Byla 2-1872-675/2012
Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo bešeimininkiu ir perdavimo Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn, suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

1Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Regina Nenortienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Ukmergės rajono savivaldybės pareiškimą dėl nekilnojamojo turto pripažinimo bešeimininkiu ir perdavimo Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn, suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, ir

Nustatė

2Pareiškėjas Ukmergės rajono savivaldybė prašo pripažinti nekilnojamuosius daiktus bešeimininkiais ir perduoti juos Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn:

 1. Radiškio km., Žemaitkiemio sen., Ukmergės raj.sav. – Karvidės griuvėsiai;
 2. Kildiškių km., Žemaitkiemio sen., Ukmergės raj.sav. – Kiaulidės griuvėsiai;
 3. Žemaitkiemio km., Žemaitkiemio sen., Ukmergės raj.sav. – Karvidės griuvėsiai;
 4. Žemaitkiemio km., Žemaitkiemio sen., Ukmergės raj.sav. – Karvidės griuvėsiai;
 5. Martnonių km., Žemaitkiemio sen., Ukmergė raj.sav. – Karvidės griuvėsiai;
 6. Medinų km., Žemaitkiemio sen., Ukmergės raj.sav. – Kiaulidės griuvėsiai;
 7. Antatilčių km., Žemaitkiemio sen., Ukmergės raj.sav. – Veršidės griuvėsiai;
 8. Valų km., Žemaitkiemio sen., Ukmergės raj.sav. – Karvidės griuvėsiai;
 9. Valų km., Žemaitkiemio sen.,Ukmergės raj.sav. – Veršidės griuvėsiai;
 10. Valų km., Žemaitkiemio sen., Ukmergės raj.sav. – Veršidės griuvėsiai;

3Pareiškime nurodė, kad remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-05-26 nutarimu Nr. 634 patvirtintų Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių 3.2 punktu, Ukmergės rajono savivaldybės administracija 2011 m. gegužės 20 d. apskaitos aktu Nr. 1. į bešeimininkių daiktų apskaitą įtraukė minėtus bešeimininkius nekilnojamuosius daiktus. Ukmergės rajono savivaldybės administracija pradėjo statinių pripažinimo bešeimininkiais procesą, kadangi aukščiau paminėtu turtu niekas nesinaudojo, statinių neprižiūrėjo. Nurodyti statiniai neturi savininko, sąžiningo įgijėjo ar teisėto valdytojo arba jie Ukmergės rajono savivaldybei yra nežinomi. Remiantis minėtų taisyklių 3.2 punktu, statinius, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), ir taisyklių nustatyta tvarka apskaito Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.58 straipsnio 1 dalyje numatytos institucijos, iš jų: savivaldybės vykdomosios institucijos - nerealizuotinus statinius, kurių naudojimo priežiūra priskirta jų kompetencijai Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 42 straipsnio 1 dalies 3 punktu. Ukmergės rajono savivaldybės administracija 2011 m. birželio 3 d. raštu Nr. (6.8)-l8-1412 „Dėl neturinčių savininkų (ar kurių savininkai nežinomi) statinių" kreipėsi į Vilniaus apskrities valstybinę mokesčių inspekciją ir pateikė statinių, kurie neturi savininkų ar kurių savininkai nežinomi, esančių Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje, sąrašą. Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija 2011 m. liepos 11 d. rašte Nr. (14.10)-46-26749 „Dėl neturinčių savininkų statinių“ pateikė informaciją, kad pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634 patvirtintų Bešeimininkio, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių nuostatas, savivaldybė gali savarankiškai įtraukti bešeimininkius statinius į savo apskaitą ir, suėjus vienerių metų terminui, su atitinkamu prašymu kreiptis į teismą, prašydama šiuos statinius perduoti savivaldybės nuosavybėn. Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija neprieštarauja, kad savivaldybė savarankiškai inicijuotų minėto turto, pripažinimo bešeimininkiu procedūrą. bei tris kartus su ne mažesniais kaip 3 mėnesių intervalais tarp skelbimų išspausdino skelbimus apie siūlymą pripažinti statinius bešeimininkiais.

4Suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad neprieštarauja, jog Ukmergės rajono savivaldybės pareiškime įvardinti nekilnojamieji daiktai būtų pripažinti bešeimininkiu turtu ir perduoti Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn.

5Pareiškimas tenkinamas.

6Bešeimininkiu daiktu laikomas daiktas, kuris neturi savininko arba kurio savininkas nežinomas (CK 4.57 str. 1 d.). Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad 2011-05-24 Ukmergės rajono savivaldybės apskaitos aktu Nr. 2 buvo įtraukti į bešeimininkių daiktų apskaitą šie nekilnojamieji daiktai: 1) Radiškio km., Žemaitkiemio sen., Ukmergės raj.sav. – Karvidės griuvėsiai; 2) Kildiškių km., Žemaitkiemio sen., Ukmergės raj.sav. – Kiaulidės griuvėsiai; 3) Žemaitkiemio km., Žemaitkiemio sen., Ukmergės raj.sav. – Karvidės griuvėsiai; 4) Žemaitkiemio km., Žemaitkiemio sen., Ukmergės raj.sav. – Karvidės griuvėsiai; 5) Martnonių km., Žemaitkiemio sen., Ukmergė raj.sav. – Karvidės griuvėsiai; 6) Medinų km., Žemaitkiemio sen., Ukmergės raj.sav. – Kiaulidės griuvėsiai; 7) Antatilčių km., Žemaitkiemio sen., Ukmergės raj.sav. – Veršidės griuvėsiai; 8) Valų km., Žemaitkiemio sen., Ukmergės raj.sav. – Karvidės griuvėsiai; 9) Valų km., Žemaitkiemio sen.,Ukmergės raj.sav. – Veršidės griuvėsiai; 10) Valų km., Žemaitkiemio sen., Ukmergės raj.sav. – Veršidės griuvėsiai; 11) Radiškio km., Žemaitkiemio sen., Ukmergės raj.sav. – Kiaulidės griuvėsiai. Iš statinių, kurie neturi savininko sąrašo (b.l. 14-16) matyti, kad kiaulidės griuvėsiams, esantiems Radiškio km., Žemaitkiemio sen., Ukmergės raj. atsirado savininkas.

7Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634 patvirtintomis Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių 3.2 punkto nuostatomis, LR aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-449 patvirtintų Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), sąrašų, apskaitos aktų, jų registrų (registravimo knygų), skelbimų apie siūlymą pripažinti juos bešeimininkiais formų ir jų pildymo tvarkos aprašo 28, 29 punktais, pareiškėjas tris kartus su ne mažesniais nei trijų mėnesių intervalais, iš jų bent kartą – respublikinėje spaudoje, kvietė atsiliepti savininkus ir asmenis, turinčius turtinių teisių į šiuos statinius. Iš statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), apskaitos aktų registro knygos duomenų matyti, kad informacija apie bešeimininkius statinius buvo paskelbta Ukmergės rajono laikraščiuose „Gimtoji žemė“, „Ukmergės žinios“ bei respublikiniame laikraštyje „Valstiečių laikraštis“ paskelbta 2011 m. liepos 26 d., 2011 m. lapkričio 4 d. ir 2012 m. balandžio 14 d., kviečiant atsiliepti savininkus ir asmenis, turinčius turtinių teisių į šiuos statinius (b.l. 17-19).

8Nuo pastatų įtraukimo į apskaitą praėjo vieneri metai, į šį turtą asmenys savo teisių nepareiškė, pretenzijų dėl šio turto nėra. Nurodytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad: karvidės griuvėsiai, esantys Radiškio km., Žemaitkiemio sen., Ukmergės raj.sav.; kiaulidės griuvėsiai, esantys Kildiškių km., Žemaitkiemio sen., Ukmergės raj.; karvidės griuvėsiai, esantys Žemaitkiemio km., Žemaitkiemio sen., Ukmergės raj.sav.; karvidės griuvėsiai, esantys Žemaitkiemio km., Žemaitkiemio sen., Ukmergės raj.sav.; karvidės griuvėsiai, esantys Martnonių km., Žemaitkiemio sen., Ukmergė raj.sav.; kiaulidės griuvėsiai, esantys Medinų km., Žemaitkiemio sen., Ukmergės raj.sav.; Veršidės griuvėsiai, esantys Antatilčių km., Žemaitkiemio sen., Ukmergės raj.sav.; karvidės griuvėsiai, esantys Valų km., Žemaitkiemio sen., Ukmergės raj.sav.; veršidės griuvėsiai, esantys Valų km., Žemaitkiemio sen.,Ukmergės raj.sav.; veršidės griuvėsiai, esantys Valų km., Žemaitkiemio sen., Ukmergės raj.sav. neturi savininko, sąžiningo įgijėjo ar teisėto valdytojo arba jie yra nežinomi, todėl šis turtas pripažįstamas bešeimininkiu ir perduodamas Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn (CK 4.57 str. 1 d., 4.58 str. 1 d.).

9Vadovaudamasis LR CPK 270 str., 537 str.,

Nutarė

10Pareiškimą tenkinti.

11Pripažinti bešeimininkiu nekilnojamąjį turtą:

 1. Karvidės griuvėsius, esančius Radiškio km., Žemaitkiemio sen., Ukmergės raj.sav.;
 2. Kiaulidės griuvėsius, esančius Kildiškių km., Žemaitkiemio sen., Ukmergės raj.sav.;
 3. Karvidės griuvėsius, esančius Žemaitkiemio km., Žemaitkiemio sen., Ukmergės raj.sav.;
 4. Karvidės griuvėsius, esančius Žemaitkiemio km., Žemaitkiemio sen., Ukmergės raj.sav.;
 5. Karvidės griuvėsius, esančius Martnonių km., Žemaitkiemio sen., Ukmergės raj.sav.;
 6. Kiaulidės griuvėsius, esančius Medinų km., Žemaitkiemio sen., Ukmergės raj.sav.;
 7. Veršidės griuvėsius, esančius Antatilčių km., Žemaitkiemio sen., Ukmergės raj.sav.;
 8. Karvidės griuvėsius, esančius Valų km., Žemaitkiemio sen., Ukmergės raj.sav.;
 9. Veršidės griuvėsius, esančius Valų km., Žemaitkiemio sen., Ukmergės raj.sav.;
 10. Veršidės griuvėsius, esančius Valų km., Žemaitkiemio sen., Ukmergės raj.sav.
ir perduoti nekilnojamąjį turtą Ukmergės rajono savivaldybės, juridinio asmens kodas 111107563, nuosavybėn.

12Faktas nustatytas daiktinių teisių į nekilnojamuosius daiktus įregistravimui.

13Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Ukmergės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai