Byla 2-173/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras Pečiulis teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Statybinių medžiagų mažmena“ (buvęs pavadinimas ? uždaroji akcinė bendrovė „Bauhof LT“) atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 28 d. nutarties, kuria atsisakyta iškelti restruktūrizavimo bylą, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-5819-656/2013 pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Statybinių medžiagų mažmena“ generalinio direktoriaus P. R. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Statybinių medžiagų mažmena“. Tretieji asmenys: uždaroji akcinė bendrovė „Linėja transport“, uždaroji akcinė bendrovė „G ir G partneriai“, uždaroji akcinė bendrovė „Airuslita“, uždaroji akcinė bendrovė „Durpeta“.

2Teisėjas, išnagrinėjęs bylą pagal atskirąjį skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Pareiškėjas UAB „Statybinių medžiagų mažmena“ generalinis direktorius P. R. kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašė iškelti UAB „Statybinių medžiagų mažmena“ restruktūrizavimo bylą. Nurodė, kad bendrovė turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti pašalinti pradėjus bendrovės restruktūrizavimo procesą. Bendrovė nėra nutraukusi veiklos, jos veikla yra tęstinė ir generuojanti pajamas, tačiau dėl susiklosčiusių aplinkybių, kurios detaliai analizuojamos restruktūrizavimo metmenyse, bendrovė šiuo metu negali įvykdyti visų savo prievolių ir sėkmingai tęsti veiklos be kreditorių ir akcininko pagalbos. Esminės priežastys, kurios padarė įtaką tam, kad bendrovė susidūrė su finansiniais sunkumais: vykdant veiklą bendrovėje buvo remiamasi motininės bendrovės Estijoje veiklos modeliu, tačiau bendrovės veiklos laikotarpiu paaiškėjo, kad perkamoji galia Lietuvoje ir Estijoje skiriasi, dėl ko būtina iš esmės keisti bendrovės veiklą; dideli prekybos centrų patalpų nuomos kaštai; prekybos centrų, kuriuose bendrovė vysto veiklą, tinklo nepakankamas išvystymas (nesant prekybos vietų stambiausiuose Vilniaus ir Kauno didmiesčiuose); uždelstas bendrovės veiklos perkėlimas į internetinę erdvę; tam tikri organizaciniai bendrovės veiklos trūkumai. Bendrovei neiškelta bankroto byla ir ji nėra bankrutavusi, taip pat bendrovė yra įsteigta daugiau kaip prieš trejus metus, bendrovei per veiklos laikotarpį nebuvo iškelta restruktūrizavimo byla, todėl, pasak pareiškėjo, egzistuoja visos įstatyme numatytos sąlygos UAB „Statybinių medžiagų mažmena“ restruktūrizavimo bylai iškelti.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus apygardos teismas 2013 m. lapkričio 28 d. nutartimi atsisakė iškelti UAB „Statybinių medžiagų mažmena“ restruktūrizavimo bylą. Teismas nurodė, kad pareiškėjo pateiktas kreditorių sąrašas patvirtina, jog bendrovė turi 499 kreditorius, tačiau pareiškėjas, nors ir šalindamas teismo 2013 m. spalio 22 d. nutartimi nustatytus trūkumus, nepateikė teismui duomenų dėl daugiau kaip devyniasdešimties užsienio šalių kreditorių informavimo apie akcininko sprendimą dėl ketinimo kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, taip pat duomenų, jog kreditoriams išsiuntė restruktūrizavimo metmenis. Dėl šios priežasties teismas sprendė, kad pareiškėjas pažeidė Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau - ĮRĮ) reikalavimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo įmonės savininko sprendimo kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo priėmimo dienos raštu pranešti kiekvienam kreditoriui ir nusiųsti kreditoriams restruktūrizavimo metmenis bei įmonės savininko sprendimą dėl metmenų patvirtinimo (ĮRĮ 6 str. 2 d. 1 p.). Toks pažeidimas, vadovaujantis ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 2 punktu, sudaro savarankišką pagrindą atsisakyti kelti įmonei restruktūrizavimo bylą.

6Teismo vertinimu, UAB „Statybinių medžiagų mažmena“ neatitinka ĮRĮ 4 straipsnio 2 punkto reikalavimo, nes yra oficialiai pareiškusi apie veiklos nutraukimą ? penkių parduotuvių uždarymą. Pateiktuose restruktūrizavimo plano metmenyse nurodyta, jog bendrovės veikla yra didmeninė ir mažmeninė prekyba statybinėmis, apdailos, sodo ir buities prekėmis, o prekyba vykdoma penkiuose prekybos centruose, atidarytuose įvairiuose Lietuvos miestuose. Nutraukus veiklą penkiose įmonės parduotuvėse iš esmės nutraukta visa įmonės veikla, o tai, teismo nuomone, patvirtina, jog įmonė neatitinka ĮRĮ 4 straipsnio 2 dalies reikalavimų, todėl yra pagrindas atsisakyti kelti restruktūrizavimo bylą ir ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 1 punkte numatytu pagrindu. Teismas taip pat pažymėjo, kad nors restruktūrizavimo plano metmenyse išdėstytame preliminariame verslo plane bendrovė ketina atsisakyti nuostolingos veiklos, prekybos centrus mažesniuose miestuose pakeičiant prekybos centrais Vilniuje ir Kaune, tačiau iš teismui pateiktų UAB „Statybinių medžiagų mažmena“ restruktūrizavimo plano metmenų nėra pagrindo pripažinti, jog numatomos restruktūrizavimo priemonės yra realios, galinčios įmonės ūkinės veiklos srityje ir verslo konkurencinėje aplinkoje atkurti mokumą. Plano metmenyse išdėstytas priemones teismas laikė deklaratyviomis ir nepatvirtinančiomis atsakovo pajėgumo realiai sėkmingai pasiekti restruktūrizavimo tikslą. Be to, teismas nurodė, kad pagal UAB „Statybinių medžiagų mažmena“ pateikto balanso duomenis įmonės nuosavas kapitalas sudaro 24 240 301 Lt, per vienerius metus mokėtinos sumos ? 28 993 016 Lt, tačiau pradelsti įmonės įsipareigojimai kreditoriams yra 17 304 416,63 Lt, t. y. viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės. Ši aplinkybė, teismo nuomone, byloja apie galimą įmonės nemokumą. Teismas, įvertinęs visas pirmiau aptartas aplinkybes sprendė, jog yra keli pagrindai atsisakyti kelti UAB „Statybinių medžiagų mažmena“ restruktūrizavimo bylą (ĮRĮ 6 str. 2 d. 1 p., 7 str. 5 d. 1 ir 2 p.).

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

7Apeliantas (atsakovas) UAB „Statybinių medžiagų mažmena“ atskiruoju skundu prašo teismo nutartį panaikinti ir grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas tinkamai neišanalizavo sprendimui dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo priimti svarbių aplinkybių ir įrodymų. Apelianto nuomone, išsami byloje esančių įrodymų analizė patvirtina, kad teismas visiškai nepagrįstai konstatavo pagrindus atsisakyti iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą.
  2. UAB „Statybinių medžiagų mažmena“, priešingai nei nurodė teismas, tinkamai įvykdė kreditorių informavimo pareigą. Bendrovės kreditorių skaičius yra itin didelis (apie 500), dalis kreditorių yra užsienio valstybių subjektai. Atsižvelgiant į tai ir siekiant nepatirti neproporcingai didelių išlaidų, taip pat siekiant kaip įmanoma operatyviau informuoti kreditorius apie prasidėjusį restruktūrizavimo procesą, didžioji dalis bendrovės kreditorių buvo informuoti išsiunčiant jiems atitinkamus pranešimus elektroniniu paštu, apie inicijuotą restruktūrizavimo bylą taip pat buvo pranešta ir viešai spaudoje. Bendrovės kreditoriams taip pat buvo sudaryta galimybė bendrovės buveinėje susipažinti su restruktūrizavimo plano metmenimis ir nemažai kreditorių šia galimybe pasinaudojo. Nors teismas nurodo devyniasdešimt kreditorių, kurie nebuvo informuoti apie restruktūrizavimo procesą, tačiau neaišku, kokie kreditoriai nebuvo informuoti. Teismas nepasinaudojo įstatymo nustatytomis galimybėmis išsiaiškinti šias aplinkybes, jeigu jam kilo abejonių dėl dalies kreditorių informavimo. Kartu su atskiruoju skundu UAB „Statybinių medžiagų mažmena“ teikia papildomus dokumentus, patvirtinančius, kad ir kitiems kreditoriams buvo išsiųsti pranešimai apie kreipimąsi dėl restruktūrizavimo bylos bendrovei iškėlimo. Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis ir įrodymais darytina išvada, kad bendrovė iš esmės tinkamai įvykdė ĮRĮ 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatytą pareigą informuoti kreditorius ir šios įstatymo normos tikslai buvo pasiekti.
  3. Teismas klaidinai nurodė, kad bendrovė yra oficialiai pareiškusi apie veiklos nutraukimą. UAB „Statybinių medžiagų mažmena“ veiklos nebuvo nutraukusi, jokio oficialaus pranešimo apie veiklos nutraukimą nebuvo padariusi, byloje nėra duomenų, kurie patvirtintų tokią teismo padarytą išvadą. Kaip viena iš verslo plano dalių restruktūrizavimo procese būtent ir buvo numatytas veiklos modelio keitimas, t. y. dalies prekybos centrų mažesniuose miestuose atsisakymas bei siekis atidaryti prekybos centrus dviejuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Bendrovė jau buvo pradėjusi derybas su UAB „MAP PROPERTY“, užsiimančia konsultacijomis nekilnojamojo turto srityje, dėl prekybos centrų Vilniuje, Ukmergės gatvėje, ir Kaune, Islandijos plente, statybos. Į šias aplinkybes teismas neatsižvelgė ir klaidingai įvertino bendrovės restruktūrizavimo plano metmenyse pateiktą informaciją. UAB „Statybinių medžiagų mažmena“ pateikusi pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo toliau vykdė veiklą. Tai patvirtina sudaryti susitarimai dėl prekybos centrų patalpų nuomos terminų pratęsimo, taip pat tai, kad skundžiamos teismo nutarties priėmimo dieną bendrovėje dirbo 82 darbuotojai. Bendrovės veikla buvo sustabdyta tik 2013 m. lapkričio 20 d. teismui priėmus nutartį, kuria buvo tenkintas trečiojo asmens UAB „G ir G partneriai“ 2013 m. lapkričio 18 d. prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Šiomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis buvo nepagrįstai ir neproporcingai areštuotas visas bendrovės turtas ir lėšos, neapribojant arešto masto.
  4. Teismas neatsižvelgė į visus byloje pateiktus finansinius duomenis vertindamas galimą bendrovės nemokumą. Teismas vertino tik su 2013 m. spalio 16 d. pareiškimu dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateiktus duomenis ir visiškai nevertino vėlesnių, patikslintų finansinių duomenų, kurie teismui buvo pateikti 2013 m. lapkričio 8 d. su pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo papildymu (nors šis pareiškimo papildymas 2013 m. lapkričio 11 d. teismo rezoliucija buvo priimtas). Vertinant preliminaraus bendrovės balanso 2013 m. lapkričio 6 d. duomenis UAB „Statybinių medžiagų mažmena“ negali būti laikoma nemokia įmone. Kartu su atskiruoju skundu pateiktas preliminarus balansas 2013 m. lapkričio 30 d. patvirtina, kad bendrovės turto vertė 2013 m. lapkričio 30 d. iš viso sudarė 11 256 983 Lt, bendrovės skolos tiekėjams ? 4 934 510 Lt, visi įsipareigojimai ? 9 998 731 Lt, iš kurių 1 803 060,21 Lt sudaro nepradelsti įsipareigojimai. 1 467 440 Lt sumą sudaro kreditoriaus Greenstar OÜ suteikta paskola, tačiau dėl šios paskolos ir palūkanų mokėjimo termino pratęsimo bendrovė su kreditoriumi Greenstar OÜ sėkmingai vedė derybas, kurias teko sustabdyti tik dėl teismo 2013 m. lapkričio 20 d. nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių. Be to, iki skundžiamos teismo nutarties priėmimo buvo sudaryti bendrovės susitarimai su kreditoriais, kuriais kreditoriai sutiko bendrovei suteikti 55 procentų skolos dydžio nuolaidas. Šių susitarimų įvykdymas tapo negalimas dėl 2013 m. lapkričio 20 d. teismo nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių (įvykdžius tuos susitarimus, bendrovės skola tiekėjams sumažėtų dar apie 1 mln. Lt suma).
  5. Teismas neteisingai aiškino, kad restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytos restruktūrizavimo priemonės nėra realios, galinčios įmonės ūkinės veiklos srityje ir verslo konkurencinėje aplinkoje atkurti mokumą. Restruktūrizavimo plano metmenyse pateikiamas tik preliminarus bendrovės verslo planas, be to, nemažai bendrovės kreditorių sutiko su bendrovės siūlomomis priemonėmis ir taip bendrovei jau pavyko žymiai sumažinti savo įsipareigojimus tiekėjams. Tai parodo bendrovės pasirinktų restruktūrizavimo priemonių taikymo efektyvumą.

8Trečiasis asmuo UAB „Airuslita“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad pagal apelianto kartu su atskiruoju skundu pateiktus duomenis apie įmonės finansinę padėtį, pradelsti atsakovo įsipareigojimai žymiai viršija pusę jo balanse nurodyto turto vertės. Atsakovas jau šiuo metu yra nemokumo būsenoje. Atsakovas įsiskolinimus mažina ne savo veiklos pajėgumais, bet tiekėjų sąskaita. Atsakovas nėra pateikęs jokių įrodymų, kad visas jo debitorių sąraše nurodytas sumas bus galima realiai išieškoti, t. y. byloje nėra duomenų, jog atsakovas atgaus visus 359 112 Lt dydžio pirkėjų įsiskolinimus. Nėra aiškus ir atsakovo turimas ilgalaikis bei trumpalaikis turtas, nes iš pateikto 2013 m. lapkričio 30 d. balanso neįmanoma nustatyti, kas realiai sudaro ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, ar šis turtas yra realus ar ne, ar jo vertė yra reali. Atsakovas yra nemokus, todėl jam keltina ne restruktūrizavimo, o bankroto byla. Atsakovo parengti restruktūrizavimo metmenys yra deklaratyvūs ir nepatvirtina įmonės pajėgumo realiai sėkmingai pasiekti restruktūrizavimo tikslą. Be to, atsakovo restruktūrizavimo plano metmenys neatitinka ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalies 3 punkto, nes atsakovas yra pateikęs kreditorių sąrašą 2013 m. spalio 9 d. dienai, tačiau sąraše nėra nurodyti kreditorinių reikalavimų įvykdymo terminai, o ši informacija itin svarbi vertinant pradelstų atsakovo mokėjimų santykį su balanse įrašyto turto verte.

9Trečiasis asmuo UAB „G ir G partneriai“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti, teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad aplinkybė, jog teismas esą neanalizavo naujai pateiktų atsakovo finansinių duomenų po pareiškimo trūkumų šalinimo, nereiškia, kad teismas jų nevertino, ir nepaneigia pirmosios instancijos teismo padarytų išvadų. Juo labiau, kad nauji duomenys yra parengti remiantis ta aplinkybe, jog dalis kreditorių dėl daryto ekonominio spaudimo buvo priversti pasirašyti atsakovo primestus nesąžiningus susitarimus dėl 55 proc. įsiskolinimo dalies dovanojimo atsakovui ir 45 proc. įsiskolinimo padengimo grąžinant pačių kreditorių patiektas prekes. Atsakovo parengtos preliminarios finansinės ataskaitos yra nepatikimos vertinant atsakovo mokumo tariamą pagerėjimą. Minėti sandoriai (susitarimai su kreditoriais) prieštarauja gerai moralei, todėl yra niekiniai ir negaliojantys. Juo labiau, kad dalis kreditorių atsisakė pasirašyti tokius skolų dovanojimo sandorius, todėl akivaizdu, jog su dalimi kreditorių buvo atsiskaitoma nesilaikant CK įtvirtinto eiliškumo bei skirtinga apimtimi, o tai pažeidė atskirų kreditorių interesus. Nors atsakovas teigia, kad nebuvo nutraukęs veiklos, tačiau savo 2013 m. spalio 23 d. raštu kreditoriams informavo apie veiklos sustabdymą. Nuo 2013 m. spalio 25 d. atsakovas uždarė visus penkis savo veiklos centrus ir jokios veiklos nebevykdė, t. y. ją nutraukė. Neigdamas šias aplinkybes atsakovas nepateikė jokių įrodymų apie veiklos tęstinumą. Priešingai ? kartu su atskiruoju skundu pateikti susitarimai dėl penkių prekybos centrų nuomos santykių nutraukimo ir įsipareigojimo atlaisvinti patalpas iki 2013 metų pabaigos tik patvirtina ūkinės veiklos nutraukimą. Neaišku, kur atsakovas ketina vykdyti veiklą likęs be prekybos patalpų iki tariamai naujų patalpų pastatymo, turint omenyje faktą, kad tokios statybos užtrunka ne vienerius metus. Naujų patalpų statymas tik padidintų kreditorių skaičių bei paties atsakovo skolas, o tai prieštarauja pačiam restruktūrizavimo proceso tikslui ir paskirčiai. Susidaro įspūdis, kad atsakovo ketinimai pradėti restruktūrizavimo procesą yra nulemti ne siekio realiai restruktūrizuotis, o iš esmės „ištraukti turtą“ iš įmonės, paliekant tik skolas. Atsakovas, norėdamas buvusį rinkoje ir tarp vartotojų žinomą savo pavadinimą sieti su finansinius sunkumus liudijančiu restruktūrizavimo procesu, pakeitė tą pavadinimą į kitą pavadinimą (UAB „Statybinių medžiagų mažmena“) bei perleido turėtus prekių ženklus savo akcininkui, taip pat hipotekos sandoriais visą turtą įkeitė akcininko valdymo organo nario įsteigtam ir valdomam juridiniam asmeniui. Šie veiksmai akivaizdžiai rodo atsakovo nesąžiningumą, kadangi jais nėra siekiama sėkmingai atkurti bendrovės mokumą ir veiklą.

  1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atsisakyta įmonei iškelti restruktūrizavimo bylą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį apeliacinio proceso dalyką apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

11Dėl pagrindų atsisakyti kelti restruktūrizavimo bylą egzistavimo

12Restruktūrizavimo proceso tikslas – sudaryti sąlygas juridiniams asmenims, turintiems finansinių sunkumų ir nenutraukusiems ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto (ĮRĮ 1 str. 2 d.). Įmonė, turinti finansinių sunkumų, – tai įmonė, negalinti vykdyti prievolių ir sumažinti nuostolių, kurie, kreditoriams nesuteikus pagalbos, priverstų ją nutraukti veiklą ir bankrutuoti (ĮRĮ 2 str. 1 d.). Įmonės restruktūrizavimo procesas reiškia ĮRĮ nustatytų procedūrų, kuriomis siekiama išsaugoti ir plėtoti įmonės veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto, gaunant įmonės kreditorių pagalbą, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones, visumą (ĮRĮ 2 str. 3 d.).

13ĮRĮ 4-6 straipsniuose nustatytos materialaus ir procesinio pobūdžio sąlygos įmonės restruktūrizavimo procesui taikyti ir restruktūrizavimo bylai iškelti. Šio įstatymo 7 straipsnio 5 dalyje nustatyti atsisakymo iškelti restruktūrizavimo bylą pagrindai.

14ĮRĮ 4 straipsnyje nustatytos tokios materialaus pobūdžio sąlygos, kurioms esant gali būti pradėtas įmonės restruktūrizavimo procesas. Pagal šį straipsnio nuostatas restruktūrizavimas gali būti pradėtas, jeigu įmonė: 1) turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius 3 mėnesius; 2) nėra nutraukusi veiklos; 3) nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi; 4) įsteigta ne mažiau kaip prieš 3 metus iki pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo dienos; 5) nuo teismo sprendimo baigti įmonės restruktūrizavimo bylą arba nutarties nutraukti bylą šio įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytais pagrindais įsiteisėjimo dienos praėjo ne mažiau kaip 5 metai.

15ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą, jeigu: 1) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė neatitinka bent vienos iš šio įstatymo 4 straipsnyje išdėstytų sąlygų; 2) buvo pažeisti šio įstatymo 5 straipsnyje ir 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyti reikalavimai; 3) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki ir, jeigu yra kitų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka.

16Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas nustatė vieną materialaus pobūdžio sąlygą (įmonė yra nutraukusi veiklą) ir vieną procesinio teisinio pobūdžio sąlygą (pareiškėjas ne visus kreditorius rašytiniu pranešimu informavo apie restruktūrizavimo procedūrų inicijavimą atsakovo atžvilgiu, kartu su pranešimu nenusiuntė kreditoriams restruktūrizavimo plano metmenų), kurių pagrindu atsisakė kelti restruktūrizavimo bylą. Pirmiausia apeliacinės instancijos teismas pasisako dėl pastarosios procedūrinio pobūdžio sąlygos laikymosi.

17ĮRĮ 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatyta, kad įmonės valdymo organas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio straipsnio 1 dalyje nurodyto sprendimo priėmimo dienos raštu praneša kiekvienam kreditoriui, asmenims, kuriems įmonė yra užtikrinusi savo ar trečiųjų asmenų įsipareigojimų tinkamą vykdymą laidavimu, garantija ar kitomis prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonėmis, taip pat asmenims, kurie yra suteikę garantiją ar kitas prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones už įmonę, ir šio įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje nurodytai Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai apie šio straipsnio 1 dalyje nurodyto sprendimo priėmimą ir nusiunčia kreditoriams ir šio įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje nurodytai Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai šio straipsnio 4 dalies 2 punkte nurodytų dokumentų kopijas (metmenis ir įmonės dalyvių susirinkimo, savininko arba valstybės ar savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimą dėl metmenų patvirtinimo). Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad UAB „Statybinių medžiagų mažmena“ pažeidė ĮRĮ 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytą reikalavimą, nes teismui nebuvo pateikti duomenys apie daugiau kaip devyniasdešimties užsienio valstybių subjektų (kreditorių) informavimą apie akcininko sprendimą dėl ketinimo kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo bei duomenų, kad kreditoriams išsiuntė restruktūrizavimo metmenis. Apeliantas su tokia teismo išvada nesutinka, teigdamas, kad UAB „Statybinių medžiagų mažmena“ tinkamai įvykdė kreditorių informavimo pareigą. Apeliantas taip pat nurodo, kad bendrovės kreditorių skaičius yra itin didelis (apie 500), dalis kreditorių yra užsienio valstybių subjektai, todėl įmonė, vadovaudamasi ekonomiškumo ir operatyvumo kriterijumi, didžiajai daliai kreditorių išsiuntė pranešimus elektroniniu paštu, taip pat apie sprendimą dėl įmonės restruktūrizavimo pradėjimo paskelbė spaudoje. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nesutikti su apeliantu, kad tuo atveju, kai įmonė, siekianti restruktūrizavimo proceso, turi daug kreditorių, pranešimo kreditoriams išsiuntimas, ypatingai tiems, kurie yra užsienio fiziniai ar juridiniai asmenys, elektroniniu paštu negali būti vertinamas kaip netinkamas kreditorių informavimo pareigos įvykdymas. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad ieškovas nepateikė duomenų apie daugiau kaip devyniasdešimties užsienio valstybėse esančių kreditorių informavimą apie akcininko sprendimą dėl ketinimo kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, tačiau šio savo teiginio nedetalizavo. Teismas nenurodė, kokie konkrečiai užsienio šalių kreditoriai nebuvo informuoti apie įmonės ketinimą pradėti restruktūrizavimo procesą. Pareiškėjas į bylą yra pateikęs duomenis dėl kreditoriams siųstų pranešimų (daliai kreditorių siųsta paprastu paštu, daliai ? elektroniniu paštu), o kartu su atskiruoju skundu apeliantas pateikė papildomus pranešimus, siųstus kreditoriams, kurie į įmonės kreditorių sąrašą buvo įtraukti vėliau. Esant tokiems į bylą pateiktiems duomenims, apeliacinės instancijos teismas negali visiškai sutikti su pirmosios instancijos teismo išvada dėl netinkamo atsakovo kreditorių informavimo apie restruktūrizavimo proceso inicijavimą.

18Visgi, kaip jau minėta, ĮRĮ 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte keliama ne tik kreditorių informavimo rašytiniu pranešimu pareiga apie juridinio asmens organo ar savininko sprendimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo priėmimą, tačiau kartu su pranešimu kreditoriams turi būti išsiųstos ir restruktūrizavimo metmenų bei įmonės akcininko (-ų) sprendimo dėl metmenų patvirtinimo kopijos. Iš UAB „Statybinių medžiagų mažmena“ pranešimų kreditoriams turinio matyti, jog kartu su pranešimu buvo pridėta 2013 m. spalio 15 d. vienintelio bendrovės akcininko sprendimo kopija, tačiau restruktūrizavimo metmenų kopijos nebuvo pridedamos ir kreditoriams nebuvo siunčiamos. Kreditoriams pranešime buvo nurodyta informacija, kad su restruktūrizavimo plano metmenimis galima susipažinti bendrovės patalpose suderintu susitikimo metu. Sprendžiant dėl įstatyme įtvirtintos pareigos nusiųsti kreditoriams nurodytų dokumentų kopijas pažeidimo buvimo ar nebuvimo, būtina nustatyti, ar dėl šios pareigos nesilaikymo buvo pažeistos kreditorių teisės. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi nuomonės, kad jeigu ieškovas išsiuntė visiems kreditoriams pranešimus apie įmonės restruktūrizavimo proceso pradėjimą, nurodė, kokiu pagrindu pradėtas restruktūrizavimo procesas ir pateikė informaciją apie tai, jog su visais dokumentais galima susipažinti įmonės buveinės adresu, tik gal būt nepateikė tiesiogiai visiems kreditoriams restruktūrizavimo metmenų bei įmonės dalyvių susirinkimo sprendimo dėl metmenų patvirtinimo, tai savaime nereiškia, kad restruktūrizavimo procesas negali vykti (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2082/2011). Atsakovas UAB „Statybinių medžiagų mažmena“ pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo teismui metu turėjo apie 500 kreditorių, restruktūrizavimo plano metmenys su priedais yra pakankamai didelės apimties dokumentas (35 lapai), todėl visų šių dokumentų išsiuntimas raštu kiekvienam kreditoriui būtų neekonomiškas finansinių sunkumų turinčiai įmonei, neatitiktų ir įmonės kreditorių interesų. Kaip jau minėta, ieškovas pateikė duomenis apie tai, kad informavo įmonės kreditorius rašytiniu pranešimu apie tai, jog UAB „Statybinių medžiagų mažmena“ vienintelis akcininkas nutarė pradėti įmonės restruktūrizavimo procedūrą ir pritarė parengtiems plano metmenims, taip pat pateikė šiuos visus dokumentus (plano metmenis ir 2013 m. kovo 15 d. visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą) Įmonių bankroto valdymo departamentui (t. 3, b. l. 186 b. l.). Dėl to darytina išvada, jog ĮRĮ 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte ir 4 dalies 2 punkte nurodytų visų dokumentų išsiuntimas atsakovo absoliučiai visiems kreditoriams šiuo atveju nebūtų atitikęs protingumo ir ekonomiškumo principų. Juo labiau, kad kreditoriai, gavę pranešimus, pagal juose nurodytą informaciją galėjo kreiptis į atsakovą ir gauti reikiamą informacinę medžiagą – restruktūrizavimo metmenis. Visgi tokios pat išvados negalima padaryti dėl UAB „Statybinių medžiagų mažmena“ kreditorių ? užsienyje esančių subjektų. Nemaža dalis UAB „Statybinių medžiagų mažmena“ kreditorių yra užsienio valstybių subjektai, o tai savaime suponuoja būtinumą kartu su pranešimu pateikti ir restruktūrizavimo metmenų kopiją (bent jau elektroniniu paštu), nes, akivaizdu, kad operatyvus atvykimas į UAB „Statybinių medžiagų mažmena“ patalpas susipažinti su metmenimis užsienio valstybių subjektams gali būti apsunkintas ar komplikuotas. Tokiu būdu įmonės, kuri siekia restruktūrizuotis, pareiga, numatyta ĮRĮ 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte, iš esmės perkeliama kreditoriams. Teisminėje praktikoje jau yra pažymėta, kad informavimo pareigos pažeidimas (tas pats galioja ir pareigos išsiųsti kreditoriams restruktūrizavimo metmenis nesilaikymo atveju) yra ištaisomas trūkumas; remiantis tokiu pažeidimu atsisakyti kelti restruktūrizavimo bylą galima siejant šį atsisakymą su kitais atsisakymo kelti restruktūrizavimo bylą pagrindais arba su tais atvejais, kai per teismo nustatytą terminą kreditorių informavimo pažeidimas nebuvo pašalintas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-821/2012). Apeliacinės instancijos teismo nuomone, siekiant realaus kreditorių teisių apsaugos užtikrinimo, kreditoriams, kurių buveinės yra ne Lietuvoje, o užsienyje, kartu su pranešimu dėl sprendimo dėl restruktūrizavimo proceso pradėjimo visgi turėjo būti išsiųsti ir restruktūrizavimo plano metmenys (metmenų teksto vertimas į atitinkamą kalbą) bent jau be priedų ir bent tokia pačia siuntimo forma, kuria buvo siunčiamas pranešimas. Esant tokiai faktinei situacijai iš dalies sutiktina su pirmosios instancijos teismo pozicija dėl ĮRĮ 6 straipsnio 2 dalies 1 punkto reikalavimo (pirmiausia dėl kreditorių, esančių užsienyje) pažeidimo. Visgi pažymėtina, jog toks procedūrinis trūkumas galėjo būti taisomas pasinaudojant pareiškimo trūkumų šalinimo institutu. Tačiau apeliacinės instancijos teismas šiuo atveju mano esant netikslinga svarstyti dėl įpareigojimo nustatymo šiems pareiškimo trūkumams pašalinti, atsižvelgdamas į tai, kad neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvada dėl materialaus pobūdžio sąlygos atsisakyti kelti UAB „Statybinių medžiagų mažmena“ restruktūrizavimo bylą egzistavimo.

19Kaip jau buvo minėta, pirmosios instancijos teismas atsisakė kelti restruktūrizavimo bylą ir ĮRĮ 5 straipsnio 1 punkto pagrindu, t. y. padaręs išvadą, kad įmonė neatitinka ĮRĮ 4 straipsnio 2 punkte numatytos sąlygos, pagal kurią įmonė, siekianti restruktūrizavimo proceso, negali būti nutraukusi savo veiklos. Ūkinės komercinės veiklos vykdymas reiškia siekį išsaugoti įmonę ne kaip formalų ūkinį vienetą, bet kaip tokį, kuris realiai vykdo ir gali toliau plėtoti atitinkamą veiklą. Įmonė pripažįstama vykdančia ūkinę-komercinę veiklą, jeigu ji užsiima tęstine (nuolatine) veikla, kurią vykdo savarankiškai ir siekia pelno (CK 2.4 str. 3 d.). Sprendžiant, ar egzistuoja ši materialaus pobūdžio sąlyga restruktūrizavimo procesui pradėti, turi būti vertinami ne duomenys apie įmonės vykdytą veiklą praeityje, bet įrodymai apie įmonės būseną esamuoju metu (veikli ar neveikli įmonė) ir jos siekių įvykdytinumą, t. y. ar įmonės pastangos sudaro realias galimybes jai išlikti rinkoje aktyviai (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugsėjo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1418/2012).

20Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliantu, kad byloje nėra duomenų apie tai, jog restruktūrizuotis ketinanti įmonė būtų oficialiai pareiškusi, jog nutraukia veiklą, kaip tą nurodė pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje. Visgi iš faktinių aplinkybių visumos darytina išvada, kad UAB „Statybinių medžiagų mažmena“ savo veiklą faktiškai yra nutraukusi. Pradiniame pareiškime dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo pareiškėjas nurodė, kad UAB „Statybinių medžiagų mažmena“ (tuo metu dar buvusiu pavadinimu UAB „Bauhof LT“) yra mažmeninę ir didmeninę prekybą statybinėmis, apdailos, sodo ir buities prekėmis vykdanti bendrovė, kad Lietuvoje veikia penki bendrovės prekybos centrai: Panevėžyje, Šiauliuose, Alytuje, Klaipėdoje ir Ukmergėje. Pareiškime taip pat nurodė, kad: bendrovė nėra nutraukusi veiklos; bendrovės veikla yra tęstinė ir generuojanti pajamas; veikia bendrovės prekybos centrai; bendrovė vykdo prekybą per internetinės prekybos tinklapį www.bauhof.lt; bendrovė generuoja nuolatines pajamas iš prekybos, vykdo atsiskaitymus su tiekėjais ir darbuotojais; vyksta prekyba bendrovės internetinės prekybos tinklapyje, bendrovės prekybos centruose. Patikslintame (papildomame) pareiškime dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo pareiškėjas nurodė, kad bendrovė yra numačiusi spręsti dėl dalies prekybos centrų atsisakymo tuose miestuose, kur jų veikla yra labiausiai nuostolinga. Pateiktuose metmenyse, atskleidžiant preliminarų verslo planą nurodyta, kad bendrovė planuoja atsisakyti nuostolingos veiklos (atsisakyti kai kurių prekybos centrų, juos pakeičiant prekybos centrais didžiuosiuose miestuose ? Vilniuje ir Kaune, atsisakyti nepelningos veiklos dalies, optimizuoti prekių asortimentą, grąžinti nelikvidžias prekes tiekėjams, tokiu būdu sumažinant ir įsiskolinimų tiekėjams dydį). Metmenyse taip pat nurodoma, kad šiuo metu vyksta derybos su akcininku ir kitais potencialiais investuotojais dėl naujų prekybos centrų didžiuosiuose Lietuvos miestuose ? Vilniuje ir Kaune atidarymo. Sėkmės atveju prekybos centrų statyba prasidėtų 2014 m. pavasarį ir būtų baigta 2015 m. pavasarį. Bendrovė taip pat jau yra pradėjusi savo veiklos modelio pertvarkymą, dalį prekybos perkeliant į internetinę parduotuvę. Metmenyse aiškinama, kad bendrovė tikisi ateityje dar didesnę prekybos dalį perkelti į internetinę prekybą, tokiu būdu žymiai sumažinant veiklos kaštus.

21Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad byloje yra duomenų, jog UAB „Statybinių medžiagų mažmena“ dar 2013 m. spalio 23 d. pranešimu informavo kreditorius apie tai, kad remiantis vienintelio akcininko sprendimu, pasirašytu 2013 m. spalio 15 d., sustabdoma prekyba prekybos centruose Bauhof nuo 2013 m. spalio 23 d. 20 val. Nuo 2013 m. spalio 24 d. 8 val. prekybos centruose Bauhof bus vykdomi tik grąžinimai. Susitarimas dėl prekių grąžinimo su grafikais bus atsiųstas kiekvienam asmeniškai (4 t., 95 b. l.). Kaip įmonei, užsiimančiai prekyba, taip pat deklaruojančiai siekį ir toliau vykdyti būtent tokią pačią veiklą (informacija, nurodyta pareiškimuose dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo ir restruktūrizavimo plano metmenyse), prekybos sustabdymas, prekybos centrų uždarymas ir prekių tiekėjams grąžinimas neabejotinai patvirtina, kad įmonė faktiškai nutraukė savo veiklą. Be to, kaip jau minėta, restruktūrizavimo plano metmenyse nurodoma, kad įmonė dalį prekybos perkėlė į internetinę parduotuvę ir tikisi ateityje dar didesnę prekybos dalį perkelti į internetinę prekybą, tokiu būdu žymiai sumažinant veiklos kaštus. Atidarius internetinį puslapį www.bauhof.lt, per kurį esą vykdoma prekyba, jame fiksuojama informacija „Puslapis laikinai sustabdytas“. Vadinasi, duomenys apie įmonės realią būseną dabartiniu metu leidžia daryti išvadą, jog UAB „Statybinių medžiagų mažmena“ iš esmės nebegeneruoja jokių pajamų, o priešingai – grąžina prekes tiekėjams, tokiu būdu mažindama įsipareigojimus kreditoriams. Prekių grąžinimas tiekėjams (atsiskaitymas grąžinamomis prekėmis su kreditoriais) niekaip nepatvirtina to, kad įmonė realiai vykdo steigimo dokumentuose deklaruojamą veiklą, užsiima tęstine (nuolatine) veikla, kurią vykdo savarankiškai ir kuri užtikrina pelno (pajamų) gavimą. Šios aplinkybės sudaro pakankamą pagrindą spręsti ir apie siekių, nurodytų restruktūrizavimo plano metmenyse, neįgyvendinamumą.

22Apeliantas, siekdamas paneigti pirmosios instancijos teismo išvadą dėl įmonės veiklos nutraukimo, pateikė papildomus susitarimus dėl prekybos centrų patalpų nuomos sutarties nutraukimo ir galimo nuomos terminų pratęsimo. Iš susitarimų, sudarytų su AB firma „Viti“ ir UAB „Rivona“ matyti, kad šalys susitarė nutraukti nuomos sutartį nuo 2013 m. gruodžio 1 d., laikant, jog nuo 2013 m. lapkričio 30 d. yra paskutinė nuomos sutarties galiojimo diena; kad ne vėliau kaip likus 10 kalendorinių dienų iki nuomos sutarties nutraukimo dienos, nuomininkas turi teisę pareikšti pageidavimą pratęsti nuomos sutartį, tokiu atveju nuomos sutartis pratęsiama tokiam laikotarpiui, kokį nurodo nuomininkas, bet ne ilgiau kaip iki 2013 m. gruodžio 31 d. (susitarimo su AB firma „Viti“ atveju) arba ne ilgiau kaip iki 2014 m. sausio 31 d. (susitarimo, sudaryto su UAB „Rivona“ atveju) (5 t., 153-155, 158-160 b. l.). Susitarimo, sudaryto su UAB „Naujasis Bruklinas“ ir UAB „Rivona“, taip pat su UAB „Alytaus valda“, UAB „Gamainvesta“ atveju šalys sutarė nutraukti nuomos sutartį nuo 2013 m. lapkričio 1 d., laikant, jog 2013 m. spalio 31 d. yra paskutinė nuomos sutarties galiojimo diena, nuomininkas turi teisę pareikšti pageidavimą pratęsti nuomos sutartį ne ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui, kad pratęsimų skaičius nėra ribojamas, tačiau po 2014 m. sausio 31 d. nuomos sutartis pagal nuomininko pageidavimą gali būti pratęsiama tik esant nuomotojo sutikimui (5 t., 156-157, 161-163, 164-165 b. l.). Šie susitarimai nepatvirtina, kad įmonė nėra nutraukusi veiklos, kai byloje yra duomenys apie tai, kad dar 2013 m. spalio 23 d. UAB „Statybinių medžiagų mažmena“ sustabdė prekybą. Priešingai, pateikti susitarimai dėl penkių prekybos centrų nuomos santykių nutraukimo ir įsipareigojimo atlaisvinti patalpas iki 2013 m. pabaigos ar per pirmą 2014 m. mėnesį tik patvirtina ūkinės veiklos faktinį nutraukimą.

23Kaip aplinkybę, patvirtinančią, jog įmonė nėra nutraukusi veiklos, apeliantas pažymi ir tai, kad skundžiamos nutarties priėmimo dieną bendrovėje dirbo 82 darbuotojai. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagal bylos duomenis nuo pradinio pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo (2013 m. spalio 15 d.) iki nutarties atsisakyti kelti restruktūrizavimo bylą dienos atsakovo darbuotojų skaičius sumažėjo nuo 200 iki 82, ką patvirtina ir viešai prieinama informacija apie UAB „Statybinių medžiagų mažmena“ apdraustųjų skaičių (http://rekvizitai.vz.lt/imone/bauhof_lt/darbuotoju-skaicius/). Be to, remiantis šiame internetiniame portale pateikiama informacija, 2014 m. sausio 4 d. UAB „Statybinių medžiagų mažmena“ dirbo jau tik 23 darbuotojai. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, skundo argumentas dėl įmonėje dirbančių darbuotojų skaičiaus sudaro pagrindą daryti priešingas nei teikia apeliantas išvadas, t. y. išvadas apie įmonės veiklos nutraukimą, ką patvirtina spartus įmonės darbuotojų skaičiaus sumažėjimas nuo 200 iki 23. Esant tokioms šioje nutartyje pirmiau nurodytoms aplinkybėms apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nėra pagrindo daryti kitokią nei padarė pirmosios instancijos teismas išvadą dėl įmonės veikos nutraukimo, t. y. kad egzistuoja materialaus pobūdžio sąlyga atsisakyti kelti UAB „Statybinių medžiagų mažmena“ restruktūrizavimo bylą (ĮRĮ 4 str. 2 p., 7 str. 5 d. 1 p.).

24Atskirajame skunde taip pat teikiami argumentai apie tai, kad pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į visus byloje pateiktus finansinius duomenis vertindamas bendrovės (atsakovo) galimą nemokumą. ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punkte numatyta, kad teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą, jeigu nagrinėdamas pareiškimą padaro pagrįstą išvadą, jog įmonė yra nemoki ir, jeigu yra kitų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka. Aptariamu atveju pirmosios instancijos teismas, vertindamas įmonės finansinę padėtį apsiribojo tik nuoroda, kad UAB „Statybinių medžiagų mažmena“ finansiniai duomenys (pateiktas balansas) leidžia manyti apie galimą įmonės nemokumą, tačiau pirmosios instancijos teismas nepadarė pagrįstos išvados, jog įmonė yra nemoki, kas sudarytų savarankišką pagrindą atsisakyti kelti restruktūrizavimo bylą pagal ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punktą. Taigi nors pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje ir užsiminė, jog įmonės finansiniai duomenys byloja apie galimą įmonės nemokumą, tačiau nekonstatavo ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punkte numatyto savarankiško pagrindo atsisakyti kelti restruktūrizavimo bylą, todėl apeliacinės instancijos teismas iš esmės nepasisako dėl atskirojo skundo motyvų, susijusių su UAB „Statybinių medžiagų mažmena“ finansinių dokumentų vertinimu.

25Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad nustačius, jog UAB „Statybinių medžiagų mažmena“ yra nutraukusi veiklą, kas savaime paneigia įmonės restruktūrizavimo galimybę, nebėra tikslingumo analizuoti bei vertinti restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytų priemonių realumo, jų įgyvendinimo galimybių ir pan.

26Dėl kitų procesinių klausimų

27Pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo nagrinėjęs Vilniaus apygardos teismas 2013 m. lapkričio 20 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones, t. y. areštavo atsakovui UAB „Statybinių medžiagų mažmena“ nuosavybės teise priklausantį turtą, esantį pas atsakovą ir/ar trečiuosius asmenis, taip pat areštavo atsakovo turimas lėšas, esančias bankų ir/ar kitų kredito įstaigų sąskaitose, įmonės kasoje, taip pat turtines teises, uždraudžiant disponuoti turtu ir turtinėmis teisėmis, leidžiant iš areštuotų lėšų banko sąskaitose atlikti privalomuosius mokėjimus į valstybės ir savivaldybės biudžetus bei išmokėti atsakovo darbuotojams darbo užmokestį; uždraudė atsakovui vykdyti bet kokius sutartinius įsipareigojimus kreditoriui Greenstar OÜ ar jo nurodytiems asmenims pagal 2013 m. sausio 23 d. sudarytą paskolos sutartį (su vėlesniais jos pakeitimais ir papildymais) bei uždraudė atsakovo turto realizavimą ir/ar išieškojimą iš atsakovo įkeisto turto pagal sutartinės hipotekos sandorius; uždraudė atsakovui sudarinėti bet kokius kreditavimo sandorius dėl paskolos suteikimo, turto ar turtinių teisių įsigijimo ir/ar perleidimo, turto ir turtinių teisių įkeitimo ar hipotekos, taip pat sudarinėti sandorius dėl laidavimo, garantijos suteikimo.

28ĮRĮ 7 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatyta, kad teismas, gavęs pareiškimą iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą, gali CPK nustatyta tvarka taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kurios galioja iki nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą ar atsisakyti ją kelti įsiteisėjimo dienos. ĮRĮ 7 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad jeigu teismas atsisako iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą, išieškojimas ir turto realizavimas atnaujinami, taikytos laikinosios apsaugos priemonės ir kiti nutartimi dėl pareiškimo iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo priimti nurodymai panaikinami. Tai reiškia, kad apeliacinės instancijos teismui atmetus atskirąjį skundą dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta iškelti UAB „Statybinių medžiagų mažmena“ restruktūrizavimo bylą, nutartis atsisakyti kelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjo (CPK 331 str. 6 d., 338 str.), o tuo pačiu nustojo galioti pareiškimo iškelti restruktūrizavimo bylą priėmimo pagrindu taikytos laikinosios apsaugos priemonės.

29Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

30Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

31Nurodyti, kad Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 20 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės: UAB „Statybinių medžiagų mažmena“ nuosavybės teise priklausančio turto, lėšų, turtinių teisių areštas; draudimas vykdyti bet kokius sutartinius įsipareigojimus kreditoriui Greenstar OÜ ar jo nurodytiems asmenims pagal 2013 m. sausio 23 d. sudarytą paskolos sutartį, draudimas realizuoti turtą ir/ar išieškoti iš atsakovo įkeisto turto pagal sutartinės hipotekos sandorius; draudimas atsakovui sudarinėti bet kokius kreditavimo sandorius dėl paskolos suteikimo, turto ar turtinių teisių įsigijimo ir/ar perleidimo, turto ir turtinių teisių įkeitimo ar hipotekos, taip pat sudarinėti sandorius dėl laidavimo, garantijos suteikimo yra panaikinamos ir nustoja galioti nuo šios nutarties priėmimo dienos.

32Nutarties nuorašą siųsti Turto arešto aktų registro tvarkytojui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras... 2. Teisėjas, išnagrinėjęs bylą pagal atskirąjį skundą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Pareiškėjas UAB „Statybinių medžiagų mažmena“ generalinis direktorius... 5. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. lapkričio 28 d. nutartimi atsisakė... 6. Teismo vertinimu, UAB „Statybinių medžiagų mažmena“ neatitinka ĮRĮ 4... 7. Apeliantas (atsakovas) UAB „Statybinių medžiagų mažmena“ atskiruoju... 8. Trečiasis asmuo UAB „Airuslita“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 9. Trečiasis asmuo UAB „G ir G partneriai“ atsiliepimu į atskirąjį skundą... 10. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atsisakyta įmonei iškelti... 11. Dėl pagrindų atsisakyti kelti restruktūrizavimo bylą egzistavimo... 12. Restruktūrizavimo proceso tikslas – sudaryti sąlygas juridiniams asmenims,... 13. ĮRĮ 4-6 straipsniuose nustatytos materialaus ir procesinio pobūdžio... 14. ĮRĮ 4 straipsnyje nustatytos tokios materialaus pobūdžio sąlygos, kurioms... 15. ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad teismas priima nutartį atsisakyti... 16. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas nustatė vieną materialaus... 17. ĮRĮ 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatyta, kad įmonės valdymo organas ne... 18. Visgi, kaip jau minėta, ĮRĮ 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte keliama ne tik... 19. Kaip jau buvo minėta, pirmosios instancijos teismas atsisakė kelti... 20. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliantu, kad byloje nėra... 21. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad byloje yra... 22. Apeliantas, siekdamas paneigti pirmosios instancijos teismo išvadą dėl... 23. Kaip aplinkybę, patvirtinančią, jog įmonė nėra nutraukusi veiklos,... 24. Atskirajame skunde taip pat teikiami argumentai apie tai, kad pirmosios... 25. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad nustačius, jog UAB... 26. Dėl kitų procesinių klausimų... 27. Pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo nagrinėjęs Vilniaus... 28. ĮRĮ 7 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatyta, kad teismas, gavęs pareiškimą... 29. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 30. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 28 d. nutartį palikti... 31. Nurodyti, kad Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 20 d. nutartimi... 32. Nutarties nuorašą siųsti Turto arešto aktų registro tvarkytojui....