Byla eB2-1397-866/2020
Dėl įmonės pabaigos

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Pikelienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau BUAB) „Liprama Vilnius“ nemokumo administratoriaus MB „Lasis“ prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos,

Nustatė

2Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 30 d. nutartimi UAB „Liprama Vilnius“ iškelta bankroto byla, įmonės administratoriumi paskirtas MB „Lasis“ (sąrašo Nr. B-JA265), nutartis įsiteisėjo 2016 m. balandžio 12 d.

32016 m. liepos 4 d. nutartimi patvirtintas kreditorinių reikalavimų sąrašas, kuris buvo patikslintas proceso eigoje. Aktualus sąrašas patikslintas 2017 m. lapkričio 10 d. nutartimi.

42016 m. lapkričio 9 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, likvidavimo terminas buvo tęsiamas.

5Nemokumo administratorius prašo priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos remiantis 2020 m. kovo 13 d. pakartotino kreditorių susirinkimo priimtu nutarimu, kuriuo administratorius įpareigotas atlikti baigiamuosius veiksmus, susijusius su įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro. Nurodo, jog visos likvidavimo procedūros yra atliktos. Teismui su prašymu pateiktas likusių nepatenkintais kreditorių reikalavimų sąrašas, likvidacinis balansas su aiškinamuoju raštu, Aplinkos apsaugos departamento pažyma. 2020 m. kovo 13 d. susirinkime kreditoriai patvirtino galutinę administratorės ataskaitą.

6Prašymas tenkintinas.

7Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus Juridinių asmenų nemokumo įstatymui (toliau – JANĮ) juridinių asmenų nemokumo teisiniai santykiai reglamentuojami šio įstatymo normomis. JANĮ 155 straipsnyje nustatytos išimtis pereinamajam laikotarpiui iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams. JANĮ 100 straipsnio 3 dalyje išvardinti dokumentai privalomi pateikti kartu su prašymu priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos. 2020 m. balandžio 29 d. nutartyje teismas nurodė, jog BUAB „Liprama Vilnius“ bankroto procesas buvo vykdomas, bei iš esmės visos likvidavimo procedūros atliktos iki 2020 m. sausio 1 d., vadovaujantis tuo metu galiojusio Įmonių bankroto įstatymo nuostatomis.

8Teismas, gavęs iš bankrutavusios įmonės administratoriaus dokumentus, formaliai būtinus sprendžiant klausimą dėl įmonės pabaigos, gali priimti atitinkamą sprendimą tuo atveju, kada nelieka abejonių, jog visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai atlikti ir bankroto procedūros baigtos tinkamai, išnaudotos visos galimybės kuo geriau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 23 d. nutartis Nr. 2A-924/2014).

9Iš nemokumo administratorius pateiktų dokumentų matyti, jog galutinė administratoriaus ataskaita patvirtinta 2020 m. kovo 13 d. pakartotiname kreditorių susirinkime, joje atvaizduoti bankroto procese atlikti veiksmai, informacija apie bankroto proceso metu gautas pajamas, įmonės turto realizavimą, administravimo išlaidų atlyginimą kreditorių nustatyta tvarka. Kartu su prašymu priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos teismui pateikti Aplinkos apsaugos departamento pažyma dėl atliekų, užteršto dirvožemio ir grunto sutvarkymo, likvidacinis balansas su aiškinamuoju raštu. Susipažinus su pateiktais dokumentais spręstina, jog visos likvidavimo procedūros yra baigtos.

10Nemokumo administratoriui ir kreditoriams apie teismo posėdį pranešta tinkamai, visi privalomi dokumentai yra pateikti, todėl vadovaujantis JANĮ 100 straipsnio 4 yra pagrindas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos.

11Pagal JANĮ 100 straipsnio 4 dalį, įmonės administratorius per 14 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos turi pareigą kreiptis į Juridinių asmenų registro tvarkytoją dėl BUAB „Liprama Vilnius“ išregistravimo.

12Vadovaudamasis JANĮ 100 straipsniu, teismas

Nutarė

13prašymą tenkinti.

14Pripažinti bankrutavusios UAB ,,Liprama Vilnius“ (į. k. 125509586), veiklą pasibaigusia ir išregistruoti ją iš Juridinių asmenų registro.

15Priimtą sprendimą išsiųsti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Finansų ministerijos.

16Įsiteisėjusį sprendimą išsiųsti Juridinių asmenų registro tvarkytojui, Garantinio fondo administratoriui – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriui.

17Įpareigoti nemokumo administratorių per 3 dienas nuo sprendimo kopijos gavimo dienos, informuoti kreditorius apie priimtą teismo sprendimą, pateikiant teismui tai patvirtinančius įrodymus.

18Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai