Byla e2-773-450/2019
Dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. kovo 13 d. nutarties bankrutavusios kooperatinės bendrovės „Blauzdžių agroservisas“ bankroto byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mariaus Bajoro, Kazio Kailiūno ir Astos Radzevičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo V. P. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. kovo 13 d. nutarties bankrutavusios kooperatinės bendrovės „Blauzdžių agroservisas“ bankroto byloje.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Kauno apygardos teismo 2018 m. liepos 12 d. nutartimi kooperatinei bendrovei „Blauzdžių agroservisas“ iškelta bankroto byla. Kauno apygardos teismo 2019 m. gegužės 2 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

72.

8Pareiškėjas V. P. kreipėsi į teismą prašydamas patvirtinti jo 8 914,79 Eur dydžio trečios eilės finansinį reikalavimą bankrutavusios kooperatinės bendrovės (toliau – BKB) „Blauzdžių agroservisas“ (toliau – ir Bendrovė) bankroto byloje. Nurodė, kad jis, būdamas bendrovės atskaitingu asmeniu, asmeninėmis lėšomis padengė jos skolas pagal bendrovės prievoles.

93.

10Bankroto administratorius V. G. su V. P. pareikštu finansiniu reikalavimu nesutiko ir nurodyta apimtimi prašė jo netvirtinti.

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

124.

13Kauno apygardos teismas 2019 m. kovo 13 d. nutartimi netenkino pareiškėjo prašymo patvirtinti 8 914,79 Eur dydžio trečios eilės finansinį reikalavimą BKB „Blauzdžių agroservisas“ bankroto byloje.

145.

15Teismas nustatė, kad pareiškėjo pateiktas prašymas patvirtinti 8 914,79 Eur finansinį reikalavimą, grindžiamas jo piniginėmis lėšomis įvykdytų bendrovės piniginių atsiskaitymo prievolių regresu. Byloje pateikta bendrovės avanso apyskaitos kopija už laikotarpį nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. vasario 7 d., kurioje užfiksuotas M. G. piniginių sumų išmokėjimas, yra prieštaringa apkaustų byloje liudytojų A. Š., A. A. parodymams, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Jonavos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patikrinimo aktų kopijoms. Tarp bankroto administratoriui perduotų įmonės dokumentų nebuvo jokios sutarties sudarytos su M. G. dėl darbų atlikimo, taip pat nebuvo darbų sąmatos. Nors M. G. turėjo verslo liudijimą, išduotą 2018 m. sausio 8 d., veiklos vykdymo laikotarpiui 2018 m. sausio 9-11 dienomis bei vasario 1-2 dienomis, tačiau įvertinus darbų laikotarpį, teismui kilo pagrįstos abejonės dėl nurodytų darbų atlikimo. Darbų perdavimo-priėmimo aktas bankroto administratoriui taip pat perduotas nebuvo. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, teismas prašymo patvirtinti 8 914,79 Eur dydžio kreditorinį reikalavimą bankroto byloje netenkino.

16III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

176.

18Pareiškėjas prašo panaikinti Kauno apygardos teismas 2019 m. kovo 13 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – patvirtinti V. P. 8 914,79 Eur dydžio pirmojo etapo trečios eilės kreditorinį reikalavimą bankroto byloje. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

196.1.

20Pagal pareiškėjo, kaip atskaitingo asmens, avansinės apyskaitos duomenis, 2018 m. sausio 1 d. buvo turimos V. P. išduotos atsakovo piniginės lėšos 9,27 Eur ankstyvesnio avanso likutis bendrovės ūkinei-komercinei veiklai, o nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. vasario 6 d. pareiškėjui bendrovės ūkinės-komercinės veiklos vykdymui buvo išduota 1 950 Eur, tačiau pareiškėjas bendrovės ūkinei komercinei veiklai iš viso panaudojo 10 874,06 Eur, t. y. 1 959,27 Eur atsakovės piniginių lėšų ir 8 924,06 Eur savo asmeninių lėšų, atsakovės piniginių atsiskaitymo prievolių vykdymui.

216.2.

22Pareiškėjas atsakovės vardu su M. G. žodine forma sudarė rangos sandorį ir M. G. laikotarpyje nuo 2017 m. birželio 1 d. iki 2017 m. lapkričio 15 d. ją vykdė, o statybos rangos darbų pasekmių perdavimo/priėmimo ir piniginių atsiskaitymo prievolių vykdymo pabaigą įformino 2018 m. sausio 9 d. darbų perdavimo aktu bei pirkimo-pardavimo kvitais.

236.3.

24Byloje nėra įrodymų, kad M. G., teikdamas atsakovei atlygintinas statybos rangos paslaugas nuo 2017 m. birželio 1 d. iki 2017 m. liepos 15 d., turėjo verslo liudijimą, tačiau ši aplinkybė nelemia, kad jis nesuteikė atlygintinų statybos rangos paslaugų.

256.4.

26Pareiškėjo atžvilgiu pradėto ikiteisminio tyrimo metu buvo perimti bendrovės ūkinės-komercinės veiklos dokumentai, tačiau bendrovės bankroto administratoriui nėra kliudoma susipažinti su jais ir gauti jų kopijas, ką pagrindžia ir byloje esantis Kauno apygardos prokuratūros antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus rašytinis dokumentas. Todėl aplinkybė, kad bankroto administratorius po bankroto bylos iškėlimo, buhalterinės apskaitos duomenų negavo, nelemia faktinės aplinkybės, kad pareiškėjas M. G. sumokėjo ne už bendrovei suteiktas statybos rangos atlygintinas paslaugas.

276.5.

28Liudytojų A. Š. ir A. A. parodymai, jog jie neprisimena darbų atlikimo ir perdavimo priėmimo akto pasirašymo datos, nepagrindžia faktinės aplinkybės, kad statybos rangos darbai nebuvo atlikti. 2017 m. lapkričio 15 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Jonavos valstybinės maisto ir veterinarijos Žemės ūkio veiklą vykdančio ūkio subjekto patikrinimo akte užfiksuotas melžimo aikštelės remontas.

297.

30BKB „Blauzdžių agroservisas“, atstovaujama bankroto administratoriaus, atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti kaip nepagrįstą ir priteisti iš V. P. bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais atsikirtimais:

317.1.

32Teismas pagrįstai konstatavo, kad byloje nėra pakankamai duomenų, kad būtų patvirtintas pareiškėjo 8 914,79 Eur finansinis reikalavimas, nes tarp šalių nebuvo pasirašyta sutartis, nebuvo darbų sąmatos, verslo liudijimas M. G. išduotas 2018 m. sausio 8 d., veiklos vykdymo laikotarpiui 2018 m. sausio 9 – 11 dienomis bei vasario 1 – 2 dienomis. Taip pat bankroto administratoriui nebuvo perduotas atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktas.

337.2.

34Pareiškėjas klaidina teismą nurodydamas, kad turi būti tvirtinimas jo 8 914,79 Eur kreditorinis reikalavimas, nes atskirajame skunde nurodo, kad pareiškėjas išleido 8 924,06 Eur savo asmeninių lėšų. Iš Bendrovės avanso apyskaitos matyti, jog per 2018 m. sausio-vasario mėn. apeliantui buvo išduota 1 950 Eur suma, atitinkamai jis taip pat disponavo iš ankstesnių laikotarpių 9,27 Eur Bendrovei priklausančia pinigų suma, o išlaidos (kurių dalį ir ginčijo bankroto administratorius), per 2018 m. sausio - vasario mėn. sudarė 10 874,06 Eur, todėl likutis avansinėje apyskaitoje (kaip tariama bendrovės skola V. P.) yra 8 914,79 Eur (10 874,06 Eur – 1 950 Eur - 9,27 Eur).

357.3.

36Apeliantas nepateikė jokių pakankamų įrodymų, jog statybos rangos darbai buvo atlikti, nes nei pinigų priėmimo kvitai, nei perdavimo aktas negali būti pakankamais įrodymais, o iš Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Jonavos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patikrinimo aktų matyti, jog buvo atliktas tik (neaišku kokios apimties) pieno melžimo aikštelės remontas, apie jokius kitus darbus nurodyta nėra. Pats pareiškėjas teismo posėdyje nurodė, kad pieno melžimo aikštelės remontas net nebuvo baigtas.

377.4.

38Nepagrįstas pareiškėjo argumentas, kad bankroto administratorius gali susipažinti su bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentais, esančiais ikiteisminio tyrimo įstaigoje, nes tarp bendrovės dokumentų nei kitiems asmenims išduotų verslo liudijimų, nei sutarties, nei darbų priėmimo-perdavimo akto nėra. Pareiškėjo nurodomi atlikti darbai realiai nebuvo atlikti, tai paaiškėjo perėmus bendrovės turtą.

39Teisėjų kolegija

konstatuoja:

40IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

418.

42Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 329 straipsnis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalys, 338 straipsnis).

439.

44Byloje kilo ginčas dėl pareiškėjo V. P. finansinio reikalavimo, kuris grindžiamas jo piniginėmis lėšomis įvykdytų KB „Blauzdžių agroservisas“ piniginių atsiskaitymo prievolių regresu, patvirtinimo BKB „Blauzdžių agroservisas“ bankroto byloje. Pagal atskirojo skundo, kuriuo ginčijamas pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumas ir pagrįstumas, suformuluotus pagrindus, apeliacijoje keliamas finansinio reikalavimo, kylančio iš rangos teisinių santykių, patvirtinimo bankroto byloje klausimas.

4510.

46Kreditorių reikalavimų pareiškimo ir tvirtinimo procedūra reglamentuojama Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnio 3 dalies 10 punkte, 21 straipsnio 1 dalyje, 26 straipsnyje.

4711.

48Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad kreditoriaus reikalavimo patvirtinimas ar atsisakymas jį tvirtinti lemia ne tik konkretaus kreditoriaus teisę visiškai ar iš dalies gauti savo reikalavimų patenkinimą iš bankrutuojančios įmonės turto, bet ir turi įtakos patvirtintų kreditorių reikalavimų bendrai sumai bei proporcijoms, kuriomis bus tenkinami visų kreditorių reikalavimai, todėl siekiant įgyvendinti bankroto proceso tikslus, svarbu įvertinti kiekvieno kreditoriaus teikiamo reikalavimo pagrįstumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. birželio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-354-969/2015). Teisėjų kolegija pažymi, kad jeigu teismas patvirtintų nepagrįstą kreditorinį reikalavimą, taip būtų pažeidžiami kitų kreditorių interesai, kadangi kreditorius, kurio reikalavimas nepagrįstas, įgytų perdėtą pranašumą kitų bankrutuojančios bendrovės (įmonės) kreditorių atžvilgiu.

4912.

50Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės kreditoriaus finansinį reikalavimą teismas tvirtina tik tokiu atveju, jei jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai; be to, spręsdamas, ar pagrįstas finansinis reikalavimas, teismas turi įvertinti tokio reikalavimo pagrindą – sandorius, ūkines operacijas, apskaitos, mokėjimo dokumentus, kitus esančius įrodymus, kuriais grindžiamas kreditoriaus nurodyto dydžio reikalavimas į bankrutuojančią įmonę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-630/2012).

5113.

52Apelianto teigimu, jis savo asmeninėmis lėšomis įvykdė BKB „Blauzdžių agroservisas“ pinigines atsiskaitymo prievoles, t. y., be kita ko, sumokėjo M. G. už jo atliktus rangos darbus. Tuo tarpu bankroto administratorius teigia, kad remonto darbai nebuvo atlikti.

5314.

54Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.681 straipsnio 1 dalyje pateiktą statybos rangos sutarties sampratą rangovo teisė gauti atlyginimą už atliktą darbą susijusi su jo pareiga darbus atlikti tinkamai ir laiku, t. y. pagrindas rangovui reikalauti užsakovą vykdyti jo priešpriešinę pareigą – sumokėti už darbus – yra pagrindinės sutartinės rangovo pareigos įvykdymas – sutarto darbo atlikimo faktas, kurį patvirtina specialus dokumentas – darbų perdavimo–priėmimo aktas. Nuo šiuo aktu fiksuojamo atliktų darbų perdavimo ir priėmimo momento atsiranda užsakovo prievolė už darbus atsiskaityti sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka (CK 6.662, 6.694 straipsniai). Atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktas yra įstatyme įtvirtintas rangos sutarties vykdymo dokumentas, abiejų sutarties šalių pasirašomas dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas, todėl turi didelę reikšmę vykdant statybos rangos sutartį: jame fiksuojami nustatyti darbų trūkumai, nuo darbų perdavimo akto pasirašymo momento užsakovui pereina atsitiktinio darbų rezultato žuvimo ar sugedimo rizika; su darbų priėmimo faktu susijęs sumokėjimas rangovui už atliktus darbus. Šis aktas yra įrodymų šaltinis, ar pagal rangos sutartį nurodyti darbai buvo atlikti, kada jie buvo atlikti, ar jų atlikimas atitinka sutarties sąlygas. Atliktų darbų akte nurodomos aplinkybės apie faktinius darbų kiekius, jų apimtis, vertę, atliktų darbų trūkumai, taip pat fiksuojama užsakovo valia priimti atliktų darbų rezultatą su išlygomis ar be jų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-253-469/2018).

5515.

56Teisėjų kolegija pažymi, jog tam, kad teismas galėtų konstatuoti užsakovo pareigą rangovui apmokėti už atliktus rangos darbus, būtina nustatyti neabejotiną ir įrodymais pagrįstą realų rangos darbų atlikimą. Pareiškėjas nurodė, kad žodine rangos sutartimi su rangovu M. G. susitarė, jog šis atliks BKB „Blauzdžių agroservisas“ gamybinių patalpų, pieno aikštelės ir fermų stogų remonto darbus ir savo teiginiams pagrįsti pateikė darbų perdavimo-priėmimo akto kopiją, kuriame nurodyta, kad M. G. suteikė, o tuometinis bendrovės valdytojas V. P., fermos vedėjas A. A., veterinarijos gydytojas A. Š., priėmė šias paslaugas: 1) gamybinių patalpų remonto darbus 1 800 Eur sumai (laikotarpis nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. iki 2017 m. rugsėjo 1 d.); 2) pieno aikštelės remonto darbus 2 640 Eur sumai (laikotarpis nuo 2017 m. rugsėjo 15 d. iki 2017 m. spalio 27 d.); 3) stogo remonto darbus 6 000 Eur sumai (laikotarpis nuo 2017 m. birželio 5 d. iki 2017 m. lapkričio 15 d.); bendra atliktų darbų suma – 10 440 Eur; darbai atlikti per 2017 m. birželio, liepos, rugpjūčio, rugsėjo, spalio ir lapkričio mėn. Liudytojai A. A. ir A. Š., apklausti pirmosios instancijos teismo posėdyje, patvirtino, kad 2017 m. fermoje buvo atlikti pastatų remonto darbai, o būtent keičiami pastatų stogai, remontuojamos pastatų sienos, pieno melžimo aikštelė, darbuotojų poilsio kambarys. Aplinkybė, kad byloje apklausti liudytojai negalėjo tiksliai pasakyti, kada jie pasirašė atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą, nepaneigia atliktų remonto darbų fermoje fakto. Pats apeliantas taip pat laikėsi nuoseklios pozicijos, kad remonto darbus atlikti buvo būtina, nes jų neatlikus, bendrovė nebūtų gavusi piniginių išmokų iš valstybės. Šias apelianto nurodomas aplinkybes patvirtina Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Jonavos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos žemės ūkio veiklą vykdančio ūkio subjekto patikrinimo aktai. 2017 m. gegužės 31 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Jonavos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba žemės ūkio veiklą vykdančio ūkio subjekto patikrinimo aktu Nr. 28ŪGP-84 konstatavo statinio/melžimo aikštelės techninės būklės pažeidimą (remonto neatlikimą) (t. y. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos 2 priedo II skyriaus 1b) ir c) punktų pažeidimą). Faktą, kad nustatyti trūkumai buvo pašalinti, atliekant melžimo aikštelės statybos darbus, patvirtina 2017 m. lapkričio 15 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Jonavos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos žemės ūkio veiklą vykdančio ūkio subjekto patikrinimo akte Nr. 28 ŪGP – 196 užfiksuotos aplinkybės, jog šalinant 2017 m. gegužės 31 d. Akte nurodytus trūkumus, buvo atliktas pieno melžimo aikštelės remontas (lubų ir sienų remontas). Aptariamo akto skiltyje „papildoma informacija“ nurodyta „atliktas melžimo aikštelės lubų ir sienų remontas“. Byloje esantis 2018 m. sausio 9 d. prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitas Nr. 0900302 patvirtina, kad su M. G. buvo atsikaityta už atliktus pieno aikštelės remonto ir tinkavimo bei dažymo darbus, jam išmokant 2 640 Eur sumą (1 440 Eur už pieno aikštelės remontą bei 1 200 Eur už tinkavimą ir dažymą). Apeliantas taip pat pateikė 2018 m. sausio 9 d. prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitus Nr. 0900303 ir Nr. 0900301, kurie patvirtina, jog BKB „Blauzdžių agroservisas“ išmokėjo atitinkamas pinigų sumas M. G.: pagal 2018 m. sausio 9 d. kvitą Nr. 0900303 išmokėta 6 000 Eur už stogo remonto darbus; pagal 2018 m. sausio 9 d. kvitą Nr. 0900301 – 1 800 Eur už remonto darbus. Teisėjų kolegija, įvertinusi aukščiau nustatytas faktines aplinkybes, jų pagrindu konstatuoja, kad apeliantas V. P. įrodė, jog ginčijami remonto darbai pagal žodinę rangos sutartį, sudarytą su M. G., buvo atlikti, todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad byloje nėra duomenų, patvirtinančių fermos remonto darbų atlikimą.

5716.

58Šiuo atveju ginčo dėl rangos darbų kainos tarp šalių nėra. Minėta, kad pareiškėjas, įrodinėdamas atliktus statybos rangos darbus, pateikė prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitus Nr. 0900303, 0900301, 0900302, patvirtinančius patirtas išlaidas. Nors kvituose bendrovei suteiktos paslaugos nurodomos abstrakčiai, teisėjų kolegijos vertinimu, tai nepaneigia šių dokumentų įrodomosios vertės, kad buvo atlikti fermos pastatų remonto darbai (CPK 185 straipsnis). Tuo tarpu BKB „Blauzdžių agroservisas“, siekdama pareiškėjo nurodytą darbų atlikimo faktą ar jų kainą paneigti, turėjo pareigą įrodyti, kad jokie remonto darbai nebuvo atliekami (CPK 178 straipsnis). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau aptartas aplinkybes, laiko nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvadą, kad byloje nėra duomenų, jog bendrovei buvo suteiktos pastatų remonto paslaugos, kadangi byloje nepateikta įrodymų apie paslaugų neatlikimo faktą bei minėtuose dokumentuose nurodytų sumų nepagrįstumą (CPK 178, 263 straipsniai).

5917.

60Apeliantas, įrodinėdamas savo finansinio reikalavimo pagrįstumą, t. y. kad jis savo asmeninėmis lėšomis (8 914,79 Eur) įvykdė BKB „Blauzdžių agroservisas“ pinigines atsiskaitymo prievoles, pateikė avanso apyskaitą už laikotarpį nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. vasario 7 d. Kadangi šios kategorijos bylose tiek pirminiai, tiek išvestiniai apskaitos dokumentai yra leistini įrodymai, sprendžiant dėl tvirtinamo finansinio reikalavimo pagrįstumo, turi būti vertinamas tiek pirminių, tiek išvestinių įrodymų visetas. Tačiau, nors išvestiniai apskaitos dokumentai yra leistini įrodymai šios kategorijos bylose, teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad avanso apyskaita ir kiti išvestiniai dokumentai savaime nėra pakankami tokio pobūdžio reikalavimams pagrįsti, ypač jei sprendžiamas asmens, sudariusio šiuos išvestinius dokumentus, kreditorinio reikalavimo tvirtinimo klausimas (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 7 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1192-330/2016).

6118.

62Iš apyskaitos dokumentų matyti, kad laikotarpyje nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. vasario 7 d. bendrovės ankstesnio avanso likutis V. P. sudarė 9,27 Eur, taip pat valdytojas V. P. gavo iš bendrovės 1 950 Eur; bendrovė laikotarpiu nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. vasario 6 d. ūkinei-komercinei veiklai panaudojo 10 874,06 Eur, iš kurių, apelianto teigimu, 8 914,79 Eur suma buvo jo asmeninės lėšos. Nagrinėjamu atveju apeliantas pateikė į bylą pirminius buhalterinius dokumentus - prekių pirkimo-pardavimo kvitus Nr. 0900303, 0900301, 0900302, kurie patvirtina Avanso apyskaitoje tarp avanso pajamų-išlaidų dokumentų nurodytus duomenis apie M. G. išmokėtus pinigus, viso 10 440 Eur. Taip pat apeliantas pateikė PVM sąskaitas faktūras bei kvitus, pagrindžiančius, kad jis apmokėjo BKB „Blauzdžių agroservisas“ išlaidas: 25,96 Eur, 45,43 Eur, 27,16 Eur, 54,32 Eur – uždarajai akcinei bendrovei „Baltic Petroleum“ (2018 m. sausio 9 d., 2018 m. sausio 11 d., 2018 m. sausio 31 d. kvitai); 8 Eur – Kasa; 100 Eur – uždarajai akcinei bendrovei „Vimijula“ (2018 m. sausio 29 d. kvitas); 23,37 Eur akcinei bendrovei „Lytagra“ (2018 m. sausio 29 d. PVM sąskaita faktūra Nr. 020470); 34 Eur uždarajai akcinei bendrovei „Jotmera“ (2018 m. sausio 30 d. PVM sąskaita faktūra Nr. 03706); 1,03 Eur ir 15 Eur akcinei bendrovei „Lietuvos paštas“ (2018 m. sausio 8 d. PVM sąskaita faktūra Nr. LAA201800004704; 2018 m. sausio 30 d. PVM sąskaita faktūra Nr. LAA201800017489); 28,24 Eur uždarajai akcinei bendrovei „Viada LT“; 24 Eur M. J. įmonei (2018 m. vasario 2 d. PVM sąskaita faktūra Nr. 006474); 36,55 Eur uždarajai akcinei bendrovei „Elektrobig“ (2018 m. vasario 5 d. PVM sąskaita faktūra Nr. 29696), t. y. apeliantas V. P. viso išleido 10 874,06 Eur, iš jų 9,27 Eur (avanso likutį); 1 950 Eur (gautas iš bendrovės lėšas) ir 8 914,79 Eur savo asmeninių lėšų.

6319.

64Aptartos aplinkybės yra pakankamos spręsti, jog pirmosios instancijos teismo išvada dėl apelianto finansinio reikalavimo netvirtinimo yra nepagrįsta, todėl ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – V. P. įtrauktinas į BKB „Blauzdžių agroservisas“ trečios eilės kreditorių sąrašą su 8 914,79 Eur suma (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

6520.

66Teisėjų kolegijai patenkinus pareiškėjo atskirąjį skundą, BKB „Blauzdžių agroservisas“ patirtos bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

67Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

68Kauno apygardos teismo 2019 m. kovo 13 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės - į bankrutavusios kooperatinės bendrovės „Blauzdžių agroservisas“ trečios eilės kreditorių sąrašą įtraukti kreditorių V. P. su 8 914,79 Eur finansiniu reikalavimu.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Kauno apygardos teismo 2018 m. liepos 12 d. nutartimi kooperatinei bendrovei... 7. 2.... 8. Pareiškėjas V. P. kreipėsi į teismą prašydamas patvirtinti jo 8 914,79... 9. 3.... 10. Bankroto administratorius V. G. su V. P. pareikštu finansiniu reikalavimu... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 4.... 13. Kauno apygardos teismas 2019 m. kovo 13 d. nutartimi netenkino pareiškėjo... 14. 5.... 15. Teismas nustatė, kad pareiškėjo pateiktas prašymas patvirtinti 8 914,79 Eur... 16. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 17. 6.... 18. Pareiškėjas prašo panaikinti Kauno apygardos teismas 2019 m. kovo 13 d.... 19. 6.1.... 20. Pagal pareiškėjo, kaip atskaitingo asmens, avansinės apyskaitos duomenis,... 21. 6.2.... 22. Pareiškėjas atsakovės vardu su M. G. žodine forma sudarė rangos sandorį... 23. 6.3.... 24. Byloje nėra įrodymų, kad M. G., teikdamas atsakovei atlygintinas statybos... 25. 6.4.... 26. Pareiškėjo atžvilgiu pradėto ikiteisminio tyrimo metu buvo perimti... 27. 6.5.... 28. Liudytojų A. Š. ir A. A. parodymai, jog jie neprisimena darbų atlikimo ir... 29. 7.... 30. BKB „Blauzdžių agroservisas“, atstovaujama bankroto administratoriaus,... 31. 7.1.... 32. Teismas pagrįstai konstatavo, kad byloje nėra pakankamai duomenų, kad būtų... 33. 7.2.... 34. Pareiškėjas klaidina teismą nurodydamas, kad turi būti tvirtinimas jo 8... 35. 7.3.... 36. Apeliantas nepateikė jokių pakankamų įrodymų, jog statybos rangos darbai... 37. 7.4.... 38. Nepagrįstas pareiškėjo argumentas, kad bankroto administratorius gali... 39. Teisėjų kolegija... 40. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 41. 8.... 42. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 43. 9.... 44. Byloje kilo ginčas dėl pareiškėjo V. P. finansinio reikalavimo, kuris... 45. 10.... 46. Kreditorių reikalavimų pareiškimo ir tvirtinimo procedūra reglamentuojama... 47. 11.... 48. Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad kreditoriaus reikalavimo patvirtinimas... 49. 12.... 50. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad bankrutuojančios... 51. 13.... 52. Apelianto teigimu, jis savo asmeninėmis lėšomis įvykdė BKB „Blauzdžių... 53. 14.... 54. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad pagal Lietuvos Respublikos civilinio... 55. 15.... 56. Teisėjų kolegija pažymi, jog tam, kad teismas galėtų konstatuoti užsakovo... 57. 16.... 58. Šiuo atveju ginčo dėl rangos darbų kainos tarp šalių nėra. Minėta, kad... 59. 17.... 60. Apeliantas, įrodinėdamas savo finansinio reikalavimo pagrįstumą, t. y. kad... 61. 18.... 62. Iš apyskaitos dokumentų matyti, kad laikotarpyje nuo 2018 m. sausio 1 d. iki... 63. 19.... 64. Aptartos aplinkybės yra pakankamos spręsti, jog pirmosios instancijos teismo... 65. 20.... 66. Teisėjų kolegijai patenkinus pareiškėjo atskirąjį skundą, BKB... 67. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 68. Kauno apygardos teismo 2019 m. kovo 13 d. nutartį panaikinti ir klausimą...