Byla B2-922-124/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „VK projektas“

1Šiaulių apygardos teismo teisėja Laisvė Aleknavičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovų M. T., I. L., UAB „Serpantinas“, bendraieškių M. Z., R. V., T. D., trečiojo asmens A. R. pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „VK projektas“, ir

Nustatė

2į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo kreipėsi eilė įmonės darbuotojų bei kreditorius UAB „Serpantinas“, su kuriais atsakovas ilgą laiką neatsiskaito, todėl prašo iškelti atsakovui bankroto bylą. Ieškovas M. T. nurodė, kad pagal darbo sutartį dirbo pas atsakovą, jau nuo 2013 liepos mėnesio reguliariai nebuvo mokamas darbo užmokestis, kuris nebuvo išmokėtas ir darbo sutarties nutraukimo dieną. Įmonė jam liko skolinga 4 026,18 Lt neišmokėto darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų. Šių išmokų atsakovas nesumokėjo ir pateikus įspėjimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Kadangi atsakovas neturi galimybių atsiskaityti su darbuotoju, įsiskolinimas nesumokamas ilgą laiką, po įspėjimo ir termino nustatymo, atsakovas nesumokėjo net dalies skolos, sprendžia, kad atsakovas yra nemokus, todėl prašo iškelti bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Tytus“ (l–2 b. l.). Analogiškas aplinkybes dėl atsakovo nemokumo nurodė ir kiti ieškovai, t. y. I. L., kuriam atsakovas įsiskolino 3143,54 Lt darbo užmokesčio, delspinigių, bankroto administratoriumi siūlo skirti UAB „Administratoriai LT“(22–24 b. l.).

3Ieškovas R. V. taip pat nurodo panašias aplinkybes dėl neatsiskaitymo pagal darbo sutartį, kurio atsakovas neišmokėjo ir darbo sutarties nutraukimo dieną, t. y. neišmokėjo 354,19 Lt su darbo santykiais susijusių išmokų, nors įsiskolinimą pripažino, iškėlus bankroto bylą, bankroto administratoriumi prašo skirti UAB „Administratoriai LT“ (93–95 b. l.).

4Bendraieškis M. .Z nurodo, kad 2014-01-09 nutraukus darbo sutartį su atsakovu, UAB „VK Projektas“ jam liko skolingas 1957,72 Lt su darbo santykiais susijusių išmokų. Atsakovas nesumokėjo net Darbo ginčų komisijos 2014-05-30 d. sprendimu priteistos sumos, todėl manydamas, kad įmonė yra nemoki, prašo iškelti bankroto bylą, bankroto administratoriumi skirti UAB „Inovestus“ (79–81 b. l.).

5Bendraieškis T. D. nurodo, kad nutraukus darbo sutartį, atsakovas jam liko skolingas su darbo santykiais susijusių išmokų 2576,29 Lt, kurių iki šiol neišmokėjo, todėl prašo atsakovui iškelti bankroto bylą, bankroto administratoriumi prašo skirti UAB „Restrus“ (125–127 b. l.).

6Tą patį bankroto administratorių prašo skirti ir trečiasis asmuo A. R., su kuriuo atsakovas savalaikiai neatsiskaitė, nevykdo ir 2014-05-30 Darbo ginčų komisijos sprendimo (103–104 b. l.).

7Ieškovas UAB „Serpantinas“ nurodo, kad jis yra atsakovo kreditorius, kuriam atsakovas nevykdo sutartinių įsipareigojimų ir yra skolingas 5156,82 Lt. Kadangi atsakovas turi skolų ir kitiems kreditoriams, neatsiskaito ilgą laiką, buvo įspėtas dėl kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įsiskolinimo ir po to nesumokėjo, mano, kad jis yra nemokus, prašo iškelti bankroto bylą, bankroto administratoriumi skirti UAB „Jurconsult group“ (39–42 b. l.).

8Atsakovo UAB „VK projektas“ direktorius K. S. iš esmės neprieštaravo dėl bankroto bylos iškėlimo, pripažino, kad įmonė yra skolinga buvusiems darbuotojams, nes jų atleidimo laikotarpiu sutriko įmonės finansinis atsiskaitymas, buvo tartasi dėl vėlesnio atsiskaitymo termino (142 b. l.). Atsakovo atstovas pripažino, kad šiuo metu atsiskaityti negali ir pagal preliminarius paskutinius finansinius duomenis įmonė yra nemoki. Tam pagrįsti pateikė finansinius įmonės duomenis-balansus, pradelstų kreditorinių įsiskolinimų sąrašus ir kitus teismo reikalautus finansinės atskaitomybės dokumentus, duomenis apie skolas, išieškojimus ir pan. (136–160, 161–171 b. l.).

9Papildomuose paaiškinimuose UAB „VK projektas“ nurodė, kad UAB „VK projektas“ iš UAB „Serpantinas“ prekių nepirko ir jų negavo, todėl UAB „Serpantinas“ nelaikytinas atsakovo kreditoriumi, be to, neturi reikalavimo teisės kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Nesutikdamas su UAB „Serpantinas“ reikalavimu, atsakovas kreipėsi į Panevėžio miesto apylinkės teismą, prašydamas šią sąskaitą, kaip sandorį, pripažinti negaliojančiu. Bankroto iškėlimo metu teismas nesprendžia kreditorinių reikalavimų dydžio, jo pagrindo. UAB „Serpantinas“ nurodomas kreditorinis reikalavimas sudaro nedidelę sumą-5156,82 Lt, ši suma neturi jokios įtakos bendram kreditorinių reikalavimų dydžiui. Pats atsakovas pradelstuose įsiskolinimuose įvardijo šią įmonę kreditoriumi ir nurodė skolos sumą 3715,28 Lt.

10UAB „VK projektas“ iškeltina bankroto byla.

11Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 9 straipsnio penktos dalies pirmas punktas numato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą. LR ĮBĮ 2 straipsnio aštunta dalis nustato, kad įmonės nemokumas yra tuomet, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

12Įmonės nemokumą patvirtina pateikti atsakovo finansinės atskaitomybės dokumentai. 2013 gruodžio 31 d. bei 2014 m. birželio 30d. preliminarieji balansai, pelno nuostolių ataskaitos (147–148, 149–150 b. l.), ilgalaikio turto sąrašas (151–153 b. l.), duomenys apie kreditorius, pradelstų įsiskolinimų sąrašai, iškeltų civilinių bylų, debitorių sąrašai, duomenys apie vykdomus išieškojimus atsakovo atžvilgiu (138–171 b. l.). Iš 2013 m. gruodžio 31d. balanso matyti, kad 2013-12-31 atsakovo turtas sudarė 917 951 Lt (ilgalaikis turtas - 298 556 Lt, trumpalaikis turtas - 619 395 Lt), mokėtinos sumos 1 244 141 Lt, per vienerius metus mokėtinos sumos – 903 643, po vienerių metų – 340 498 Lt (147 b. l.). 2014 m birželio 30 dienai turtas sumažėjo ir sudarė 712 281 Lt (ilgalaikis turtas – 170 556 Lt, trumpalaikis –541 725 Lt), mokėtinos sumos 1 005 319 Lt, iš jų per vienerius metus – 750 319 Lt, po vienerių metų – 255 000 Lt (147–148 b. l.).

13Pelno (nuostolių) ataskaitos patvirtina, kad 2013 metais atsakovas dirbo nuostolingai – patyrė 436 643 Lt nuostolių, o 2014 metų I pusmetį, grynasis pelnas sudarė 33 152 Lt (149–150 b. l.).

14Atsakovo UAB „VK Projektas“ kreditorių sąraše nurodyta, jog atsakovo pradelstos skolos sudaro 528864, 94 Lt (166–168 b. l.). Teismas pažymi, kad dalis pradelstų skolų yra su darbo santykiais susijusios išmokos, kai kurios ir priteistos sprendimais, ir su darbo santykiais įmonė skolinga 35 957 Lt (167 b. l.). Taip pat atsakovas turi įsiskolinimų valstybei, t. y. Valstybinei mokesčių inspekcijai – 117 666 Lt, Sodrai – 9 413,44 Lt. Atsakovas pateikia duomenis apie tai, kad teismuose 2013-2014 metais iškeltos 23 bylos (138 b. l.), kai kuriose sprendimai įvykdyti, įvairūs antstoliai vykdo 16 vykdomųjų bylų (139 b. l.). Taip pat iškeltos dvi bylos LRVD prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių skyriaus darbo ginčų komisijoje (140 b. l.). Teismui pateikti duomenys patvirtina, kad pradelstų įsipareigojimų suma sudaro 750319,00 Lt ir viršija pusę į atsakovo UAB „VK Projektas“ balansą įrašyto turto vertės. Atsakovo visas turtas 2014-06-19 nutartimi areštuotas iki bankroto sprendimo dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo (16–17 b. l.).

15Atsakovo UAB „VK Projektas“ direktorius K. S. atsiliepime į ieškinį pripažino, jog pagal preliminarius paskutinius finansinius dokumentus 2014 metais įmonė yra nemoki. Papildomuose paaiškinimuose atsakovo direktorius nurodė, kad jis nepripažįsta UAB „Serpantinas“ reikalavimo, kad dėl sandorio nuginčijimo kreipėsi į teismą, tačiau teismas konstatuoja, kad minėto kreditoriaus reikalavimas (5156,82 Lt) šiuo metu nėra nuginčytas, todėl yra teisėtas ir pagrįstas. Pateikti duomenys patvirtina, kad faktiškai atsakovas nebeturi galimybių vykdyti veiklos. Esant Įmonių bankroto įstatymo nustatytai sąlygai (ĮBĮ 2 straipsnio 8 d.), atsakovui keltina bankroto byla, nes priešingu atveju būtų didinami kreditoriniai įsiskolinimai, tame tarpe ir darbuotojams bei valstybei. Pateikti duomenys patvirtina, kad įmonė neturi galimybių atsiskaityti net su darbuotojais, kuriems yra priteistos su darbo santykiais susijusios išmokos, laiku nemoka už gautas prekes, atliktus darbus (paslaugas), laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų (IBĮ 4 str. 3 p.), nemoka darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių išmokų (IBĮ 4 str. 1 p.), pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Nurodytų aplinkybių pagrindu teismas konstatuoja, kad atsakovas yra nemokus ir jam turi būti keliama bankroto byla. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 3 d.).

16Byloje pateikti prašymai bankroto administratoriumi skirti UAB „Tytus“, UAB „Administratoriai LT“, UAB „Jurconsult group“, UAB „Inovestus“, UAB „Restrus“.

17Bylos duomenimis patvirtinta, kad bankroto administratoriai atitinka LR ĮBĮ nustatytus reikalavimus, teismui pateikti sutikimai teikti bankroto administravimo paslaugas, leidimai teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, bankroto administratorių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimai (9–11, 31–34, 52–56, 82–85,109–114 b. l). Bankroto administratorių kandidatūroms pritarė Įmonių bankroto valdymo departamentas prie LR Ūkio ministerijos (67, 68, 69, 122, 123 b. l.).

18Trys bankroto administratoriai veikia Šiauliuose, t. y. UAB „Administratoriai LT“, UAB „Tytus“, UAB „Restrus“. UAB „Administratoriai LT“ šiuo metu vykdo bankroto procedūras 40 įmonėse, baigė 47 įmonėse, registruotas Šiaulių mieste, UAB „Tytus“ vykdo bankroto procedūras 48 įmonėse, baigė bankroto procedūras 66 įmonėse, UAB „Restrus“ atitinkamai vykdo 20 bylų, baigė 380 bankroto procedūrų, bankroto administratorius UAB „Jurconsult group“ buveinė įregistruota ir veikia Vilniaus mieste, šiuo metu vykdo bankroto procedūras 22 įmonėse, baigė bankroto procedūras 10 įmonių (53 b. l.), UAB „Inovestus“ – Panevėžio mieste, šiuo metu vykdo bankroto procedūras 27 įmonėse, baigė bankroto procedūras – 7 (83 b. l.).

19Diskrecijos teisę spręsti, kurį konkretų asmenį skirti bankrutuojančios įmonės administratoriumi turi teismas. Ši teisė reiškia, kad teismui įstatymu yra suteikta bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo prerogatyva, todėl teismo nevaržo nei pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padavusių, nei kitų ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardintų asmenų pasiūlymai dėl administratoriaus kandidatūros, nei grupės kreditorių (ne) pritarimas kuriai nors kandidatūrai. Taip yra užtikrinama galimybė priimti racionalų, pagrįstą, protingą bei pateisinantį tuos tikslus, dėl kurių ši diskrecijos teisė teismui ir suteikta, sprendimą, parenkant nešališką ir pajėgų tinkamai administruoti įmonę administratorių. Lietuvos apeliacinis teismas yra nurodęs, kad tuomet, kai keli asmenys gali administruoti bankrutuojančią įmonę, teismas parenka tokį administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių, o jeigu nėra abejonių dėl jų nešališkumo, parenka bet kurį iš šių asmenų (Lietuvos apeliacinio teismo 2010-09-20 nutartis, c. b. Nr. 2-1255/2010; 2009-08-27 nutartis c. b. Nr. 2-1114/2009).

20Teismas, vadovaudamasis ekonomiškumo, taupumo ir nešališkumo principais, atsakovo administratoriumi skiria UAB „Administratoriai LT“. Šis bankroto administratorius yra nešališkas, veiklą vykdo Šiaulių mieste, todėl turės pakankamai laiko tinkamam bankroto procedūrų atlikimui. Be to, šį bankroto administratorių pasiūlė įmonės darbuotojai. Teismas mano, kad šis bankroto administratorius yra labiausiai tinkamas administruoti atsakovą UAB „VK Projektas“, o šio administratoriaus paskyrimas sudarys prielaidas darniam ir ekonomiškam bankroto procedūrų vykdymui.

21Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, atsakovo UAB „VK Projektas“ administratoriumi skirtina UAB „Administratoriai LT“ (įmonės kodas 302312763, adresas – Vilniaus g. 130, Šiauliai, leidimas teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas – Nr. 137). Nenustatyta aplinkybių, nurodytų LR ĮBĮ 11 straipsnio ketvirtoje dalyje, dėl kurių UAB „Administratoriai LT“ negalėtų būti administratoriumi.

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 4 str. l p., 2 p., 3p., 5 str. l d. l p., 6 str., 10 str., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 str., 291 str., teismas

Nutarė

23

 1. Iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „VK Projektas“ (į. k. 302453792, adresas Dubijos g. 5-28, Šiauliai).
 2. Bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „VK Projektas“ administratoriumi paskirti UAB „ Administratoriai LT“ (įmonės kodas

  24302312763, adresas – Vilniaus g. 130, Šiauliai, leidimas teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Nr. 137, sąrašo Nr.B-JA078).

 1. Uždrausti UAB „VK Projektas“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo.
 2. Nustatyti UAB „VK Projektas“ terminą kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti per 30 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.
 3. Įtraukti UAB „VK Projektas“ kreditorius dalyvauti bankroto byloje trečiaisiais asmenimis.
 4. Pavesti bankroto administratoriui atlikti veiksmus, numatytus LR ĮBĮ 10 straipsnio ketvirtos dalies trečiame ir ketvirtame punktuose bei 10 straipsnio 7 dalies aštuntame punkte.
 5. Įpareigoti bankroto administratorių per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą įmonės lėšų sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti (LR ĮBĮ 10 str. 4 d.7 p.)
 6. Įpareigoti UAB „VK Projektas“ vadovą per 15 dienų po šios nutarties įsiteisėjimo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus (LR ĮBĮ 10 str. 7 d. l p. ).

259. Įpareigoti UAB „VK Projektas“ vadovą per 15 d. nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti bankroto administratoriui viso turimo turto sąrašą, perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, perduoti įmonės dokumentus.

2610. Pavesti bankroto administratoriui sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių finansinius reikalavimus įsiteisėjimo dienos (LR ĮBĮ 22 str.).

2711. Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Šiaulių apygardos teismo 2014-06-19 nutartimi palikti galioti iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo, jai įsiteisėjus, panaikinti, įsiteisėjus išsiųsti nutartį Centrinės hipotekos įstaigai.

28Apie bankroto bylos iškėlimą pranešti Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Lietuvos Ūkio ministerijos.

29Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo teisėja Laisvė Aleknavičienė, rašytinio proceso... 2. į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo kreipėsi eilė įmonės darbuotojų... 3. Ieškovas R. V. taip pat nurodo panašias aplinkybes dėl neatsiskaitymo pagal... 4. Bendraieškis M. .Z nurodo, kad 2014-01-09 nutraukus darbo sutartį su... 5. Bendraieškis T. D. nurodo, kad nutraukus darbo sutartį, atsakovas jam liko... 6. Tą patį bankroto administratorių prašo skirti ir trečiasis asmuo A. R., su... 7. Ieškovas UAB „Serpantinas“ nurodo, kad jis yra atsakovo kreditorius,... 8. Atsakovo UAB „VK projektas“ direktorius K. S. iš esmės neprieštaravo... 9. Papildomuose paaiškinimuose UAB „VK projektas“ nurodė, kad UAB „VK... 10. UAB „VK projektas“ iškeltina bankroto byla.... 11. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 9 straipsnio... 12. Įmonės nemokumą patvirtina pateikti atsakovo finansinės atskaitomybės... 13. Pelno (nuostolių) ataskaitos patvirtina, kad 2013 metais atsakovas dirbo... 14. Atsakovo UAB „VK Projektas“ kreditorių sąraše nurodyta, jog atsakovo... 15. Atsakovo UAB „VK Projektas“ direktorius K. S. atsiliepime į ieškinį... 16. Byloje pateikti prašymai bankroto administratoriumi skirti UAB „Tytus“,... 17. Bylos duomenimis patvirtinta, kad bankroto administratoriai atitinka LR ĮBĮ... 18. Trys bankroto administratoriai veikia Šiauliuose, t. y. UAB... 19. Diskrecijos teisę spręsti, kurį konkretų asmenį skirti bankrutuojančios... 20. Teismas, vadovaudamasis ekonomiškumo, taupumo ir nešališkumo principais,... 21. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, atsakovo UAB „VK Projektas“... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 4 str. l p., 2... 23.
 1. Iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „VK... 24. 302312763, adresas – Vilniaus g. 130, Šiauliai, leidimas teikti įmonių... 25. 9. Įpareigoti UAB „VK Projektas“ vadovą per 15 d. nuo nutarties iškelti... 26. 10. Pavesti bankroto administratoriui sušaukti pirmąjį kreditorių... 27. 11. Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Šiaulių apygardos teismo... 28. Apie bankroto bylos iškėlimą pranešti Įmonių bankroto valdymo... 29. Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per...