Byla 2SP-941-329/2016
Dėl taikos sutarties patvirtinimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Virginija Šeškuvienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjų Marijampolės savivaldybės ir Jusevičių žemės ūkio bendrovės prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo,

Nustatė

2pareiškėjai prašo supaprastinto proceso tvarka patvirtinti 2016 m. sausio 26 d. taikos sutartį. Nurodo, jog šalys susitarė, kad, 0,57 dalys pastato-kultūros namai-kontora , unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), Nekilnojamojo turto registro Nr. ( - ), (buvusi Lietuvos kolūkio kontora), nuosavybės teise priklauso Jusevičių žemės ūkio bendrovei, į.k. 165663617, nes Žemės ūkio įmonių privatizavimo įstatymo pagrindu privatizuojant Lietuvos žemės ūkio įmonę buvo parduotos ir perduotos Jusevičių žemės ūkio bendrovei, į.k. 165663617, ir, kad Marijampolės rajono mero 1996-04-18 Potvarkiu Nr.102 „Dėl nuosavybės teisės pripažinimo", neįvertinus, kad pastatas yra dviejų aukštų, nenurodant patalpų indeksų, be pagrindo nuosavybės teisės į kontorą buvo pripažintos Marijampolės rajono savivaldybės tarybai.

3Taikos sutartį patvirtinti atsisakytina.

4CK 6.983 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad taikos sutartimi gali būti sprendžiamas jau kilęs teisminis ginčas arba užkertamas kelias teisminiam ginčui kilti ateityje. Dėl taikos sutarties patvirtinimo šalys su prašymu gali kreiptis į teismą CPK XXXIX skyriuje (CPK 579–582 straipsniuose) nustatyta supaprastinto proceso tvarka. Taikos sutartį supaprastinto proceso tvarka teismas tvirtina, jei nustato, kad dėl sutarties teisminio patvirtinimo sutampa jos šalių valia, sutartis neprieštarauja imperatyviosioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, nėra kitų sandorių negaliojimo pagrindų, taip pat kitų aplinkybių, dėl kurių pateikta taikos sutartis negali būti tvirtinama (pvz., CK 1.80, 1.81, 1.84, 1.86, 6.228, 6.984, 6.986 straipsnius, CPK 42 straipsnio 2 dalį, 293 straipsnio 5 punktą, 296 straipsnio 1 dalies 2–4 punktus).

5Iš prašyme nurodytų aplinkybių matyti, kad pareiškėjai nusprendė susitarti dėl nekilnojamojo daikto perleidimo. Tarp pareiškėjų nėra ginčo dėl minėto nekilnojamojo daikto perleidimo. Daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą perleidimo sandoriui įstatymas imperatyviai numatė notarinę sandorio formą (CK 1.74 str. 1 d. 1 p., 1.93 str. 3 d.).

6Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2013 m. spalio 16 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2013 pažymėjo, kad kreiptis į teismą dėl taikos sutarties patvirtinimo, kai civilinė byla dėl taikos sutartimi išspręstų klausimų teisme nėra iškelta, šalys neprivalo. Sudarydamos tokią sutartį šalys gali apsiriboti vien paprasta rašytine sandorio forma (CK 1.73 straipsnio 1 dalies 9 punktas, 6.983 straipsnio 3 dalis), o prireikus dėl taikos sutarties patvirtinimo šalys gali kreiptis ir į notarą. Tačiau tais atvejais, kai taikos sutarčiai pagal sandorio turinį turi būti taikoma įstatymuose nustatyta notarinė sandorio forma (pvz., daiktinių teisių į nekilnojamąjį turtą perleidimo sandoris), tai, siekiant, kad tokia taikos sutartis galiotų be teisminio patvirtinimo, šalims kreiptis į notarą dėl šios sutarties patvirtinimo yra būtina (CK 1.74 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 1.93 straipsnio 3 dalis). Teismas supaprastinto proceso tvarka taikos sutartis tvirtina tik tokiais atvejais, kai materialinių teisinių santykių subjektai tarpusavio nuolaidų būdu ir esant jų suderintai valiai išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus, t. y. iš esmės tokios sutarties tvirtinimas teismine tvarka galimas tik esant ginčui ar galimybei jam kilti tarp materialinių teisinių santykių subjektų, o tais atvejais, kai nurodytos įstatyme aplinkybės neegzistuoja, teismas, nors ir vykdydamas apsauginę funkciją, negali pakeisti notaro, atliekančio jam įstatymo priskirtas funkcijas, tarp jų – notarinių sandorių tvirtinimą (Notariato įstatymo 2, 26, 45 straipsniai).

7Iš byloje pateiktų duomenų nustatyta, jog tarp šalių nėra kilęs teisminis ginčas, nėra duomenų, jog toks ginčas galėtų kilti ateityje, todėl pareiškėjai savo teises gali įgyvendinti kreipdamiesi į notarą dėl daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą perleidimo. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, pareiškėjų prašymas netenkintinas – atsisakytina patvirtinti jų sudarytą taikos sutartį (CPK 3 str. 7d., 177, 178, 185, 111 str.).

8Vadovaudamasis CPK 290-295, 579-582 str., teismas

Nutarė

9atsisakyti patvirtinti taikos sutartį, sudarytą tarp pareiškėjų Marijampolės savivaldybės ir Jusevičių žemės ūkio bendrovės.

10Nutartis apeliacine tvarka neskundžiama ir įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai