Byla 2-90/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras Pečiulis teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Statybinių medžiagų mažmena“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 20 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-5819-656/2013 pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Statybinių medžiagų mažmena“ generalinio direktoriaus P. R. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Statybinių medžiagų mažmena“. Tretieji asmenys: uždaroji akcinė bendrovė „Linėja transport“, uždaroji akcinė bendrovė „G ir G partneriai“, uždaroji akcinė bendrovė „Airuslita“, uždaroji akcinė bendrovė „Durpeta“.

2Teisėjas, išnagrinėjęs bylą pagal atskirąjį skundą,

Nustatė

3Pareiškėjas UAB „Statybinių medžiagų mažmena“ generalinis direktorius P. R. kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašė iškelti atsakovui UAB „Statybinių medžiagų mažmena“ restruktūrizavimo bylą.

4Į restruktūrizavimo bylos iškėlimo procesą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, įtraukta UAB „G ir G partneriai“ pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. areštuoti atsakovui UAB „Statybinių medžiagų mažmena“ nuosavybės teise priklausantį visą turtą, esantį pas atsakovą ir/ar trečiuosius asmenis, taip pat areštuoti atsakovo turimas lėšas, esančias bankų ir/ar kitų kredito įstaigų sąskaitose bei įmonės kasoje, turtines teises, uždraudžiant disponuoti turtu ir turtinėmis teisėmis, leidžiant iš areštuotų lėšų banko sąskaitose atlikti privalomuosius mokėjimus į valstybės ir savivaldybės biudžetus bei išmokėti atsakovo darbuotojams darbo užmokestį; uždrausti atsakovui vykdyti bet kokius sutartinius įsipareigojimus kreditoriui Greenstar OÜ ar jo nurodytiems asmenims pagal 2013 m. sausio 23 d. sudarytą paskolos sutartį (su vėlesniais jos pakeitimais ir papildymais) bei uždrausti atsakovo turto realizavimą ir/ar išieškojimą iš atsakovo įkeisto turto pagal sutartinės hipotekos sandorius (id. k. 20220130050737 ir id. Nr. 20220130005317); uždrausti atsakovui sudarinėti bet kokius kreditavimo sandorius dėl paskolos suteikimo, turto ar turtinių teisių įsigijimo ir/ar perleidimo, turto ir turtinių teisių įkeitimo ar hipotekos, taip pat sudarinėti sandorius dėl laidavimo, garantijos suteikimo; sustabdyti atsakovo turto (lėšų) realizavimą ir/ar išieškojimą iš jo pagal teismų ir kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus.

5Vilniaus apygardos teismas 2013 m. lapkričio 20 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones, t. y. areštavo atsakovui UAB „Statybinių medžiagų mažmena“ nuosavybės teise priklausantį turtą, esantį pas atsakovą ir/ar trečiuosius asmenis, taip pat areštavo atsakovo turimas lėšas, esančias bankų ir/ar kitų kredito įstaigų sąskaitose bei įmonės kasoje, taip pat turtines teises, uždraudžiant disponuoti turtu ir turtinėmis teisėmis, leidžiant iš areštuotų lėšų banko sąskaitose atlikti privalomuosius mokėjimus į valstybės ir savivaldybės biudžetus bei išmokėti atsakovo darbuotojams darbo užmokestį; uždraudė atsakovui vykdyti bet kokius sutartinius įsipareigojimus kreditoriui Greenstar OÜ ar jo nurodytiems asmenims pagal 2013 m. sausio 23 d. sudarytą paskolos sutartį (su vėlesniais jos pakeitimais ir papildymais) bei uždraudė atsakovo turto realizavimą ir/ar išieškojimą iš atsakovo įkeisto turto pagal sutartinės hipotekos sandorius (id. k. 20220130050737 ir id. Nr. 20220130005317); uždraudė atsakovui sudarinėti bet kokius kreditavimo sandorius dėl paskolos suteikimo, turto ar turtinių teisių įsigijimo ir/ar perleidimo, turto ir turtinių teisių įkeitimo ar hipotekos, taip pat sudarinėti sandorius dėl laidavimo, garantijos suteikimo.

6Atsakovas UAB „Statybinių medžiagų mažmena“ padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašo Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 20 d. nutartį panaikinti ir trečiojo asmens UAB „G ir G partneriai“ 2013 m. lapkričio 18 d. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti; skirti UAB „G ir G partneriai“ 20 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, 50 proc. iš šios sumos paskiriant UAB „Statybinių medžiagų mažmena“.

7Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „G ir G partneriai“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašė šį skundą atmesti.

82013 m. gruodžio 17 d. atsakovas Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad palaiko prašymą pašalinti UAB „G ir G partneriai“ iš civilinės bylos Nr. B2-5819-656/2013. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad toks prašymas jau buvo išspręstas pirmosios instancijos teismo 2013 m. gruodžio 4 d. teisėjo rezoliucija, prašymą dėl trečiojo asmens pašalinimo iš restruktūrizavimo bylos atmetant (civilinė byla Nr. B2-5819-656/2013, 5 t., 95 b. l.).

9Apeliacinis procesas nutrauktinas.

10Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. sausio 23 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-173/2014 pagal atsakovo UAB „Statybinių medžiagų mažmena“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 28 d. nutarties, kuria atsisakyta iškelti restruktūrizavimo bylą, paliko nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 28 d. nutartį. Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis ĮRĮ 7 straipsnio 1 dalies 3 punkto, 7 straipsnio 6 dalies normomis, apibrėžiančiomis laikotarpį, kuriuo galioja laikinosios apsaugos priemonės, pritaikytos gavus pareiškimą iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą ? iki nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą ar atsisakyti ją kelti įsiteisėjimo dienos, 2014 m. sausio 23 d. nutartimi panaikino Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 20 d. nutarties pagrindu taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Kadangi atskirasis skundas dėl atsisakymo kelti UAB „Statybinių medžiagų mažmena“ restruktūrizavimo bylą yra atmestas įsiteisėjusia teismo nutartimi, o pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės galiojo tik iki nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą ar atsisakyti ją kelti įsiteisėjimo dienos, išnyko šios apeliacijos dalykas. Apeliacinės instancijos teismo procesinis sprendimas nebesukels jokių teisinių pasekmių, nes laikinųjų apsaugos priemonių laikino (terminuoto) galiojimo sąlyga buvo apibrėžta nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą ar atsisakyti ją kelti įsiteisėjimo momentu ir kuri (sąlyga) yra išnykusi. Tai reiškia, jog šioje civilinėje byloje nebeliko pagrindo (objekto), kuriuo remiantis buvo prašoma įvertinti, ar pirmosios instancijos teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių yra teisėta ir pagrįsta, todėl vadovaujantis protingumo, teisingumo, proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principais apeliacinis procesas nutrauktinas (CK 1.5 str. 4 d., CPK 3 str.6 d., 302 str., 315 str. 2 d. 3 p., 338 str.).

11Atsakovas UAB „Statybinių medžiagų mažmena“ atskiruoju skundu taip pat prašo UAB „G ir G partneriai“ skirti 20 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Prašymą dėl baudos skyrimo grindžia tuo, jog trečiasis asmuo, su kuriuo UAB „Statybinių medžiagų mažmena“ esanti atsiskaičiusi, pateikdamas prašymą dėl taikymo laikinųjų apsaugos priemonių, paralyžiuojančių atsakovo veiklą, piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis.

12Atsakovo prašymą dėl baudos skyrimo apeliacinės instancijos teismas laiko nepagrįstu. UAB „G ir G partneriai“ buvo įtraukta trečiuoju asmeniu į restruktūrizavimo bylos iškėlimo procesą teisėjo 2013 m. lapkričio 15 d. rezoliucija, todėl remdamasi ĮRĮ 7 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis (dėl teismo teisės gavus pareiškimą iškelti restruktūrizavimo bylą taikyti laikinąsias apsaugos priemones), galėjo prašyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kurios, iš dalies tenkinant šį trečiojo asmens prašymą, Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 20 d. nutartimi ir buvo pritaikytos. Nors atsakovas teigia, kad įmonės veikla buvo sustabdyta dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, tačiau Lietuvos apeliacinis teismas civilinėje byloje Nr. 2-173/2014 konstatavo, jog UAB „Statybinių medžiagų mažmena“ savo veiklą faktiškai nutraukė dar 2013 m. spalio 23 d., pati pranešdama kreditoriams apie prekybos, iš kurios gaudavo pajamas, sustabdymą ir prekių tiekėjams grąžinimo pradėjimą. Dėl to skunde išdėstytos aplinkybės nesudaro pakankamo pagrindo teigti, jog trečiasis asmuo UAB „G ir G partneriai“ piktnaudžiauja jam priklausančiomis procesinėmis teisėmis, todėl atsakovo prašymas skirti baudą šiam trečiajam asmeniui netenkinamas (CPK 95, 302, 338 str.).

13Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu ir 5 dalimi, 338 straipsniu,

Nutarė

14Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Statybinių medžiagų mažmena“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 20 d. nutarties, priimtos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimu.

Proceso dalyviai
Ryšiai