Byla 2-38-357/2009
Dėl nuomos sutarties ir papildomo susitarimo nutraukimo bei nuostoliu atlyginimo n u s t a t e :

1Šiauliu apygardos teismo teiseja Rasa Bartašiene, sekretoriaujant Romutei Lengvenienei, dalyvaujant ieškovo Šiauliu miesto apylinkes prokuraturos vyriausiojo prokuroro atstovui prokurorui Donatui Miceviciui, atsakovo Šiauliu universiteto atstovei Sonatai Rimdeikienei, atsakovo Aloyzo Jarošaicio individualios imones „Malorija“ atstovei advokato padejejai Irmai Bekerei, teismo posedyje žodinio proceso tvarka civilineje byloje pagal ieškovo Šiauliu miesto apylinkes prokuraturos vyriausiojo prokuroro ieškini atsakovams Šiauliu universitetui, Aloyzo Jarošaicio individualiai imonei „Malorija“, tretysis asmuo ieškovo puseje Lietuvos Respublikos Vyriausybe, del nuomos sutarties ir papildomo susitarimo nutraukimo bei nuostoliu atlyginimo n u s t a t e :

2Byloje buvo gautas atsakovo Šiauliu universiteto prašymas byla perduoti pagal teisminguma nagrineti Šiauliu miesto apylinkes teismui. Atsakovas Aloyzo Jarošaicio individuali imone „Malorija“ atsiliepimu i patikslinta ieškini taip pat pareiške, jog byla turetu buti perduota nagrineti Šiauliu miesto apylinkes teismui.

3Teismo posedžio metu bylos šaliu atstovai palaike pareikštus prašymus del bylos perdavimo nagrineti Šiauliu miesto apylinkes teismui.

4Bylos duomenimis nustatyta, jog ieškovas Šiauliu miesto apylinkes prokuraturos vyriausiasis prokuroras pareiške patikslinta ieškini del nuomos sutarties ir papildomo susitarimo nutraukimo bei nuostoliu atlyginimo, kurio suma sudaro 44508,11 Lt. Civilinio proceso kodekso 34 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas, laikydamasis teismingumo taisykliu, priimta byla turi išspresti iš esmes, nors veliau ji taptu teisminga kitam teismui, išskyrus šio Kodekso 35 straipsnyje nustatytus atvejus bei pasikeitus rušiniam teismingumui. Vadovaujantis Civilinio proceso kodekse nustatytomis rušinio teismingumo taisyklemis, civilines bylos, kuriose ieškinio suma ne didesne kaip vienas šimtas tukstanciu, pirmaja instancija turi buti nagrinejamos apylinkes teismuose (LR CPK 26 str. 1 d., 27 str. 1 p.). Atsižvelgiant i tai, jog byloje pareikšto patikslinto ieškinio suma yra mažesne kaip vienas šimtas tukstanciu, ši byla pagal teismingumo taisykles turi buti nagrinejama apylinkes teisme. Ivertinus bylos šaliu išreikšta pageidavima byla perduoti nagrineti Šiauliu miesto apylinkes teismui, civiline byla, nepažeidžiant teritorinio teismingumo reikalavimu, perduotina nagrineti pagal vieno iš atsakovu buveines vieta Šiauliu miesto apylinkes teismui (LR CPK 29 str.).

5Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 26 str. 1 d., 27 str. 1 p., 29, 36 str. 1 d., 290 str., teismas

Nutarė

6Civiline byla perduoti nagrineti Šiauliu miesto apylinkes teismui.

7Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai