Byla 2-270/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino, Donato Šerno ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Clipper“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. vasario 21 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. 2-1508-38/2008 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Estravel Vilnius“ ieškinį atsakovui Užsienio reikalų ministerijai, dalyvaujant tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Baltic Clipper“ dėl neturtinių teisių ir teisėtų interesų gynimo.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Estravel Vilnius“ kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti trečiojo asmens Renginių organizavimo ir aptarnavimo paslaugų viešąjį pirkimą supaprastinto atvirojo konkurso būdu (toliau tekste – Konkursas) pasiūlymo neįprastai mažą kainą nepagrįsta; pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu atsakovo sprendimą, kuriuo patvirtinta Konkurso dalyvių pasiūlymų preliminari eilė. Šių reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti Konkurso procedūras iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, įskaitant draudimą atsakovui sudaryti paslaugų pirkimo sutartį su trečiuoju asmeniu. Nurodė, jog tretysis asmuo pateikė nepagrįstai mažą pasiūlymo kainą, todėl ieškovo pasiūlymas užėmė antrąją vietą. Neteisėtos pasiūlymų eilės sudarymas pažeidžia ieškovo interesus ir jei būtų vykdomos toliau, tai teismo sprendimo įvykdymas būtų realiai neįmanomas. Be to, pagal trečiojo asmens pasiūlytą kainą tretysis asmuo negalės pateikti tinkamos kokybės paslaugų ir tinkamo sutarties vykdymo, todėl gali būti padaryta žala atsakovui. Atsižvelgiant į tai būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

4Vilniaus apygardos teismas 2008 m. vasario 21 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino ir įpareigojo atsakovą Užsienio reikalų ministeriją sustabdyti Konkursą iki galutinio teismo sprendimo įsiteisėjimo, uždraudžiant priimti sprendimą dėl konkurso nugalėtojo, sudaryti paslaugų pirkimo sutartį su Konkurso laimėtoju. Teismas nutartyje nurodė, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones nebus pažeistas viešasis interesas, o pasibaigus Konkurso procedūroms išnyktų pagrindas ieškovo interesų gynimo priemones, jo interesų teisminė gynyba būtų neįmanoma, netektų prasmės ieškovo reikalavimų tenkinimas. Teismui patenkinus ieškovo reikalavimus būtų negalima šalis grąžinti į pirminę padėtį, nes pirkimo procedūra gali būti pasibaigusi. Dėl to teismas nusprendė, jog yra teisinis pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

5Tretysis asmuo UAB „Baltic Clipper“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. vasario 21 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės. Apeliantas nurodo, kad teismo nutartis nepagrįsta dėl šių motyvų:

61.

7Pagal pateiktus ieškinio reikalavimus būsimą teismo sprendimą bus galima įvykdyti net jei nebūtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, nes sprendimo įvykdymui nereikia atlikti jokių vykdymo veiksmų. Todėl teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, esant tokiems ieškinio reikalavimams, yra nepateisinama ir neatitinka pagrindinio laikinųjų apsaugos priemonių skyrimo kriterijų. Be to, ieškovas nepateikė įrodymų patvirtinančių, jog netaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti.

82.

9Ieškovas, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemonės rėmėsi tuo, jog jam gali būti padaryta žala. Tačiau pagal VPĮ 123 straipsnį ieškovas gali reikalauti nuostolių atlyginimo, jei viešojo pirkimo procedūra pažeidė jo interesus.

103.

11Taikytos laikinosios apsaugos priemonės sukels žalą atsakovui ir viešajam interesui. Atsakovas negali pirkti paslaugų reikalingų kasdienėms Užsienio reikalų ministerijos funkcijoms vykdyti, todėl kenkiama ministerijos ir valstybės interesams. Taikytos laikinosios apsaugos priemonės kenkia ir UAB „Baltic Clipper“, nes perkamos paslaugos yra didelio masto, jų teikimui reikia tinkamai pasiruošti, planuoti įmonės veiklą, sudaryti sutartis su trečiaisiais asmenimis.

124.

13Taikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia šalių interesų pusiausvyrą ir VPĮ 122 straipsnio 3 dalyje įtvirtintą ekonomiškumo principą. Ieškinys yra neturtinio pobūdžio, todėl netikslinga taikyti priemones, sukeliančias kitiems bylos dalyviams neigiamas turines pasekmes.

145.

15Įstatymai nenumato galimybių teismui įpareigoti perkančią organizaciją priimti sprendimus viešojo pirkimo srityje, todėl teismas negalėjo uždrausti atsakovui priimti sprendimus dėl konkurso laimėtojo ir sudaryti paslaugų prikimo sutartį.

166.

17Ieškovas nepateikė dokumento, įrodančio įgaliojimų suteikimą ieškovo advokatei, todėl nežinoma ar ieškovo atstovė turi tinkamus įgalinimus.

18Ieškovas UAB „Estravel Vilnius“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriame prašė atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

19Atsakovas Užsienio reikalų ministerija pateikė pareiškimą, kuriame nurodė, jog prisideda prie trečiojo asmens UAB „Baltic Clipper“ atskirojo skundo ir prašo skundą tenkinti.

20Atskirasis skundas tenkinas.

21Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų teismas nenustatė.

22Lietuvos apeliacinis teismas savo praktikoje ne kartą yra nurodęs, kad „(...) laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas yra būsimo teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimas (CPK 144 str. 1 d.). Iš šios įstatymo nuostatos darytina išvada, kad konkreti laikinosios apsaugos priemonė gali būti pritaikyta tik tada, jei ji gali padėti užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Laikinoji apsaugos priemonė, neatitinkanti ieškovo pareikšto reikalavimo esmės ir nesusijusi su būsimo teismo sprendimo įvykdymo konkrečioje byloje apsauga, negali būti taikoma. Tokią išvadą taip pat patvirtina ir CPK 145 straipsnio 2 dalis, pagal kurią laikinosios apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Tiesiogiai su pareikštu reikalavimu ir būsimo teismo sprendimo įvykdymu nesusijusių bei įtakos teismo sprendimo įvykdymui nedarančių apribojimų atsakovo atžvilgiu taikymas pažeidžia ekonomiškumo principą, todėl yra neteisėtas“ (LApT CBS 2003 m. birželio 19 d. nutartis c.b. Nr. 2-256/2003; LApT CBS 2003 m. spalio 16 d. nutartis c.b. Nr. 2-415/2003). Taigi teismas gali taikyti tokias laikinąsias apsaugos priemonės, kurios: pirma, atitinka ieškovo pareikšto reikalavimo esmę ir, antra, yra susiję su sprendimo vykdytinumu.

23Ieškovas ieškinyje prašė pripažinti trečiojo asmens Konkurso pasiūlymo neįprastai mažą kainą nepagrįsta; pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu atsakovo sprendimą, kuriuo patvirtinta Konkurso dalyvių pasiūlymų preliminari eilė. Ieškovas neprašo jį pripažinti Konkurso nugalėtoju ir su juo sudaryti sutartį, o ieškovo reikalavimai gali būti įvykdyti ir netaikant laikinųjų apsaugos priemonių. Todėl apelianto teiginiai, jog taikytos laikinosios apsaugos priemonės neatitinka ieškinio reikalavimų yra pagrįsti.

24Be to, tais atvejais, kai atsakovo funkcijoms vykdyti konkrečiu metu reikia atlikti konkrečias paslaugas, kurios buvo perkamos viešojo konkurso būdu ir negalima šių paslaugų atlikti pasibaigus teisminiam nagrinėjimui, laikinosios apsaugos priemonės paprastai neturėtų būti taikomos. Ne visų paslaugų atlikimą galima atidėti, todėl perkančioji organizacija, privalėdama gauti paslaugas kurių atlikimo negalima atidėti, turės pirkti paslaugas iš trečiųjų asmenų. Perkant pavienes paslaugas iš trečiųjų asmenų sudėtinga pasiekti viešųjų pirkimų tikslą – nupirkti geriausias paslaugas už mažiausią kainą, todėl atsakovas gali patirti nepagrįstų išlaidų, t.y. pažeidžiamas ekonomiškumo principas (CPK 145 str. 2 d.; VPĮ 122 str. 3 d.). Tokiais atvejais, net ir priėmus ieškovui palankų teismo sprendimą, bylos nagrinėjimo laikotarpiu atliktos paslaugos ieškovo interesams neturės jokios įtakos, t.y. ieškovas negalės atlikti paslaugų, kurias reikėjo atlikti ir kurios buvo atliktos praeityje. Todėl laikinosios apsaugos priemonės neturėtų būti taikomos paslaugoms, kurios privalės būti atliekamos teisminio nagrinėjimo laikotarpiu, pirkti.

25Pirmosios instancijos teismas priėmė nepagrįstą nutartį, todėl skundžiama nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmestinas (CPK 327 str. 1 d. 2 p.).

26Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

27Vilniaus apygardos teismo 2008 m. vasario 21 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija,... 3. Ieškovas UAB „Estravel Vilnius“ kreipėsi į teismą prašydamas... 4. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. vasario 21 d. nutartimi ieškovo prašymą... 5. Tretysis asmuo UAB „Baltic Clipper“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 6. 1.... 7. Pagal pateiktus ieškinio reikalavimus būsimą teismo sprendimą bus galima... 8. 2.... 9. Ieškovas, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemonės rėmėsi tuo,... 10. 3.... 11. Taikytos laikinosios apsaugos priemonės sukels žalą atsakovui ir viešajam... 12. 4.... 13. Taikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia šalių interesų... 14. 5.... 15. Įstatymai nenumato galimybių teismui įpareigoti perkančią organizaciją... 16. 6.... 17. Ieškovas nepateikė dokumento, įrodančio įgaliojimų suteikimą ieškovo... 18. Ieškovas UAB „Estravel Vilnius“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį... 19. Atsakovas Užsienio reikalų ministerija pateikė pareiškimą, kuriame... 20. Atskirasis skundas tenkinas.... 21. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 22. Lietuvos apeliacinis teismas savo praktikoje ne kartą yra nurodęs, kad... 23. Ieškovas ieškinyje prašė pripažinti trečiojo asmens Konkurso pasiūlymo... 24. Be to, tais atvejais, kai atsakovo funkcijoms vykdyti konkrečiu metu reikia... 25. Pirmosios instancijos teismas priėmė nepagrįstą nutartį, todėl... 26. Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,... 27. Vilniaus apygardos teismo 2008 m. vasario 21 d. nutartį panaikinti ir...