Byla A-492-607-13
Dėl įsakymo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas), Arūno Sutkevičiaus ir Virginijos Volskienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo R. M. prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo administracinėje byloje Nr. A492-607/2013 pagal pareiškėjo R. M. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 11 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo R. M. skundą atsakovui Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai dėl įsakymo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas R. M. 2012 m. gegužės 28 d. su skundu (b. l. 1–4) kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti 2012 m. balandžio 26 d. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministrės įsakymą Nr. P-367 „Dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo R. M.“.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. spalio 11 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė.

6Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs pareiškėjo apeliacinį skundą, 2013 m. spalio 17 d. sprendimu Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 11 d. sprendimą panaikino ir priėmė naują sprendimą. Pareiškėjo R. M. skundą tenkino. Panaikino 2012 m. balandžio 26 d. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministrės įsakymą Nr. P-367 „Dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo R. M.“.

7II.

8Pareiškėjas R. M. 2013 m. spalio 18 d. padavė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

9Nurodo, jog pirmosios instancijos teisme patirtos išlaidos sudaro 2 000 Lt, o apeliacinės instancijos teisme patirtos išlaidos – 1 800 Lt.

10Teisėjų kolegija

konstatuoja:

11III.

12Prašymas tenkintinas iš dalies.

13Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 1 dalis numato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Vadovaujantis ABTĮ 44 straipsnio 2 dalimi, tais atvejais, kai sprendimas priimtas pareiškėjo naudai, šis turi teisę reikalauti atlyginti: sumokėtą žyminį mokestį; kitas išlaidas dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo <...>. To paties straipsnio 6 dalyje numatyta, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. CPK 98 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. Pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį, šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip nustatyta Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos).

14Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundą atmetė, tačiau Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr. A492-607/2013 priėmė R. M. palankų sprendimą, todėl pareiškėjas turi teisę į bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos ir apeliacinės instancijos teismuose, atlyginimą. Pareiškėjo prašymas paduotas nepraleidus ABTĮ 45 straipsnio 1 dalyje nustatyto 14 dienų termino.

15Prie prašymo pareiškėjas pridėjo 2012 m. rugsėjo 25 d. ir 2012 m. kovo 22 d. pinigų priėmimo kvitus, patvirtinančius, kad pareiškėjas sumokėjo advokato padėjėjui Nerijui Dunauskui 2 000 Lt, taip pat 2012 m. spalio 25 d. pinigų priėmimo kvitą, patvirtinantį, kad pareiškėjas sumokėjo advokatei Audronei Petronytei 1 800 Lt už apeliacinio skundo parengimą administracinėje byloje Nr. I-352-95/2012 (b. l. 133). Byloje yra pareiškėjo ir advokato padėjėjo Nerijaus Dunausko sudaryta atstovavimo sutartis, kuria advokato padėjėjui pavedama atstovauti R. M. Vilniaus apygardos administraciniame teisme administracinėje byloje Nr. I-3352-95/2012 bei advokato orderis, patvirtinantis, kad pareiškėją nagrinėjant bylą apeliacine tvarka atstovavo advokatė Audronė Petronytė ( b. l. 9, 103).

16Pareiškėjas nurodė patyręs 1 000 Lt už skundo parengimą ir atstovavimą pirmosios instancijos teisme, 1 800 Lt išlaidų už apeliacinio skundo parengimą ir 1 000 Lt už paaiškinimo parengimą 2012 m. kovo 19 d. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai ir 2012 m. balandžio 27 d. prašymo Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai parengimą.

17Atstovavimo išlaidos, kurias pareiškėjas patyrė už skundo parengimą ir atstovavimą pirmosios instancijos teisme bei apeliacinio skundo surašymą, yra pagrįstos byloje esančiais įrodymais, jų dydis, atsižvelgiant į Rekomendacijų 2 punkto nuostatą, 8.2, 8.9.,8.18 punktų nuostatas laikytinas protingu ir teisingu, todėl šios išlaidos priteistinos iš atsakovo pareiškėjo naudai.

18Pareiškėjo prašomos priteisti 1 000 Lt bylinėjimosi išlaidos už paaiškinimo parengimą 2012 m. kovo 19 d. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai ir 2012 m. balandžio 27 d. prašymo Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai parengimą nepriteistinos, kadangi jos nėra pagrįstos. Byloje nėra duomenų, patvirtinančių pareiškėjo nurodytą aplinkybę apie 2012 m. balandžio 27 d. prašymo Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai parengimą. Pareiškėjo paaiškinime Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai nurodyta, kad pareiškėją atliekant tarnybinį patikrinimą atstovaus advokatė A. P., todėl nėra pagrindo daryti išvadą, jog lėšos, kurias pareiškėjas sumokėjo advokato padėjėjui Nerijui Dunauskui yra susijusios su minėtų paaiškinimų parengimu.

19Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes pareiškėjo prašymas tenkintinas iš dalies. Pareiškėjui priteistinos išlaidos už skundo parengimą ir atstovavimą pirmosios instancijos teisme bei apeliacinio skundo surašymą.

20Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi, 133 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

21Pareiškėjo R. M. prašymą tenkinti iš dalies.

22Priteisti pareiškėjui R. M. iš atsakovo Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos 2 800 Lt (du tūkstančiai aštuoni šimtai litų) bylinėjimosi išlaidų.

23Kitoje dalyje prašymą atmesti.

24Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai