Byla II-20-137/2014
Dėl Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) 2013 m. gruodžio 19 d. nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. (duomenys neskelbtini)

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Laima Leipuvienė, sekretoriaujant L. Davenienei, dalyvaujant pareiškėjui UAB ,,Stolvika“ ( - ) S. O. dalyvaujant Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus teritorinio skyriaus atstovui O. N.,

2išnagrinėjusi UAB ,,Stolvika“ (juridinio asmens kodas ( - )) ( - ) S. O. (S. O.) skundą dėl Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) 2013 m. gruodžio 19 d. nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. ( - ),

Nustatė

3Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnas 2013 m. spalio 30 d. surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą UAB ,,Stolvika“ už tai, kad bendrovė, atstovaujama ( - ) S. O., ( - ), laikotarpiu nuo 2013 m. birželio 8 d. iki 2013 m. rugpjūčio 22 d. leido nelegaliai dirbti bendrovėje ( - ) Respublikos piliečiui S. Š. (S. S.) bei kad laikotarpiu nuo 2013 m. birželio 8 d. iki 2013 m. rugpjūčio 23 d. nepranešė apie minėto asmens valstybinio socialinio draudimo pradžią t. y. kaip padariusiam Lietuvos Respublikos 2003 m. spalio 14 d. Nr. IX-1768 Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 121 str. 1 d. numatytą pažeidimą,

4VDI 2013 m. gruodžio 19 d. nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. ( - ) UAB ,,Stolvika“ pripažinta padariusi pažeidimą, numatytą Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 121 str. 1 d. ir nesant atsakomybę sunkinančių bei lengvinančių aplinkybių, bendrovei skirta minimali 3000 Lt bauda.

5UAB ,,Stolvika“, atstovaujama ( - ) S. O., skunde teismui nurodė, kad VDI, priimdama skundžiamą nutarimą, vadovavosi vien prielaidomis ir VSAT Vilniaus rinktinės medžiaga, kurioje nurodoma, kad 2013-08-22 ( - ) pasienio kontrolės poste patikrinus UAB ,,Stolvika“ priklausantį automobilį ( - ), valstybinis Nr. ( - ) buvo nustatyta, jog jį vairavo S. Š. (S. S.), kuris bendrovėje dirba nelegaliai. Tačiau UAB ,,Stolvika“ direktorius 2013-08-22 sekretorei buvo nurodęs pranešti apie šio asmens įdarbinimą VSDFV ir tik dėl techninių kliūčių pranešimas buvo atmestas ir vėlavo vieną dieną. Kitomis, skundžiamame nutarime nurodytomis dienomis, S. Š. galėjo važiuoti UAB ,,Stolvika“ priklausančiu automobiliu, tačiau ne kaip vairuotojas, o kaip pakeleivis.

6Teismo posėdyje pareiškėjo atstovas S. O. prašo skundą tenkinti ir panaikinti 2013-12-19 nutarimą. Nurodo, kad juridinis asmuo už nelegaliai dirbusį asmenį nubaustas nepagrįstai, nes S. O., kaip UAB ,,Stolvika“ ( - ) ir darbdavys jau buvo Vilniaus rajono apylinkės teismo 2013-12-23 nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.1.-2148-298/2013 nubaustas pagal ATPK 413 str. 1 d. už tai, kad S. Š. (S. S.) laikotarpiu nuo 2013 m. birželio 8 d. iki 2013 m. rugpjūčio 22 d., ( - ), dirbo bendrovėje nelegaliai ir kad laikotarpiu nuo 2013 m. birželio 8 d. iki 2013 m. rugpjūčio 23 d. apie tai nebuvo praneša Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui. Mano, kad UAB ,,Stolvika“ nubaudimas laikytinas dvigubu. Jis yra vienintelis bendrovės akcijų savininkas, todėl mano, kad yra du kartus nubaustas už tą patį pažeidimą.

7Administracinę nuobaudą paskyrusios institucijos atstovas teismo posėdyje nurodė, kad jo nuomone, šiuo konkrečiu atveju dvigubo nubaudimo nėra, nes už įmonės veiklą atsako direktorius, ką numato Akcinių bendrovių įstatymas. Šiuo metu, nutarimas dėl S. O. nubaudimo administracinio teisės pažeidimo byloje pagal ATPK 413 str. 1 d. yra apskųstas apeliacine tvarka. Nagrinėjant bylą ir priimant nutarimą buvo nustatyta, kad S. Š. vairavo automobilius dar neįdarbintas bendrovėje ir neturėdamas leidimo gyventi Lietuvoje. Jo pase buvo atžymos, jog į Lietuvą jis vyko tik kaip turistas. Pažymi, kad juridinio asmens, kaip darbdavio atsakomybė dėl trečiųjų šalių asmenų įdarbinimo, Konstitucijai neprieštarauja todėl, kad atsakomybėn pagal VDI įstatymą ir pagal ATPK trauktini skirtingi subjektai ir S. O. prašymą dėl kreipimosi į Konstitucinį teismą dėl išsiaiškinimo ar Valstybinės darbo inspekcijos įstatymas ir Administracinių teisės pažeidimų kodeksas, srityje dėl nelegalaus darbo nesukuria non bis in idem principo pažeidimo, atmesti kaip nepagrįstą. Už juridinį asmenį bauda bus išieškota iš juridinio asmens, o ne S. O., kaip fizinio asmens.

8Skundas netenkintinas.

9Valstybinės darbo inspekcijos 2003 m. spalio 14 d. Nr. IX-1768 įstatymo 121 str. 1 d. (2012 06 30 įstatymo Nr. XI-2193 redakcija galiojanti nuo 2012 08 01) numatyta atsakomybė darbdaviams – juridiniams asmenims, leidusiems dirbti nelegaliai trečiosios šalies piliečiams.

10UAB ,,Stolvika“ atstovas, bendrovės ( - ) S. O., skundą dėl Valstybinės darbo inspekcijos 2013 m. gruodžio 19 d. nutarimo argumentuoja tuo, kad jį priėmus yra galimi dvigubo baudimo uždraudimo (non bis in idem) principo, įtvirtinto Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos protokolo Nr. 7 4 straipsnio 1 dalyje bei Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 5 dalyje, pažeidimai, nes jis yra nubaustas už tą pačią veiką du kartus, t. y. paskyrus UAB ,Stolvika“ piniginę nuobaudą pagal Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 121 str. 1 d., ir jį kaip darbdavį nubaudus Vilniaus rajono apylinkės teismo 2013-12-23 nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.1.-2148-298/2013 pagal ATPK 413 str. 1 d.

11Non bis in idem principas, drausdamas antrą kartą bausti tą patį asmenį už tą patį pažeidimą, nedraudžia taikyti asmeniui kitų atsakomybės rūšių, kurių pagrindinė paskirtis nėra baudimas (pavyzdžiui, civilinę atsakomybę), taip pat nedraudžia už tą pačią veiką bausti skirtingus asmenis ar bausti tą patį asmenį už skirtingas veikas. Taigi sprendžiant, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas ,non bis in idem principas, turi būti atsižvelgiama į šias aplinkybes: 1) ar asmuo buvo „baudžiamas", t. y. ar konkrečia atsakomybės forma pirmiausia buvo siekiama nubausti pažeidimą padariusį asmenį; 2) ar asmuo baudžiamas už tą patį pažeidimą (pažeidimo, arba neteisėtos veikos tapatumas); 3) ar pakartotinai baudžiamas asmuo yra tas pats (asmens tapatumas).

12Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Vilniaus rajono apylinkės teismo 2013-12-23 nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.1.-2148-298/2013, kuriuo S. O. pripažintas kaltu pagal ATPK 413 str. 1 d. už tai, kad laikotarpiu nuo 2013 m. birželio 8 d. iki 2013 m. rugpjūčio 22 d., ( - ), būdamas UAB „Stolvika“ ( - ), esant darbo sutarties požymiams leido S. Š. (S. S.) dirbti teisės aktų nustatyta tvarka nesudarius rašytinės darbo sutarties ir laikotarpiu nuo 2013 m. birželio 8 d. iki 2013 m. rugpjūčio 23 d. nepranešus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau - VSDFV) teritoriniam skyriui apie asmens priėmimą į darbą, yra apskųstas apeliacine tvarka, t. y. dar neįsiteisėjo. Asmuo laikomas baustu administracine tvarka, kai jo atžvilgiu įsiteisėjo nutarimas, kuriuo yra paskirta administracinė nuobauda, o apskundus nutarimą skirti administracinę nuobaudą, šis nutarimas gali būti vykdomas tik po to, kai skundas lieka nepatenkintas (ATPK 304 str. 2 d.). Taigi, šiuo konkrečiu nagrinėjamu atveju, darytina išvada, kad S. O. tiek skundžiamo nutarimo priėmimo metu, tiek skundo nagrinėjimo metu nėra nubaustas administracine tvarka už nelegalų S. Š. įdarbinimą.

13Esant aptartoms aplinkybėms, nebelieka pagrindo nagrinėti skundo argumento, ar VDI 2013 m. gruodžio 19 d. nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. ( - ) UAB ,,Stolvika“ pripažinus kalta kaip padariusią pažeidimą, numatytą Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 121 str. 1 d., buvo pažeistas non bis in idem principas, nes už tą patį pažeidimą S. O., kaip UAB ,,Stolvika“ direktorius ir darbdavys, t. y. kaip fizinis asmuo skundo nagrinėjimo metu nelaikytinas baustu administracine tvarka pagal ATPK 413 str. 1 d už nelegaliai jo vadovaujamoje bendrovėje dirbusį ( - ) Respublikos pilietį S. Š. (S. S.). Taip pat nėra ir pagrindo kreiptis į Konstitucinį teismą dėl išsiaiškinimo ar Valstybinės darbo inspekcijos įstatymas ir Administracinių teisės pažeidimų kodeksas, srityje dėl nelegalaus darbo nesukuria non bis in idem principo pažeidimo.

14Atkreiptinas dėmesys į tai, kad S. O. kaip UAB ,,Stolvika“ ( - ), t. y. kaip fizinis asmuo, atstovaujantis darbdavį, ir UAB ,,Stolvika“, kaip juridinis asmuo, realiai nėra tapatūs, nes UAB yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, kurio turtas atskirtas nuo dalininkų turto (Akcinių bendrovių įstatymo 2 str. 1, 2 d., 3 str. 1 d., 14 str. 1 ir 2 d.). Bendrovė neatsako pagal jos dalyvio prievoles, o dalyvis neatsako pagal bendrovė prievoles (CK 2.50 str. 2 d.).

15Sprendžiant klausimą ar UAB ,,Stolvika“ pagrįstai nubausta pagal Lietuvos Respublikos 2003 m. spalio 14 d. Nr. IX-1768 Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 121 str. 1 d., teismas vadovaujasi valstybinės darbo inspekcijos pateikta ir teisme ištirta medžiaga, iš kurios matyti, kad asmenų, kirtusių Lietuvos Respublikos valstybinę sieną sąraše ( - ) Respublikos pilietis S. Š. (S. S.), laikotarpiu nuo 2013-06-08 iki 2013-08-22 net 7 kartus, t. y. 2013-06-08, 2013-07-09, 2013-07-15, 2013-07-30, 2013-08-12, 2013-08-18, 2013-08-22, buvo užfiksuotas kaip vairuotojas, vykstantis per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, ir vairuojantis būtent UAB ,,Stolvika“ priklausančius automobilius ( - ) (valstybiniai Nr. ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) nors 2013-10-22 rašytiniame paaiškinime S. Š. ir nurodė, kad jis UAB ,,Stolvika“ įsidarbino tik nuo 2013-08-22, o anksčiau šios bendrovės automobiliais važiuodavo kaip keleivis. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 2013-09-13 raštas Nr. ( - ) patvirtina, kad pranešimas apie S. Š. socialinio draudimo pradžią nuo 2013-08-22 VSDFV buvo pateiktas 2013-08-23, t. y. pažeidus Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, patvirtintų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-243 (Žin., 2010, Nr. 73-3728), 17.1. punkto reikalavimus.

16Nelegaliu darbu laikomas darbas dirbamas nesudarius darbo sutarties ar teisės aktų nustatyta tvarka nepranešus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui apie asmenų priėmimą į darbą (DK 98 str. 1 d. 1 p.). Darbdaviui numatyta pareiga užtikrinti, kad darbuotojui būtų leidžiama realiai dirbti tik pasirašius su juo darbo sutartį, įteikus jam antrą sutarties egzempliorių ir išdavus jo tapatybę patvirtinantį dokumentą, o kai su darbuotoju sudaroma darbo sutartis, 1-SD pranešimas turi būti pateikiamas ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios. Nagrinėjamoje byloje neginčytinai įrodyta, kad esant darbo sutarties požymiams, S. Š., gim. ( - ), ( - ) Respublikos pilietis, t. y. trečios šalies pilietis, laikotarpiu nuo 2013-06-08 iki 2013-08-22 dirbo vairuotoju UAB „Stolvika“, nors su juo nebuvo sudaryta rašytinė darbo sutartis, o apie priėmimą į darbą VSDFV teritoriniam skyriui pranešta vėliau, nei numato įstatymas.

17Esant nurodytoms aplinkybėms teismas pripažįsta, kad byloje surinktų ir virš aptartų įrodymų visuma neginčytinai patvirtina, kad UAB ,,Stolvika“, kaip darbdavys – juridinis asmuo, atstovaujamas ( - ) S. O., leido dirbti nelegaliai trečiosios šalies piliečiui, už ką bendrovė Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2013 m. gruodžio 19 d. nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. ( - ) pagrįstai nubausta pagal Valstybinės darbo inspekcijos 2003 m. spalio 14 d. Nr. IX-1768 įstatymo 121 str. 1 d., o juridiniam asmeniui paskirta sankcijoje už padarytą pažeidimą numatyta minimali 3000 Lt administracinė nuobauda, atitinka pažeidimo pobūdį, pavojingumą, teisingumo ir protingumo kriterijus ir parinkta pagrįstai. Todėl skundas atmestinas, o skundžiamas nutarimas paliktinas nepakeistas.

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 302 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

19UAB ,,Stolvika“ ( - ) S. O. (S. O.) skundą atmesti.

20Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2013 m. gruodžio 19 d. nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. ( - ) palikti nepakeistą.

21Nutartis per 20 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą

Proceso dalyviai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Laima Leipuvienė, sekretoriaujant... 2. išnagrinėjusi UAB ,,Stolvika“ (juridinio asmens kodas ( - )) ( - ) S. O.... 3. Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnas 2013 m. spalio 30 d. surašė... 4. VDI 2013 m. gruodžio 19 d. nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje... 5. UAB ,,Stolvika“, atstovaujama ( - ) S. O., skunde teismui nurodė, kad VDI,... 6. Teismo posėdyje pareiškėjo atstovas S. O. prašo skundą tenkinti ir... 7. Administracinę nuobaudą paskyrusios institucijos atstovas teismo posėdyje... 8. Skundas netenkintinas.... 9. Valstybinės darbo inspekcijos 2003 m. spalio 14 d. Nr. IX-1768 įstatymo 121... 10. UAB ,,Stolvika“ atstovas, bendrovės ( - ) S. O., skundą dėl Valstybinės... 11. Non bis in idem principas, drausdamas antrą kartą bausti tą patį asmenį... 12. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Vilniaus rajono apylinkės teismo 2013-12-23... 13. Esant aptartoms aplinkybėms, nebelieka pagrindo nagrinėti skundo argumento,... 14. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad S. O. kaip UAB ,,Stolvika“ ( - ), t. y.... 15. Sprendžiant klausimą ar UAB ,,Stolvika“ pagrįstai nubausta pagal Lietuvos... 16. Nelegaliu darbu laikomas darbas dirbamas nesudarius darbo sutarties ar teisės... 17. Esant nurodytoms aplinkybėms teismas pripažįsta, kad byloje surinktų ir... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 302 str. 1 d. 1 p.,... 19. UAB ,,Stolvika“ ( - ) S. O. (S. O.) skundą atmesti.... 20. Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos... 21. Nutartis per 20 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiama Vilniaus apygardos...