Byla 2A-903-343/2008

1Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Rūtos Palubinskaitės, kolegijos teisėjų Algimanto Kukalio, Arvydo Žibo, sekretoriaujant Audronei Stulginskaitei, dalyvaujant ieškovės UADB „Seesam Lietuva“ atstovui Vaidotui Kilkui, atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos atstovei Sandrai Barišauskienei, 3-iojo asmens UAB „Kauno vandenys“ atstovui R.Šulskui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovės UADB „Seesam Lietuva“ apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. balandžio 22 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-364-568/2008 pagal ieškovės UADB „Seesam Lietuva“ ieškinį atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai, trečiajam asmeniui UAB „Kauno vandenys“ dėl žalos atlyginimo, ir

Nustatė

2ieškiniu (b.l. 3-6) ieškovė UADB „Seesam Lietuva“ prašė priteisti iš atsakovės 5253,36 Lt žalos atlyginimo, 6 % metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei visas turėtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė nurodė, kad dėl nelygios kelio dangos Muziejaus g. ir Prieplaukos krantinės sankryžoje, Kaune 2006 m. spalio 19 d. įvyko eismo įvykis, kurio metu buvo apgadintas ieškovės apdraustas automobilis. Ieškovei sumokėjus draudimo išmoką, ji įgijo teisę reikalauti iš atsakovės, kuri, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 155 patvirtinta Kelių priežiūros tvarka, yra atsakinga už gatvių taisymą ir priežiūrą, atlyginti žalą. Taikiai ginčo išspręsti nepavyko, atsakovė žalos neatlygino net ir gavusi ieškovės pretenziją.

32008 m. balandžio 22 d. sprendimu (b.l. 129-131) Kauno miesto apylinkės teismas ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovės valstybei 18,50 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu. Teismas nurodė, kad atsakovė apie eismo įvykį sužinojo tik ieškovei 2007 m. sausio 26 d. pateikus pretenziją, todėl atsakovė negalėjo dalyvauti apžiūrint transporto priemonę. Ieškovė nepateikė jokių rašytinių įrodymų, jog automobilis yra suremontuotas, o žala atlygintina už realiai atlikto remonto išlaidas. Ieškovė neįrodė ieškinyje nurodytų eismo įvykio aplinkybių. Fotonuotraukos nepatvirtina ieškinio reikalavimų, nes jos patvirtintos 2007 m. gegužės 25 d. Tiek liudytojo įvykio schemą braižiusio policijos pareigūno Valdo Ribinsko parodymai, tiek ir vairuotojo rašytas paaiškinimas patvirtina, kad automobilio oro pagalvės išsiskleidė ir žala buvo padaryta dėl neaiškių aplinkybių.

4Apeliaciniu skundu (b.l. 144-150) ieškovė prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. balandžio 22 d. sprendimą panaikinti, priimti naują sprendimą - ieškinį patenkinti, atlyginti ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė pirmosios instancijos teismo sprendimo neteisėtumą ir nepagrįstumą grindžia šiais argumentais:

51. Ieškovės pareigos informuoti atsakovę apie įvykusį eismo įvykį nenumato joks teisės aktas, tuo tarpu atsakovės, kaip kelius prižiūrinčio asmens, pareigą analizuoti dėl kelių būklės įvykusių eismo įvykių priežastis, nustatyti keliuose avaringas vietas, planuoti ir įgyvendinti eismo įvykių riziką mažinančias priemones, atlikti kelių ir kitų statinių apžiūras, tikrinti konstrukcijų būklę, prireikus atlikti specialias apžiūras numato Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 155 patvirtinta Kelių priežiūros tvarka, todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai akcentavo aplinkybę, kad atsakovė nebuvo pakviesta į eismo įvykio vietą ir negalėjo apžiūrėti transporto priemonės.

62. Automobilio fotonuotraukos, oficialaus automobilio gamintojo atstovo Lietuvoje pažyma ir Kauno m. VPK pažyma patvirtina automobilio sugadinimus, o pateikta PVM sąskaita – faktūra - automobilio remonto faktą. Be to, teisės aktuose nenumatyta pareiga suremontuoti transporto priemonę, draudikas tik privalo atlyginti nuostolius teisės aktuose ir draudimo taisyklėse nustatyta tvarka. Todėl atmestinas pirmosios instancijos teismo argumentas, kad ieškovė neįrodė remonto atlikimo fakto.

73. Prie ieškinio pridėtų fotonuotraukų patvirtinimo data negali būti laikoma jų padarymo data, todėl atmestinas pirmosios instancijos teismo argumentas, kad vien dėl to, jog nuotraukos patvirtintos 2007 m. gegužės 25 d., jos nelaikytinos ieškinio reikalavimus pagrindžiančiomis įrodinėjimo priemonėmis.

84. Atsižvelgiant į blogą gatvės dangos būklę, į aplinkybę, kad staiga manevruoti netoli sankryžos esančioje vietoje būtu buvę pavojinga tiek pačiam eismo įvykį sukėlusiam vairuotojui, tiek kitiems eismo dalyviams, įvertinant tai, kad, siekiant apvažiuoti virš kelio dangos iškilusį šulinį, reikėjo važiuoti arti šaligatvio, kur kelio dangoje yra didelės duobės, o policijos išvadoje nėra nurodyta, kad vairuotojas pažeidė kelių eismo taisykles, darytina išvada, kad dėl įvykio kaltas ne automobilio vairuotojas, o gatvės dangos neprižiūrėjusi atsakovė.

9Atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l. 161-164) atsakovė prašo apeliacinį skundą atmesti, pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsakovė nurodo, kad atsakovės sužinojimo apie eismo įvykį momento nurodymas teismo sprendime tebuvo fakto, patvirtinančio, kad atsakovė neturėjo galimybės įvertinti automobiliui padarytos žalos, konstatavimas. Atsakovė neginčija ieškovės nurodytų automobilio apgadinimų, tik nesutinka su ieškovės teiginiu, kad apgadinimai atsirado įvažiavus į duobę, kadangi administracinio teisės pažeidimo bylos medžiagoje nenurodyta konkreti duobė, nenustatyta, jog automobilis įvažiavo į konkrečią duobę, nepateikta informacija apie stabdymo kelią, automobilio važiavimo greitį, įvykio schemoje nepažymėta nei duobė, nei iškilęs šulinys. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad PVM sąskaitoje - faktūroje nurodyti papildomi darbai, niekuo nesusiję su nurodytu eismo įvykiu, todėl reikalaujama priteisti suma yra nepagrįsta. Pirmosios instancijos teismas sprendime pagrįstai nurodė, kad nuotraukos, pagal kurias neaišku, kada jos padarytos, negali būti laikomos tinkamu įrodymu. Neįrodžius, kad eismo įvykį nulėmė prasta kelio danga, netenka prasmės ir ieškovės argumentai, susiję su atsakovės pareiga užtikrinti dangos kokybę. Kartu su apeliaciniu skundu ieškovė pateikė duomenis, kad fotonuotraukos buvo darytos 2007 m. sausio 24 d., praėjus daugiau nei trims mėnesiams po eismo įvykio. Atsižvelgiant į tai, kad duobės kelyje gali atsirasti dėl įvairių gamtinių sąlygų ir staiga, fotonuotraukų negalima laikyti įrodymais, patvirtinančiais, kad ir įvykio metu gatvės dangos būklė buvo bloga. Pirmosios instancijos teismas, remdamasis liudytojo V.R. parodymais ir aplinkybe, kad vairuotojo paaiškinimuose sakinys apie tai, kad automobilis įvažiavo į duobę buvo įrašytas kitos spalvos rašalu, pagrįstai konstatavo, kad oro pagalvės automobilyje išsiskleidė dėl neaiškių aplinkybių.

10Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas, priimtinas naujas sprendimas, ieškinys tenkintinas iš dalies.

11Kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė civilinio proceso normas, reglamentuojančias įrodymų vertinimą, todėl priėmė nepagrįstą, neteisėtą sprendimą (CPK 329str. 1d.). Byloje priimtinas naujas sprendimas, kadangi pagal byloje pateiktus įrodymus bylą galima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme.

12Kolegija bylą peržiūrėjo neperžengdama apeliaciniame skunde nustatytų ribų, patikrino ir nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

13Vadovaujantis CK 6.1015 str. 1 d., jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita, draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens. Todėl subrogacijos teisę siekiantis įgyvendinti ieškovas privalo įrodyti, kad jis buvo į eismo įvykį patekusios transporto priemonės draudikas, kad įvykis buvo draudiminis, kad ieškovas išmokėjo pagrįsto dydžio draudimo išmoką, kad atsakovas yra atsakingas už padarytą žalą. Byloje nekilo ginčo dėl to, kad 2006 m. spalio 19 d. įvyko eismo įvykis, kurio metu buvo apgadinta transporto priemonė, kurios draudikė yra ieškovė, bei dėl to, kad šio įvykio pagrindu ieškovė transporto priemonės savininkui išmokėjo 5253,36 Lt draudimo išmoką. Byloje ginčijamas atsakovės atsakomybės už patirtą žalą klausimas bei draudimo išmokos dydžio pagrįstumas. Pirmosios instancijos teismas atmesdamas ieškinį nurodė, kad ieškovė neįrodė eismo įvykio aplinkybių. Šis pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvas vertintinas kaip nepagrįstas. Ieškovės pateikti 2006 m. spalio 20 d. pažyma dėl eismo įvykio administracinėje byloje Nr. 20/0609021 (b.l. 9), 2006 m. spalio 19 d. eismo įvykio vietos schema (b.l. 10), 2006 m. spalio 19 d. nutarimas atsisakyti pradėti administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną (b.l. 11) ir 2006 m. spalio 20 d. pranešimas apie įvykį (b.l. 12) patvirtina ieškinyje nurodyto eismo įvykio buvimo bei šio įvykio vietos faktus. Nurodytuose rašytiniuose įrodymuose taip pat akcentuojama, kad įvykį nulėmė nelygi kelio danga. Be to, ir byloje esanti UAB „Kauno saulėtekis“ 2006 m. gruodžio 1 d. pažyma (b.l. 13), kurioje nurodyta, kad automobilio saugos pagalvės išsiskleidė dėl apgadinto dešinės pusės slenksčio ir sulenktos apatinės galinės dugno skersės dešinėje pusėje, leidžia daryti išvadą, kad eismo įvykį galėjo nulemti tik važiavimas nelygia kelio danga. Atsakovės argumentas, kad prie bylos pridėtoje eismo įvykio medžiagoje esančiame 2006 m. spalio 19 d. automobilio vairuotojo paaiškinime teiginys, jog „prieš tai užpakalinis dešinys ratas gavo smūgį į kelio duobę“ galėjo būti įrašytas vėliau, nelaikytinas pakankamu pagrindu abejoti eismo įvykio aplinkybėmis, kadangi tame pačiame paaiškinime vairuotojas taip pat nurodė, kad „kelio danga nekokybiška“, „eismo įvykio priežastis, mano manymu, netvarkinga gatvės danga“, tuo būdu aiškiai įvertindamas įvykio aplinkybes. Tuo tarpu policijos pareigūnų 2006 m. spalio 19 d. tarnybiniame pranešime ir teismo posėdžio metu duotuose parodymuose išdėstyta pozicija, kad automobilio oro pagalvės iššovė dėl neaiškių aplinkybių, tiesiogiai nepaneigia minėtuose rašytiniuose įrodymuose nurodytų faktų ir gali būti vertinama kaip nepakankamai išsamus eismo įvykio aplinkybių atskleidimas, negalintis įtakoti atsakomybės už padarytą žalą taikymo. 2006 m. spalio 19 d. nutarime atsisakyti pradėti administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną (b.l. 11) taip pat nurodyta, kad vairuotojo veiksmuose KET pažeidimo nenustatyta, todėl, atsižvelgiant į CK 6.266 str. 1 d. nuostatą, kad žalą, padarytą dėl kelių trūkumų, privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas), Vietos savivaldos įstatymo 7 str. 21 p. nuostatą, pagal kurią viena iš priskirtųjų savivaldybės funkcijų yra vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas bei saugaus eismo sąlygų užtikrinimas, bei eismo įvykio metu galiojusios redakcijos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 155 patvirtintą Kelių priežiūros tvarką, pareigą prižiūrėti gatves priskiriančią savivaldybėms, konstatavus, jog eismo įvykis įvyko dėl netinkamos kelio būklės, kolegija daro išvadą, kad už šio įvykio metu patirtą žalą atsako būtent atsakovė, todėl ieškovės reikalavimas, pasinaudojant subrogacijos teise, priteisti iš atsakovės ieškovės atlygintą automobilio savininko patirtą žalą yra pagrįstas.

14Kaip minėta, byloje taip pat keliamas draudimo išmokos dydžio pagrįstumo klausimas. Atsakovė nurodė, kad į draudimo išmoką nepagrįstai įskaičiuota tam tikrų detalių, pvz. salono apšvietimo lemputės, keitimo išlaidos. Atsižvelgiant į po eismo įvykio nustatytus automobilio apgadinimus, į tai, kad išsiskleidė automobilio oro pagalvės, abejoti ieškovės pateiktoje PVM sąskaitoje - faktūroje (b.l. 14) nurodytų suteiktų remonto paslaugų apimties būtinumu nėra jokio pagrindo. Iš kitos pusės, atkreiptinas dėmesys į tai, kad automobilio savininkė UAB „Skliautas“ sumokėjo už remonto paslaugas, o ieškovė draudimo išmoka tik atlygino jos patirtą žalą. Kadangi UAB „Skliautas“ yra PVM mokėtoja, turinti galimybę Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nustatyta tvarka susigrąžinti sumokėtą pridėtinės vertės mokestį, realiai jos patirtą žalą, kurią draudimo teisinių santykių pagrindu privalėjo išmokėti ieškovė, sudaro remonto paslaugų kainą be PVM, t.y. 4452 Lt. Į draudimo išmoką įskaitydama ir automobilio savininko už automobilio remonto paslaugas sumokėtą PVM sumą, ieškovė leido automobilio savininkui nepagrįstai praturtėti, todėl prašymas priteisti šią draudimo išmokos dalį iš atsakovės vertinamas kaip nepagrįstas ir šioje dalyje ieškinys atmetamas.

15Ieškiniu ieškovė taip pat prašė priteisti 6 % metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.37 str. ir 6.210 str. sisteminė analizė leidžia daryti išvadą, kad tiek iš sutartinių santykių, tiek iš delikto kylančios piniginės prievolės nevykdymas sukuria pareigą skolininkui mokėti įstatymines palūkanas. Šių palūkanų dydis priklauso nuo civilinio santykio šalių teisinio statuso. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė nagrinėjamoje byloje yra Kauno miesto savivaldybės administracija, kuri yra viešasis juridinis asmuo, palūkanų norma nustatytina vadovaujantis CK 6.210 str. 1 d. nuostata. Dėl šios priežasties ieškovei iš atsakovės priteistina ne 6 %, o 5 % metinių palūkanų už priteistą ir negrąžintą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Vadovaujantis CPK 93 str., patenkinus ieškinį iš dalies, ieškovei iš atsakovės priteistina dalis ieškovės patirtų išlaidų, proporcinga patenkintai ieškinio daliai - 84,75% (4452/5253,36=0,8475). Kadangi už ieškinį, pateiktą dokumentinio proceso tvarka, ir apeliacinį skundą ieškovė sumokėjo atitinkamai 78,80 Lt (b.l. 7) ir 157,80 Lt (b.l. 151), viso 236,60 Lt žyminio mokesčio, ieškovei iš atsakovės priteistina 200,52 Lt (236,60*084,75%=200,52) žyminio mokesčio. Ieškovė taip pat pateikė dokumentus, patvirtinančius kelionių į teismų posėdžius išlaidas: į 2007 m. spalio 4 d. teismo posėdį - 80 Lt (b.l. 43), į 2007 m. spalio 31 d. teismo posėdį - 80 Lt (b.l. 86), į 2007 m. gruodžio 3 d. teismo posėdį - 80 Lt (b.l. 120), į 2008 m. sausio 30 d. teismo posėdį - 80 Lt (b.l. 118), į 2008 m. kovo 4 d. teismo posėdį - 70 Lt (b.l. 116), į 2008 m. balandžio 10 d. teismo posėdį - 70 Lt (b.l. 114), į 2008 m. liepos 10 d. teismo posėdį - 80 Lt, bendra suma - 540 Lt. Atsižvelgiant į tai ieškovei iš atsakovės priteistina 457,65 Lt (540*84,75%=457,65) dėl kelionių į teismų posėdžius patirtų išlaidų.

17Atsižvelgiant į patenkintą ieškinio dalį paskirstytinos ir teismų išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu. Kaip nurodyta ginčijamame teismo sprendime, bylos pirmosios instancijos teisme metu šios išlaidos sudarė 18,50 Lt. Apeliacinės instancijos teisme šios išlaidos sudaro 3,90 Lt, bendra išlaidų suma- 22,40 Lt. Paskirsčius su dokumentų įteikimu susijusias išlaidas, iš atsakovės valstybei priteistina sudaro 18,98 Lt (22,40*84,75%=18,98), iš ieškovės valstybei priteistina 3,42 Lt (22,40*15,25%=3,42). Kadangi atsakovė nuo teismo išlaidų mokėjimo yra atleista, tai iš jos išlaidos nepriteisiamos.

18Vadovaudamasi CPK 326 str. 1 d. 2 p., teisėjų kolegija

Nutarė

19apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.

20Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. balandžio 22 d. sprendimą panaikinti.

21Priimti naują sprendimą, priteisti iš atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos (juridinio asmens kodas 188764867, buveinės adresas Laisvės al. 96, Kaunas, a/s ( - )) ieškovės UADB „Seesam Lietuva“ (juridinio asmens kodas 111631975, Ukmergės 283B, Vilnius, a/s ( - )) naudai 4452 Lt (keturis tūkstančius keturis šimtus penkiasdešimt du litus) žalos, 5 % metinių palūkanų už priteistą ir negrąžintą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 200,52 Lt (du šimtus litų 52 ct) žyminio mokesčio, 457,65 Lt (keturis šimtus penkiasdešimt septynis litus 65 ct) bylinėjimosi išlaidų, susijusių su kelionėmis į teismų posėdžius.

22Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

23Priteisti iš ieškovės UADB „Seesam Lietuva“ (juridinio asmens kodas 111631975, Ukmergės 283B, Vilnius, a/s ( - )) valstybės naudai 3,42 Lt (tris litus 42 ct) su procesinių dokumentų įteikimu susijusių bylinėjimosi išlaidų.

24Sprendimas įsiteisėja nuo jo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ieškiniu (b.l. 3-6) ieškovė UADB „Seesam Lietuva“ prašė priteisti iš... 3. 2008 m. balandžio 22 d. sprendimu (b.l. 129-131) Kauno miesto apylinkės... 4. Apeliaciniu skundu (b.l. 144-150) ieškovė prašo Kauno miesto apylinkės... 5. 1. Ieškovės pareigos informuoti atsakovę apie įvykusį eismo įvykį... 6. 2. Automobilio fotonuotraukos, oficialaus automobilio gamintojo atstovo... 7. 3. Prie ieškinio pridėtų fotonuotraukų patvirtinimo data negali būti... 8. 4. Atsižvelgiant į blogą gatvės dangos būklę, į aplinkybę, kad staiga... 9. Atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l. 161-164) atsakovė prašo apeliacinį... 10. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, pirmosios instancijos teismo... 11. Kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė... 12. Kolegija bylą peržiūrėjo neperžengdama apeliaciniame skunde nustatytų... 13. Vadovaujantis CK 6.1015 str. 1 d., jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita,... 14. Kaip minėta, byloje taip pat keliamas draudimo išmokos dydžio pagrįstumo... 15. Ieškiniu ieškovė taip pat prašė priteisti 6 % metinių palūkanų už... 16. Vadovaujantis CPK 93 str., patenkinus ieškinį iš dalies, ieškovei iš... 17. Atsižvelgiant į patenkintą ieškinio dalį paskirstytinos ir teismų... 18. Vadovaudamasi CPK 326 str. 1 d. 2 p., teisėjų kolegija... 19. apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.... 20. Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. balandžio 22 d. sprendimą panaikinti.... 21. Priimti naują sprendimą, priteisti iš atsakovės Kauno miesto savivaldybės... 22. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 23. Priteisti iš ieškovės UADB „Seesam Lietuva“ (juridinio asmens kodas... 24. Sprendimas įsiteisėja nuo jo priėmimo dienos....