Byla 2-1114/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Nijolės Piškinaitės ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Miko ir Tado leidyklos“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. liepos 13 d. nutarties, kuria atsakovui buvo iškelta bankroto byla ir paskirtas įmonės administratorius, civilinėje byloje Nr. B2-4396-560/2009 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Mažeikių statybos kompanija“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Geltonasis laivas“, dalyvaujant tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Miko ir Tado leidyklos“ ir akcinei bendrovei bankui „Snoras“, dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3ieškovas UAB „Mažeikių statybos kompanija“ 2009 m. gegužės 19 d. Vilniaus apygardos teismui paduotu ieškiniu prašė iškelti atsakovui UAB „Geltonasis laivas“ bankroto bylą ir paskirti įmonės administratoriumi UAB „Mandarlita“ (b. l. 1).

4Atsakovas UAB „Geltonasis laivas“ atsiliepimu į ieškinį (b. l. 25) su ieškiniu sutiko.

5Tretieji asmenys UAB „Miko ir Tado leidyklos“ bei AB bankas „Snoras“ kreipėsi į teismą, prašydami įtraukti juos į bylą trečiaisiais asmenimis ir įmonės administratoriumi paskirti UAB „Valnetas“, kaip turintį didžiosios kreditorių dalies pasitikėjimą (b. l. 47-49, 81-83).

6Vilniaus apygardos teismas 2009 m. liepos 13 d. nutartimi (b. l. 165-167) iškėlė atsakovui bankroto bylą ir įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Mandarlita“, nes pastarasis turi mažesnį darbo krūvį negu kad trečiųjų asmenų siūlomas administratorius, taigi didesnes galimybes užtikrinti nuoseklesnę ir greitesnę atsakovo bankroto procedūrą, taip pat jo ir atsakovo buveinės yra sostinėje. Be to, nors abu tretieji asmenys kartu sudaro didžiąją atsakovo kreditorių dalį, ieškovas yra vienas didžiausių atsakovo kreditorių.

7Tretysis asmuo UAB „Miko ir Tado leidyklos“ atskiruoju skundu (b. l. 173-176) prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. liepos 13 d. nutarties dalį dėl UAB „Mandarlita“ paskyrimo atsakovo administratoriumi ir šį klausimą išspręsti iš esmės – BUAB „Geltonasis laivas“ administratoriumi paskirti UAB „Valnetas“. Atskirąjį skundą motyvuoja tuo, jog ieškovo vadovas K. S. yra atsakovo vadovo ir akcininko V. S. brolis, todėl abejotina, ar bylos šalių sutarimu (pritarimu) paskirtas administratorius UAB „Mandarlita“ nešališkai vykdys bankroto procedūras. Ieškovo reikalavimo teisė atsakovui kildinama iš 2005 m. sausio 11 d. konvertuojamų obligacijų pasirašymo sutarties (su vėlesniais pakeitimais). 2009 m. sausio 5 d. atsakovas įkeitė ieškovui vienintelį laisvą nuo apribojimų turtą (įrangą), o po to inicijavo skolininkui bankroto bylą. Pirmosios instancijos teismas be pagrindo iš anksto, t. y. spręsdamas bankroto bylos iškėlimo įmonei klausimą, pasisakė dėl ieškovo kreditinio reikalavimo dydžio. De jure nepagrįstas pirmosios instancijos teismo argumentas, kad atsakovo ir pasirinkto administratoriaus buveinių registracijos vietos sutapimas sumažins administravimo išlaidas. Viena vertus, bankroto procedūra yra susijusi su faktine įmonės veiklos, jos turto buvimo vieta, kuri yra Rokiškyje, o ne su teisinės registracijos (administracijos buvimo) vieta. Net jei apeliacinės instancijos teismas pripažintų priešingai, vienas iš 3 administratoriaus UAB „Valnetas“ darbuotojų V.Klimas reziduoja Vilniuje. Trečia, bankroto procedūrų nuoseklumą ir greitumą užtikrina ne tik administratoriaus užimtumas, bet ir jo patirtis, darbo stažas. UAB „Valnetas“ bankroto procedūras vykdo nuo 2001 m., o UAB „Mandarlita“ – nuo 2005 m. Be to, būtina įvertinti administravimo procedūrų apimtį, sudėtingumą, stadijas.

8Tretysis asmuo AB bankas „Snoras“ atsiliepimu į atskirąjį skundą (b. l. 180-183) su skundu sutinka, prašo išreikalauti iš Gyventojų registro tarnybos prie LR VRM duomenis apie bylos šalių vadovų giminystės ryšius ir tenkinti kito trečiojo asmens skundą. Teigia, jog byloje yra tik 2005 m. sausio 11 d. konvertuojamų obligacijų pasirašymo sutarties pakeitimas, kuriuo atsakovas užtikrina prievolių įvykdymą ieškovui, tačiau nėra pačios sutarties, todėl pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovas yra vienas iš didžiausių atsakovo kreditorių, nepagrįsta pirmiausia materialiosios teisės prasme. Kadangi bylos šalių vadovai susiję artimos giminystės ryšiais, egzistuoja visos prielaidos minėtą sutartį pripažinti negaliojančia (actio Paulina).

9Bylos šalys atsiliepimų į atskirąjį skundą iki nustatyto termino pabaigos nepateikė.

10Atskirasis skundas tenkintinas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstosios dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

12Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

13Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje keliamas klausimas, ar bylos šalių, kurių vadovai tarpusavyje yra susiję artimos giminystės ryšiais, siūlymu ir pritarimu pirmosios instancijos teismo paskirtas B UAB „Geltonasis laivas“ administratorius galės nešališkai atlikti bankroto procedūras.

14Įstatymų leidėjas LR Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 4 dalyje išvardino minimalius reikalavimus administratoriams, susijusius su jų nešališkumu. Esant nurodytiems pagrindams, ipso facto laikoma, kad atitinkamas fizinis ar juridinis asmuo negali būti skiriamas konkrečios bendrovės bankroto administratoriumi. Nagrinėjamu atveju minėtų pagrindų nenustatyta.

15Skirdamas bankroto administratorių teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d.), bet ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę. Skiriant administratoriumi konkretų asmenį, atitinkantį administratoriaus kandidatūrai įstatymo keliamus reikalavimus, reikia siekti, kad administratoriaus paskyrimu būtų maksimaliai užtikrinamas kuo sklandesnis ir operatyvesnis bankroto procedūrų atlikimas, būtų išvengta ginčų tarp administratoriaus bei kreditorių dėl jų ir/ ar bendrovės interesų atstovavimo tinkamumo arba tokių ginčų kiltų kuo mažiau; kad administratoriaus darbas ir bankroto procese atsirandantys partnerystės santykiai būtų grindžiami garbės, moralės, sąžinės ir nešališkumo principais (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gruodžio 22 d. nutartis Nr. 2-1062/2008).

16Gyventojų registro tarnybos 2009 m. rugpjūčio 27 d. Nr. (29)2A-791 pažyma patvirtina, jog ieškovo vadovas K. S. yra atsakovo vadovo V. S. brolis ir vice versa. Nors pastaroji aplinkybė per se neįrodo bylos šalių siūlymu ir pritarimu pirmosios instancijos teismo paskirto bankroto administratoriaus šališkumo, tačiau teisėjų kolegija ją vertina kaip objektyviai leidžiančią abejoti administratoriaus procedūrų, kurias jis privalės atlikti, skaidrumu. Tokiu atveju siekiant išsklaidyti abejones paskirtas B UAB „Geltonasis laivas“ administratorius keistinas.

17Vienintelis kitas byloje dalyvaujančių asmenų pasiūlytas bankroto administratorius yra UAB „Valnetas“. Į bylą pateiktas UAB „Valnetas“ sutikimas administruoti B UAB „Geltonasis laivas“ (b. l. 76), Ūkio ministerijos leidimas UAB „Valnetas“ teikti bankroto administravimo paslaugas (b. l. 77), UAB „Valnetas“ profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas (b. l. 79) bei Įmonių valdymo departamento 2009 m. liepos 1 d. pranešimas Nr. (6.20)As-1871, jog UAB „Valnetas“ atitinka teismo skiriamo bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių administratoriaus kandidatūros derinimo tvarkos reikalavimus (b. l.159). Kadangi įmonės bankroto administratoriaus nešališkumas - prioritetinis tikslas, kiti kriterijai (pvz., administravimo sąnaudos, administratoriaus darbo stažas, užimtumas, ect.) nebetenka lemiamos reikšmės.

18Teisėjų kolegija neanalizuoja klausimo, ar ieškovas iš tiesų turi reikalavimo teisę į atsakovą, nes bankroto byla keliama pagal potencialaus (tuo metu) atsakovo kreditoriaus, o ne kreditoriaus materialiosios teisės prasme pareiškimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 10 d. nutartis c. b. Nr. 2-906/2009). Antra vertus, tai reiškia, jog svarstydamas bankroto bylos iškėlimo klausimą teismas a priori neturi nustatinėti, juo labiau pasisakyti dėl kreditoriaus reikalavimo dydžio.

19Esant nurodytai situacijai, B UAB „Geltonasis laivas“ bankroto administratoriumi vietoj UAB „Mandarlita“ yra skiriamas UAB „Valnetas“.

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 4 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

21Vilniaus apygardos teismo 2009 m. liepos 13 d. nutarties dalį dėl uždarosios akcinės bendrovės „Mandarlita“ skyrimo uždarosios akcinės bendrovės „Geltonasis laivas“ bankroto administratoriumi pakeisti ir uždarosios akcinės bendrovės „Geltonasis laivas“ bankroto administratoriumi skirti uždarąją akcinę bendrovę „Valnetas“ (į.k. 135778275, buveinė registruota adresu Kęstučio g. 58-3, Kaunas, LR ūkio ministerijos leidimas Nr. 69).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. ieškovas UAB „Mažeikių statybos kompanija“ 2009 m. gegužės 19 d.... 4. Atsakovas UAB „Geltonasis laivas“ atsiliepimu į ieškinį (b. l. 25) su... 5. Tretieji asmenys UAB „Miko ir Tado leidyklos“ bei AB bankas „Snoras“... 6. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. liepos 13 d. nutartimi (b. l. 165-167)... 7. Tretysis asmuo UAB „Miko ir Tado leidyklos“ atskiruoju skundu (b. l.... 8. Tretysis asmuo AB bankas „Snoras“ atsiliepimu į atskirąjį skundą (b. l.... 9. Bylos šalys atsiliepimų į atskirąjį skundą iki nustatyto termino pabaigos... 10. Atskirasis skundas tenkintinas.... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 12. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas... 13. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje keliamas klausimas, ar bylos šalių,... 14. Įstatymų leidėjas LR Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 4 dalyje... 15. Skirdamas bankroto administratorių teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra... 16. Gyventojų registro tarnybos 2009 m. rugpjūčio 27 d. Nr. (29)2A-791 pažyma... 17. Vienintelis kitas byloje dalyvaujančių asmenų pasiūlytas bankroto... 18. Teisėjų kolegija neanalizuoja klausimo, ar ieškovas iš tiesų turi... 19. Esant nurodytai situacijai, B UAB „Geltonasis laivas“ bankroto... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 4... 21. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. liepos 13 d. nutarties dalį dėl uždarosios...