos prietaiso ar apskaitos schemos elemento sugadinimą, ar tai buvo padaryta jo nurodymu. Elektros energijos tiekėjas taip pat neprivalo įrodyti ir motyvų, dėl kurių buvo gadinamas apskaitos prietaisas ar apskaitos schemos elementas. Įstatymų leidėjas, atsižvelgdamas į tai, kad apskaitos prietaiso ar apskaitos schemos elemento sugadinimas paprastai atliekamas tyčia ir turint savanaudiškus, neteisėtus tikslus, reikalauja, kad elektros energijos tiekėjas įrodytų tik faktą - atvirą ar slaptą apskaitos prietaiso ar apskaitos schemos elemento sugadinimą. Taisyklių 93 punkte nurodoma, jog surašytas NEEVVAA - tai pagrindas operatoriui nustatyta tvarka apskaičiuoti padarytą jam žalą, o persiųsta elektros energija (žala/nuostoliai) apskaičiuojami Taisyklių 97.4 punkte nustatyta tvarka. Taigi, pagrindas žalai apskaičiuoti ir padarytos žalos dydžio apskaičiavimas yra detaliai reglamentuotas Taisyklėse. Kadangi NEEVVAA surašymo metu buvo suteikta AB „VST“ galimybė patikrinti ir nustatyti tuo metu esančių elektros imtuvų galią, padaryta žala apskaičiuota Taisyklių 97.4 punkte nustatyta tvarka, t. y. patiekta elektros energija ar elektros energijos persiuntimo paslaugos vertė apskaičiuota pagal faktinę elektros energijos imtuvų galią, taikant buitinių vartotojų dažniausiai vartojamų elektros energijos imtuvų darbo valandų kiekio per parą lentelę, pridėtą prie Taisyklių. Žalos dydis paskaičiuotas už vienerių metai laikotarpį (Taisyklių 97.4 p.). Taigi, ieškovas žalos (nuostolių) dydį apskaičiavo Taisyklių, kuriose numatytas žalos apskaičiavimo būdas neprieštarauja LR CK normoms, nustatyta tvarka (LVAT 2007-12-29-01 sprendimas administracinėje byloje Nr. I/16-21/2007).

132) LAT Senato 2004-12-30 nutarimo Nr. 517 punktas nustato, kad kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi savo reikalavimams bei atsikirti­mams pagrįsti, išskyrus aplinkybes, kurių nereikia įrodinėti (LR CPK 12 str., 178 str.). Iš Taisyklių 97.4 punkto matyti, jog radus buitiniam vartotojui priklausantį apskaitos prietaisą ar apskaitos schemos elementą sugadintą taip, kad apskaitos prietaiso ar apskaitos schemos elemento gedimas matomas, ar nustačius apskaitos prietaiso ar apskaitos schemos elemento slapto pobūdžio gedimą, tiekėjas turi teisę perskaičiuoti tokio buitinio vartotojo suvartotos elektros energijos kiekį. Ieškovas tik privalo įrodyti, kad iki buitinio vartotojo pranešimo apie gedimą buvo užfiksuotas matomas ar slapto pobūdžio buitinio vartotojo apskaitos prietaiso ar apskaitos schemos elementų gedimas ir pateikti tinkamai surašytą ir įformintą NEEVVAA, o atsakovės pareiga šioje byloje buvo įrodyti, kas konkrečiai atliko matomą ar slaptą apskaitos prietaiso ar apskaitos schemos elemento pobūdžio sugadinimą (plombų suklastojimą). Taigi, ieškovas privalėjo įrodyti neapskaitinio elektros energijos vartojimo faktą, o atsakovė privalėjo ne tik įrodyti, kad ne ji suklastojo plombas ir tuo padarė atviro ar slapto pobūdžio apskaitos prietaiso ar apskaitos schemos elementų sugadinimą, bet ir nurodyti, kas tai padarė. Kadangi atsakovė neišsaugojo nepažeisto skaitiklio ir plombų, nestebėjo apskaitos prietaisų būklės, neginčijo Taisyklių ir jomis nustatytos įrodinėjimo naštos paskirstymo, neįrodė, jog ne ji suklastojo plombas ir tuo padarė apskaitos prietaiso ar apskaitos schemos elementų sugadinimą, apeliacinis skundas turi būti atmestas.

14Apeliacinis skundas atmestinas.

15Išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka yra nustatyta, jog tarp ieškovo, atsakovės buvo pasirašyta elektros tiekimo (pardavimo) – vartojimo (pirkimo) sutartis Nr. 02-330-24 (b.l.22-23) bei nuosavybės ir eksploatavimo ribų aktas Nr. 02-330 (b.l.24). 2006-02-02 ieškovo darbuotojai atliko elektros energijos apskaitos prietaiso patikrinimą atsakovės namuose. Buvo nustatyta, kad pažeistos plombos ant įvadinio apskaitos skydo durelių ir skaitiklio dangtelio bei suklastotos plombos ant elektros skaitiklio gaubto. Buvo surašytas Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas Nr. 001248 (toliau - NEEVVAA) (b.l.10, 51-56). Buvo užfiksuoti name esantys veikiantys elektros įrenginiai ir nurodyta jų galia (b.l.11). Buvo surašytas daiktų, kurie turi įtakos neapskaitinio elektros energijos vartojimo faktui įrodyti, paėmimo protokolas, kurį pasirašė atsakovė (b.l.12). Nuimtas skaitiklis 2006-02-03 pakeistas nauju (b.l.21). NEEVVAA su priedais buvo pateiktas specialiai komisijai svarstyti 2006-02-09 posėdyje, kuriame dalyvavo atsakovė, jos atstovas E. Kveraga (b.l.12). Atsakovė buvo pakartotinai kviečiama atvykti į posėdį 2007-03-28 (b.l.104) bei į 2008-04-03 posėdį (b.l.13). Komisija, nedalyvaujant kviestai į posėdį atsakovei, vadovaudamasi Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 97.4 p., nutarė perskaičiuoti elektros energijos suvartojimą nuo 2005-02-02 iki 2006-02-01 ir nustatė, jog ieškovui padaryta 10 801,80 Lt žala (b.l.7-9). 2008-04-07 atsakovei siųstas pranešimas dėl žalos atlyginimo ir sąskaita (b.l.14-15), tačiau atsakovė ieškovo reikalautos žalos neatlygino. Siekiant ištirti elektros skaitiklį, ieškovo prašymu byloje buvo paskirta teismo elektrotechninė-trasologinė ekspertizė (b.l.62-63), pateiktas Ekspertizės aktas (b.l.73-83). Iš Ekspertizės akto matyti, jog atsakovės skaitiklio plombos buvo klastotos ir pažeistos. Ekspertizės išvadoje nurodyta, jog plomba „ES 0 Gedimino stulpų ženklas 2 B/II“, kuria buvo užplombuotas elektros skaitiklio MM2800xhf3 Nr. ( - ) gaubtas apačioje dešinėje, yra klastotė; numeruotas plastikinis užraktas VDE „A304445“, kuriuo buvo užplombuotas tirti pateikto skaitiklio gaubtas apačioje kairėje, po pirminio uždėjimo buvo pažeistas: užrakto ritė buvo jėga ištraukta iš užrakto korpuso, vėliau ritė į korpusą buvo įstatyta pakartotinai; maišelyje, voke su užrašu „Plombos nuo įvadinio apskaitos skydo (ĮAS) durelių 2 vnt.“ rasta skritulio formos plomba su įspaudais „K184ET/E2002“ yra klastotė; numeruota plomba „VST 0515“ su įspaudu „K184ET/E2002“ rasta maišelyje, popieriniame voke su užrašu „Plombos nuo įvadinio apskaitos skydo (ĮAS) durelių 2 vnt.“, po užspaudimo buvo pažeista, atidalinant (nukerpant, nupjaunant) valo kilpą ties viena valo įvėrimo kiauryme, vėliau plomba buvo panaudota pakartotinai įklijuojant atidalintą valo kilpos galą į praplatintą valo įvėrimo kiaurymės angą; numeruota plomba „0514 VST“ su įspaudu „K184ET/ E2002“ rasta maišelyje, popieriniame voke su užrašu „Plomba nuo elektros skaitiklio dangtelio 1 vnt.“, po užspaudimo buvo pažeista, atidalinant (nukerpant, nupjaunant) valo kilpą ties viena valo įvėrimo kiauryme. Vėliau plomba buvo panaudota pakartotinai įklijuojant atidalintą valo kilpos galą į praplatintą valo įvėrimo kiaurymės angą“ (b.l.73-83).

16Dėl to ieškovas AB „VST“ ieškiniu (b.l.3-5) prašė priteisti iš atsakovės J. Č. 10 801,80 Lt žalai atlyginti, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

17Kauno miesto apylinkės teismas 2010-09-17 sprendimu (b.l.126-131) ieškinį tenkino iš dalies: priteisė ieškovui iš atsakovės 5 400,90 Lt žalai atlyginti, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2009-01-30) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 162 Lt žyminio mokesčio bei 383 Lt už ekspertizės atlikimą, iš viso - 545 Lt bylinėjimosi išlaidų; priteisė iš ieškovo atsakovei 750 Lt advokato pagalbai apmokėti, kitoje dalyje ieškinį atmetė. Teismas nusprendė priteistinos žalos dydį mažinti dėl paties ieškovo nerūpestingo elgesio, nes nustatė, jog ieškovo darbuotojai paskutinį kartą pas atsakovę nurašyti skaitiklio rodmenų buvo nuvykę tik 2004 m., taigi, dvejus metus nebuvo atliekami jokie tikrinimai. Teismas pripažino, jog toks elgesys laikytinas neapdairiu, neatsakingu ir nerūpestingu, nes ieškovui elgiantis apdairiai, pažeidimas galėjo būti pastebėtas ir anksčiau, dėl ko priteistinos žalos dydį teismas sumažino 50 procentų.

18Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka sprendžia, kad Kauno miesto apylinkės teismas skundžiamame apeliacine tvarka teismo sprendime teisingai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias civilinės teisinės atsakomybės sąlygų ir pasekmių atsiradimo pažeidus elektros vartojimo tvarką, tai pat tinkamai aiškino ir taikė procesinės teisės normas, nustatančias įrodinėjimo pareigas, įrodymų vertinimo procedūras, dėl ko buvo teisingai išspręsta byla, teismo sprendimo išvados atitinka nustatytas faktines aplinkybėms byloje. Dėl to skundžiamas apeliacine tvarka teismo sprendimas paliktinas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmestinas.

19Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas skundžiamame apeliacine tvarka teismo sprendime nustatė visas atsakovės civilinei atsakomybei kilti būtinas sąlygas - neteisėtus veiksmus, priežastinį ryšį, kaltę bei žalą (nuostolius), todėl pagrįstai priteisė žalos atlyginimą iš atsakovės. Vadovaujantis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 62 p. ir 64 p., saugoti elektros apskaitos prietaisus buvo atsakovės pareiga. Nustačius faktą, jog yra Taisyklėse įvardinti pažeidimai, kurie atitinka Taisyklių Bendrųjų nuostatų 6 punkte naudojamą sąvoką „Neteisėtas elektros energijos vartojimas“, yra pagrindas teigti, kad elektros energijos vartotoja (atsakovė) netinkamai vykdė Taisyklėse įtvirtintas vartotojo pareigas, t. y. atsakovės neteisėti veiksmai (CK6.246 str.), kaip būtina civilinei atsakomybei kilti sąlyga, pasireiškė neteisėtu neveikimu - neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius Taisyklėse nustatytas pareigas užtikrinti elektros apskaitos prietaisų saugumą. 2006-02-02 NEEVVAA patvirtina Taisyklių pažeidimus, atsakovė konstatuotų pažeidimų niekada neginčijo. Lietuvos teismo ekspertizės centras, atlikęs skaitiklio ekspertizę, nustatė, kad tiek skaitiklio gaubto, tiek įvadinio apskaitos skydo durelių ir elektros skaitiklio dangtelio plombos suklastotos bei pažeistos, t. y. rodmenys buvo keičiami nenatūraliu (priverstiniu) būdu ir elektros energija buvo vartojama neteisėtai. Atsakovė netinkamai vykdė savo pareigas (Taisyklių 62 p., 64 p.), tai sudarė teisines prielaidas NEEVVAA surašyti bei žalai apskaičiuoti (Taisyklių 93 p.). Vadinasi, netinkamas atsakovės pareigų vykdymas sąlygojo žalos atsiradimą, tai yra priežastinis ryšys tarp atsakovės neteisėtų veiksmų ir paskaičiuotos žalos (CK 6.247 str.). Taisyklių 62 p. nustato atsakovės pareigą užtikrinti elektros energijos apskaitos prietaisų saugumą. Taisyklių nuostatos preziumuoja vartotojo kaltę nustačius, kad yra elektros energijos apskaitos prietaisų pažeidimas, t. y. nustačius neteisėtą elektros energijos vartojimą, todėl atsakovės pareiga yra paneigti kaltės prezumpciją, t. y. įrodyti savo kaltės nebuvimą (LAT 2005-04-06 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-241/2005). Kadangi atsakovės kaltė preziumuojama, o neteisėtas elektros energijos vartojimo faktas nustatytas Taisyklių nustatyta tvarka surašant NEEVVAA, atsakovės pareiga atlyginti padarytą žalą kyla nustačius (įrodžius) neteisėtą elektros energijos vartojimo faktą kaip neteisėtą veiką, žalos dydį bei priežastinį ryšį tarp asmens veikos ir atsiradusios žalos. Pažymėtina, jog Taisyklės nereikalauja, kad elektros energijos tiekėjas įrodytų, jog būtent elektros energijos vartotojas asmeniškai atliko slaptą ar atvirą apskaitos prietaiso ar apskaitos schemos elemento sugadinimą, ar tai buvo padaryta jo nurodymu. Elektros energijos tiekėjas taip pat neprivalo įrodyti ir motyvų, dėl kurių buvo gadinamas apskaitos prietaisas ar apskaitos schemos elementas. Įstatymų leidėjas, atsižvelgdamas į tai, kad apskaitos prietaiso ar apskaitos schemos elemento sugadinimas paprastai atliekamas tyčia ir turint savanaudiškus, neteisėtus tikslus, reikalauja, kad elektros energijos tiekėjas įrodytų tik faktą - atvirą ar slaptą apskaitos prietaiso ar apskaitos schemos elemento sugadinimą. Taisyklių 93 punkte nurodoma, jog surašytas NEEVVAA - tai pagrindas operatoriui nustatyta tvarka apskaičiuoti padarytą jam žalą, o persiųsta elektros energija (žala/nuostoliai) apskaičiuojami Taisyklių 97.4 punkte nustatyta tvarka. Taigi, pagrindas žalai apskaičiuoti ir padarytos žalos dydžio apskaičiavimas yra detaliai reglamentuotas Taisyklėse. Kadangi NEEVVAA surašymo metu buvo suteikta AB „VST“ galimybė patikrinti ir nustatyti tuo metu esančių elektros imtuvų galią, padaryta žala apskaičiuota Taisyklių 97.4 punkte nustatyta tvarka, t. y. patiekta elektros energija ar elektros energijos persiuntimo paslaugos vertė apskaičiuota pagal faktinę elektros energijos imtuvų galią, taikant buitinių vartotojų dažniausiai vartojamų elektros energijos imtuvų darbo valandų kiekio per parą lentelę, pridėtą prie Taisyklių. Žalos dydis paskaičiuotas už vienerių metai laikotarpį (Taisyklių 97.4 p.). Taigi, ieškovas žalos (nuostolių) dydį apskaičiavo Taisyklių, kuriose numatytas žalos apskaičiavimo būdas neprieštarauja LR CK normoms, nustatyta tvarka (LVAT 2007-12-29-01 sprendimas administracinėje byloje Nr. I/16-21/2007).

20Teisėjų kolegija laiko nepagrįstais apeliacinio skundo argumentus, jog ieškovas nesielgė pakankamai rūpestingai užfiksuojant elektros energijos vartojimo fakto pažeidimą, nes komisijos posėdyje skaitiklis buvo išimtas apžiūrėti ir įdėtas į maišelį, o ne užplombuotas. Iš Daiktų, kurie turi įtakos neapskaitinio elektros energijos vartojimo faktui įrodyti, paėmimo protokolo matyti, jog skaitiklis ir plombos sudėti į maišelį ir užplombuoti bei tai patvirtinta elektros tiekėjo ir vartotojo (atsakovės) parašais (b.l.12). Atsakovei sutikus, maišelis atidarytas ir skaitiklis bei plombos apžiūrėtos ir vėl sudėtos į maišelį bei užplombuotos nauja plomba 2006-02-09 komisijos posėdyje dalyvaujant atsakovei, bei jos atstovui advokato padėjėjui E. Kveragai (b.l.12).

21Teisėjų kolegija atmeta ir apeliacinio skundo argumentus, jog pirmosios instancijos teismas neteisingai apskaičiavo žalos dydį. Žalos dydis paskaičiuotas vadovaujantis pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus, be to Kauno miesto apylinkės teismas, atsižvelgdamas į nustatytas bylos aplinkybes, taip įvertinęs atsakovo nerūpestingumo laipsnį ir protingumo, sąžiningumo kriterijus, žymiai sumažino priteistinos atlygintinos žalos dydį.

22Teisėjų kolegija, išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka, taip pat nenustatė absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (LR CPK 329 str. 2, 3 dalys)

23Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

24

25 apeliacinį skundą atmesti.

26Kauno miesto apylinkės teismo 2010-09-17 sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovas AB „VST“ ieškiniu (b.l.3-5) prašė priteisti iš atsakovės J.... 3. Kauno miesto apylinkės teismas 2010-09-17 sprendimu (b.l.126-131) ieškinį... 4. Teismas nustatė, kad atsakovei nuo 2004-12-13 nuosavybės teise priklauso... 5. Apeliaciniu skundu ir jo patikslinimu (b.l.132-134, 137-138) atsakovė J. Č.... 6. 1) atsakovė, kaip vartotoja, nepažeidė Elektros energijos tiekimo ir... 7. 2) ekspertizės akto išvadoje pažymėta, jog požymių, rodančių, kad tirti... 8. 3) teismas vadovavosi LAT nutartimi civ. byloje Nr.3K-3-460/2008, kurioje LAT... 9. 4) teismas neįvertino aplinkybės, kad komisijos metu skaitiklis buvo išimtas... 10. 5) teismas nepagrįstai priteisė iš atsakovės 383 Lt už ekspertizės... 11. Atsiliepime į atsakovės J. Č. apeliacinį skundą (b.l.141-146) ieškovas AB... 12. 1) teismas nustatė visas atsakovės civilinei atsakomybei kilti būtinas... 13. 2) LAT Senato 2004-12-30 nutarimo Nr. 517 punktas nustato, kad kiekviena šalis... 14. Apeliacinis skundas atmestinas.... 15. Išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka yra nustatyta, jog tarp ieškovo,... 16. Dėl to ieškovas AB „VST“ ieškiniu (b.l.3-5) prašė priteisti iš... 17. Kauno miesto apylinkės teismas 2010-09-17 sprendimu (b.l.126-131) ieškinį... 18. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka sprendžia, kad... 19. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas skundžiamame... 20. Teisėjų kolegija laiko nepagrįstais apeliacinio skundo argumentus, jog... 21. Teisėjų kolegija atmeta ir apeliacinio skundo argumentus, jog pirmosios... 22. Teisėjų kolegija, išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka, taip pat nenustatė... 23. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1... 24. ... 25. apeliacinį skundą atmesti.... 26. Kauno miesto apylinkės teismo 2010-09-17 sprendimą palikti nepakeistą....