Byla eA2-707-254/2019

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Būsto valda“ atskirąjį skundą su bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Toresta“ pareiškimu dėl prisidėjimo prie atskirojo skundo dėl Kauno apylinkės teismo 2019 m. sausio 24 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Toresta“, atstovaujamos bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Bankroto administravimo paslaugos“, prašymą suinteresuotiems asmenims O. I., J. G., V. M., V. M., R. I., N. D., viešajai įstaigai V. P. buhalterių mokymo centrui, M. P., R. K., N. V., O. V., R. N., B. V., M. Š., B. N., G. M., A. V., I. Š., D. V., R. B., M. Š., J. S., R. G., L. R., N. B., Z. S., R. L., J. L., D. V., L. Č., A. Š., G. N., A. N., R. B., T. N., uždarajai akcinei bendrovei „Būsto valda“, R. Ž.-M., A. N., L. K., D. J., A. V., S. V., D. Č., V. B., S. S. dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. e2-4329-1041/2017.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7I. O. I., J. G., R. L., V. M., V. M., R. I., N. D., viešosios įstaigos V. P. buhalterių mokymo centro, M. P., R. K., G. N., A. N., B. N., R. N., A. V., L. Č., M. Š., Z. S., D. V., B. V., L. R., V. K., D. V., I. Š., A. Š., R. B., J. S., T. N., S. S., O. V., G. M., R. B., N. V., N. B., M. Š., R. G. ieškinio atsakovei UAB „Būsto valda“ dėl nuostolių atlyginimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, R. Ž.-M., A. N., L. K., D. J., A. V., S. V., D. Č., V. B., S. S. pagrindu buvo užvesta civilinė byla Nr. e2-4329-1041/2017. Kauno apylinkės teismas 2017 m. balandžio 12 d. nutartimi patvirtino šalių sudarytą taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukė.

82.

9Pareiškėja BUAB „Toresta“ kreipėsi į teismą su prašymu dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. e2-4329-1041/2017 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (CPK) 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu, nurodydama, kad teismo nutartimi buvo nuspręsta dėl pareiškėjos, neįtrauktos į bylos nagrinėjimą, teisių ir pareigų. Prašymą grindė aplinkybėmis, kad visus statybos darbus, susijusius su pastato atnaujinimu (modernizavimu), dėl ko kilo ginčas civilinėje byloje Nr. e2-4329-1041/2017, turėjo atlikti pareiškėja UAB „Toresta“ su jungtinės veiklos partneriais. Darbai nebuvo pabaigti 2016 m. sausio 28 d. nutartimi pareiškėjai iškėlus bankroto bylą. Byloje patvirtinta taikos sutartimi atsakovė sumokėjo priteistą sumą ir pateikė pareiškėjai finansinį reikalavimą bankroto byloje. Pareiškėjos manymu ji privalėjo būti įtraukta dalyvauti civilinėje byloje Nr. e2-4329-1041/2017 trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų. Byloje patvirtinus ieškovų ir atsakovės tarpusavyje suderintą ir pasirašytą taikos sutartį, buvo pažeistos pareiškėjos teisės ir teisėti interesai, kadangi pareiškėja neteko galimybės ginčyti žalos fakto ir jos dydžio. Pareiškėja teigė, kad nėra praleidusi trijų mėnesių termino prašymui dėl proceso atnaujinimo pateikti, kadangi iki 2018 m. birželio 26 d., kada gavo UAB Būsto valda” finansinį reikalavimą, nieko nežinojo apie bylos iškėlimą, nagrinėjamo ginčo esmę ir ieškovų bei atsakovės sudarytą taikos sutartį.

103.

11Suinteresuotas asmuo (atsakovė) UAB „Būsto valda” sutiko su reikalavimu ir prašė procesą atnaujinti. Nurodė, kad ji yra buvusi pastato bendrojo naudojimo objektų administratorė. Ieškovai 2014 m. priėmė sprendimą atnaujinti (modernizuoti) jiems priklausantį pastatą, o atsakovė viešojo pirkimo paskelbimo būdu ėmėsi ieškoti rangovų šiam sprendimui įgyvendinti. Pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbams atlikti buvo pasitelkti viešąjį pirkimą laimėję pareiškėja ir jos jungtinės veiklos partneriai UAB „Santechninė įranga“ bei UAB „Projektera“. Remiantis Jungtinės veiklos sutartyje užfiksuotais partnerių susitarimais, pareiškėja turėjo atlikti pačios didžiausios apimties statybos darbus, kurie yra susiję su faktiniu pastato atnaujinimu (modernizavimu). Pareiškėjai dėl iškeltos bankroto bylos nevykdant rangos sutarties pagrindu prisiimtų įsipareigojimų, atsakovė ėmėsi aktyvių veiksmų, siekdama, kad pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbai būtų tęsiami ir galiausiai būtų užbaigti, tačiau nesėkmingai. Todėl ieškovai pareiškė atsakovei ieškinį, civilinė byla užbaigta taikos sutartimi. Atsakovė sumokėjo taikos sutartimi sulygtą 23 029,00 Eur žalos atlyginimo sumą, pateikė pareiškėjos bankroto administratorei finansinį reikalavimą bankroto byloje. Atsakovės vertinimu, taikos sutartimi buvo ne tik pripažintas žalos faktas ir dydis, bet ir konstatuota, kad pareiškėja blogai atliko pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbus ir yra kalta dėl ieškovams kilusių problemų bei 23 029 Eur dydžio žalos atsiradimo. Todėl buvo faktinis ir teisinis pagrindas įtraukti pareiškėją dalyvauti byloje trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, atsakovės pusėje.

124.

13Suinteresuoti asmenys, ieškovai civilinėje byloje Nr. e2-43429-1041/2017, su prašymu dėl proceso atnaujinimo nesutiko. Nurodė, kad UAB „Toresta“ sutartinių įsipareigojimų UAB „Būsto valda“ vykdymas ar jų nevykdymas nebuvo bylos ginčo dalykas. UAB „Būsto valda“ visą laiką buvo žinoma apie bankroto bylos iškėlimą BUAB „Toresta“ ir, jei UAB „Būsto valda“ laikė, kad UAB „Toresta“ yra atsakinga už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, visą šį laiką galėjo pareikšti kreditorinius reikalavimus dėl dar 2014 metais sudarytos rangos sutarties nevykdymo. Ieškovų vertinimu, nors UAB „Toresta“ dėl iškeltos bankroto bylos ir nemokumo nevykdė sutartinių įsipareigojimų, UAB „Būsto valda“, kuri būtent ir buvo atsakinga už pastato renovacijos projekto įgyvendinimą pastato gyventojams, tinkamai atlikdama pastato administratoriaus pareigas, turėjo visas galimybes laiku įgyvendinti pastato renovacijos projektą, o net ir tuo atveju, jei projektas laiku nebūtų įgyvendintas, esant tinkamam UAB „Būsto valda“ administravimui, nuostolius būtų atlyginusi draudimo bendrovė. Byloje buvo įrodinėjami ne BUAB „Toresta“, bet UAB „Būsto valda“ neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys tarp UAB „Būsto valda“ neteisėtų veiksmų ir kilusios žalos, todėl, priešingai nei nurodoma prašyme, ieškinio patenkinimo atveju (arba kaip šiuo atveju teismui nutartimi patvirtinus šalių sudarytą taikos sutartį, kuri nebuvo įvykdyta), pareiškėjos padėtis nei pablogėjo, nei pagerėjo, t. y. UAB „Būsto valda“ neįgijo regreso teisės į pareiškėją, kadangi byloje buvo sprendžiama ne dėl BUAB „Toresta“, bet dėl UAB „Būsto valda“ padarytos žalos pastato gyventojams atlyginimo. Todėl, priešingai prašymo motyvams, tarp bylos ir pareiškėjos materialinių teisių ir pareigų nėra jokio teisinio ryšio, jokios pareiškėjos materialinės teisės šioje byloje priimta nutartimi nebuvo pažeistos, dėl ko nėra jokio pagrindo atnaujinti bylos procesą.

14II.

15Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

165.

17Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai 2019 m. sausio 24 d. nutartimi pareiškėjos prašymą dėl proceso atnaujinimo atmetė. Teismas nurodė šiuos argumentus:

185.1.

19Iš civilinėje byloje Nr. e2-4329-1041/2017 2017 m. balandžio 12 d. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų nutarties, kuria patvirtinta šalių taikos sutartis matyti, kad ja nėra tiesiogiai pasisakyta dėl pareiškėjos teisių ar jos pareigų. Taikos sutartyje minimame 2017 m. vasario 10 d. namo renovacijos metu neatliktų arba nekokybiškai atliktų darbų akte, kuris yra pridedamas prie taikos sutarties ir yra taikos sutarties neatskiriama dalis, taip pat nėra pasisakyta dėl pareiškėjos teisių ir pareigų. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. kovo 7 d. išduotame vykdomajame rašte skolininke nurodyta vien tik UAB „Būsto valda“, apie pareiškėjos prievolę nėra jokių įrašų. Esant nurodytoms aplinkybėms laikytina, kad 2017 m. balandžio 12 d. teismo nutartis nesukūrė pareiškėjai teisių ar pareigų. Tuo tarpu ieškinyje nurodytos faktinės aplinkybės prejudicijos nesukuria.

205.2.

21Iš UAB ,,Toresta” bankroto bylos Nr. B2-122-264/2019 duomenų matyti, kad UAB „Būsto valda“ kreditorinis reikalavimas nėra patvirtintas (laikytas nepaduotu ir grąžintas bankroto administratoriui nepareiškus nuomonės dėl jo pagrįstumo), todėl pareiškėjai apskritai nekyla materialinės prievolės ir būtinybė bei pagrindas ginti savo pažeistas teises ir teisėtus interesus.

225.3.

23Civilinėje byloje, kurios procesą pareiškėja prašo atnaujinti, ginčo dalykas buvo UAB „Būsto valda“ kaip daugiabučio gyvenamojo namo administratorės netinkamas pareigų vykdymas ir iš to kilusios žalos gyventojams atlyginimas, todėl priimta teismo nutartimi nebuvo nuspręsta dėl pareiškėjos materialinių teisių ar pareigų, dėl to UAB „Būsto valda“, siekdama 23 029,86 Eur finansinio reikalavimo patvirtinimo UAB „Toresta“ bankroto byloje, turėtų žalą bei jos dydį įrodinėti vadovaujantis bendrosiomis nuostatomis, reglamentuojančiomis sutartinės civilinės atsakomybės taikymą, kas nėra susiję su nagrinėjama byla.

245.4.

25Pareiškėjos nurodyti argumentai nesuteikia pagrindo išvadai, kad, atnaujinus bylos nagrinėjimą, dėl bylos dalyvių, o taip pat ir pareiškėjos, teisių ir pareigų galėtų būti nuspręsta kitaip.

26III.

27Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

286.

29Atskiruoju skundu atsakovė UAB ,,Būsto valda” prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2019 m. sausio 24 d. nutartį ir priimti naują nutartį, - pareiškėjos prašymą tenkinti. Nurodo šiuos esminius argumentus:

306.1.

31Pareiškėja įrodinėjo, kad byloje ieškovų ir atsakovės sudaryta ir patvirtinta taikos sutartimi buvo pažeistos pareiškėjos teisės ir teisėti interesai, o taip pat viešasis interesas, kas taip pat yra pakankamas pagrindas atnaujinti bylos procesą. Taikos sutartis prieštarauja viešajam interesui, kadangi jos sudarymu pažeidžiamos pareiškėjos teisės ir teisėti interesai tuo būdu, kad byloje buvo konstatuotas darbų neatlikimo faktas dėl pareiškėjos kaltės bei žalos dydis, kurį atsakovei atlyginus ieškovams, pareiškėjai gali būti pareikšti reikalavimai dėl žalos (arba jos dalies) atlyginimo.

326.2.

33Suinteresuotas asmuo pasinaudojo savo teise pareikšti pareiškėjai reikalavimą dėl žalos atlyginimo (kreditorinį reikalavimą), kuri atsirado dėl rangos sutarties pažeidimo ir kurią atsakovė taikos sutarties pagrindu jau atlygino ieškovams. Ši aplinkybė patvirtina pareiškėjos teisių ir teisėtų interesų pažeidimą, nes pareiškėja, nedalyvaudama bylos procese, negalėjo išreikšti savo nuomonės dėl taikos sutarties sudarymo ir jos sąlygų (dėl žalos fakto ir jos dydžio). Nors šiuo metu nėra patvirtintas suinteresuoto asmens finansinis reikalavimas pareiškėjos bankroto byloje, ši aplinkybė nereiškia, kad jis nebus pateiktas pakartotinai ir patvirtintas. Be to, bankroto administratorė savo nuomonę dėl pateikto finansinio reikalavimo pagrįstumo galės formuluoti tik pasibaigus šiai bylai.

346.3.

35Bylos, kurios procesą prašoma atnaujinti, dalykas buvo ne vien atsakovės, kaip pastato administratorės, pareigų vykdymo netinkamumas, tačiau ir pareiškėjos, kaip pagrindinės rangovės, sutartinių įsipareigojimų vykdymo netinkamumas. Taigi, sutartinės civilinės atsakomybės pareiškėjos atžvilgiu taikymo klausimas yra susijęs su byla, kurios procesą prašoma atnaujinti.

366.4.

37Bylą pabaigus taikos sutartimi byla nebuvo išspręsta iš esmės, todėl nėra aišku, koks būtų galutinis sprendimas, jei būtų išklausytos visos šalys, tarp jų ir pareiškėja. Vien pareiškėjos nesutikimo faktas ir tai, jog pareiškėja, dalyvaudama byloje, būtų galėjusi nesutikti su taikos sutarties sudarymu, o taip pat skųsti teismo nutartį, kuria patvirtinta taikos sutartis, yra pakankamas pagrindas pripažinti, jog atnaujinus bylos nagrinėjimą, būtų kitaip nuspręsta dėl bylos dalyvių, įskaitant dėl pareiškėjos, teisių ir pareigų.

386.5.

39Teismas visiškai nepasisakė dėl pagrindo ir pareiškėjos teisės dalyvauti byloje, kurios procesą yra prašoma atnaujinti, trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų. Pareiškėjos manymu jos įtraukimui į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu reikalavimų, buvo aiškus pagrindas.

407.

41Pareiškėja UAB ,,Toresta” prisidėjimu prie atskirojo skundo nurodo sutinkanti su skunde išdėstytais argumentais ir prašo atskirąjį skundą tenkinti.

428.

43Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuoti asmenys (ieškovai) prašo atskirojo skundo netenkinti, priteisti iš pareiškėjos bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad ieškinys byloje buvo siejamas su pastato administratorės pareigų neatlikimu, todėl teismas pagristai nurodė, jog teismo nutartimi nebuvo nuspręsta dėl pareiškėjos materialiųjų teisių ar pareigų. UAB ,,Toresta” nuo 2015 metų neatlikinėjo jokių darbų name, o UAB „Būsto valda“ neieškojo jokių kitų rangovų, dėl ko galiausiai 2017 m. prasidėjus teisminiams procesams, darbus atliko kiti asmenys. Svarbu tai, kad UAB „Būsto valda“ kreipėsi į BUAB „Toresta“ su finansiniu reikalavimu praėjus trims metams po teismo nutarties patvirtinti taikos sutartį priėmimo, be to, akivaizdu, kad jos reikalavimas yra akivaizdžiai nepagrįstas, šiai dienai nėra priimtas ir patvirtintas. UAB „Būsto valda“, būdama atsakinga už pastato renovaciją ir būdama pareiginga pastato administratore, turėjo visas galimybes dar 2015 m. rugpjūčio mėn. nutraukti su BUAB „Toresta“ rangos sutartį, tačiau to nepadarė, neieškojo kitos bendrovės, kuri galėtų atlikti pastato renovacijos darbus laiku. Taigi, civilinėje byloje Nr. e2-4329-1041/2017 ieškinys dėl žalos atlyginimo buvo pareikštas UAB „Būsto valda“ atžvilgiu ne dėl BUAB „Toresta“ sutartinių įsipareigojimų vykdymo ar jų nevykdymo, bet dėl pačios UAB ,,Būsto valda“, kaip pastato administratorės netinkamo pareigų vykdymo, įgyvendinant pastato renovacijos projektą. Todėl, priešingai atskirojo skundo motyvams, nagrinėjant civilinę bylą Nr. e2-4329-1041/2017, BUAB „Toresta“ pagrįstai nebuvo įtraukta į bylą trečiuoju asmeniu, kadangi nėra tarp pareiškėjos ir civilinės bylos Nr. e2-4329-1041/2017 teisinio ryšio. Taikos sutartimi atsakovė pripažino tik savo neteisėtus veiksmus ir iš to kilusią žalą.

44Teismas

konstatuoja:

45IV.

46Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

479.

48Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta atnaujinti procesą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Nutartį skundžia suinteresuotas asmuo (atsakovė) UAB ,,Būsto valda”, pareiškėja UAB ,,Toresta” prisideda prie atskirojo skundo. Skundas grindžiamas aplinkybėmis, kad teismas nepagrįstai sprendė dėl pagrindo atnaujinti procesą byloje nebuvimo, t. y. iš esmės dėl netinkamo procesinės teisės normų taikymo (CPK 185 straipsnis – įrodymų vertinimas, CPK 366 straipsnis – proceso atnaujinimo pagrindai).

4910.

50Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas atskirojo skundo ribų, kurias sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnis, 338 straipsnis). Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas savo iniciatyva patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Nagrinėjamu atveju absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų ir pagrindo peržengti atskirojo skundo ribas nenustatyta, todėl teismas pasisakys dėl atskirajame skunde išdėstytų argumentų.

51Dėl proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkte numatytu pagrindu

5211.

53Iš civilinės bylos Nr. e2-4329-1041/2017 medžiagos nustatyta, kad ieškovai (daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), butų ir kitų patalpų savininkai) 2017 m. sausio 9 d. pateikė teismui ieškinį, kuriuo pareiškė reikalavimus atsakovei UAB „Būsto valda“ (daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), bendrojo naudojimo objektų administratorei) prašydami: 1) priteisti iš atsakovės ieškovų naudai 23 029,86 Eur žalos atlyginimą; 2) įpareigoti atsakovę įgyvendinti UAB „Projektera“ parengtą Pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektą iki 2017 m. rugpjūčio 1 d., o nustatytu laiku atsakovei to nepadarius, taikyti atsakovei po 100 Eur baudą už kiekvieną pavėluotą dieną (elektroninės bylos 1 t. b. l. 1-11). Ieškinio reikalavimus ieškovai grindė namo administratorės UAB „Būsto valda“ netinkamu teisės aktuose numatytų pareigų vykdymu – bendrojo naudojimo objektų priežiūros neužtikrinimu, namo butų ir kitų patalpų savininkų su bendrąja nuosavybe susijusių sprendimų ir pavedimų neįgyvendinimu (Lietuvos Respublikos daugiabučio namo bendrojo naudojimo objekto administravimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 831, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatų pažeidimais).

5412.

55Byla buvo užbaigta patvirtinus tarp šalių sudarytą taikos sutartį, kuria atsakovė įsipareigojo visiškai ir tinkamai įgyvendinti UAB „Projektera“ parengtą daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - ), atnaujinimo (modernizavimo) projektą iki 2017 m. liepos 31 d., ištaisyti nustatytus trūkumus šiame pastate, kurie yra fiksuoti 2017 m. vasario 10 d. namo renovacijos metu neatliktų arba nekokybiškai atliktų darbų akte, kuris yra pridedamas prie taikos sutarties ir yra taikos sutarties neatskiriama dalis, ir priduoti renovuotą statinį Lietuvos Respublikos statybos įstatymų nustatyta tvarka. Nustatytu terminu neįgyvendinus projekto ir/ar neištaisius trūkumų, ir/ar nepridavus renovuoto statinio Lietuvos Respublikos statybos įstatymų nustatyta tvarka, UAB „Būsto valda“ įsipareigojo atlyginti 23 029 Eur žalą ieškovams, neatlikus minėtų veiksmų iki 2017 m. liepos 31 d., o nuo 2017 m. kovo 31 d. UAB „Būsto valda“ įsipareigojo mokėti ieškovams už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną po 100 Eur baudą (elektroninės bylos 2 t. b. l. 196-199).

5613.

57Pareiškėja UAB ,,Toresta” kreipėsi į teismą su prašymu atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. e2-4329-1041/2017, nurodydama, kad taikos sutartimi, kuria užbaigta byla, buvo pažeistos pareiškėjos teisės ir teisėti interesai, kadangi pareiškėja, neįtraukta į procesą, neteko galimybės ginčyti žalos fakto ir jos dydžio. Teismas skundžiama nutartimi procesą atnaujinti atsisakė nurodydamas, kad nei bylos ginčo dalykas nei pagrindas, taip pat ir pati taikos sutartis nebuvo susijusi su pareiškėjos teisėmis ir interesais.

5814.

59Pažymėtina, kad konstitucinė teisė į teisminę gynybą garantuoja suinteresuotam asmeniui teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, reikalaujant apginti pažeistą teisę ar įstatymo saugomą interesą (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalis, CPK 5 straipsnio 1 dalis). Ši teisė apima ne tik galimybę teikti teismui ieškinį (pareiškimą), apeliacinį (atskirąjį) ir kasacinį skundą, bet ir suinteresuoto asmens teisę prašyti teismo atnaujinti procesą byloje, kurioje sprendimas yra įsiteisėjęs (CPK XVIII skyrius).

6015.

61Proceso atnaujinimas civilinio proceso teisėje pripažįstamas išimtiniu būdu įsiteisėjusiems teismų sprendimams peržiūrėti. Proceso atnaujinimo institutas leidžia užtikrinti, kad nebūtų palikti galioti galimai neteisingi ir nepagrįsti teismo sprendimai tais atvejais, kai teismo padarytų fakto ar teisės klaidų nepavyko ištaisyti apeliacine ar kasacine tvarka. Žmogaus Teisių Teismas, pasisakydamas dėl proceso atnaujinimo civilinėse ir komercinėse bylose, pažymėjo, kad teisė į teisingą bylos nagrinėjimą, garantuojama Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnyje, turi būti aiškinama Konvencijos preambulės kontekste, kurioje teisės viršenybės principas įtvirtintas kaip bendro Konvenciją taikančių šalių paveldo dalis. Vienas iš esminių teisės viršenybės principo elementų – teisinio apibrėžtumo principas. Vadovaujantis šiuo principu, prašymai atnaujinti procesą gali būti peržiūrėti tik esant proceso atnaujinimo pagrindui bei tuos pagrindus taikant ne formaliai. Teisinis reglamentavimas, pagal kurį procesas susijęs su daugkartinio įsiteisėjusio sprendimo peržiūrėjimo rizika, yra nesuderinamas su teisinio apibrėžtumo principu. Nukrypimas nuo šio principo galimas tik esminėms klaidoms taisyti, esant svarbioms ir įtikinančioms aplinkybėms (Europos Žmogaus Teisių Teismo 2007 m. kovo 1 d. sprendimas, priimtas byloje Sypchenko v. Rusija (pareiškimo Nr. 38368/04); 2007 m. kovo 15 d. sprendimas, priimtas byloje Volkov v. Rusija (pareiškimo Nr. 8564/02) ir kt.). Taigi, spręsdamas dėl prašymo atnaujinti procesą pagrįstumo, teismas neturi vadovautis vien formaliais argumentais, o privalo remtis teisės normose įtvirtintais sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijais (CPK 3 straipsnio 1 dalis, CK 1.5 straipsnis).

6216.

63CPK 366 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti konkretūs proceso atnaujinimo pagrindai. Siekiant apsaugoti bylos dalyvių ir kitų asmenų teises bei teisėtus interesus, užtikrinant teisinių santykių stabilumą, užkertant kelią formaliam šio instituto taikymui ir piktnaudžiavimui juo, įstatyme nustatytos proceso atnaujinimo sąlygos: įsiteisėjęs teismo sprendimas pažeidžia besikreipiančio asmens teises ar įstatymų saugomus interesus (CPK 365 straipsnio 1 dalis); asmuo su prašymu dėl proceso atnaujinimo į teismą turi kreiptis per nustatytą terminą (CPK 368 straipsnis); prie prašymo turi būti pateikti įrodymai, pagrindžiantys proceso atnaujinimo pagrindo buvimą (CPK 369 straipsnio 2 dalis) ir kt. Įstatymų leidėjas numatė proceso atnaujinimo galimybę tik esant pakankamiems esminės klaidos byloje įrodymams, pareiškėjui veikiant sąžiningai ir aktyviai.

6417.

65Nagrinėjamu atveju pareiškėja prašymą dėl proceso atnaujinimo grindžia CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkte numatytu pagrindu, t. y. tuo, kad sprendimu teismas nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų materialiųjų teisių ar pareigų. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo teigti, jog civilinėje byloje Nr. e2-4329-1041/2017 spręstas ginčas ir galutinis procesinis sprendimas (nutartis patvirtinti taikos sutartį) pažeidė pareiškėjos teises ir teisėtus interesus, o kartu ir viešąjį interesą, todėl pritaria pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties argumentams, kad byloje atnaujinti procesą pagrindo nėra.

6618.

67Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje išaiškinti kriterijai, pagal kuriuos nustatoma, ar įsiteisėjusiu teismo sprendimu nuspręsta dėl neįtrauktų asmenų teisių ar pareigų. Kad procesas galėtų būti atnaujintas šiuo pagrindu, nepakanka nustatyti, jog asmuo be pakankamo pagrindo nebuvo įtrauktas į bylos nagrinėjimą ir jame nedalyvavo, bet būtina nustatyti ir tai, kad teismas sprendime nusprendė dėl jo teisių ir įstatymų saugomų interesų. Teismas turi įvertinti, kokią įtaką šio asmens įtraukimas į bylos nagrinėjimą galėjo turėti teismo sprendime nurodomų teisės normų aiškinimui ir taikymui, kartu ir teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-69/2005; 2007 m. spalio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-380/2007).

6819.

69Pirmosios instancijos teismas, remdamasis teismine praktika, pagrįstai nurodė, kad pagrindas pripažinti, kad sprendime teismas pasisakė dėl neįtraukto dalyvauti asmens teisių ar pareigų, yra tada, kai: 1) sprendime tiesiogiai pasisakyta dėl pareiškėjo teisių ar jo pareigų, teismo sprendimas sukuria teisių ar pareigų arba tokiu teismo sprendimu teisės ar įstatymo saugomi interesai pažeisti (CPK 365 straipsnio 1 dalis); 2) teismui įvertinus neįtraukto asmens pateiktus įrodymus, bus panaikintos ar pakeistos teismo nustatytos teisės ir pareigos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-108/2009). CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu procesas gali būti atnaujintas tik tuo atveju, jeigu asmuo, kuris prašo atnaujinti procesą, turėjo tam tikrų teisių į ginčo objektą. Kai toks asmuo neįtraukiamas į bylą, akivaizdu, kad teismas, išspręsdamas bylą, savo sprendimu nusprendžia ir dėl neįtraukto į bylą asmens teisių bei pareigų į ginčo objektą. Jeigu į bylą neįtrauktas asmuo neturėjo jokių teisių į ginčo objektą, tai byloje priimtas teismo sprendimas objektyviai negali turėti įtakos jo teisėms, todėl pagrindo procesui atnaujinti nėra (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. kovo 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2005). Taigi, sprendimo įtaka neįtrauktų asmenų teisių pasikeitimui turi būti reali, todėl svarbu nustatyti sprendimu pakeistų teisių ir pareigų ryšį, kad būtų galima konstatuoti, jog dėl proceso šalių teisių ir pareigų bei neįtrauktų asmenų teisių ir pareigų ryšio pasikeitė pastarųjų turinys. Nenustačius šio pasikeitimo galimybės, proceso atnaujinimas gali tapti trukdžiu įsiteisėjusiam teismo sprendimui vykdyti ir būtų pažeistas proceso atnaujinimo tikslas, taip pat koncentruotumo principas, nes būtų sudarytos sąlygos nepagrįstam pakartotiniam bylinėjimuisi.

7020.

71Iš civilinės bylos, kurios procesą siekia atnaujinti pareiškėja nustatyta, kad ieškovai savo reikalavimus grindė faktinėmis aplinkybėmis, jog namo administratorei (atsakovei UAB „Būsto valda“) 2014 metais buvo pavesta atlikti namo atnaujinimo (modernizavimo) darbus, kurių atlikimui viešųjų pirkimų būdu buvo pasitelktas rangovas UAB „Toresta“ (pareiškėja), tačiau ši bendrovė 2016 metais bankrutavo ir pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbai nustatytu terminu nebuvo užbaigti, dalis statybos darbų buvo atlikti nekokybiškai. Ieškovai įrodinėjo, kad namo administratorė nesiėmė pakankamų priemonių tam, kad darbai būtų atlikti laiku, t. y. neieškojo kito rangovo, o vietoje to pratęsinėjo terminus įmonei, kuri darbų realiai jau nebevykdė. Taigi, iš ieškinio faktinio pagrindo matyti, kad bylos nagrinėjimo dalykas neapėmė pareiškėjos UAB „Toresta“, kuri faktiškai vykdė namo renovacijos (modernizavimo) darbus ir jų nebaigė, veiksmų vertinimo (CPK 135 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Nurodytas aplinkybes papildomai patvirtina ir kiti bylos duomenys, t. y. kad pati atsakovė (namo administratorė UAB „Būsto valda“), gavusi ieškinį nustatytu terminu atsiliepimo neteikė informuodama teismą, kad su ieškovais yra derinamos taikos sutarties sąlygos, vėliau pateiktu atsiliepimu įrodinėjo, kad bankrutavus UAB „Toresta“, atsakovė visas savo pareigas atliko tinkamai, tačiau naujo rangovo darbams pabaigti negalėjo surasti laiku, nes paskelbus viešuosius pirkimus, norinčių dalyvauti vis neatsirasdavo. T. y. atsakovė į ieškinį atsikirtinėjo taip pat tik savo pačios veiksmų tinkamumo ir pakankamumo vertinimo aspektu, tačiau neanalizavo UAB „Toresta“ veiksmų (neveikimo) teisėtumo, kaltės bei priežastinio ryšio tarp veiksmų (neveikimo) ir galimai ieškovams padarytos žalos, kartu ji neprašė į bylos nagrinėjimą įtraukti šią bendrovę, kuri bylos nagrinėjimo metu nebuvo išregistruota iš juridinių asmenų registro ir galėjo byloje dalyvauti atstovaujama bankroto administratoriaus. Kartu nurodytina ir tai, kad jau pirmame parengiamajame teismo posėdyje buvo pateikta tvirtinti taikos sutartis, kuri 2017 m. balandžio 10 d. nutartimi buvo patvirtinta (elektroninės bylos 2 t. b. l. 196-199). Šia taikos sutartimi taip pat buvo nustatytos pareigos tik atsakovei UAB „Būsto valda“, ir šios pareigos yra susijusios su ginčo sprendimu ir žalos ieškovams atlyginimu, susijusios su UAB „Būsto valda“ veiksmais, tačiau nebuvo pasisakyta dėl pareiškėjos UAB „Toresta“ teisių ir pareigų.

7221.

73Taigi, byloje nėra pagrindo spręsti, kad įtraukus į bylos nagrinėjimą UAB „Toresta“ trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, byloje būtų įrodinėjamos kitokios faktinės ir teisinės aplinkybės, nei atsakovės UAB „Būsto valda“ veiksmai (neveikimas) dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) darbų organizavimo tinkamumo ir priežiūros, nes, kaip jau aptarta, tokias bylos nagrinėjimo ribas apibrėžė faktinis ieškinio pagrindas, kurį pasirinko ieškovai. Patvirtinta taikos sutartis nedaro jokios įtakos pareiškėjos teisėms ar teisėtiems interesams, taip pat ir galimam jos ir atsakovės UAB „Būsto valda“ ginčui dėl jų sudarytos rangos sutarties vykdymo, nesukuria pareiškėjai jokių pareigų. Todėl akivaizdu, kad nėra pagrindo teigti, jog teismo nutarties, kuria buvo patvirtinta tarp bylos šalių sudaryta taikos sutartis įtaka pareiškėjos teisių pasikeitimui, yra reali, ir įtraukus į bylą ją , kaip trečiąjį asmenį, nepareiškiantį reikalavimų, pasikeistų atsakovės ar pareiškėjos teisių ir pareigų turinys. Nenustačius šio pasikeitimo galimybės, proceso atnaujinimas prieštarautų proceso atnaujinimo tikslams, taip pat koncentruotumo principui ir sudarytų sąlygas nepagrįstam pakartotiniam bylinėjimuisi, kas nėra pateisinama teisinio apibrėžtumo principo prasme.

7422.

75Tai, kad atsakovė UAB „Būsto valda“ pareiškėjai BUAB „Toresta“ pareiškė ir dar gali pareikšti kreditorinį reikalavimą bankroto byloje, kuris būtų grindžiamas taikos sutartimi sulygtu žalos faktu ir dydžiu, dar nesudaro pagrindo teigti, kad toks reikalavimas būtų pagrįstas ir galėtų būti tvirtinamas. Pažymėtina, kad bankroto byloje bankrutuojančiai įmonei reiškiamas reikalavimas turi būti pagrįstas tiesioginiais įrodymais apie pareiškėjos atsakomybę ir jos dydį, ko iš esmės nebūtų galima nustatyti civilinėje byloje Nr. e2-4329-1041/2017 patvirtinta taikos sutartimi. Pareiškėjos BUAB „Toresta“ atsakomybės klausimas dėl tiesiogiai jos veiksmais padarytos žalos ir jos dydžio vykdant 2014 m. rugpjūčio 14 d. rangos sutartį dėl daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), atnaujinimo (modernizavimo) Nr. BV14-08-09, kaip pagrįstai sprendė pirmosios instancijos teismas, galėtų būti nustatomas tik atskiroje byloje tokį ieškinį pareiškus ir jį išnagrinėjus iš esmės.

7623.

77Atsižvelgdamas į išdėstytų aplinkybių visumą, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. e2-4329-1041/2017, teisingai aiškino ir taikė procesinės teisės normas ir tinkamai įvertino šios bylos aplinkybes, todėl atskirasis skundas atmetamas, o Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2019 m. sausio 24 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

7824.

79Atmetus UAB „Būsto valda“ atskirąjį skundą ieškovams priteistinos 500 Eur bylinėjimosi išlaidos, patirtos apeliacinės instancijos teisme, kurias ieškovų vardu sumokėjo ieškovė D. V., ir kurių dydis yra pagrįstas įrodymais bei atitinka Teisingumo ministro įsakymo „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ dydžius (Rekomendacijų 2, 7, 8.16 punktai, CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas).

80Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

81Kauno apylinkės teismo 2019 m. sausio 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

82Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Būsto valda“ (j. a. k. 132125543, Chemijos g. 11, 51347 Kaunas) ieškovei D. V. (a. k. ( - ) ( - ) 500 Eur (penkis šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

83Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. I. O. I., J. G., R. L., V. M., V. M., R. I., N. D., viešosios įstaigos V. P.... 8. 2.... 9. Pareiškėja BUAB „Toresta“ kreipėsi į teismą su prašymu dėl proceso... 10. 3.... 11. Suinteresuotas asmuo (atsakovė) UAB „Būsto valda” sutiko su reikalavimu... 12. 4.... 13. Suinteresuoti asmenys, ieškovai civilinėje byloje Nr. e2-43429-1041/2017, su... 14. II.... 15. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 16. 5.... 17. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai 2019 m. sausio 24 d. nutartimi... 18. 5.1.... 19. Iš civilinėje byloje Nr. e2-4329-1041/2017 2017 m. balandžio 12 d. Kauno... 20. 5.2.... 21. Iš UAB ,,Toresta” bankroto bylos Nr. B2-122-264/2019 duomenų matyti, kad... 22. 5.3.... 23. Civilinėje byloje, kurios procesą pareiškėja prašo atnaujinti, ginčo... 24. 5.4.... 25. Pareiškėjos nurodyti argumentai nesuteikia pagrindo išvadai, kad, atnaujinus... 26. III.... 27. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai argumentai... 28. 6.... 29. Atskiruoju skundu atsakovė UAB ,,Būsto valda” prašo panaikinti Kauno... 30. 6.1.... 31. Pareiškėja įrodinėjo, kad byloje ieškovų ir atsakovės sudaryta ir... 32. 6.2.... 33. Suinteresuotas asmuo pasinaudojo savo teise pareikšti pareiškėjai... 34. 6.3.... 35. Bylos, kurios procesą prašoma atnaujinti, dalykas buvo ne vien atsakovės,... 36. 6.4.... 37. Bylą pabaigus taikos sutartimi byla nebuvo išspręsta iš esmės, todėl... 38. 6.5.... 39. Teismas visiškai nepasisakė dėl pagrindo ir pareiškėjos teisės dalyvauti... 40. 7.... 41. Pareiškėja UAB ,,Toresta” prisidėjimu prie atskirojo skundo nurodo... 42. 8.... 43. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuoti asmenys (ieškovai) prašo... 44. Teismas... 45. IV.... 46. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 47. 9.... 48. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 49. 10.... 50. Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas atskirojo... 51. Dėl proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkte numatytu pagrindu... 52. 11.... 53. Iš civilinės bylos Nr. e2-4329-1041/2017 medžiagos nustatyta, kad ieškovai... 54. 12.... 55. Byla buvo užbaigta patvirtinus tarp šalių sudarytą taikos sutartį, kuria... 56. 13.... 57. Pareiškėja UAB ,,Toresta” kreipėsi į teismą su prašymu atnaujinti... 58. 14.... 59. Pažymėtina, kad konstitucinė teisė į teisminę gynybą garantuoja... 60. 15.... 61. Proceso atnaujinimas civilinio proceso teisėje pripažįstamas išimtiniu... 62. 16.... 63. CPK 366 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti konkretūs proceso atnaujinimo... 64. 17.... 65. Nagrinėjamu atveju pareiškėja prašymą dėl proceso atnaujinimo grindžia... 66. 18.... 67. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje išaiškinti kriterijai,... 68. 19.... 69. Pirmosios instancijos teismas, remdamasis teismine praktika, pagrįstai... 70. 20.... 71. Iš civilinės bylos, kurios procesą siekia atnaujinti pareiškėja nustatyta,... 72. 21.... 73. Taigi, byloje nėra pagrindo spręsti, kad įtraukus į bylos nagrinėjimą UAB... 74. 22.... 75. Tai, kad atsakovė UAB „Būsto valda“ pareiškėjai BUAB „Toresta“... 76. 23.... 77. Atsižvelgdamas į išdėstytų aplinkybių visumą, apeliacinės instancijos... 78. 24.... 79. Atmetus UAB „Būsto valda“ atskirąjį skundą ieškovams priteistinos 500... 80. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 81. Kauno apylinkės teismo 2019 m. sausio 24 d. nutartį palikti nepakeistą.... 82. Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Būsto valda“ (j. a. k.... 83. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....