Byla e2-11240-871/2018
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Renata Beinoravičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Legal Balance“ ieškinį atsakovui R. J. C. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas UAB „Legal Balance“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti jo naudai iš atsakovo 2 500,00 EUR skolos, 86,98 EUR palūkanų, 30,00 EUR ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas nurodė, kad tarp atsakovo R. - J. C. ir pradinio kreditoriaus VOO2 COMMUNICATION OÜ 2017-02-28 pasirašytas vekselis, kuris nebuvo pateiktas vykdyti pagal Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymą. 2017-11-07 sudaryta Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 2017-11/27 pradinis kreditorius perleido ieškovui reikalavimo teises, įskaitant prievolių įvykdymo užtikrinimui nustatytas teises (netesybas ir kt.), į atsakovą. Atsakovas piktybiškai nevykdo savo prievolės ir vengia atsiskaityti. Iš atsakovo ieškovui priteistina perleista skolos suma – 2 500,00 EUR, 86,98 EUR palūkanų, 30,00 EUR ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų.

4Atsakovui R. J. C. adresuoti ieškinio pareiškimo ir jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas siųsti ieškinyje nurodytu atsakovo gyvenamosios vietos adresu (duomenys neskelbtini), ir 2018-03-16 įteikti atsakovui asmeniškai. Kadangi atsakovas nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą 14 d. terminą, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 str. 4 d., 285 str. numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad 2017-02-28 Paprastuoju neprotestuotinu vekseliu atsakovas R. J. C. įsipareigojo 2017-06-10 sumokėti pradiniam kreditoriui VOO2 COMMUNCATION OU 2 500,00 EUR sumą. Duomenų, kad atsakovas nurodytą sumą būtų sumokėjęs pradiniam kreditoriui, byloje nėra (CPK 178 str.). 2017-11-07 pradinis kreditorius VOO2 COMMUNICATION OU su ieškovu UAB „Legal Balance“ sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 2017-11/27, kuria pradinis kreditorius perleido, o ieškovas įsigijo reikalavimo teises į sutarties priede nurodytus skolininkus. Remiantis priedu prie Reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 2017/11/27, ieškovui buvo perleista taip pat ir pradinio kreditoriaus reikalavimo teisė į atsakovo R. J. C. įsiskolinimą, kilusį iš 2017-02-28 Paprastojo neprotestuotino vekselio. Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010). 2017-11-07 pranešimu „Dėl kreditoriaus pasikeitimo“ ieškovas kreipėsi į atsakovą ir nurodė, kad jis iš pradinio kreditoriaus įgijo reikalavimo teisę į atsakovo skolą. Duomenų, patvirtinančių, kad atsakovas būtų apmokėjęs skolą ieškovui, byloje nėra (CPK 178 str.).

8CK 6.38 straipsnyje įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. CK 6.59 straipsnis nustato draudimą kuriai nors šaliai vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Atsakovas piniginės prievolės nevykdė, todėl remiantis nurodytu teisiniu reglamentavimu, iš jo priteistina 2 500,00 EUR skola.

9Remiantis CK 6.210 straipsnio 1 dalimi, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Kadangi atsakovas tinkamai nevykdė savo prievolės laiku ir visiškai atsiskaityti su ieškovu, reikalavimas priteisti iš atsakovo CK 6.37, 6.210 straipsnių pagrindu paskaičiuotas palūkanas už laikotarpį nuo 2017-06-11 iki 2018-02-20 – 86,98 EUR, yra pagrįstas ir tenkintinas.

10Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 30,00 EUR ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų. Nurodė, kad ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas sudaro ieškovo darbuotojų darbo laiko sąnaudos, pašto siuntų išlaidos. Vertindamas šias išlaidas, teismas sprendžia, kad jos negali būti pripažintos išlaidomis, susijusiomis su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punkto prasme. Pažymėtina, kad ieškovas, kaip verslo įmonė, verčiasi skolų išieškojimu ir pirkimu (www.legalbalance.lt), ši veikla yra viena iš jo ūkinės-komercinės veiklos rūšių, todėl išlaidos bendrovės tiesioginei ūkinei-komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos papildomo-neplanuoto pobūdžio ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidomis. Be to, ieškovas tokių išlaidų nepagrindė jokiais įrodymais (CPK 178 str.). Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad ieškovo reikalavimas dėl 30,00 EUR ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo nepagrįstas, todėl atmestinas.

11CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 2 586,98 EUR sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018-03-07) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

12Ieškovas už pareikštą ieškinį sumokėjo 59,00 EUR dydžio žyminį mokestį ir patyrė 121,00 EUR procesinių dokumentų rengimo išlaidų, t.y. patyrė iš viso 180,00 EUR bylinėjimosi išlaidų. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys patenkintas iš dalies, iš atsakovo ieškovui proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (patenkinti 98,85 procentų reikalavimų) priteistinos 177,93 EUR bylinėjimosi išlaidos (CPK 79 str., 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d.).

13Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (3,00 EUR) – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 92 str.).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., 96 str. 1 d., 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str.,

Nutarė

15Ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovo R. J. C., a.k. ( - ) 2 500,00 EUR (du tūkstančius penkis šimtus eurų, 00 ct) skolą, 86,98 EUR (aštuoniasdešimt šešis eurus, 98 ct) palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 2 586,98 EUR sumą nuo civilinės bylos iškėlimo 2018-03-07 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir 177,93 EUR (vieną šimtą septyniasdešimt septynis eurus, 93 ct) bylinėjimosi išlaidas ieškovo UAB „Legal Balance“, į.k. 302528679, naudai.

17Kitą ieškinio dalį atmesti.

18Atsakovas per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos Vilniaus miesto apylinkės teismui gali pateikti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi būti nurodyta: 1) teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; 2) šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; 3) aplinkybės, liudijančios atsiliepimo nepateikimo teismo nustatytu terminu priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, pagrindžiantys šias aplinkybes; 4) aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, taip pat visi kiti šalies reikalavimai, argumentai ir įrodymai, susiję su byla; 5) pareiškimą paduodančios šalies prašymas; 6) prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; 7) pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data. Kartu su pareiškimu turi būti pateikti visi šalies turimi įrodymai, susiję su byla, ir pareikšti prašymai teismui padėti išreikalauti turinčius bylai reikšmės įrodymus, kurių šalis pati negali gauti. Teismui pateikiama tiek pareiškimo ir jo priedų kopijų, kiek yra kitų šalių ir trečiųjų asmenų.

20Ieškovas turi teisę šį teismo sprendimą per 20 d. apeliaciniu skundu skųsti Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

21Atsakovas neturi teisės šį teismo sprendimą skųsti apeliacine ir kasacine tvarka.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Renata Beinoravičienė, rašytinio... 2. Ieškovas UAB „Legal Balance“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 3. Ieškovas nurodė, kad tarp atsakovo R. - J. C. ir pradinio kreditoriaus VOO2... 4. Atsakovui R. J. C. adresuoti ieškinio pareiškimo ir jo priedų nuorašai bei... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas... 7. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad 2017-02-28 Paprastuoju... 8. CK 6.38 straipsnyje įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti... 9. Remiantis CK 6.210 straipsnio 1 dalimi, terminą įvykdyti piniginę prievolę... 10. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 30,00 EUR ikiteisminio skolos... 11. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo... 12. Ieškovas už pareikštą ieškinį sumokėjo 59,00 EUR dydžio žyminį... 13. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo... 14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., 96 str. 1 d., 142 str. 4... 15. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 16. Priteisti iš atsakovo R. J. C., a.k. ( - ) 2 500,00 EUR (du tūkstančius... 17. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 18. Atsakovas per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos Vilniaus miesto... 19. Pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi būti nurodyta: 1)... 20. Ieškovas turi teisę šį teismo sprendimą per 20 d. apeliaciniu skundu... 21. Atsakovas neturi teisės šį teismo sprendimą skųsti apeliacine ir kasacine...