Byla 2-410-589/2014
Dėl skolos priteisimo pagal ieškovo UAB “Gelvora” ieškinį atsakovei A. R

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Rita Dambrauskaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą dėl skolos priteisimo pagal ieškovo UAB “Gelvora” ieškinį atsakovei A. R., ir

Nustatė

2Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 353,86 Lt skolą, 1202,77 Lt delspinigius, 89,66 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei visas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovė nepareikš atsiliepimo į ieškinį..

3Atsakovė teismo 2013 m. lapkričio 29 d. pranešimu buvo įpareigota per 20 dienų nuo pranešimo įteikimo dienos pateikti atsiliepimą į ieškinį. Teismo pranešimas atsakovei įteiktas 2013 m. gruodžio 13 d., tačiau atsiliepimo į ieškinį ji nepateikė, todėl priimtinas sprendimas už akių (LR CPK 142 str. 4 d.).

4Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą), teismas įsitikino, kad pasitvirtinus byloje esančių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti iš dalies (LR CPK 285 str. 2 d.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies. Priimtinas sprendimas už akių (LR CPK 142 str. 4 d.).

6Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad 2001-12-17 UAB „Tele2“ ir atsakovė sudarė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. T5.4A670150281557, pagal kurią UAB „Tele2“ atsakovei suteikė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio paslaugas, o atsakovė įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti už minėtas paslaugas (b.l. 17-20). Atsakovė savo pareigos atsiskaityti už suteiktas paslaugas nevykdė, todėl susidarė 353,86 Lt skola (b.l. 5, 21-41). 2009-03-31 Reikalavimo teisių perleidimo sutartimi Nr. 09-20-21 UAB „Tele2“ atlygintinai perleido ieškovui visus reikalavimus atsakovės atžvilgiu (b.l. 5, 12-15). LR CK 6.109 straipsnio nustatyta tvarka ieškovas 2009-05-04 pranešė atsakovei apie reikalavimo perleidimą ir pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus (b.l. 16). Pagal LR CK 6.716 str. 1 d., klientas privalo sumokėti paslaugų teikėjui už suteiktas paslaugas sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Atsižvelgiant į tai, kad byloje duomenų apie atsakovės sutartinių įsipareigojimų įvykdymą nėra, ieškovui iš atsakovės priteistina 353,86 Lt skola. Ieškovo reikalavimas įrodytas prie ieškinio esamais dokumentais.

7Remiantis LR CK 6.101 str. 2 d., reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės. Nagrinėjamu atveju tarp UAB „Tele2“ ir atsakovės sudarytos Sutarties 6.5 p., atsakovė, laiku neapmokėjusi sąskaitos, įsipareigojo mokėti 0,1 dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neapmokėtos sumos. Už uždelstą atsiskaityti laikotarpį, t.y. už 3399 dienų, ieškovas paskaičiavo atsakovei 192,911202,77 Lt delspinigių (b.l. 7).

8Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.), netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, kad remdamasis LR CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.). Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, taip pat į tai, kad atsakovė yra vartotojas, kuris sutartį su pradiniu kreditoriumi sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, t.y. turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, į tai, kad prašomi priteisti delspinigiai (1202,77 Lt) daugiau kaip tris kartus viršija skolos sumą (353,86 Lt), taip pat į tai, kad delspinigiai paskaičiuoti net už 3399 dienų, bei įvertinus tai, kad ieškovas tokio delspinigių dydžio nepagrindžia patirtais nuostoliais, konstatuotina, kad prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli ir laikytini baudiniais, todėl vadovaujantis LR CK 1.5 str., 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d., jie mažintini iki 100 Lt sumos, kuri teismo vertinimu, yra adekvati padarytam pažeidimui bei faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams. Remiantis išdėstytu bei vadovaujantis LR CK 6.71 str., 6.256 str. 2 d. ir 6.258 str. 1 d., sutarties 6.5 p., ieškovui iš atsakovės priteistina 100 Lt delspinigių.

9Ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos – 89,66 Lt, kurias ieškovas prašo priteisti iš atsakovės (b.l. 6), yra įskaičiuojamos į nuostolius, todėl turi būti tiesiogiai susijusios su skolininkės (atsakovės) civilinę atsakomybę nulėmusia veika (LR CK 6.247 str.). Ieškovo prašomos priteisti išlaidos, t.y. darbo priemonės (popierius, vokas, spausdinimas), darbuotojo darbo užmokestis, administracija yra išimtinai susijusios tik su paties ieškovo vykdoma tiesiogine veikla ir negali būti priskiriamos prie LR CK 6.249 str. 4 d. 3 p. numatytų protingų išlaidų, susijusių su skolos išieškojimu ne teismo tvarka.

10Ieškovo nurodomos išlaidos už pranešimų siuntimą bei užklausas Gyventojų registro tarnybai ir nekilnojamojo turto registrui pripažintinos ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidomis, tačiau turi būti pagrįstos LR CPK 177 str. numatytais įrodymais. Ieškovas, pateikdamas teismui ieškinį, minėtas išlaidas pagrindžiančių įrodymų nepateikė. Be to, ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos yra įskaitomos į nuostolius (LR CK 6.249 str. 4 d. 3 p.). Pareiškus reikalavimą atlyginti nuostolius, netesybos (šiuo atveju – delspinigiai) įskaitomi į nuostolių atlyginimą (LR CK 6.73 str. 1 d.). Esant minėtoms aplinkybėms, ieškovo reikalavimas dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo atmestinas.

11Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą įstatymas numato 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.). Ieškovo reikalavimas priteisti procesines palūkanas už priteistą sumą yra pagrįstas įstatymu.

12Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.38 str. 1 d. reglamentuotas prievolių vykdymo principas nurodo, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Šiuo atveju, įvertinus visus byloje esančius rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad atsakovė iki šiol nėra įvykdžiusi prievolės atsiskaityti su ieškovu, todėl ieškinys dėl skolos priteisimo tenkintinas iš dalies (27,57 %). Iš atsakovės priteistina 353,86 Lt skola, 100 Lt delspinigiai, 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Bylinėjimosi išlaidos paskirstytinos tarp šalių proporcingai teismo patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (LR CPK 79, 80, 88, 92, 93 str.).

14Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei nepriteistinos (LR CPK 96 str. 6 d.).

15Vadovaudamasis LR CPK 279, 285, 286, 287 straipsniais, teismas

Nutarė

16Ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovės A. R., asmens kodas ( - ) 353,86 Lt (tris šimtus penkiasdešimt tris litus 86 ct) skolą, 100 Lt (šimtą litų) delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2013-11-29) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 19,85 Lt (devyniolika litų 85 ct) žyminio mokesčio dalį – UAB „Gelvora“, įmonės kodas 125164834, naudai.

18Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

19Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Panevėžio miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Rita Dambrauskaitė, rašytinio... 2. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 353,86 Lt skolą, 1202,77 Lt... 3. Atsakovė teismo 2013 m. lapkričio 29 d. pranešimu buvo įpareigota per 20... 4. Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies. Priimtinas sprendimas už akių (LR CPK 142... 6. Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad... 7. Remiantis LR CK 6.101 str. 2 d., reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės... 8. Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką... 9. Ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos – 89,66 Lt, kurias ieškovas... 10. Ieškovo nurodomos išlaidos už pranešimų siuntimą bei užklausas... 11. Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą įstatymas numato 5... 12. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.38 str. 1 d. reglamentuotas prievolių... 13. Bylinėjimosi išlaidos paskirstytinos tarp šalių proporcingai teismo... 14. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei... 15. Vadovaudamasis LR CPK 279, 285, 286, 287 straipsniais, teismas... 16. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 17. Priteisti iš atsakovės A. R., asmens kodas ( - ) 353,86 Lt (tris šimtus... 18. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 19. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 20. Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...