Byla e2A-2697-392/2015
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus Kairevičius, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo UAB „Antakalnio būstas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-04-02 sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-3228-391/2015 pagal ieškovo UAB „Antakalnio būstas“ ieškinį atsakovui M. V. dėl skolos priteisimo.

Nustatė

2Ieškovas UAB „Antakalnio būstas“ pareikštu ieškiniu teismo prašė priteisti iš atsakovo M. V. 93,43 Lt skolos, 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad teikė namo, esančio adresu ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas. Atsakovas buvo buto, esančio adresu ( - ), savininkas. Atsakovo įsiskolinimas už 2010 m. birželio mėn. priskaičiuotus mokesčius už bendrosios dalinės nuosavybės administravimą, eksploatavimą ir suteiktas komunalines paslaugas, tenkantis atsakovui nuosavybės teise priklausančiam butui, yra 93,43 Lt. Ieškovas pateikė išsamią skolų valdymo ataskaitą, kurioje yra aiškiai nurodyta suma, laikotarpis bei suteiktos paslaugos, už kurias atsakovas yra nesusimokėjęs. Atsakovas buvo raginamas sumokėti skolą, tačiau jos nesumokėjo (b.l. 25-27).

3Atsakovas M. V. su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad ieškovas tariamą skolą grindžia tik nepasirašyta skolų valdymo ataskaita ir pranešimais, kurie tariamai buvo išsiųsti, tačiau jau po to, kai atsakovas pardavė butą naujiems savininkams. Nurodyti dokumentai neturi jokios įrodomosios galios, jie nebuvo įteikti atsakovui. Ieškovo pozicija dėl tariamos skolos pagrindo nenuosekli – iš pradžių ieškovas teigė, kad skolos pagrindas yra atlikti remonto darbai, vėliau – suteiktos bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalinės paslaugos. Nėra galimybės išsiaiškinti, kokie konkrečiai remonto darbai, kokiu laikotarpiu ir už kokią kainą buvo atlikti ar kokios konkrečiai paslaugos, kokiu laikotarpiu ir už kokią kainą buvo suteiktos, kaip buvo apskaičiuota atsakovui tenkanti tariamos skolos dalis (b.l. 59-65).

4Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-04-02 sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nustatė, kad atsakovas laikotarpiu nuo 2001-11-30 iki 2011-01-07 nuosavybės teise valdė butą, esantį Šilo g. 58-3, Vilniuje. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-01-16 įsakymu Nr. 30-38 ieškovas buvo paskirtas daugiabučio namo, esančio ( - ), bendrojo naudojimo objektų administratoriumi. Namo patalpų savininkams įsteigus Daugiabučio namo ( - ) savininkų bendriją, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-07-09 įsakymu Nr. 30-1522 namas išbrauktas iš ieškovo administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašo, perduodant bendrijai valdyti ir prižiūrėti namo bendrąsias konstrukcijas, bendrąją inžinerinę įrangą ir bendro naudojimo patalpas, įpareigojant ieškovą perduoti bendrijai turimus statybos ir techninės inventorizacijos dokumentus bei sutartis dėl bendrojo naudojimo objektų priežiūros, remonto ir tvarkymo, surinktas nepanaudotas atskaitymų lėšas namo bendrojo naudojimo objektams remontuoti ar kitaip tvarkyti. Namo bendrojo naudojimo objektų perdavimo-priėmimo aktas sudarytas 2010-07-12, nurodant, kad ieškovas namą administruoja iki 2010-07-12. Ilgalaikio turto priėmimo ir perdavimo aktas sudarytas 2010-11-12. Aktuose nėra duomenų apie neapmokėtas ieškovo suteiktas namo administravimo laikotarpiu paslaugas, apie namo butų ir kitų patalpų įsiskolinimus. Į bylą nepateikta kitų įrodymų, kuriais ieškovas ir bendrija būtų nurodę neapmokėtas ieškovo paslaugas, namo skolas. Į bylą pateiktas tik ieškovo 2011-05-20 priminimas bendrijai, kad įsiskolinimas už butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimą, eksploatavimą ir kitas paslaugas, tenkantis patalpai (butui) adresu ( - ), yra 960,56 Lt. 2011-06-03 raštu bendrija šios skolos nepripažino, o atsakovui nuosavybės teise priklausė namo 3 butas. Teismas sutiko su atsakovu, kad su ieškiniu pateikta skolų valdymo ataskaita bei 2010-06-30 sąskaita už 2010 m. birželio mėn. suteiktas paslaugas nelaikytinos atsakovo 93,43 Lt skolos už bendrosios dalinės nuosavybės administravimą ir suteiktas komunalines paslaugas ieškovui įrodymais. Atsakovo nuosavybės teise valdyto buto 2011-01-07 pirkimo-pardavimo sutartis patvirtina, kad sutarties šalių susitarimu atsakovui buvo leista butu naudotis pagal paskirtį iki 2011-02-01, o atsakovas įsipareigojo iki 2011-02-01 išsikelti iš buto ir sumokėti už elektrą, šildymą, komunalines ir kitas paslaugas už laikotarpį iki 2011-02-01. Sutartyje nurodytas atsakovo patvirtinimas, kad visi mokesčiai už buto eksploatavimą, susidarę iki sutarties pasirašymo dienos, yra sumokėti. Į bylą nepateikta duomenų, kad tarp atsakovo ir naujų (dabartinių) buto savininkų buvo kilęs ginčas dėl atsakovo neapmokėtų komunalinių ir kitų paslaugų. Teismas atsižvelgė į tai, kad į bylą pateiktuose ieškovo 2011-10-14 ir 2011-11-11 priminimuose nenurodytas 93,43 Lt skolos susidarymo laikotarpis, nepateikta įrodymų, patvirtinančių, kad šie priminimai buvo įteikti buto savininkams. Bendrijos 2015-02-12 pažymoje pažymima, kad buto Šilo g. 58-3, Vilniuje, savininkai 2011-01-03 dienai buvo atsiskaitę už suteiktas bendrojo naudojimo objektų išlaikymo ir naudojimosi jais paslaugas (bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas) pagal prievoles, kurių vykdymo terminas nurodytai dienai (2011-01-03) buvo suėjęs. Ši bendrijos pažyma nelaikytina įrodymu, tiesiogiai patvirtinančiu, kad atsakovas neturėjo įsiskolinimų ieškovui, bet ji akivaizdžiai patvirtina, kad bendrija 2011-01-03 neturėjo jokių duomenų apie atsakovo įsiskolinimą ieškovui. Teismas laikė pagrįstomis atsakovo abejones dėl ieškovo pateiktos 2010-06-30 sąskaitos tikrumo, kadangi sąskaitoje nurodytas ieškovo dabartinis pavadinimas UAB „Antakalnio būstas“, o ne sąskaitos išrašymo metu buvęs ieškovo pavadinimas UAB „Antakalnio ūkis“. Abejonių teismo kilo ir dėl sąskaitos turinio, nes joje nurodyta, kad už 2010 m. birželio mėn. suteiktas paslaugas apskaičiuota sumokėti iš viso 93,43 Lt, kad sumokėta 93,43 Lt, kad skola sudaro 0,00 ir kad mokėti iš viso 93,43 Lt. Kadangi jokių duomenų apie skolas sąskaitoje nėra, teismui nesuprantamas sąskaitos nurodymas mokėti sąskaitoje nurodytą jau sumokėtą 93,43 Lt sumą. Teismas taip pat sutiko su atsakovu, kad pareiškime dėl teismo įsakymo išdavimo ieškovas nurodė, jog skola susidarė už 2010 m. birželio mėn. suteiktus bendrosios dalinės nuosavybės remonto darbus, o ieškinyje nurodė, kad skola susidarė už bendrosios dalinės nuosavybės administravimą, eksploatavimą ir suteiktas komunalines paslaugas. Toks ieškovo nenuoseklumas visų kitų byloje surinktų įrodymų kontekste teismo vertintas ieškovo nenaudai. Pateiktoje 2010-06-30 sąskaitoje nėra nurodyta jokių bendrosios dalinės nuosavybės objektų remonto darbų. Tokių darbų nematyti ir pateiktoje skolų valdymo ataskaitoje. Teismas atkreipė dėmesį į skirtingą paslaugų pavadinimą (apibūdinimą) sąskaitoje ir skolų valdymo ataskaitoje: sąskaitoje nurodyta šiukšlių išvežimo paslauga (21,73 Lt; 26,29 Lt su 21 proc. PVM) skolų valdymo ataskaitoje nurodoma kaip paslaugų perpardavimas. Teismas sutiko su atsakovu, kad ieškovo byloje nurodytos aplinkybės ir pateikti rašytiniai įrodymai yra prieštaringi, jų pagrindu negalima nustatyti, kokias konkrečias paslaugas ieškovas suteikė atsakovui nurodytu laikotarpiu, negalima konstatuoti atsakovo skolos ieškovui fakto (b.l. 147-150).

5Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Antakalnio būstas“ teismo prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-04-02 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti, priteisti iš atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nesutinka su teismo teiginiu, kad „pagrįstos yra atsakovo abejonės dėl ieškovo pateiktos 2010-06-30 sąskaitos tikrumo, atsižvelgiant, kad sąskaitoje nurodytas ieškovo dabartinis pavadinimas UAB „Antakalnio būstas“, o ne sąskaitos išrašymo metu buvęs ieškovo pavadinimas UAB ,,Antakalnio ūkis“.“. 2011-12-21 UAB „Antakalnio ūkis“ pakeitė pavadinimą į UAB „Antakalnio būstas“. Kadangi ieškovas sąskaitas kaupia kompiuterinėje programoje, įtraukiant sąskaitas už laikotarpį iki 2011 m. gruodžio mėn. (iki ieškovo persivadinimo į UAB „Antakalnio būstas“) pavadinimas UAB „Antakalnio ūkis“ yra automatiškai generuojamas į UAB „Antakalnio būstas“. Ši aplinkybė buvo paaiškinta ieškovo atstovės teismo posėdžio metu, tačiau teismas į tai neatsižvelgė. Ieškovas taip pat nesutinka su teismo teiginiu, jog „duomenų apie iki 2010 m. birželio mėnesio turėtą skolą sąskaitoje nėra, t.y. duomenų, kad sąskaitoje nurodyta sumokėta 93,43 Lt suma buvo padengtas iki 2010 m. birželio mėnesio turėtas įsiskolininimas. Kadangi jokių duomenų apie skolas sąskaitoje nėra, yra nesuprantamas sąskaitos nurodymas mokėti sąskaitoje nurodytą jau sumokėtą 93,43 Lt sumą.“. Kaip matoma iš į bylą pateiktos skolų valdymo ataskaitos, atsakovas 2010 m. birželio mėn. pradžioje turėjo 93,43 Lt skolą, kurią apmokėjo 2010 m. birželio mėn. (šios aplinkybės atsakovas neneigė). Už birželio mėn. suteiktas paslaugas atsakovas sąskaitą gavo tik liepos mėn., todėl aišku, kodėl 2010 m. birželio mėn. sąskaitoje skolos likutis yra 00,00 Lt, t.y. todėl, kad 2010 m. birželio mėn. atlikta 93,43 Lt įmoka buvo užskaityta padengti 2010 m. birželio mėn. pradžioje buvusį likutį. Ieškovas dar kartą akcentuoja, kad atsakovas nėra atsiskaitęs už 2010 m. birželio mėn. ieškovo suteiktas paslaugas, jo skola ieškovo atžvilgiu yra 93,43 Lt. Ieškovas taip pat nesutinka su teismo teiginiu, jog „negalima nustatyti, kokias konkrečiai paslaugas ieškovas suteikė atsakovui nurodytu laikotarpiu“, esą ieškovas keičia savo pozicijas dėl suteiktų darbų. Tai paneigia į bylą pateikti įrodymai ir ieškovo atstovės teismo posėdžio metu išsakyta pozicija, kuomet buvo detalizuotos paslaugos, už kurias atsakovas liko neatsiskaitęs. Iš į byla pateiktos skolų valdymo ataskaitos, sąskaitos-faktūros yra aišku, už kokias paslaugas atsakovas liko neatsiskaitęs – už administravimo, eksploatavimo, šilumos ūkio priežiūros ir šiukšlių išvežimo paslaugas. Aplinkybę, kad atsakovui ieškinyje nurodytu laikotarpiu šios paslaugos buvo suteiktos, patvirtina į bylą pateikti dokumentai – 2010 m. birželio mėn. sąskaita-faktūra, ją detalizuojanti skolų valdymo ataskaita, paslaugų teikimo sutartys (nuolatinės techninės priežiūros sutartis, šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų nuolatinės techninės priežiūros sutartis), taip pat dokumentai, susiję su daugiabučio namo ( - ), administravimo veiklos perdavimu bendrijai (2010-07-12 daugiabučio namo ( - ), bendrojo naudojimo objektų, susijusių su priežiūra ir kitokiu tvarkymu, perdavimo-priėmimo aktas, 2010-06-30 Daugiabučio namo ( - ), savininkų bendrijos raštas ieškovui dėl teikiamų paslaugų atsisakymo, 2010-07-09 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl gyvenamojo namo ( - ) bendrojo naudojimo objektų perdavimo daugiabučio namo Šilo g. 58 savininkų bendrijai“). 2010-06-30 ieškovas gavo Daugiabučio namo ( - ), savininkų bendrijos pirmininko raštą, kuriuo buvo informuotas apie ketinimą nuo 2010-07-01 atsisakyti ieškovo teikiamų paslaugų. 2010-07-12 buvo pasirašytas namo bendrojo naudojimo objektų, susijusių su priežiūra ir kitokiu tvarkymu, perdavimo-priėmimo aktas, kuriame ieškovas ir bendrija sulygo, kad ieškovas paslaugų teikimą namui ( - ), nutraukia nuo 2010-07-12. Kadangi priėmimo-perdavimo aktas buvo pasirašytas tik 2010-07-12, ieškovas turėjo ne tik teisę, bet ir pareigą vykdyti namo administravimą iki minėto akto pasirašymo dienos, t.y. visą ginčo laikotarpį. Tuo tarpu atsakovas į bylą nepateikė įrodymų, jog bendrija būtų pradėjusi teikti paslaugas anksčiau nei nuo 2010-07-12. Įvertinus šias aplinkybes, darytina išvada, kad namo, Šilo g. 58, Vilniuje, bendrojo naudojimo objektų administravimas iki 2010-07-12 nebuvo perduotas, namo administravimą vykdė ieškovas, o atsakovas kaip butų ir patalpų savininkas privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas (b.l. 161-165).

6Atsakovas M. V. teismo prašo ieškovo UAB „Antakalnio būstas“ apeliacinį skundą atmesti ir palikti nepakeistą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-04-02 sprendimą, taip pat priteisti iš ieškovo atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas nurodo, kad įstatymu ieškovui yra keliama pareiga saugoti jo išrašytas PVM sąskaitas faktūras, tame tarpe 2010 m. birželio mėn. ginčo sąskaitą, 10 metų nuo jų išrašymo, užtikrinant šių sąskaitų kilmės autentiškumą, turinio vientisumą, patikimumą. Nepaisant to, 2010 m. birželio mėn. sąskaita yra išrašyta ūkio subjekto UAB „Antakalnio būstas“, kuris sąskaitos išrašymo metu neegzistavo (UAB „Antakalnio būstas“, pakeitęs pavadinimą iš UAB „Antakalnio ūkis“, juridinių asmenų registre buvo įregistruotas tik praėjus daugiau nei vieneriems metams po ginčo sąskaitos išrašymo). Dokumentas, išrašytas neegzistuojančio ūkio subjekto, negali būti laikomas autentišku ar patikimu apskaitos dokumentu, juo labiau įrodymu, galinčiu pagrįsti ieškovo reikalavimą. Atsakovas nurodė abejones dėl 2010 m. birželio mėn. ginčo sąskaitos egzistavimo fakto, nes šios sąskaitos nebuvo gavęs ir ši sąskaita nebuvo pateikta kartu su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo, nors yra pagrindinis ieškovo reikalavimą galintis pagrįsti įrodymas. Ieškovas šios sąskaitos nepateikė ir kartu su ieškiniu (sąskaita buvo pateikta tik parengiamajame teismo posėdyje), dėl to atsakovas savo atsiliepime darkart nurodė abejojantis tokios sąskaitos egzistavimo faktu. Be to, ieškovas nepateikė įrodymų, kad dėl sąskaitų saugojimo kompiuterinėse programose tariamai negalėjo būti užtikrintas 2010 m. birželio mėn. sąskaitos autentiškumas, vientisumas ir patikimumas. Atsakovas taip pat nurodo, kad ieškovas bylos nagrinėjimo metu patvirtino, jog atsakovas yra atlikęs 93,43 Lt mokėjimą už 2010 m. birželio mėn. Nepaisant to, šis atsakovo mokėjimas buvo tariamai užskaitytas už kitą, anksčiau susidariusią atsakovo skolą, apie kurią byloje nėra jokių duomenų. Tokių duomenų neturi ir pats atsakovas, dėl to niekuo nepagrįstas ieškovo tvirtinimas, kad atsakovas tariamai neneigia 2010 m. birželio mėn. įmoka padengęs anksčiau susidariusią skolą. Ieškovas nepagrindė minėtos informacijos apie tariamai anksčiau egzistavusią atsakovo skolą, jos užskaitymą ir nepaaiškino, kokiu pagrindu ir kokiomis aplinkybėmis ta skola susidarė, už kokias konkrečias paslaugas atsakovas nebuvo atsiskaitęs, kodėl atsakovas nebuvo informuotas apie šią skolą ir jos užskaitymą 2010 m. birželio mėn. atsakovo mokėjimu, kokie dokumentai pagrindžia šios skolos užskaitymą ir pan. Atsakovas taip pat nurodo, kad ieškovo pateikta skolų valdymo ataskaita yra ne apskaitos, o vidinis ieškovo dokumentas, nepasirašytas nei įgalioto ieškovo asmens, nei kokio nors kito atsakingo asmens, nepatvirtintas antspaudu. Šis dokumentas neturi jokios įrodomosios galios ir nepatvirtina jokių bylai reikšmingų aplinkybių. Ieškovas pats patvirtino aplinkybę, kad atsakovas yra atlikęs mokėjimą už 2010 m. birželio mėn., tačiau neįrodė, jog atsakovo 93,43 Lt mokėjimas buvo teisėtai ir pagrįstai užskaitytas už kitą tariamai anksčiau susidariusią atsakovo skolą, todėl ieškovo reikalavimas priteisti 93,43 Lt skolą pagal 2010 m. birželio mėn. sąskaitą yra nepagrįstas. Atsakovas taip pat nurodo, kad pareiškime dėl teismo įsakymo ieškovas, siekdamas pagrįsti tariamą skolą, nurodė, jog jis „suteikė daugiabučio namo savininkų bendrosios dalinės nuosavybės remonto darbus“, tuo tarpu ieškinyje nurodė, kad tariamas įsiskolinimas susidarė už „2010 m. birželio mėn. priskaičiuotus mokesčius už bendrosios dalinės nuosavybės administravimą, eksploatavimą ir suteiktas komunalines paslaugas“. Pagal skolų valdymo ataskaitą šias paslaugas sudaro administravimas, paslaugų perpardavimas, priežiūra/eksploatacija ir šilumos ūkio priežiūra. Tuo tarpu pagal 2010 m. birželio mėn. ginčo sąskaitą suteiktas paslaugas sudaro administravimas, namo techninė priežiūra (eksploatacija), šilumos ūkio priežiūra ir šiukšlių išvežimas. Akivaizdu, kad ieškovo nurodomos aplinkybės ir jas pagrindžiantys įrodymai yra prieštaringi. Taigi, teismas pagrįstai ir teisėtai konstatavo, kad ieškovo pateiktų įrodymų pagrindu negalima nustatyti, kokias konkrečias paslaugas ieškovas suteikė atsakovui nurodytu 2010 m. birželio mėn. laikotarpiu. Priešingai nei teigia ieškovas, teismas ištyrė ir įvertino pagrindinius įrodymus, pateiktus į bylą siekiant pagrįsti atitinkamai ieškovo reikalavimus ir atsakovo atsikirtimus: 1) 2010 m. birželio mėn. ginčo sąskaitą, kurios tikrumu (autentiškumu) ir patikimumu pagrįstai suabejojo dėl aukščiau nurodytų aplinkybių; 2) skolų valdymo ataskaitą, kuri pagrįstai ir teisėtai pripažinta kaip neįrodanti atsakovo 93,43 Lt skolos ieškovui; 3) ieškovo 2011-10-14 ir 2011-11-11 priminimus apie tariamą skolą, kuriuose nenurodytas 93,43 Lt skolos susidarymo laikotarpis, be to, neįrodyta, kad šie priminimai buvo įteikti atsakovui ir/ar naujiesiems buto savininkams; 4) notaro patvirtintą buto 2011-01-07 pirkimo-pardavimo sutartį, kurioje yra nurodytas atsakovo patvirtinimas, kad visi mokesčiai už turto eksploatavimą, susidarę iki sutarties pasirašymo dienos, yra sumokėti, ir nėra duomenų, kad šiuo pareiškimu atsakovas, kaip buto pardavėjas, klaidino buto pirkėjus, kad nuslėpė jam žinomą turėtą skolą ieškovui; 5) Daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrijos 2015-02-12 pažymą, kurioje nurodoma, kad buto savininkai 2011-01-03 dienai buvo atsiskaitę už suteiktas bendrojo naudojimo objektų išlaikymo ir naudojimosi jais paslaugas (bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas) pagal prievoles, kurių vykdymo terminas nurodytai dienai (2011-01-03) buvo suėjęs; 6) dokumentus, patvirtinančius daugiabučio namo ( - ) administravimo perdavimą bendrijai, kuriuose nėra duomenų apie ieškovo suteiktas ir neapmokėtas namo administravimo paslaugas, apie namo butų ir kitu patalpų savininkų įsiskolinimus. Atsakovas papildomai nepasisako dėl ieškovo argumentų, susijusių su paslaugų teikimo bendrijai perdavimu, nes šie argumentai nėra susiję su ginčo objektu ir vertintini kaip teisiškai nereikšmingi (b.l. 171-176).

7Ieškovo UAB „Antakalnio būstas“ apeliacinis skundas atmestinas.

8Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų teisėjų kolegija nenustatė.

9Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovui M. V. iki 2011-01-10 nuosavybės teise priklausė butas, esantis adresu ( - ) (b.l. 17-18). Ieškovas UAB „Antakalnio būstas“ iki 2010-07-12 buvo gyvenamojo namo, kuriame yra nurodytas butas, butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratorius (b.l. 107-116, 125-126, 139). 2014-10-27 ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl 93,43 Lt skolos priteisimo iš atsakovo už 2010 m. birželio mėn. suteiktas bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir kitas paslaugas (b.l. 25-27). Pirmosios instancijos teismas 2015-04-02 sprendimu ieškovo ieškinį atmetė, motyvuojant tuo, kad ieškinio reikalavimas yra neįrodytas (b.l. 147-150). Ieškovas, nesutikdamas su tokiu teismo sprendimu, pateikė apeliacinį skundą, kurį grindžia pirmosios instancijos teismo atliktu netinkamu įrodymų vertinimu (b.l. 161-165). Apeliacinės instancijos teismas susipažinęs su bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas CPK įtvirtintų įrodymų vertinimo taisyklių nepažeidė, nes byloje esančius įrodymus vertino išsamiai, visapusiškai ir objektyviai.

10Bylų nagrinėjimo metu galiojantis rungtyniškumo principas lemia, kad kiekviena ginčo šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis jos grindžia savo reikalavimus arba atsikirtimus į juos (CPK 12, 178 straipsniai). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Įrodymų pakankamumas byloje reiškia, kad jie tarpusavyje neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia padaryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-07-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2010, 2014-07-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-372/2014, 2015-03-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-118-219/2015, kt.).

11Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas, siekdamas pagrįsti atsakovo 93,43 Lt skolą už 2010 m. birželio mėn. ieškovo suteiktas bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir kitas paslaugas, pirmosios instancijos teismui pateikė tokius rašytinius įrodymus – 2009-02-27 paslaugų teikimo sutartį (b.l. 81-106), 2010-06-30 sąskaitą (b.l. 80), skolų valdymo ataskaitą (b.l. 37), 2011-10-14 priminimą dėl atsiskaitymo už suteiktas paslaugas (b.l. 38), 2011-11-11 įspėjimą dėl įsiskolinimo už suteiktas paslaugas (b.l. 39). Apeliacinės instancijos teismas negali nesutikti su ieškovu, kad vertinant vien tik šiuos įrodymus, nors tarp jų ir yra tam tikrų prieštaravimų, būtų pagrindas pripažinti ieškovo reikalavimų pagrįstumą. Tačiau savo apeliaciniame skunde ieškovas nieko nepasisako apie tai, kad pirmosios instancijos teismas nustatė byloje esant ir kitų rašytinių įrodymų, kurie, priešingai nei ieškovo akcentuojami, neleidžia daryti išvados, jog atsakovas yra skolingas ieškovui 93,43 Lt už 2010 m. birželio mėn. jo suteiktas bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir kitas paslaugas. Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-01-16 įsakymu Nr. 30-38 ieškovas buvo paskirtas daugiabučio namo, esančio ( - ), bendrojo naudojimo objektų administratoriumi (b.l. 107-116). Vėliau, įsteigus Daugiabučio namo ( - ) savininkų bendriją, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-07-09 įsakymu Nr. 30-1522 nurodytas namas buvo išbrauktas iš ieškovo administruojamų daugiabučių namų sąrašo, perduodant bendrijai valdyti ir prižiūrėti namo bendrąsias konstrukcijas, bendrąją inžinerinę įrangą ir bendro naudojimo patalpas, įpareigojant ieškovą perduoti bendrijai turimus statybos ir techninės inventorizacijos dokumentus bei sutartis dėl bendrojo naudojimo objektų priežiūros, remonto ir tvarkymo, surinktas nepanaudotas atskaitymų lėšas namo bendrojo naudojimo objektams remontuoti ar kitaip tvarkyti (b.l. 138-139). Namo bendrojo naudojimo objektų perdavimo-priėmimo aktas sudarytas 2010-07-12, nurodant, kad ieškovas namą administruoja iki 2010-07-12 (b.l. 125-126). Ilgalaikio turto priėmimo ir perdavimo aktas sudarytas 2010-11-12 (b.l. 127-128). Svarbu tai, kad šiuose aktuose nėra duomenų apie neapmokėtas ieškovo suteiktas paslaugas namo administravimo laikotarpiu, apie namo butų ir kitų patalpų savininkų įsiskolinimus. Į bylą pateiktas tik ieškovo 2011-05-20 priminimas bendrijai, kad įsiskolinimas už namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimą, eksploatavimą ir kitas paslaugas, tenkantis butui, esančiam adresu ( - ), yra 960,56 Lt (b.l. 129-130), kai tuo tarpu atsakovui nuosavybės teise priklausė butas Nr. 3. 2011-06-03 raštu bendrija šios skolos nepripažino (b.l. 131). Be to, kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, iš atsakovui nuosavybės teise priklausiusio buto 2011-01-07 pirkimo-pardavimo sutarties matyti, jog atsakovui buvo leista butu naudotis pagal paskirtį iki 2011-02-01, tuo pačiu atsakovas įsipareigojo iki 2011-02-01 išsikelti iš buto ir sumokėti už elektrą, šildymą, komunalines ir kitas paslaugas už laikotarpį iki 2011-02-01. Sutartyje nurodytas atsakovo patvirtinimas, kad visi mokesčiai už buto eksploatavimą, susidarę iki sutarties pasirašymo dienos, yra sumokėti (b.l. 67-69). Į bylą nepateikta duomenų, kad tarp atsakovo ir dabartinių buto savininkų buvo kilęs ginčas dėl atsakovo neapmokėtų komunalinių ir kitų paslaugų. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsižvelgė ir į tai, kad į bylą nepateikta įrodymų, patvirtinančių, jog 2010-06-30 sąskaita, 2011-10-14 priminimas ir 2011-11-11 įspėjimas buvo įteikti atsakovui ar dabartiniams buto savininkams. 2015-02-12 Daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrijos pažymoje nurodyta, kad buto, esančio adresu ( - ), savininkai 2011-01-03 dienai buvo atsiskaitę už suteiktas bendrojo naudojimo objektų išlaikymo ir naudojimosi jais paslaugas (bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas) pagal prievoles, kurių vykdymo terminas nurodytai dienai (2011-01-03) buvo suėjęs (b.l. 133). Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsižvelgė ir į tai, kad pareiškime dėl teismo įsakymo išdavimo (b.l. 1) ieškovas nurodė, jog atsakovo skola susidarė už 2010 m. birželio mėn. suteiktus bendrosios dalinės nuosavybės remonto darbus, o ieškinyje (b.l. 25-27) jau nurodė, kad skola susidarė už bendrosios dalinės nuosavybės administravimą, eksploatavimą ir suteiktas komunalines paslaugas. 2010-06-30 sąskaitoje ir skolų valdymo ataskaitoje taip pat nenurodyti bendrosios dalinės nuosavybės objektų remonto darbai. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atkreipė dėmesį ir į skirtingą paslaugų pavadinimą (apibūdinimą) 2010-06-30 sąskaitoje ir skolų valdymo ataskaitoje: sąskaitoje nurodyta šiukšlių išvežimo paslauga skolų valdymo ataskaitoje nurodoma kaip paslaugų perpardavimas.

12Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs aukščiau nurodytą, neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, kad byloje nustatytos aplinkybės ir surinkti rašytiniai įrodymai yra prieštaringi, jų pagrindu negalima nustatyti, kokias konkrečiai paslaugas ieškovas suteikė atsakovui 2010 m. birželio mėn. ir konstatuoti atsakovo 93,43 Lt skolos ieškovui fakto, todėl ieškinys pagrįstai atmestas kaip nepagrįstas.

13Remdamasis išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė materialinės ir procesinės teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį ieškovo apeliacinio skundo motyvais keisti arba naikinti nėra pagrindo, todėl ieškovo apeliacinis skundas atmetamas, o skundžiamas teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

14Vadovaudamasis CPK 326–331 straipsniais, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

15Skundą atmesti.

16Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-04-02 sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai