Byla 2-333-514/2013
Dėl žalos atlyginimo

1Plungės rajono apylinkės teismo teisėja Aušra Volskytė dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, atstovaujamos Šiaulių teritorinės ligonių kasos, ieškinį atsakovei J. V. dėl žalos atlyginimo ir

Nustatė

2ieškovas prašo dokumentinio proceso tvarka priteisti iš atsakovės 426,31 Lt padarytai žalai atlyginti, reikalavimą grindžia rašytiniais įrodymais. Nurodė, kad Telšių apskrities VPK buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas medžiagoje Nr. ( - ) dėl S. K. sveikatos sutrikdymo. Ieškovas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto (toliau – PSDF biudžetas) už S. K. suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas VŠĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninei ir VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninei sumokėjo 426,31 Lt. Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūros prokuroro 2012-11-13 nutarimu ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas, atsakovė atleista nuo baudžiamosios atsakomybės, kaltininkei ir nukentėjusiajai susitaikius, atsakovės veika priežastiniu ryšiu tiesiogiai susijusi su žalos atsiradimu, t. y. atsakovė atsakinga dėl žalos ieškovui padarymo. Šiaulių TLK, atstovaujama ieškovo, 2012-12-13 raštu Nr. S-7376 kreipėsi į atsakovę dėl 426,31 Lt žalos atlyginimo neteismine tvarka, tačiau atsakovė į raštą neatsakė ir žalos neatlygino.

3Ieškinys tenkintinas.

4Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovės atžvilgiu 2012-10-09 Klaipėdos (ne Telšių, kaip nurodo ieškovas) apskrities VPK Plungės rajono PK buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 78-1-00669-12 (ne Nr. ( - ), kaip nurodo ieškovas) dėl S. K. padaryto nežymaus sveikatos sutrikdymo, kuris Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūros prokuroro 2012-11-13 nutarimu nutrauktas, įtariamajai ir nukentėjusiosioms susitaikius. Nutarime nurodyta, jog veika, padaryta S. K. atžvilgiu, kvalifikuotina kaip nusikaltimas, numatytas LR BK 284 str. 1 d. Iš pateikto gydymo paslaugų apskaičiavimo išrašo matyti, kad dėl patirtų sužalojimų S. K. 2012-10-03 VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninėje ir VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninėje buvo suteikta asmens sveikatos priežiūros paslaugų už 426,31 Lt. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 9 str. 3 d. 1 p. nustatyta, kad iš PSDF biudžeto lėšų apmokamos pirminės, antrinės ir tretinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos. To paties įstatymo 15 str. 1 d. 8 p. nustatyta, kad PSDF biudžeto pajamas, be kitų įplaukų, sudaro iš fizinių asmenų išieškotos lėšos už žalą padarytą apdraustojo sveikatai, kai apdraustojo sveikatos priežiūros išlaidos buvo apmokėtos iš šio biudžeto lėšų. PSFD biudžetą vykdo, naudoja jo lėšas Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (ieškovas), kuri iš PSDF biudžeto lėšų apmokėjo sveikatos priežiūros įstaigoms – VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninei ir VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninei už S. K. suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas (Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 3 str. 5 p., Sveikatos draudimo įstatymo 9 str. 3 d. 1 p., 30 str. 1 p., 31 str. 1 p., 33 str. 1 d.). Atsižvelgiant į tai, kad su sveikatos grąžinimu susijusias išlaidas padengė ne pats žalą padaręs asmuo, o ieškovas, todėl ieškovas turi atgręžtinio reikalavimo teisę į padariusį žalą asmenį. Atsakovė ieškovo buvo raginama atlyginti žalą ieškovui (2012-12-13 raštu Nr. S-7376), tačiau įrodymų, jog atsakovė su ieškovu atsiskaitė, byloje nėra.

5Civilinė atsakomybė – tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyse nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas) (CK 6.246 str. 1 d.). Tarp atsakovės nusikalstamų veiksmų ir PSDF biudžeto patirtų išlaidų yra tiesioginis priežastinis ryšys, nes atsakovė nesilaikė CK 6.263 str. numatytos pareigos laikytis tokių elgesio taisyklių, kad savo veiksmais nepadarytų kitam asmeniui žalos. Kadangi to paties straipsnio 2 d. nustato prievolę atsakingam asmeniui padarytą žalą visiškai atlyginti, be to, CK 6.283 str. 1 d. nustatyta, jog žalą, padarytą asmeniui, jeigu šis suluošintas ar kitaip sužalota jo sveikata, privalo atlyginti už tai atsakingas asmuo, o CK 6.280 str. nurodo, jog atlyginęs kito asmens padarytą žalą, asmuo turi į padariusį žalą asmenį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo, ir pagal CK 6.290 str. 3 d. nuostatas, draudimo išmokas išmokėjusios socialinio draudimo įstaigos įgyja regreso teisę į žalą padariusį asmenį, išskyrus atvejus, kai draudimo įmokas už nukentėjusį asmenį mokėjo žalą padaręs asmuo, todėl atsakovė dėl savo kaltų veiksmų sutrikdžiusi S. K. sveikatą, privalo atlyginti PSDF biudžetui padarytą 426,31 Lt turtinę žalą, ir ši suma iš atsakovės priteistina ieškovui.

6Iš atsakovės taip pat priteistinas 29 Lt žyminis mokestis valstybei, nuo kurio mokėjimo ieškovas buvo atleistas (CPK 96 str.).

7Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 262 str. 1 d., 427 str., 428 str.,

Nutarė

8ieškinį tenkinti.

9Priteisti iš J. V. 426,31 Lt (keturis šimtus dvidešimt šešis litus 31 ct) žalos atlyginimo Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, atstovaujamai Šiaulių teritorinės ligonių kasos, ir 29 Lt (dvidešimt devynis litus) žyminio mokesčio valstybei.

10Atsakovė per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo įteikimo dienos privalo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

11Jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

12Preliminarus sprendimas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai