Byla 2-564/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Gintaro Pečiulio, Donato Šerno ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 21 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Smulkus urmas“ ieškinį atsakovui viešajai įstaigai Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikoms, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „P. Dussmann UAB“, dėl atsakovo viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė „Smulkus urmas“ (toliau – UAB „Smulkus urmas“) kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti atsakovo viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų (toliau – VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos) viešojo pirkimo komisijos sprendimus supaprastinto atviro konkurso būdu vykdant viešąjį pirkimą „Dietinio maisto gamybos ir pristatymo pacientams į skyrius paslaugų pirkimas“ neteisėtais ir negaliojančiais, tai yra: 1) panaikinti sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą dėl per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos; 2) panaikinti sprendimą, kurio buvo nuspręsta paslaugą pirkti apklausos būdu, pakviečiant kvalifikacijos reikalavimus atitinkančius konkurse dalyvavusius paslaugos tiekėjus derėtis dėl atsakovui priimtinos pasiūlymo kainos; 3) panaikinti sprendimą nutraukti paslaugos pirkimo procedūras; 4) panaikinti sprendimą netenkinti ieškovo pretenzijos. Ieškovas taip pat prašo įpareigoti atsakovo viešojo pirkimo komisiją vykdant aptariamo viešojo pirkimo procedūras pripažinti jo pasiūlymą laimėjusiu ir per dešimt kalendorinių dienų nuo teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos pasirašyti sutartį su ieškovu.

5Vilniaus apygardos teismas 2010 m. sausio 21 d. nutartimi ieškovo prašymu pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – sustabdė nurodyto viešojo pirkimo procedūras, uždraudė vykdyti pirkimą apklausos būdu bei pasirašyti sutartį dėl aptariamų paslaugų pirkimo. Teismas nurodė, kad viešasis pirkimas pasibaigia sudarius pirkimo sutartį (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 1 dalis). Iš pateiktos prie ieškinio medžiagos galima spręsti, kad atsakovas, atmetęs abiejų konkurso dalyvių pasiūlymus, ketina pirkti paslaugą apklausos būdu. Taigi egzistuoja reali grėsmė, jog tokiu atveju gali būti sudaryta pirkimo sutartis su kitais tiekėjais. Dėl to galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas faktiškai nebebūtų įmanomas, ieškovas nebeturėtų galimybės toliau dalyvauti viešame pirkime, o tokio teismo sprendimo reikšmė iš esmės būtų sumenkinta, susiklosčiusios aplinkybės galimai sąlygotų naujų ginčų atsiradimą. Pažymėjo, kad Viešųjų pirkimų įstatymo normos numato perkančiosios organizacijos pareigą sustabdyti pirkimo procedūras tai atvejais, kai yra pateikiamos tiekėjų pretenzijos. Todėl, teismo manymu, nebūtų pakankamai svarių argumentų, kurie leistų teigti, kad perkančioji organizacija, kuriai pateiktas ieškinys teisme, pirkimų procedūrų vykdymo procese neturėtų būti įpareigojama taip pat stabdyti tas procedūras, t. y. ieškinio pareiškimo teisme atveju taptų „laisvesne“ negu vien tik tiekėjams pareiškus pretenzijas. Teismas taip pat nurodė neturįs pagrindo manyti, kad pirkimų procedūrų sustabdymas pažeistų viešąjį interesą tuo aspektu, kad atsakovas negalėtų užtikrinti pacientų maitinimo, nes iš pateiktų dokumentų matyti, kad atsakovui ši paslauga yra teikiama ir šiuo metu.

6Atskiruoju skundu atsakovas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 21 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

71. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės neatitinka ieškovo reikalavimo esmės ir yra nesusijusios su būsimo teismo sprendimo įvykdymo apsauga. Aptariamos paslaugos pirkimas yra nutrauktas, apie tai konkurso dalyviai informuoti 2010 m. sausio 5 d., todėl pirkimo procedūrų sustabdymas yra netikslingas ir neįvykdomas. Kitos laikinosios apsaugos priemonės – uždraudimas vykdyti pirkimą apklausos būdu bei pasirašyti sutartį dėl paslaugų pirkimo – yra visiškai nesusijusios su teismo sprendimo įvykdymu. Priešingai, teismas skundžiama nutartimi atėmė galimybę ieškovui dalyvauti naujoje paslaugos pirkimo procedūroje, tuo pažeisdamas pastarojo teisėtus interesus.

82. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia ekonomiškumo principą. Ekonomiškumo principo pažeidimas pasireiškia tiesiogiai su pareikštu reikalavimu ir būsimo teismo sprendimo įvykdymu nesusijusių apribojimų atsakovo atžvilgiu taikymu. Ekonomiškumo principas reiškia ir tai, kad pirkimo procedūrų sustabdymas turi būti ekonomiškai tikslingas (Viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsnio 3 dalis). Atsakovas pripažino, kad minimalius kvalifikacijos reikalavimus atitiko abu konkurse dalyvavę tiekėjai, tai pat informavo pastaruosius kviesiąs dalyvauti naujoje paslaugos pirkimo procedūroje, kurioje bus deramasi dėl pasiūlymo kainos. Atsakovas pirkimo procedūras nutraukė dėl per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos, t. y. siekdamas paslaugą įsigyti pigiau. Draudimas vykdyti pirkimą apklausos būdu iš esmės nėra ir negali būti ekonomiškai tikslingas, nes atsakovas šiuo metu aptariamą paslaugą perka brangiau, nei galėtų pirkti įvykdęs naujas pirkimo procedūras. Tokiu būdu atsakovas patirs didesnių nuostolių už tuos, kuriuos galėtų patirti ieškovas nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių.

93. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu būtų ginami vieno tiekėjo – ieškovo – interesai bei pažeidžiamas viešasis interesas – paslauga perkama būtiniausiems pacientų poreikiams tenkinti. Atsakovas, pirkdamas paslaugą brangiau nei galėtų, neracionaliai naudoja jam skirtas valstybės biudžeto lėšas.

104. Teismų praktikoje formuojama aiški pozicija dėl viešųjų konkursų procedūrų stabdymo perkant paslaugas, kurios turi būti teikiamos teisminio nagrinėjimo metu. Net ir priėmus ieškovui palankų teismo sprendimą, bylos nagrinėjimo laikotarpiu atliktos paslaugos ieškovo interesams neturės jokios įtakos, t. y. ieškovas negalės suteikti paslaugų, kurias reikėjo suteikti ir kurios buvo suteiktos praeityje. Todėl laikinosios apsaugos priemonės neturėtų būti taikomos paslaugoms, kurios privalės būti teikiamos teisminio nagrinėjimo laikotarpiu, pirkti (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. balandžio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-270/2008).

11Teismui netenkinus prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, atsakovas prašo įpareigoti atsakovą pateikti teismui galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimą – banko garantiją ne mažesnei kaip 446 400 Lt sumai (CPK 147 straipsnio 1 dalis). Nurodo, kad, negalėdamas įvykdyti naujo pirkimo, bus priverstas paslaugą pirkti brangiau nei galėtų. Per vieną dieną atsakovas patirtų 2 232 Lt dydžio nuostolių, kurie apskaičiuojami lyginant dabar mokamą kainą su pirkime pasiūlyta mažiausia kaina. Pagal statistiką viešųjų pirkimų bylos pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose nagrinėjamos ilgiau kaip 200 dienų, todėl šiam laikui gali būti sustabdytos pirkimo procedūros. Prašomą pateikti banko garantijos sumą sudaro per nurodytą laikotarpį turėsimi nuostoliai.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Smulkus urmas“ prašo skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą, o atsakovo prašymą dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo atmesti. Atsiliepime pateikiami tokie motyvai:

131. Skundžiamos teismo nutarties dalis dėl pirkimo procedūrų sustabdymo turi būti vertinama sistemiškai su jos dalimi dėl uždraudimo vykdyti pirkimą apklausos būdu bei pasirašyti sutartį dėl paslaugų pirkimo, nes jomis siekiama vieno tikslo – užtikrinti ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą. Dirbtinai skaidant teismo nutartį į dalis, iškreipiami jos tikslai. Be to, tam, kad sprendimas nutraukti pirkimą dėl per didelių, perkančiajai organizacijai nepriimtinų kainų sukeltų teisines pasekmes jis privalo būti teisėtas. Toks teismui apskųstas sprendimas negali sukelti teisėtų pasekmių, kol nebus išnagrinėta byla.

142. Ieškovas ieškiniu gina teisėtą interesą dalyvauti pirkime, teisę būti pripažintam pirkimo laimėtoju ir sudaryti pirkimo sutartį, todėl negalima sutikti su atsakovo argumentais, kad uždraudimas vykdyti pirkimą ir sudaryti sutartį yra nesusijęs su byla. Atsakovo teiginiai apie skundžiama nutartimi pažeistas ieškovo teises yra deklaratyvūs.

153. Teismas laikinąsias apsaugos priemonės taikė laikydamasis ekonomiškumo principo reikalavimų, nors expressis verbis to ir nenurodė. Atsakovas suabsoliutina ekonomiškumo principą, nes tariamos finansinės naudos perkančioji organizacija negali siekti ignoruodama Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintas imperatyvias teisės normas ir principus. Atsakovas neįrodė, iš kokio subjekto, kokiu pagrindu ir kokiomis sąlygomis šiuo metu perka maitinimo paslaugas. Šios paslaugos rinkos kaina sudaro įrodinėjimo dalyką byloje, todėl teismas, nagrinėdamas su laikinosiomis apsaugos priemonėmis susijusius klausimus, negali spręsti dėl nurodytos aplinkybės. Atsakovas, apskaičiuodamas tariamus nuostolius, remiasi trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „P. Dussmann UAB“ (toliau – UAB „P. Dussmann UAB“) pasiūlymo kaina, tačiau šio asmens pasiūlymas pripažintas neatitinkančiu pirkimo sąlygų, todėl jo duomenimis negalima vadovautis. Be to, ieškovo žiniomis, šiuo metu maitinimo paslaugą ieškovui teikia būtent nurodytas trečiasis asmuo, todėl, pasitvirtinus tokiai prielaidai, būtų galima daryti išvadą, kad tariami kainų skirtumai susidarė dėl trečiojo asmens ir atsakovo veiksmų.

164. Skundžiamoje nutartyje teismas tinkamai įvertino, kad viešasis interesas nebus pažeistas. Atsakovas nepateikė įrodymų, kurie paneigtų šią išvadą ir pagrįstų, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galėtų nukentėti paslaugų teikimas, pacientų ar kitų didelių socialinių grupių interesai.

175. Atsakovo prašymas pateikti galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimą yra nepagrįstas ir neteisėtas tiek dėl atsiliepimo 3 punkte išdėstytų aplinkybių, tiek ir dėl to, kad atsakovas nepateikė įrodymų, jog ieškovas nebus pajėgus atlyginti nuostolių ar vengs tai padaryti. Be to, remiantis teismų praktika, aptariamas atsakovo prašymas nebuvo sprendžiamas pirmosios instancijos teisme, todėl jis nėra apeliacijos dalykas šioje byloje.

186. Atskirajame skunde remiamasi dokumentu, kuriame esanti informacija įvardinta konfidencialia. Šis dokumentas nebuvo pateiktas ieškovui, taip pažeidžiant šalies teises, bylos medžiagos viešumo, rungimosi ir šalių procesinio lygiateisiškumo principus. Dėl šios priežasties toks įrodymas nėra leistinas ir juo negali būti grindžiami procesiniai teismo sprendimai.

19Atsiliepimu į atskirąjį skundą tretysis asmuo UAB „P. Dussmann UAB“ nurodo sutinkantis su atskiruoju skundu ir prašo skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti, o ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti. Atsiliepime pateikiami argumentai iš esmės yra analogiški atskirojo skundo argumentams.

20Atskirasis skundas atmestinas.

21CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi šių priemonių taikymo pagrindas yra pagrįstos prielaidos, kad jų nesiėmus realiam būsimo teismo sprendimo įvykdymui iškils grėsmė. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos bet kurioje proceso stadijoje, o sprendžiant jų taikymo klausimą ieškinio pagrįstumas nėra nagrinėjamas (CPK 144 straipsnio 3 dalis). Todėl labai svarbu, kad taikomos laikinosios apsaugos priemonės neiškreiptų proceso šalių interesų pusiausvyros, nes ieškinio pareiškimas savaime nesudaro pagrindo nurodytomis priemonėmis varžyti kitos proceso šalies teisių. Laikinųjų apsaugos priemonių sąlygojamas asmens teisių ribojimas suponuoja ir tai, kad turi būti taikomos tik tokios laikinosios apsaugos priemonės, kurios yra būtinos ir pakankamos joms įstatymu numatytam tikslui pasiekti (CPK 145 straipsnio 2 dalis). Tokių tikslų negali pasiekti laikinosios apsaugos priemonės, kurios nėra susijusios su ieškinio dalyku ir jų taikymas neturi įtakos būsimo teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui.

22Šioje byloje ginčas kilo dėl viešojo pirkimo metu priimtų perkančiosios organizacijos sprendimų. Ieškovo manymu, supaprastinto atviro konkurso būdu vykdytos pirkimo procedūros buvo nepagrįstai nutrauktos, taip pat nepagrįstai atmesta jo pretenzija ir nuspręsta pirkimą atlikti apklausos būdu, kviečiant ieškovą ir trečiąjį asmenį derėtis dėl perkančiajai organizacijai priimtinos kainos. Ieškovas iš esmės siekia, kad minėti sprendimai būtų pripažinti nepagrįstais, ir tokiu būdu jis taptų pirkimo laimėtoju. Taigi, įvertinus ieškinio dalyką, yra akivaizdu, kad viešojo pirkimo vykdymas ginčo paslaugoms įsigyti, nepaisant to, kokiu būdu jis būtų atliekamas, pirkimo sutarties sudarymo su kitu tiekėju atveju apsunkintų galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą. Šios aplinkybės atsakovas iš esmės neginčija, tačiau nurodo, kad taikytos laikinosios apsaugos priemonės nėra susijusios su būsimu teismo sprendimu. Teisėjų kolegija su tokiu argumentu nesutinka. Šalių procesiniai dokumentai patvirtina, kad pirkimas supaprastinto atviro konkurso būdu perkančiosios organizacijos sprendimu yra nutrauktas, t. y. pirkimas pripažintas pasibaigusiu (Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 3 dalies 3 punktas). Viešųjų pirkimų įstatymas suteikia teisę tiekėjui ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus, tiekėjo manymu pažeidžiančius jo teises ir teisėtus interesus (93 straipsnis). Ieškovas, be kitų reikalavimų, prašo panaikinti sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, t. y. kvestionuoja šio sprendimo teisėtumą, todėl teismo taikytas draudimas vykdyti pirkimo procedūras supaprastinto atviro konkurso būdu, yra tiesiogiai susijęs su ieškinio dalyku. Su ieškinio dalyku taip pat yra tiesiogiai susiję draudimai vykdyti pirkimą apklausos būdu ir sudaryti pirkimo sutartį, nes jų netaikant perkančioji organizacija ginčo paslaugas galėtų įsigyti kitu pirkimo būdu.

23Teisėjų kolegija nuomone, taikytos laikinosios apsaugos priemonės ekonomiškumo principo nepažeidžia. Ekonomiškumo principas, kaip ir kiti principai, nėra absoliutus, jis turi būti derinamas su kitais principais, inter alia, teisėtumo principu. Vien tai, kad atsakovas šiuo metu paslaugas perka brangiau, nei tai galėtų daryti įvykdęs naują pirkimą, nesudaro pagrindo atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes pigesnių paslaugų įsigijimu įstatymų reikalavimų nesilaikymas negali būti pateisinamas. Kartu pažymėtina, kad ieškinio atmetimo atveju atsakovui suteikiama teisė reikalauti nuostolių, patirtų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo (CPK 147 straipsnio 3 dalis).

24Teisėjų kolegija taip pat nesutinka su atskirojo skundu argumentu, kad taikomos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia viešąjį interesą. Pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, kad ginčo paslaugos pacientams yra teikiamos, todėl viešasis interesas nėra pažeidžiamas. Atsakovo nurodomas neracionalus lėšų naudojimas perkant paslaugas šioje byloje nelaikytinas viešojo intereso pažeidimu.

25Apeliantas atskirajame skunde remiasi ir Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. balandžio 10 d. nutartyje civilinėje byloje UAB „Estravel Vilnius v. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija pateiktais išaiškinimais, tačiau nurodytoje ir šioje byloje esančios faktinės aplinkybės nesutampa: ankstesnėje byloje buvo sprendžiamas klausimas dėl paslaugų, kurių po bylos nagrinėjimo nebūtų galima įsigyti, o šio ginčo atveju paslaugos būtų teikiamos ir po teismo sprendimo priėmimo. Todėl atsakovo nurodomi išaiškinimai nelaikytini teisės šaltiniu nagrinėjamoje byloje.

26Atskirajame skunde taip pat prašoma taikyti atsakovo nuostolių atlyginimo užtikrinimą, tačiau pažymėtina, kad šis klausimas pirmosios instancijos teisme keltas nebuvo, todėl tai nėra apeliacijos dalykas ir teisėjų kolegija jo pagrįstumo klausimo nesprendžia (CPK 301, 334, 338 straipsniai).

27Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį, kad kartu su atskiruoju skundu buvo pateikti duomenys, atsakovo įvardijami konfidencialiais. Šis priedas ieškovui pateiktas nebuvo. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, teismas negali grįsti savo sprendimo įrodymais, su kuriais kita šalis neturėjo galimybės susipažinti, dėl jų pasisakyti ir juos ginčyti, nes tai pažeistų šalių lygiateisiškumo, rungimosi ir teisės į tinkamą teismo procesą principus. Dėl šios priežasties aptariami duomenys negali būti prijungiami prie bylos ir jais negali būti vadovaujamasi sprendžiant šalių ginčą.

28Apibendrindama aukščiau išdėstytą, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, o atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo jos naikinti.

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

30Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto viešosios... 3. Teisėjų kolegija... 4. Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė „Smulkus urmas“ (toliau – UAB... 5. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. sausio 21 d. nutartimi ieškovo prašymu... 6. Atskiruoju skundu atsakovas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės... 7. 1. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės neatitinka ieškovo reikalavimo... 8. 2. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia ekonomiškumo... 9. 3. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu būtų ginami vieno tiekėjo –... 10. 4. Teismų praktikoje formuojama aiški pozicija dėl viešųjų konkursų... 11. Teismui netenkinus prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo,... 12. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Smulkus urmas“ prašo... 13. 1. Skundžiamos teismo nutarties dalis dėl pirkimo procedūrų sustabdymo turi... 14. 2. Ieškovas ieškiniu gina teisėtą interesą dalyvauti pirkime, teisę būti... 15. 3. Teismas laikinąsias apsaugos priemonės taikė laikydamasis ekonomiškumo... 16. 4. Skundžiamoje nutartyje teismas tinkamai įvertino, kad viešasis interesas... 17. 5. Atsakovo prašymas pateikti galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimą yra... 18. 6. Atskirajame skunde remiamasi dokumentu, kuriame esanti informacija... 19. Atsiliepimu į atskirąjį skundą tretysis asmuo UAB „P. Dussmann UAB“... 20. Atskirasis skundas atmestinas.... 21. CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 22. Šioje byloje ginčas kilo dėl viešojo pirkimo metu priimtų perkančiosios... 23. Teisėjų kolegija nuomone, taikytos laikinosios apsaugos priemonės... 24. Teisėjų kolegija taip pat nesutinka su atskirojo skundu argumentu, kad... 25. Apeliantas atskirajame skunde remiasi ir Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m.... 26. Atskirajame skunde taip pat prašoma taikyti atsakovo nuostolių atlyginimo... 27. Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį, kad kartu su atskiruoju skundu... 28. Apibendrindama aukščiau išdėstytą, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 punktu,... 30. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 21 d. nutartį palikti nepakeistą....