Byla 2-2065-157/2015
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 11 d. nutarties, kuria atnaujintas ir pratęstas terminas pateikti restruktūrizavimo planą uždarosios akcinės bendrovės „Molesta“ restruktūrizavimo byloje Nr. B2-4264-567/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Čekanauskaitė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Luodė“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 11 d. nutarties, kuria atnaujintas ir pratęstas terminas pateikti restruktūrizavimo planą uždarosios akcinės bendrovės „Molesta“ restruktūrizavimo byloje Nr. B2-4264-567/2015,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Byloje sprendžiamas klausimas dėl teismo teisės atnaujinti ir pratęsti terminą restruktūrizavimo planui pateikti, kai pasibaigęs įstatyme nustatytas terminas.

4Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 3 d. nutartimi (įsiteisėjo 2014-03-17) UAB ,,Molesta” iškelta restruktūrizavimo byla ir nustatytas 6 mėnesių terminas pateikti teismui tvirtinti bendrovės restruktūrizavimo planą. Šis terminas baigėsi 2014 m. rugsėjo 17 d. Teismas 2014 m. lapkričio 6 d. nutartimi netenkino restruktūrizavimo administratoriaus prašymo pratęsti terminą minėtam planui pateikti iki 2014 m. spalio 27 d., o restruktūrizavimo bylą nutraukė. Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. vasario 19 d. nutartimi panaikino teismo nutartį ir perdavė nagrinėti iš naujo klausimą dėl termino pratęsimo pateikti bendrovės restruktūrizavimo planą.

5Pakartotinai neišsprendus paminėto klausimo pirmosios instancijos teisme, RUAB „Molesta“ kreditoriai UAB „Vėsa ir partneriai“ ir UAB „Luodė“ pateikė prašymus nutraukti bendrovės restruktūrizavimo bylą.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 11 d. nutartimi patenkino RUAB „Molesta“ restruktūrizavimo administratoriaus UAB „Restrus“ prašymą, atnaujino terminą restruktūrizavimo planui pateikti ir jį pratęsė iki 2015 m rugsėjo 10 d., nurodęs, kad ši nutartis neskundžiama.

8Teismas atsižvelgė į tai, kad Lietuvos apeliacinis teismas panaikino teismo 2014 m. lapkričio 6 d. nutartį, kuria buvo atsisakyta pratęsti tokį terminą, taip pat įvertinęs restruktūrizavimo administratoriaus argumentus šiuo klausimu ir siekdamas sudaryti galimybę išsaugoti bendrovę kaip rinkos dalyvį.

9Teismas taip pat pažymėjo, kad restruktūrizavimo plano projektui privalo pritarti kreditorių susirinkimas (Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau ĮRĮ) – 14 str. 3 d.).

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

11Kreditorius UAB „Luodė“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 11 d. nutarties dalį, kuria atnaujintas ir pratęstas terminas RUAB „Molesta“ restruktūrizavimo planui pateikti. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

121. CPK ir ĮRĮ nustatytas baigtinis skaičius neskundžiamų teismo nutarčių, tarp kurių nėra nurodyta nutartis atnaujinti ir pratęsti restruktūrizavimo plano pateikimo terminą.

132. Pagal ĮRĮ 14 straipsnio 5 dalį maksimalus terminas restruktūrizavimo planui pateikti yra 6 mėnesiai, tačiau restruktūrizavimo byla tęsiasi 20 mėn., o teismo nustatytas terminas planui pateikti praleistas 10 mėn. Tuo sudaroma galimybė piktnaudžiauti procesu tikslu naudotis ĮRĮ 8 straipsnyje numatytomis lengvatomis, pažeidžiami kreditorių bei viešasis interesai. Be to, teismas terminą atnaujino ir pratęsė savo iniciatyva, nes nebuvo prašymo pratęsti jį iki 2015-09-10.

143. Teismas visiškai nesigilino į RUAB „Molesta“ finansinę būklę ir nemokumą bei tik formaliai nurodė, kad termino planui pateikti pratęsimu siekiama sudaryti galimybę išsaugoti šią bendrovę kaip rinkos dalyvį. Pagal balanso už 2014 m. duomenis RUAB „Molesta“ yra nemoki, nes 6 505 931 Eur mokėtinos sumos ir įsipareigojimai viršija į balansą įrašyto 11 281 911 Eur turto vertę. Tai yra pagrindas restruktūrizavimo bylą nutraukti ir iškelti bankroto bylą.

15RUAB „Molesta“ restruktūrizavimo administratorius UAB „Restrus“ atsiliepime į atskirąjį skundą (T. 20, b. l. 127-128) prašo atskirąjį skundą palikti nenagrinėtu ir apeliacinį procesą nutraukti arba atskirojo skundo netenkinti. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

161. Apeliantas skundžia teismo nutartį, kuri yra neskundžiama.

172. RUAB „Molesta“ kreditoriai pritarė restruktūrizavimo planui ir jis pateiktas teismui.

183. Klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo bendrovei negali būti nagrinėjamas, kol vyksta restruktūrizavimo byla.

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Apeliacinis procesas nutrauktinas

21Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi, be kita ko, atnaujino ir pratęsė terminą RUAB „Molesta“ restruktūrizavimo planui pateikti, tuo pačiu nurodydamas, jog ši nutartis yra neskundžiama apeliacine tvarka. Nesutikdamas su tokiu teismo sprendimu, kreditorius UAB „Luodė“ (apeliantas) pateikė atskirąjį skundą, tvirtindamas, jog nei bendrasis Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) nei specialusis (ĮRĮ) įstatymas nenumato draudimo skųsti tokią teismo nutartį. Dėl to apeliacinis teismas, kompetentingas nagrinėti tiek fakto, tiek teisės klausimus, pasisako (CPK 320, 338 str.).

22Visų pirma, apeliantas yra teisus teigdamas, kad ĮRĮ 14 straipsnio 5 dalyje įtvirtintas restruktūrizavimo planui pateikti 6 mėnesių terminas, skaičiuojamas nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, gali būti pratęstas vieną kartą ne ilgiau kaip vienam mėnesiui. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad praktikoje tik išskirtiniais atvejais pripažįstama galimybė pratęsti nurodytą terminą ilgesniam nei vieno mėnesio laikotarpiui ir toks pratęsimas turi būti pateisinamas objektyviomis aplinkybėmis, atitikti restruktūrizavimo proceso tikslą ir principus (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. spalio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-559-916/2015).

23Nagrinėjamoje byloje šiuo klausimu susiklostė specifinė situacija – buvo minėta, kad teismas atnaujino ir pratęsė terminą pateikti restruktūrizavimo planą iš esmės vadovaudamasis Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. vasario 19 d. nutartimi, kuria buvo panaikinta pirmosios instancijos teismo 2014 m. lapkričio 6 d. nutartis netenkinti restruktūrizavimo administratoriaus prašymo pratęsti tokį terminą. Šioje apeliacinio teismo nutartyje buvo nurodyta, kad restruktūrizavimo plano projektas yra parengtas ir egzistuoja realus pagrindas manyti, jog kreditoriai artimiausiame susirinkime jam pritars bei pateiks teismui tvirtinti; kad pagal objektyvias aplinkybes restruktūrizavimo plano rengimo laikas buvo naudotas efektyviai; kad pirmosios instancijos teismas šių aplinkybių neįvertino (civilinė byla Nr. 2-409-330/2015). Tokia apeliacinio teismo nutartis įsiteisėja nuo priėmimo dienos (CPK 339 str.). Iš bylos medžiagos matyti, kad pirmosios instancijos teismas šį klausimą pakartotinai išnagrinėjo tik skundžiamoje nutartyje. Dėl to atmetami kaip nepagrįsti apelianto teiginiai, kad teismas iš viso neturėjo teisinio pagrindo spręsti tokio klausimo.

24Taigi esant tokiai faktinei ir teisinei situacijai, sprendžiama, ar pagal galiojantį teisinį reglamentavimą teismas pagrįstai ir teisėtai nurodė, kad nutartis yra neskundžiama.

25Kaip teisingai nurodo apeliantas atskirajame skunde ir RUAB „Molesta“ atsiliepime į jį, restruktūrizavimo bylos teisme nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus kituose įstatymuose nustatytas išimtis (CPK 1 str. 1 d.).

26Pirma, minėta, kad specialusis CPK atžvilgiu įstatymas taikytinas šioje byloje yra ĮRĮ, kuris nenumato, kad tokia teismo nutartis būtų skundžiama. Antra, pagal CPK 334 straipsnio 1 dalį pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliaciniam teismui atskirai nuo teismo sprendimo dviem atvejais: kai tai tiesiogiai numatyta CPK arba, kai ji užkerta galimybę tolimesnei bylos eigai. Procesinių terminų atnaujinimą reglamentuojančiame CPK 78 straipsnyje nenumatyta galimybė apskųsti teismo nutartį, kuria atnaujinamas toks terminas (nagrinėjamu atveju – restruktūrizavimo planui pateikti). Be to, tokia nutartis neužkerta kelio tolesnei bylos eigai (CPK 334 str. 1 d. 1, 2 p.). Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra nurodęs, jog teismo nutartis, kuria atnaujinamas terminas restruktūrizavimo planui pateikti, neriboja tolimesnės bylos eigos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. spalio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-559-916/2015).

27Taigi, priešingai nei teigia apeliantas, apeliacinis teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad pagal galiojančius teisės aktus yra neskundžiama nutartis dėl termino planui pateikti atnaujinimo restruktūrizavimo byloje.

28Civilinio proceso įstatyme įtvirtinta, kad apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jei skundžiamas procesinis sprendimas negali būti apeliacinio apskundimo objektu (CPK 315 str. 2 d. 3 p.). Jeigu nurodyta aplinkybė paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas yra nutraukiamas (CPK 315 str. 5 d.). Šios nuostatos taikytinos ir atskiriesiems skundams (CPK 338 str.).

29Dėl aukščiau paminėto nutrauktinas apeliacinis procesas, pradėtas pagal kreditoriaus UAB „Luodė“ atskirąjį skundą.

30Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 5 dalimi ir 338 straipsniu,

Nutarė

31Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Luodė“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 11 d. nutarties dalies, kuria atnaujintas ir pratęstas terminas restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Molesta“ restruktūrizavimo planui pateikti byloje Nr. B2-4264-567/2015.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija... 2. I. Ginčo esmė... 3. Byloje sprendžiamas klausimas dėl teismo teisės atnaujinti ir pratęsti... 4. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 3 d. nutartimi (įsiteisėjo... 5. Pakartotinai neišsprendus paminėto klausimo pirmosios instancijos teisme,... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 11 d. nutartimi patenkino RUAB... 8. Teismas atsižvelgė į tai, kad Lietuvos apeliacinis teismas panaikino teismo... 9. Teismas taip pat pažymėjo, kad restruktūrizavimo plano projektui privalo... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 11. Kreditorius UAB „Luodė“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus... 12. 1. CPK ir ĮRĮ nustatytas baigtinis skaičius neskundžiamų... 13. 2. Pagal ĮRĮ 14 straipsnio 5 dalį maksimalus terminas restruktūrizavimo... 14. 3. Teismas visiškai nesigilino į RUAB „Molesta“ finansinę būklę ir... 15. RUAB „Molesta“ restruktūrizavimo administratorius UAB „Restrus“... 16. 1. Apeliantas skundžia teismo nutartį, kuri yra neskundžiama.... 17. 2. RUAB „Molesta“ kreditoriai pritarė restruktūrizavimo planui ir jis... 18. 3. Klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo bendrovei negali būti... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 20. Apeliacinis procesas nutrauktinas... 21. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi, be kita ko, atnaujino ir... 22. Visų pirma, apeliantas yra teisus teigdamas, kad ĮRĮ 14 straipsnio 5 dalyje... 23. Nagrinėjamoje byloje šiuo klausimu susiklostė specifinė situacija – buvo... 24. Taigi esant tokiai faktinei ir teisinei situacijai, sprendžiama, ar pagal... 25. Kaip teisingai nurodo apeliantas atskirajame skunde ir RUAB „Molesta“... 26. Pirma, minėta, kad specialusis CPK atžvilgiu įstatymas... 27. Taigi, priešingai nei teigia apeliantas, apeliacinis teismas sutinka su... 28. Civilinio proceso įstatyme įtvirtinta, kad apeliacinis skundas nepriimamas ir... 29. Dėl aukščiau paminėto nutrauktinas apeliacinis procesas, pradėtas pagal... 30. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 31. Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal kreditoriaus uždarosios...