Byla e2A-272-302/2020
Dėl įskaitymo pripažinimo negaliojančiu ir skolos priteisimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, Ergo Insurance SE Lietuvos filialas ir akcinė bendrovė SEB bankas

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romualdos Janovičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Vilijos Mikuckienės ir Astos Radzevičienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Elektros tinklų statyba“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gegužės 7 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Elektros tinklų statyba“ ieškinį atsakovei akcinei bendrovei LITGRID dėl įskaitymo pripažinimo negaliojančiu ir skolos priteisimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, Ergo Insurance SE Lietuvos filialas ir akcinė bendrovė SEB bankas.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Elektros tinklų statyba“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei akcinei bendrovei (toliau – AB) LITGRID, kurį patikslinusi, prašė priteisti iš atsakovės 10 363,93 Eur skolą už atliktus rangos darbus, 332 Eur delspinigių ir 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, pripažinti atsakovės atliktą įskaitymą negaliojančiu ab initio (nuo sudarymo momento) ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

82.

9Nurodė, kad 2017 m. liepos 22 d. tarp AB LITGRID ir AB „Elektros tinklų statyba“ buvo sudaryta Projektavimo ir statybos darbų sutartis Nr. SUT-198-16 „110/10 kV Juodupės TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas“ (toliau – ir Sutartis), kuria rangovė (ieškovė) įsipareigojo atlikti 110/10 kV Juodupės TP 110 kV skirstyklos, esančios adresu ( - ), projektavimo ir statybos darbus Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka, o užsakovė (atsakovė) už atliktus darbus įsipareigojo sumokėti 653 143,48 Eur su PVM. Vadovaujantis Sutarties Specialiosios dalies 2.1 papunkčiu, visi Sutartyje nurodyti darbai turėjo būti atlikti ir objekto statyba užbaigta per 19 mėnesių nuo Sutarties sudarymo dienos, t. y. iki 2018 m. vasario 22 d., išskyrus Sutartyje nurodytus atvejus.

103.

11Ieškovės teigimu, ji atliktus pagal Sutartį darbus perdavinėjo atsakovei Atliktų darbų aktais Sutarties 4.1 papunktyje nustatyta tvarka, o atsakovė tinkamai už priimtus darbus atsiskaitinėjo iki 2019 m. liepos mėn. 2018 m. liepos 18 d. atliktų darbų aktu buvo perduota darbų už 17 461 Eur be PVM, atsakovė darbus priėmė be pastabų, todėl ieškovė atsakovei 2018 m. liepos 19 d. pateikė PVM sąskaitą faktūrą serija EMPVD Nr. 1027. Atsakovė 2018 m. liepos 20 d. rašte nurodė, kad ieškovė ne laiku atlikto darbus, todėl iš jos priskaičiuoti 31 523,62 Eur dydžio delspinigiai už laikotarpį nuo 2018 m. vasario 23 d. iki 2018 m. liepos 18 d. Ieškovei nurodžius, kad darbai negalėjo būti atlikti laiku dėl nepalankių gamtinių sąlygų ir atsakovės nebendradarbiavimo, atsakovė 2018 m. rugpjūčio 22 d. raštu informavo ieškovę, kad dėl aplinkybių, susijusių su nepalankiomis gamtinėmis sąlygomis, delspinigiai neskaičiuojami už laikotarpį nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. iki 2017 m. spalio 31 d. (13 170,83 Eur), o dėl aplinkybių, susijusių su atsakovės nebendradarbiavimu, delspinigiai neskaičiuojami už laikotarpį nuo 2018 m. balandžio 16 d. iki 2018 m. gegužės 22 d. (7 988,86 Eur). Taip pat atsakovė nurodė, kad ji įskaito 10 363,93 Eur delspinigius į ieškovės pateiktos apmokėjimui 2018 m. gegužės 31 d. PVM sąskaitos faktūros EMPVD1011.

124.

13Ieškovės teigimu, atsakovės atliktas įskaitymas yra neteisėtas, kadangi ieškovei negalėjo būti taikoma civilinė atsakomybė už darbų neatlikimą laiku, todėl pripažintinas negaliojančiu. Ieškovė pažymėjo, kad dar prieš pradėdama vykdyti sutartį ji susidūrė su objektyviomis kliūtimis, dėl kurių negalėjo laiku pradėti ir vykdyti darbus, o nuo 2017 m. rugsėjo iki 2018 m. vasario mėnesio darbai negalėjo būti atliekami dėl ekstremalios situacijos paskelbimo (atsakovė šios aplinkybės neginčijo). Be to, ieškovė nurodė, kad atsakovė pažeidė bendradarbiavimo pareigą, nes relinės apsaugos nuostatus, kurie buvo būtini vykdant darbus, pateikė tik praėjus 76 dienom nuo prašymo juos pateikti.

14II.

15Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

165.

17Vilniaus apygardos teismas 2019 m. gegužės 7 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies, pripažino atsakovės AB LITGRID 2018 m. rugpjūčio 22 d. atliktą įskaitymą dalyje dėl 6 477,46 Eur negaliojančiu, priteisė iš atsakovės ieškovei 6 477,46 Eur skolos, 207,28 Eur delspinigių, ir 6 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. lapkričio 23 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 885 Eur bylinėjimosi išlaidų. Kitoje dalyje ieškinys buvo atmestas.

186.

19Teismas nustatė, kad ginčas tarp šalių iš esmės kilo tik dėl to, už kokį laikotarpį ieškovei turi būti (ne)taikoma sutartinė civilinė atsakomybė netesybų (delspinigių) forma dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, taip pat ir dėl nepakankamo atsakovės bendradarbiavimo vykdant Sutartį, dėl kurių ir buvo praleistas galutinis darbų užbaigimo terminas.

207.

21Įvertinęs į bylą pateiktų rašytinių įrodymų visetą, teismas sprendė, kad dėl objektyvių ir pateisinamų nenugalimos jėgos aplinkybių ieškovė negalėjo vykdyti Sutartyje nustatytų darbų ar jų vykdymas buvo iš esmės apsunkintas ir sulėtintas, dėl ko atitinkamai užsitęsė ir darbų galutinio užbaigimo laikas, nuo 2018 m. rugsėjo iki lapkričio mėnesio pabaigos, t. y. ne tik 61 dieną dėl ko šalys sutaria, bet ir dar 30 lapkričio mėnesio dienų, iš viso 91 dieną.

228.

23Teismo nuomone, vien ta aplinkybė, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. spalio 4 d. nutarimas „Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“ buvo panaikintas 2018 m. gegužės 2 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos atšaukimo“, automatiškai nereiškia, jog konkretaus nagrinėjamo ginčo ir šalių sudarytos Sutarties kontekste visas nutarimo galiojimo laikotarpis savaime turi būti laikomas pateisinančiu ieškovės Sutarties nevykdymą bei atleidžiančiu ją nuo civilinės atsakomybės, juo labiau, kad ir pati ieškovė laiko, jog nenugalimos jėgos aplinkybės truko trumpiau (iki 2018 m. vasario mėnesio pabaigos), negu galiojo minėtas poįstatyminis teisės aktas.

249.

25Atsižvelgdamas į tai, kad atsakovės nepakankamas bendradarbiavimas, kuris turėjo realios įtakos darbų vykdymo tempui, įrodytas tik 2018 m. balandžio–gegužės mėnesiais, o įrodymų apie bendradarbiavimo pareigos pažeidimą ilgesnį laikotarpį nebuvo pateikta, teismas sprendė, kad ieškovei atsakomybė delspinigių forma neturėtų būti taikoma už laikotarpį nuo 2018 m. balandžio 16 d. iki 2018 m. gegužės 22 d. (iš viso už 37 dienas).

2610.

27Sutarties Specialiųjų sąlygų 7.3.2 papunktyje numatyta, kad rangovui per Sutarties įvykdymo terminą neatlikus visų Sutartyje nurodytų darbų, rangovas užsakovui moka 0,04 proc. dydžio delspinigius nuo sutarties kainos be PVM už kiekvieną dieną, kurią vėluojama atlikti darbus. Kadangi rangos darbų atlikimo terminas buvo faktiškai praleistas 146 dienas, tačiau ieškovei negali būti taikoma civilinė atsakomybė delspinigių forma už 91 nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimo dieną bei už 37 dienas, nes pati atsakovė pažeidė bendradarbiavimo pareigą, vadovaudamasis CK 6.212 straipsniu, 6.253 straipsnio 1–2 dalimis, 5 dalimi bei Sutarties 7.5 papunkčiu, teismas padarė išvadą, kad Sutartyje numatyta civilinė atsakomybė – netesybos (delspinigiai) už darbų atlikimo termino praleidimą ieškovei, gali būti taikoma tik už 18 dienų (146 – 91 – 37 = 18) ir sudaro 3 886,47 Eur (539 788 Eur x 0,04 proc. x 18 d.).

2811.

29Teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju iš esmės egzistuoja visos CK 6.130 straipsnyje numatytos sąlygos įskaitymui atlikti: abi šalys turi viena kitai abipusių teisių ir pareigų – atsakovė AB LITGRID turi pareigą apmokėti už atliktus pagal Sutartį rangos darbus 10 363,93 Eur, o atsakovė UAB „Elektros tinklų statyba“ turi pareigą sumokėti atsakovei 3 886,47 Eur delspinigių; reikalavimai yra priešpriešiniai, vienarūšiai – piniginiai, galiojantys, vykdytini, apibrėžti; atsakovė 2018 m. rugpjūčio 22 d. raštu Nr. SD-2935 išsiuntė ieškovei pranešimą apie įskaitymą, todėl konstatavo, jog būtent šioje dalyje, t. y. dėl 3 886,47 Eur, buvo galimas įskaitymas, tuo tarpu likusioje dalyje atsakovės atliktą įskaitymą laikė neteisėtu ir negaliojančiu.

3012.

31Nurodytų argumentų pagrindu teismas priteisė iš atsakovės ieškovei neapmokėtą pagal 2018 m. liepos 19 d. PVM sąskaitą faktūrą EMPVD, serija Nr. 0001027, atlyginimo už atliktus darbus dalį – 6 477,46 Eur (10 363,93 Eur – 3 886,47 Eur), ir 207,28 Eur (6477,46 Eur x 0,04 proc. x 80 d.) dydžio delspinigius.

32III.

33Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

3413.

35Apeliaciniame skunde ieškovė AB „Elektros tinklų statyba“ prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gegužės 7 d. sprendimo dalį, kuria atmesti ieškinio reikalavimai, papildomai priteisti iš atsakovės 3 886,47 Eur skolą bei 124,72 Eur delspinigių, iš viso 4 011,19 Eur, ir 6 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško nevykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos esminius argumentus:

3613.1.

37Šis ginčas, kylantis iš rangos teisinių santykių, be kita ko, turi ir draudimo teisės elementų, nes ieškovės civilinė atsakomybė dėl darbų, vykdomų pagal šalių pasirašytą Sutartį, buvo užtikrinta AB SEB banko garantija 53 978,80 Eur sumai. Be to, ieškovės civilinė atsakomybė dėl jos vykdomos veiklos buvo drausta bendrovėje Ergo Insurance SE Lietuvos filialas. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime visiškai nepasisakė dėl civilinės atsakomybės taikymo tais atvejais, kai rangovas yra apdraudęs savo civilinę atsakomybę draudimu bei kai konkreti Sutartis papildomai dar yra užtikrinta banko garantija, tokiu būdu pažeisdamas materialinės teisės normas ir kasacinio teismo praktiką.

3813.2.

39Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad, kai atsakingas už žalą asmuo yra apsidraudęs savo civilinę atsakomybę, sudarydamas civilinės atsakomybės draudimo sutartį, tokio asmens padarytą žalą atlygina draudikas pagal civilinės atsakomybės draudimo sutarties sąlygas. Tiek, kiek draudimo išmokos pagal turto draudimo sutartį nepadengia draudimo išmoka pagal civilinės atsakomybės draudimo sutartį, draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką nukentėjusiam asmeniui pagal turto draudimo sutartį, privalo atlyginti pats atsakingas už žalą asmuo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-413-378/2017, 16 punktas). Toks išaiškinimas mutatis mutandis (su būtinais (atitinkamais) pakeitimais) turi būti taikomas ir nagrinėjamu atveju.

4013.3.

41Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino ir tos aplinkybės, kad, spręsdama delspinigių taikymo klausimą, atsakovė nepasinaudojo banko garantija. Iš AB SEB banko garantijos turinio matyti, kad ši banko garantija buvo pateikta ne tik dėl Sutarties neįvykdymo, bet ir dėl kitų jos pažeidimų, be kita ko, ir dėl termino praleidimo, todėl atsakovė turėjo pareigą pirmiausia pasinaudoti šia garantija, o ją grąžinusi ieškovei, turi prisiimti riziką dėl atsiradusios žalos. Tik jei šioje garantijoje nurodytos sumos būtų nepakakę prievolių įvykdymui, atsakovė būtų įgijusi galimybę taikyti delspinigių įskaitymą pagal šalių sudarytą Sutartį.

4214.

43Atsakovė AB LITGRID atsiliepime į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo šiuos esminius argumentus:

4414.1.

45Apeliantės argumentas, kad banko garantijos panaudojimas panaikina ieškovės civilinę atsakomybę, prieštarauja tiek teisės aktams, tiek teismų praktikai. Ieškovei už sutartinių įsipareigojimų netinkamą vykdymą (termino įvykdyti sutartį pažeidimą) kilo sutartinė atsakomybė, todėl teismas pagrįstai nevertino ir nepasisakė dėl banko garantijos. Atleidimui nuo civilinės atsakomybės yra skirtos CK 6.212 straipsnio ir CK 6.253 straipsnio nuostatos, kuriomis pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir rėmėsi. Be to, ieškinyje net nebuvo užsiminta apie tai, kad vietoj sutartinių netesybų turėjo būti pasinaudota banko garantija, šis klausimas, kuris iš esmės nėra susiję su bylos nagrinėjimo dalyku, buvo keliamas tik teismo posėdžio metu, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai skundžiamame sprendime šiuo aspektu nepasisakė.

4614.2.

47Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl netesybų pagal Sutartį priskaičiavimo, o toks ginčo dalykas nepatenka į draudimo apsaugą, suteikiamą pagal į bylą pateiktą draudimo sutartį, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai nevertino ir nepasisakė dėl rangovo civilinės atsakomybės draudimo sąlygų.

4814.3.

49Skųsdama teismo sprendimą, kuris iš esmės ieškovei yra palankus, bei apeliaciniame skunde nurodydama argumentus, kurie nėra susiję su bylos nagrinėjimo dalyku, ieškovė piktnaudžiauja savo teise į apeliaciją, vilkina bylos procesą ir didina teismų užimtumą.

50Teisėjų kolegija

konstatuoja:

51IV.

52Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5315.

54Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nagrinėjamu atveju nenustatė absoliučių šioje byloje apskųsto sprendimo negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliaciniame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis). Dėl esminių faktinių bylos aplinkybių

5516.

56Bylos medžiaga patvirtina, kad tarp 2017 m. liepos 22 d. tarp AB LITGRID ir AB „Elektros tinklų statyba“ buvo sudaryta Projektavimo ir statybos darbų sutartis Nr. SUT-198-16 „110/10 kV Juodupės TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas“, kuria rangovė (ieškovė) įsipareigojo atlikti 110/10 kV Juodupės TP 110 kV skirstyklos, esančios adresu ( - ), projektavimo ir statybos darbus Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka, o užsakovė (atsakovė) už atliktus darbus įsipareigojo sumokėti 653 143,48 Eur su PVM. Visi Sutartyje nurodyti darbai turėjo būti atlikti ir objekto statyba užbaigta per 19 mėnesių nuo Sutarties sudarymo dienos, t. y. iki 2018 m. vasario 22 d., išskyrus Sutartyje nurodytus atvejus (Sutarties Specialiosios dalies 2.1 papunktis). Faktiškai darbai buvo atlikti ir perduoti užsakovei bei jos priimti tik 2018 m. liepos 18 d.

5717.

582018 m. rugpjūčio 22 d. raštu atsakovė informavo ieškovę, kad dėl aplinkybių, susijusių su nepalankiomis gamtinėmis sąlygomis, delspinigiai neskaičiuojami už laikotarpį nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. iki 2017 m. spalio 31 d. (13 170,83 Eur), o dėl aplinkybių, susijusių su atsakovės nebendradarbiavimu, delspinigiai neskaičiuojami už laikotarpį nuo 2018 m. balandžio 16 d. iki 2018 m. gegužės 22 d. (7 988,86 Eur). Taip pat atsakovė nurodė, kad ji įskaito 10 363,93 Eur delspinigius iš ieškovės pateiktos apmokėjimui 2018 m. gegužės 31 d. PVM sąskaitos faktūros EMPVD1011.

5918.

60Ieškovės civilinė atsakomybė dėl darbų pagal Sutartį atlikimo buvo užtikrinta AB SEB banko garantija 53 978,80 Eur, be to, ieškovės civilinė atsakomybė dėl jos vykdomos veiklos buvo apdrausta draudimo bendrovėje „Ergo Insurance“ SE Lietuvos filialas. Dėl ginčo esmės

6119.

62Teisminio nagrinėjimo dalykas nustatomas atsižvelgiant į pareikšto ieškinio dalyką ir faktinį pagrindą, taip pat į atsakovo atsikirtimų pagrindu nurodytas aplinkybes.

6320.

64Nagrinėjamoje byloje buvo sprendžiamas klausimas dėl netesybų už sutartinių įsipareigojimų netinkamą vykdymą pagal Sutartį (ne)taikymo. Ginčas tarp šalių iš esmės kilo tik dėl to, už kokį laikotarpį ieškovei turi būti (ne)taikoma sutartinė civilinė atsakomybė netesybų (delspinigių) forma dėl šių nenugalimos jėgos aplinkybių, taip pat ir dėl nepakankamo atsakovės bendradarbiavimo vykdant Sutartį, dėl kurių ir buvo praleistas galutinis darbų užbaigimo terminas. Ieškovė tiek ieškinyje, tiek patikslintame ieškinyje ginčijo jai atsakovės priskaičiuotus delspinigius ir atliktą įskaitymą, remdamasi tuo, kad darbus pagal Sutartį buvo vėluojama atlikti dėl nuo jos nepriklausančių aplinkybių (dėl objektyvių ir pateisinamų nenugalimos jėgos aplinkybių ir dėl atsakovės nebendradarbiavimo), o ne tuo, jog atsakovė panaudojo netinkamą prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonę.

6521.

66Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad ieškovei negali būti taikoma civilinė atsakomybė delspinigių forma dėl nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimo už 91 dieną bei už 37 dienas dėl atsakovės bendradarbiavimo pareigos pažeidimą, todėl, vadovaudamasis CK 6.212 straipsniu, 6.253 straipsnio 1–2 dalimis, 5 dalimi bei Sutarties 7.5 papunkčiu, sprendė, jog Sutartyje numatyta civilinė atsakomybė – netesybos (delspinigiai) už darbų atlikimo termino praleidimą ieškovei, gali būti taikoma tik už 18 dienų (146 – 91 – 37 = 18), ir sudaro 3 886,47 Eur (539 788 Eur x 0,04 proc. x 18 d.). Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas pripažino atsakovės AB LITGRID 2018 m. rugpjūčio 22 d. atliktą įskaitymą dalyje dėl 6 477,46 Eur negaliojančiu, priteisė iš atsakovės ieškovei 6 477,46 Eur skolą, 207,28 Eur delspinigių, ir 6 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. lapkričio 23 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

6722.

68Kaip matyti iš apeliacinio skundo turinio, skunde keliamas klausimas dėl to, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nepagrįstai nepasisakė dėl civilinės atsakomybės netaikymo tais atvejais, kai rangovas yra apdraudęs savo civilinę atsakomybę draudimu bei kai konkreti rangos sutartis papildomai yra užtikrinta banko garantija, nors tokie argumentai nebuvo nurodyti nei ieškinyje, nei patikslintame ieškinyje. Vien tai, kad 2019 m. balandžio 17 d. teismo posėdžio metu ieškovės atstovas paklausė atsakovės, kodėl ji nesinaudojo trečiojo asmens AB SEB banko pateikta garantija, nekeičia situacijos teisinio vertinimo ir nesuponuoja išvados, jog, ieškovei apie tai užsiminus teismo posėdyje, teismas privalėjo nagrinėjamos bylos kontekste pasisakyti dėl banko garantijos ir civilinės atsakomybės draudimo panaudojimo.

6923.

70Pažymėtina, kad CPK 306 straipsnio 2 dalyje imperatyviai nustatyta, kad apeliacinis skundas negali būti grindžiamas aplinkybėmis, kurios nurodytos pirmosios instancijos teisme. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad CPK 306 straipsnyje 2 dalyje įtvirtintas teisinis reguliavimas reiškia, jog CPK yra įtvirtinta vadinamoji dalinė (ribota) apeliacija. Tai susiję su tuo, kad bylos nagrinėjimo ribas pirmosios instancijos teisme apibrėžia ieškovas, ieškinyje nurodydamas ieškinio faktinį pagrindą ir dalyką.

7124.

72Taigi apeliacinės instancijos teismas pagal apeliacinio skundo ribas tik patikrina, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė reikšmingas ginčui faktines aplinkybes ir ar teisingai pagal nustatytas faktines aplinkybes pritaikė teisę pagal ieškovo parengiamojoje bylos stadijoje apibrėžtas bylos ribas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. liepos 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-459-611/2015).

7325.

74Vadovaujantis nurodytu teisiniu reguliavimu bei pateiktomis teisės aiškinimo taisyklėmis, spręstina, kad apeliantės nurodomos aplinkybės, susijusios su tuo, jog jos civilinė atsakomybė dėl darbų, vykdomų pagal šalių pasirašytą Sutartį, buvo užtikrinta AB SEB banko garantija 53 978,80 Eur sumai, o civilinė atsakomybė dėl jos vykdomos veiklos buvo drausta bendrovėje Ergo Insurance SE Lietuvos filialas, negali būti vertinamos bylą nagrinėjant apeliacine tvarka.

7526.

76Bet kuriuo atveju pažymėtina, kad aplinkybė, jog ieškovė buvo sudariusi civilinės atsakomybės draudimo sutartį su draudimo bendrove Ergo Insurance SE Lietuvos filialu, nepanaikina jos prievolės atlyginti žalą, nes ši ieškovės ir draudimo bendrovės prievolė yra solidari (CK 6.6 straipsnis). Įstatymas suteikia ieškovui teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį (CK 6.6 straipsnio 4 dalis). Tai yra kreditoriaus teisė ir jos negalima riboti.

7727.

78Kadangi draudimo bendrovės Ergo Insurance SE Lietuvos filialo atsakomybės klausimas nebuvo keltas bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija dėl to, ar nagrinėjamu atveju ginčo dalykas patenka į draudimo apsaugą, suteikiamą pagal į bylą pateiktą draudimo sutartį, nepasisako.

7928.

80Vertinant netesybų ir banko garantijos santykį, atkreiptinas dėmesys į tai, kad tiek netesybos, tiek banko garantija yra priemonės, skirtos užtikrinti prievolių įvykdymą. Prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai reglamentuojami CK 6.70 straipsnio 1 dalyje, kur nurodytas pavyzdinis jų sąrašas nustatant, kad prievolių įvykdymas gali būti užtikrinamas pagal sutartį arba įstatymus netesybomis, įkeitimu (hipoteka), laidavimu, garantija, rankpinigiais ar kitais sutartyje numatytais būdais.

8129.

82Kasacinio teismo praktikoje aiškinant šią normą pažymėta, kad sutartinių civilinių teisinių santykių subjektai, vadovaudamiesi sutarties laisvės principu ir atsižvelgdami į sutarties pobūdį, savo poreikius, finansinį pajėgumą, verslo praktikos tendencijas ir pan., gali pasirinkti tiek CK 6.70 straipsnio 1 dalyje nustatytus, tiek ir šioje teisės normoje nenustatytus, tačiau imperatyviosioms įstatymų normoms, teisės principams, viešajai tvarkai ir gerai moralei neprieštaraujančius bei adekvačius prievolių įvykdymo užtikrinimo būdus. Taip pat šie subjektai gali prievolės įvykdymo užtikrinimui taikyti ne vieną įvykdymo užtikrinimo būdą, o tokių būdų daugetą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje

83Nr. 3K-3-250/2013; 2018 m. vasario 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-51-701/2018, 40 punktas).

8430.

85Kaip minėta, nagrinėjamu atveju buvo sprendžiama dėl ieškovės sutartinės civilinės atsakomybės už termino įvykdyti Sutartį pažeidimą taikymo delspinigių forma, todėl pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo skundžiamame sprendime pasisakyti ir dėl dar vienos prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonės – banko garantijos, taikymo. Dėl bylos procesinės baigties

8631.

87Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, spręstina, kad ieškovės apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo keisti ar naikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo sprendimą, todėl ieškovės apeliacinis skundas atmetamas, o Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gegužės 7 d. sprendimas paliekamas nepakeistas. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

8832.

89Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 302 straipsnis).

9033.

91Atsižvelgiant į bylos procesinę baigtį, ieškovės bylinėjimosi išlaidos, patirtos bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, neatlygintinos.

9234.

93Duomenų, patvirtinančių, kad atsakovė bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme būtų patyrusi bylinėjimosi išlaidų, byloje nėra, todėl atsakovės bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas nespręstinas.

94Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 331 straipsniu,

Nutarė

95Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gegužės 7 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Elektros tinklų... 8. 2.... 9. Nurodė, kad 2017 m. liepos 22 d. tarp AB LITGRID ir AB „Elektros tinklų... 10. 3.... 11. Ieškovės teigimu, ji atliktus pagal Sutartį darbus perdavinėjo atsakovei... 12. 4.... 13. Ieškovės teigimu, atsakovės atliktas įskaitymas yra neteisėtas, kadangi... 14. II.... 15. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 16. 5.... 17. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. gegužės 7 d. sprendimu ieškinį tenkino... 18. 6.... 19. Teismas nustatė, kad ginčas tarp šalių iš esmės kilo tik dėl to, už... 20. 7.... 21. Įvertinęs į bylą pateiktų rašytinių įrodymų visetą, teismas sprendė,... 22. 8.... 23. Teismo nuomone, vien ta aplinkybė, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017... 24. 9.... 25. Atsižvelgdamas į tai, kad atsakovės nepakankamas bendradarbiavimas, kuris... 26. 10.... 27. Sutarties Specialiųjų sąlygų 7.3.2 papunktyje numatyta, kad rangovui per... 28. 11.... 29. Teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju iš esmės egzistuoja visos CK 6.130... 30. 12.... 31. Nurodytų argumentų pagrindu teismas priteisė iš atsakovės ieškovei... 32. III.... 33. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 34. 13.... 35. Apeliaciniame skunde ieškovė AB „Elektros tinklų statyba“ prašo... 36. 13.1.... 37. Šis ginčas, kylantis iš rangos teisinių santykių, be kita ko, turi ir... 38. 13.2.... 39. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad, kai atsakingas už žalą asmuo yra... 40. 13.3.... 41. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino ir tos aplinkybės, kad,... 42. 14.... 43. Atsakovė AB LITGRID atsiliepime į apeliacinį skundą prašo apeliacinį... 44. 14.1.... 45. Apeliantės argumentas, kad banko garantijos panaudojimas panaikina ieškovės... 46. 14.2.... 47. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl netesybų pagal Sutartį... 48. 14.3.... 49. Skųsdama teismo sprendimą, kuris iš esmės ieškovei yra palankus, bei... 50. Teisėjų kolegija... 51. IV.... 52. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 53. 15.... 54. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 55. 16.... 56. Bylos medžiaga patvirtina, kad tarp 2017 m. liepos 22 d. tarp AB LITGRID ir AB... 57. 17.... 58. 2018 m. rugpjūčio 22 d. raštu atsakovė informavo ieškovę, kad dėl... 59. 18.... 60. Ieškovės civilinė atsakomybė dėl darbų pagal Sutartį atlikimo buvo... 61. 19.... 62. Teisminio nagrinėjimo dalykas nustatomas atsižvelgiant į pareikšto... 63. 20.... 64. Nagrinėjamoje byloje buvo sprendžiamas klausimas dėl netesybų už... 65. 21.... 66. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad ieškovei negali būti taikoma... 67. 22.... 68. Kaip matyti iš apeliacinio skundo turinio, skunde keliamas klausimas dėl to,... 69. 23.... 70. Pažymėtina, kad CPK 306 straipsnio 2 dalyje imperatyviai nustatyta, kad... 71. 24.... 72. Taigi apeliacinės instancijos teismas pagal apeliacinio skundo ribas tik... 73. 25.... 74. Vadovaujantis nurodytu teisiniu reguliavimu bei pateiktomis teisės aiškinimo... 75. 26.... 76. Bet kuriuo atveju pažymėtina, kad aplinkybė, jog ieškovė buvo sudariusi... 77. 27.... 78. Kadangi draudimo bendrovės Ergo Insurance SE Lietuvos filialo atsakomybės... 79. 28.... 80. Vertinant netesybų ir banko garantijos santykį, atkreiptinas dėmesys į tai,... 81. 29.... 82. Kasacinio teismo praktikoje aiškinant šią normą pažymėta, kad sutartinių... 83. Nr. 3K-3-250/2013; 2018 m. vasario 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr.... 84. 30.... 85. Kaip minėta, nagrinėjamu atveju buvo sprendžiama dėl ieškovės sutartinės... 86. 31.... 87. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, spręstina, kad ieškovės apeliacinio... 88. 32.... 89. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 90. 33.... 91. Atsižvelgiant į bylos procesinę baigtį, ieškovės bylinėjimosi išlaidos,... 92. 34.... 93. Duomenų, patvirtinančių, kad atsakovė bylą nagrinėjant apeliacinės... 94. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 95. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gegužės 7 d. sprendimą palikti...