Byla 2S-1474-611/2012
Dėl sutartinių santykių, išvadą teikianti institucija Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andžej Maciejevski teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo G. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. balandžio 16 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo G. K. ieškinį atsakovui AB „Rytų skirstomieji tinklai“ (dabar – AB Lesto) dėl sutartinių santykių, išvadą teikianti institucija Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.

2Teisėjas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti atsakovo AB „Rytų skirstomieji tinklai“ 2008-02-21 sprendimą Nr.20332-184 ir 2008-05-29 sprendimą Nr.20332-552, pripažinti elektros energijos tiekimo-vartojimo sutarties, pasirašytos 1994-12-29 tarp ieškovo ir atsakovo, nutraukimą nepagrįstu.

5Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. spalio 25 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies ir pripažino 1994-12-29 Elektros energijos tiekimo-vartojimo sutarties, sudarytos tarp šalių, vienašališką nutraukimą neteisėtu. Likusioje dalyje ieškinio netenkino.

6Vilniaus apygardos teismas 2012 m. kovo 8 d. nutartimi Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. spalio 25 d. sprendimą paliko nepakeistą.

7Ieškovas Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui pateikė pareiškimą dėl papildomo sprendimo priėmimo, prašydamas priteisti 93,85 Lt dydžio išlaidas. Nurodė, kad kartu su apeliaciniu skundu pateikė bylinėjimosi išlaidas patvirtinančius įrodymus, tačiau apeliacinės instancijos teismas nutarė, kad nurodytos išlaidos buvo patirtos iki pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo, todėl nėra susijusios su bylos nagrinėjimu apeliacinės instancijos teisme.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. balandžio 16 d. nutartimi ieškovo pareiškimą dėl papildomo sprendimo priėmimo atmetė. Teismas nustatė, kad iki teismo sprendimo byloje priėmimo pirmosios instancijos teisme, t.y. iki 2010-10-25, ieškovas nebuvo pateikęs įrodymų dėl patirtų bylinėjimosi išlaidų priteisimo, todėl pagrindo tenkinti ieškovo prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo nėra.

  1. Atskirojo skundo argumentai

9Ieškovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. balandžio 16 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės. Atskirąjį skundą grindžia šiomis aplinkybėmis:

  1. ieškovas pareiškė pareiškimą dėl papildomo sprendimo priėmimo, nepraleidęs CPK 277 str. numatyto termino.
  2. Prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas ir įrodymus pateikė apeliacinės instancijos teismui, kuris nutarė, jog pagal bylos duomenis visos ieškovo išlaidos buvo patirtos iki pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo ir paskelbimo 2010 m. spalio 25 d.

10Atsakovas AB Lesto atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo ieškovo skundą atmesti. Atsiliepimą grindžia šiomis aplinkybėmis:

111. CPK 277 str. numatytas papildomo sprendimo institutas taikomas tada, kai pastebima, jog teismas neišsprendė reikalavimo, nors turėjo tą padaryti, t.y. kai teismas turėjo visus įrodymus, tačiau jų nevertino. Nagrinėjamu atveju įrodymai 2010-10-25 apie kelionės išlaidas nebuvo pateikti, todėl teismas negalėjo jų vertinti.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas netenkintinas.

14Pagal LR CPK 320 straipsnį, 338 straipsnį apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, patikrina pirmos instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų pagal atskirojo skundo teisinį ir faktinį pagrindą, taip pat ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl pasisako tik dėl atskirojo skundo argumentų.

15Byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė tenkinti ieškovo prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo dėl jo patirtų bylinėjimosi išlaidų.

16Pagal CPK 277 str. 1 d. teismas, priėmęs byloje sprendimą, dalyvaujančių byloje asmenų pareiškimu ar savo iniciatyva gali priimti papildomą sprendimą, jeigu (1) kuris nors reikalavimas, dėl kurio šalys pateikė įrodymus ir davė paaiškinimus, sprendime yra neišspręstas, (2) teismas, išsprendęs teisės klausimą, nenurodė priteistos sumos dydžio, perduotino turto ar veiksmų, kuriuos atsakovas privalo atlikti arba nuo kurių jis privalo susilaikyti, (3) teismas neišsprendė bylinėjimosi išlaidų ar jų dalies atlyginimo ar paskirstymo klausimo. Minėtos normos sisteminė analizė leidžia daryti išvada, kad šios normos paskirtis yra sudaryti galimybę išspręsti tam tikrus bylos nagrinėjimo metu šalių iškeltus klausimus ar pareikštus prašymus, kurie nebuvo išspręsti teismo sprendimu. Todėl, atsižvelgiant į minėtos normos paskirtį, į CPK įtvirtintus bendruosius principus ir CPK 265 str., pripažintina, kad papildomas sprendimas gali būti priimtas tik dėl tų šalių pareiktų prašymų, kurie buvo šalių pareikšti ir dėl kurių šalys pasisakė pirmosios instancijos teisme, tačiau teismas, priimdamas sprendimą, dėl jų nepasisakė. Priešingu atveju būtų pažeisti šalių lygiateisiškumo ir teisinio apibrėžtumo principai, nes dalyvaujantis byloje asmuo pagrįstai turi teisę tikėtis, kad teismas nespręs klausimų ir prašymų, kurių šalys nebuvo pareiškusios iki teismo sprendimo byloje priėmimo. Kaip matyti iš bylos duomenų, ieškovas bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu iki teismo sprendimo byloje priėmimo nebuvo pateikęs įrodymų apie jo patirtas 93,85 Lt bylinėjimosi išlaidas, nebuvo pareiškęs teismui prašymo jas priteisti iš atsakovo. Tokius įrodymus ir prašymą ieškovas pareiškė tik po bylos išnagrinėjimo iš esmės ir po apeliacinės instancijos teismo nutarties priėmimo. CPK 277 str. 1 d. dėl aukščiau nurodytų motyvų nesudarė teismui pagrindo priteisti tokias išlaidas. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė tenkinti ieškovo prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo. Tai, kad Vilniaus apygardos teismas 2012 m. kovo 8 d. nutartyje konstatavo, jog ieškovas prašomas priteisti bylinėjimosi išlaidas patyrė iki pirmosios instancijos teismo 2011 m. spalio 25 d. sprendimo priėmimo, dėl aukščiau nurodytų motyvų neturi teisinės reikšmės ginčui ir nesudaro pagrindo šias išlaidas ieškovui priteisti. Be to, nepagrįstas ieškovo atskirojo skundo argumentas, jog jis prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo pateikė nepraleidęs CPK 277 str. 2 d. nurodyto termino. Pagal minėtą normą prašymas dėl papildomo sprendimo priėmimo gali būti pateiktas per 20 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, teismo sprendimas byloje buvo priimtas 2011 m. spalio 25 d., o tuo tarpu ieškovas prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo pateikė 2012 m. kovo 30 d., t.y. praleidęs minėtą terminą, ir neprašė jo atnaujinti.

17Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes ir motyvus, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė CPK 277 str., taip pat bylinėjimosi išlaidų priteisimą reglamentuojančias proceso teisės normas ir pagrįstai atmetė ieškovo prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo. Dėl nurodytų motyvų ieškovo atskirasis skundas atmestinas, o skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (LR CPK 337 str. 1 p.).

18Vadovaudamasis LR CPK 336 str., 337 str. 1 p., 338 str., teismas

Nutarė

19Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. balandžio 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai