Byla 2-409-330/2015
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 6 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-501-340/2014, kuria netenkintas prašymas pratęsti restruktūrizavimo plano pateikimo terminą ir nutraukta restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Molesta“ restruktūrizavimo byla

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras Pečiulis teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Molesta“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 6 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-501-340/2014, kuria netenkintas prašymas pratęsti restruktūrizavimo plano pateikimo terminą ir nutraukta restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Molesta“ restruktūrizavimo byla.

2Išnagrinėjus bylą pagal atskirąjį skundą, n u s t a t y t a :

 1. Ginčo esmė

3Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 3 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei „Molesta“ iškėlė restruktūrizavimo bylą, nutartis įsiteisėjo 2014 m. kovo 27 d. Teismas nustatė 6 mėnesių terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos parengti ir pateikti teismui restruktūrizuojamos (toliau – ir RUAB) „Molesta“ restruktūrizavimo planą ir kitus restruktūrizavimo bylai nagrinėti reikalingus dokumentus.

4Vilniaus apygardos teismas 2014 m. liepos 18 d. nutartimi patvirtinto RUAB „Molesta“ 160 kreditorių bei jų finansinių reikalavimų sąrašą 18 327 854,37 Lt sumai. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 16 d., 2014 m. spalio 16 d. nutartimis RUAB „Molesta“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas buvo tikslinamas.

5RUAB „Molesta“ restruktūrizavimo administratorius 2014 m. rugsėjo 3 d. kreipėsi į restruktūrizavimo bylą nagrinėjantį teismą su prašymu pratęsti restruktūrizavimo plano pateikimo teismui tvirtinti terminą. Prašyme nurodė, kad terminas restruktūrizavimo planui pateikti baigiasi 2014 m. rugsėjo 27 d., tačiau administratorius dalį įmonės kreditorių finansinių reikalavimų ginčija, dar nėra aiškus kreditorių sąrašas, todėl negalima baigti ruošti restruktūrizavimo plano ir pateikti jo teismui tvirtinti (XIV t., b. l. 21-22).

6Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 8 d. nutartimi pratęsė terminą restruktūrizavimo planui pateikti iki 2014 m. spalio 27 d. (XIV t., b. l. 23).

7RUAB „Molesta“ restruktūrizavimo administratorius 2014 m. spalio 23 d. pateikė prašymą pratęsti terminą restruktūrizavimo planui pateikti iki 2014 m. lapkričio 27 d. (XVII t., b. l. 1-4). Nurodė, kad prašymo pateikimo teismui metu patvirtinta ir įsiteisėjusi RUAB „Molesta“ kreditorių finansinių reikalavimų suma yra 12 467 025,29 Lt; ginčijami kreditoriniai reikalavimai sudaro 6 621 935,47 Lt sumą, tarp kurių yra vieni didžiausių kreditorių finansiniai reikalavimai – UAB „NT investicijų sprendimai“ su 1 342 195,61 Lt finansiniu reikalavimu bei UAB „Gluosnių pakrantė“ su 2 510 991,82 Lt finansiniu reikalavimu. Teismui taip pat yra pateikti prašymai patikslinti kreditorinius reikalavimus už 975 210,90 Lt sumą. Ginčijamų kreditorinių reikalavimų suma sudaro apie 33 procentus visų reikalavimų, o 2014 m. spalio 29 d. teismo posėdyje bus nagrinėjami ginčijami kreditoriniai reikalavimai, kurių bendra suma sudaro 4 213 313,50 Lt, arba maždaug 21 procentą visų patvirtintų kreditorinių reikalavimų. Dėl šios priežasties, restruktūrizavimo administratoriaus vertinimu, būtų tikslinga restruktūrizavimo plano pateikimo terminą pratęsti dar vienam mėnesiui. Restruktūrizavimo administratorius pažymėjo, kad ginčijami kreditorių finansiniai reikalavimai yra įtraukti į atskirą sąrašą, tačiau tie kreditoriai neturi galimybės dalyvauti RUAB „Molesta“ kreditorių susirinkime sprendžiant klausimą dėl pritarimo restruktūrizavimo plano projektui.

 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2014 m. lapkričio 6 d. nutartimi RUAB „Molesta“ administratoriaus UAB „Restrus“ prašymą dėl restruktūrizavimo plano pateikimo termino pratęsimo atmetė, RUAB „Molesta“ restruktūrizavimo bylą nutraukė.

9Nutartyje nurodyta, kad restruktūrizavimo plano projektas turi būti pateiktas tvirtinti teismui ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos. Teismas restruktūrizavimo administratoriaus arba įmonės valdymo organo prašymu turi teisę vieną kartą ne ilgiau kaip vienam mėnesiui pratęsti šioje dalyje nustatytą terminą (Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ir ĮRĮ) 14 straipsnio 5 dalis). Įstatymas nenumato galimybės pratęsti terminą restruktūrizavimo planui pateikti dar vienam mėnesiui. Teismas pažymėjo, kad teismų praktikoje pripažįstama restruktūrizavimo plano pratęsimo galimybė ilgesniam negu vieno mėnesio laikotarpiui, tačiau tokie atvejai vertinami kaip išskirtiniai, termino restruktūrizavimo planui pateikti pratęsimas turi būti pateisinamas objektyviomis aplinkybėmis ir atitikti restruktūrizavimo proceso tikslą bei principus. Teismo nuomone, nagrinėjamu atveju restruktūrizavimo administratoriaus nurodytos priežastys, dėl kurių iškilo būtinumas prašyti dar kartą pratęsti plano pateikimo terminą išimties tvarka, nėra išskirtinės ir nesudaro pagrindo tokiam prašymui tenkinti. Teismas, atsižvelgdamas į didelį restruktūrizuojamos bendrovės kreditorių kiekį, pratęsė plano pateikimo terminą iki 2014 m. spalio 27 d., po to restruktūrizuojamos bendrovės kreditorių sąrašas administratoriaus prašymu kelis kartus buvo tikslinamas, buvo sprendžiami atskirų kreditorių ginčai dėl jų finansinių reikalavimų patvirtinimo.

10Teismas, susipažinęs su kreditorių UAB „NT investicijų sprendimai“ 1 342 195,61 Lt ir UAB „Gluosnių pakrantė“ 2 510 991,82 Lt dydžio finansiniais reikalavimais, kuriems administratorius teikia didelį dėmesį, sprendė, kad yra mažai tikėtina, jog klausimas dėl šių kreditorių finansinių reikalavimų patvirtinimo bus išnagrinėtas iki 2014 m. lapkričio 27 d., jog restruktūrizavimo plano pateikimo termino pratęsimas, kol ginčas dėl šių kreditorių reikalavimų patvirtinimo bus išspręstas, neatitinka restruktūrizavimo proceso tikslų ir principų.

11Teismas konstatavo, kad iki įstatymo nustatymo termino – 2014 m. spalio 27 d. restruktūrizavimo planas nebuvo patvirtintas ĮRĮ 14 straipsnio nustatyta tvarka, todėl nutraukė RUAB „Molesta“ restruktūrizavimo procesą (ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Apeliantas RUAB „Molesta“ atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 6 d. nutartį panaikinti.

13Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. AB DNB bankas ginčijo UAB „BMT Baltic“, UAB „NT Investicijų sprendimai“, UAB „Gluosnių pakrantė“ finansinius reikalavimus, kurių suma sudaro net 6 615 118,83 Lt. Šių kreditorių nuomonė dėl restruktūrizavimo plano gali lemti RUAB „Molesta“ restruktūrizavimo procesą, todėl jų dalyvavimas kreditorių susirinkime balsuojant dėl restruktūrizavimo plano yra reikalingas.
 2. Teismas nepagrįstai nutarė UAB „BMT Baltic“, UAB „NT Investicijų sprendimai“, UAB „Gluosnių pakrantė“ kreditorinius reikalavimus nagrinėti jau pasibaigus restruktūrizavimo plano pateikimo terminui, taip pažeisdamas protingumo, teisingumo, ekonomiškumo principus, RUAB „Molesta“ bei jos kreditorių, siekiančių restruktūrizavimo plano patvirtinimo, interesus, taip pat viešąjį interesą. Tokiu būdu buvo sudarytos prielaidos tam, kad restruktūrizavimo planas nebūtų patvirtintas, nesudarius sąlygų už jį balsuoti vieniems iš didžiausių kreditorių.
 3. Šiuo atveju egzistuoja objektyvios aplinkybės – vykstantys teisminiai ginčai, kuriuose ginčijama 6 621 935,47 Lt kreditorinių reikalavimų suma, sudaranti apie 33 procentus visų pateiktų tvirtinti kreditorinių reikalavimų bendros sumos. RUAB „Molesta“, teikdama prašymą pratęsti terminą restruktūrizavimo planui pateikti, siekia sudaryti procesinę galimybę kuo didesniam kreditorių skaičiui, kurių reikalavimai yra pagrįsti (ĮRĮ 23 straipsnis), dalyvauti įmonės kreditorių susirinkime dėl restruktūrizavimo plano tvirtinimo. RUAB „Molesta“ pagrindinis siekis ir tikslas yra garantuoti kreditorių kvalifikuotos daugumos buvimą, kuri pritartų restruktūrizavimo plano projektui ir tokiu būdu padėtų įmonei įveikti laikinus finansinius sunkumus, o įmonė grąžintų kreditoriams skolas.
 4. Įmonė nepiktnaudžiauja restruktūrizavimo procesu, yra parengusi restruktūrizavimo plano projektą, plano projektui yra pritarę įmonės akcininkai, plano projektas yra suderintas su didžiausiu kreditoriumi ir įkaito turėtoju akcine bendrove (toliau – ir AB) DNB banku. Vykstantys ginčai su kai kuriais kreditoriais lemia tai, kad kreditoriai, turintys net 33 procentus visų pateiktų tvirtinti finansinių reikalavimų bendros sumos, negalės išreikšti savo nuomonės dėl įmonės restruktūrizavimo plano.
 5. Teismas neatsižvelgė į tai, kad teismui iki nustatyto termino, t. y. 2014 m. spalio 27 d., buvo pateiktas restruktūrizavimo planas, jis tik nebuvo patvirtintas kreditorių susirinkime (dėl didelės apimties ginčijamų kreditorinių reikalavimų, kurie turi esminės reikšmės ir įtakos balsuojant dėl restruktūrizavimo plano patvirtinimo kreditorių susirinkime), nors tiek akcininkai, tiek ir didieji kreditoriai pritarė parengtam RUAB „Molesta“ restruktūrizavimo planui.
 6. Skundžiamą nutartį priėmusi teisėja yra nekompetentinga ir šališka, Vilniaus apygardos teismui yra pateiktas pareiškimas dėl šios teisėjos nušalinimo nuo RUAB „Molesta“ restruktūrizavimo bylos.

14RUAB „Molesta“ restruktūrizavimo administratorius UAB „Restrus“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo tenkinti RUAB „Molesta“ skundą.

15Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

 1. RUAB „Molesta“ buvo paruošusi galutinį restruktūrizavimo plano projektą, atitinkantį ĮRĮ reikalavimus ir nuostatas (ĮRĮ 12 straipsnis). Restruktūrizavimo planas susipažinti buvo pateiktas kreditoriams. Be to, paruoštam restruktūrizavimo plano projektui pritarė įmonės akcininkai (savininkai) (ĮRĮ 14 straipsnio 1 dalis). Didžiausi įmonės kreditoriai, įskaitant ir AB DNB banką (įkaito turėtojas), išreiškė pritarimą parengtam restruktūrizavimo plano projektui.
 2. Terminas restruktūrizavimo planui pateikti, jį pratęsus vienam mėnesiui, buvo nustatytas iki 2014 m. spalio 27 d. Iki šio termino planas nebuvo pateiktas teismui tvirtinti, nes tuo metu vyko ginčai dėl kreditorinių reikalavimų tvirtinimo RUAB „Molesta“ restruktūrizavimo byloje. RUAB „Molesta“ laikosi pozicijos, kad kuo didesniam kreditorių ratui būtų suteikta teisė balsuoti ir pasisakyti dėl RUAB „Molesta“ restruktūrizavimo plano.
 3. Didžioji dalis kreditorinių reikalavimų buvo ir /ar yra nagrinėjami pačioje RUAB „Molesta“ restruktūrizavimo byloje, todėl kyla klausimas, ar teismas galėjo nutraukti restruktūrizavimo bylą, kurioje dar buvo ir/ar yra nebaigtų teisminių ginčų.
 1. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai ir išvados

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių apskųstos nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamu atveju nenustatyta.

17Byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai netenkino prašymo dėl termino pratęsimo restruktūrizavimo planui pateikti teismui tvirtinti ir nutraukė įmonės restruktūrizavimo bylą dėl to, kad nustatytu terminu nebuvo pateiktas tvirtinti restruktūrizavimo planas.

18ĮRĮ nustatyta, kad restruktūrizavimo plano projektas turi būti pateiktas tvirtinti teismui ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos. Teismas restruktūrizavimo administratoriaus arba įmonės valdymo organo prašymu turi teisę pratęsti šį terminą, bet ne ilgiau kaip vienam mėnesiui (ĮRĮ 14 straipsnio 5 dalis). Teismų praktikoje pripažįstama restruktūrizavimo plano pratęsimo galimybė ilgesniam negu vieno mėnesio laikotarpiui, tačiau tokie atvejai vertinami kaip išskirtiniai. Termino restruktūrizavimo planui pateikti pratęsimas turi būti pateisinamas objektyviomis aplinkybėmis ir atitikti restruktūrizavimo proceso tikslą bei principus. Įstatyme nenustatyta galimybė restruktūrizavimo plano rengimą tęsti neribotą laiką dėl to, kad nėra patvirtinti visų arba lemiamą balsų skaičių turinčių kreditorių reikalavimai, kartu pažymėtina, kad įstatyme nėra nuostatų, pagal kurias restruktūrizavimo plano rengimas ir tvirtinimas būtų siejamas su visų kreditorių reikalavimų patvirtinimu, priešingai – pagal ĮRĮ 12 straipsnio 1 dalies 3 punktą restruktūrizavimo plane į kreditorių sąrašą įtraukiami ir asmenys, kurių reikalavimus įmonė ginčija ir teismo sprendimai dėl jų nėra įsiteisėję, įsiteisėjus teismų sprendimams dėl šių reikalavimų, atitinkamai patikslinamas restruktūrizavimo planas. Priešingas įstatymo nuostatų dėl termino restruktūrizavimo planui rengti aiškinimas reikštų galimybę restruktūrizuojamai įmonei piktnaudžiauti įstatymo suteikiamomis teisėmis, ir, nesant realios įmonės veiklos išsaugojimo galimybės, imituoti restruktūrizavimo procesą tam, kad kuo ilgesnį laiką galėtų naudotis ĮRĮ 8 straipsnyje įtvirtintomis lengvatomis. Pažymėtina, kad pagal įstatymą įmonės restruktūrizavimo procesas negali tęstis ilgiau kaip ketverius metus, teismas šį terminą gali pratęsti ne ilgiau kaip vieneriems metams (ĮRĮ 12 straipsnio 3 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. spalio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-458/2013).

19Apeliantas atskirajame skunde, kaip objektyvią aplinkybę, kuri turėtų lemti nustatyto termino restruktūrizavimo plano pateikimui tvirtinti pratęsimą, akcentuoja tai, kad šiuo metu dar vyksta ginčai, kuriuose sprendžiama dėl 6 621 935,47 Lt dydžio kreditorių finansinių reikalavimų, kad ši suma sudaro apie 33 procentus visų pateiktų tvirtinti kreditorių finansinių reikalavimų sumos. Pagal pirmiau nurodytą teisinį reguliavimą tokia restruktūrizavimo administratoriaus prašyme dėl termino planui pateikti pratęsimo ir atsakovo atskirajame skunde išdėstyta aplinkybė neleidžia daryti išvados, kad nagrinėjamu atveju būtų pagrindas taikyti išimtį ir pratęsti terminą restruktūrizavimo planui pateikti ilgesniam nei įstatyme nustatytas terminui vien dėl to, jog dar yra neišspręsta žymi dalis kreditorių pareikštų, tačiau ginčijamų finansinių reikalavimų. Nepaisant to, apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs šios bylos konkrečius faktinius duomenis, pripažįsta, kad pirmosios instancijos teismas spręsdamas prašymą dėl termino restruktūrizavimo planui pateikti pratęsimo, neįsigilino į visas šiam klausimui teisingai išspręsti reikšmingas aplinkybes.

20Kaip jau minėta pirmiau šioje nutartyje, RUAB „Molesta“ restruktūrizavimo byla buvo iškelta 2014 m. sausio 3 d., teismo nutartis dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo įsiteisėjo 2014 m. kovo 27 d. Buvo nustatytas 6 mėnesių terminas nuo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui tvirtinti restruktūrizavimo planą, faktiškai – iki 2014 m. rugsėjo 27 d. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 8 d. nutartimi tą terminą pratęsė iki 2014 m. spalio 27 d. Teismas terminą pratęsė atsižvelgęs į tai, kad kreditorių ir jų reikalavimų sąrašas buvo patvirtintas tik 2014 m. liepos 18 d., taip pat į tai, kad yra ginčijama nemaža dalis kreditorių finansinių reikalavimų, be to, teismas laikėsi nuostatos, jog būtina sudaryti galimybę administratoriui įgyvendinti jam nustatytą pareigą pateikti tvirtinti kreditoriams įmonės restruktūrizavimo planą. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 18 d. nutartimi buvo patvirtintas 160 kreditorių sąrašas, kreditorių finansinių reikalavimų suma – 18 327 854,37 Lt. Kreditorių sąrašas buvo tikslinamas 2014 m. rugsėjo 16 d. ir 2014 m. spalio 16 d. nutartimis. 2014 m. rugsėjo 11 d. teismas, sutikdamas su AB DNB banko skundu, panaikino dalį 2014 m. liepos 18 d. nutarties, t. y. dėl UAB „BMT Baltic“ 2 761 931,40 Lt, UAB „NT investicijų sprendimai“ 1 342 195,61 Lt ir UAB „Gluosnių pakrantė“ 2 510 991,82 Lt finansinių reikalavimų patvirtinimo, o šių kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimo klausimą paskyrė nagrinėti teismo 2014 m. spalio 29 d. posėdyje žodinio proceso tvarka. Kadangi terminas restruktūrizavimo planui pateikti buvo nustatytas iki 2014 m. spalio 27 d., bankroto administratorius, reaguodamas į aplinkybę dėl paskirto teismo posėdžio dėl finansinių reikalavimų tvirtinimo, pateikė prašymą pratęsti restruktūrizavimo plano pateikimo terminą iki 2014 m. lapkričio 27 d. (XVII t., b. l. 1-4). Pastebėtina, kad šiame 2014 m. spalio 23 d. prašyme yra įrašytos dvi restruktūrizavimo bylą nagrinėjusio teisėjo rezoliucijos, t. y. pirmoji rezoliucija „Į bylą“, priimta spalio 24 d., antroji rezoliucija – „Skirti nagrinėti raš. pr. tvarka 2014 m. lapkričio 6 d., 16 val.“. Antrosios rezoliucijos įrašymo data nenurodyta. Nežiūrint to, kad nėra nurodyta antrosios rezoliucijos data, apeliacinės instancijos teismo įsitikinimu, prašymo dėl termino pratęsimo nagrinėjimą teismas susiejo su numatytu pirmiau minėtų kreditorių finansinių reikalavimų klausimo išnagrinėjimu. Tokia išvada daroma dėl to, kad kuomet pirmosios instancijos teismas 2014 m. spalio 29 d. posėdyje išnagrinėjo ginčijamų UAB „BMT Baltic“, UAB „NT investicijų sprendimai“ ir UAB „Gluosnių pakrantė“ finansinių reikalavimų tvirtinimo klausimą, procesinį sprendimą nutarė priimti ir skelbti 2014 m. lapkričio 5 d., o posėdį dėl termino restruktūrizavimo planui pateikti pratęsimo paskyrė kitą dieną, t. y. 2014 m. lapkričio 6 d. Tačiau iš restruktūrizavimo bylos duomenų matyti, kad 2014 m. lapkričio 5 d. procesinis sprendimas dėl minėtų kreditorių reikalavimų tvirtinimo nebuvo priimtas ir paskelbtas, nes bylos nagrinėjimas buvo atnaujintas ir kitas teismo posėdis paskirtas 2014 m. gruodžio 17 d. 15 val. 30 min. (XVI t., b. l. 156-157) Šios aplinkybės rodo, kad pirmosios instancijos teismas prašymo pratęsti terminą restruktūrizavimo planui pateikti galimą išsprendimą visgi siejo su minėtų kreditorių finansinių reikalavimų patvirtinimu, tačiau 2014 m. lapkričio 5 d. atnaujinęs šių finansinių reikalavimų tvirtinimo nagrinėjimą, priėmė prašymą padavusiam asmeniui netikėtą procesinį sprendimą, be kita ko, apeliacine tvarka apskųstoje nutartyje išreikšdamas iš esmės priešingą teisinę poziciją, nei laikėsi iki tol.

21Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad yra mažai tikėtina, jog ginčai dėl kreditorių UAB „NT investicijų sprendimai“ ir UAB „Gluosnių pakrantė“ finansinių reikalavimų patvirtinimo bus išnagrinėti iki 2014 m. lapkričio 27 d., o restruktūrizavimo plano pateikimo termino pratęsimas neapibrėžtam terminui – iki ginčas dėl šių kreditorių reikalavimų patvirtinimo bus išspręstas, neatitinka restruktūrizavimo tikslams ir principams. Pagal Lietuvos apeliaciniame teisme suformuotą praktiką, teismas, spręsdamas dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo nustatytu terminus nepateikus teismui restruktūrizavimo plano, turi atsižvelgti į ĮRĮ keliamus tikslus, termino praleidimo priežastis, praleisto termino trukmę, patvirtinto restruktūrizavimo plano buvimą ar nebuvimą ir kitas svarbias bylos aplinkybes, siekiant priimti teisingą, protingą ir sąžiningą procesinį sprendimą bei tokiu būdu užtikrinti tinkamą kreditorių teisių ir interesų apsaugą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. vasario 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-820/2011; 2012 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-459/2012). Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nevertino, ar iš tiesų egzistuoja realios galimybės suderinti su kreditoriais ir pateikti teismui tvirtinti RUAB „Molesta“ restruktūrizavimo plano projektą.

22Restruktūrizavimo plano projekto svarstymo ir tvirtinimo procedūrą sudaro tarpiniai veiksmai (įmonės valdymo organo veiksmai, pateikiant plano projektą dalyvių susirinkimui ir šio susirinkimo pritarimas projektui, plano projekto pateikimas restruktūrizavimo administratoriui, restruktūrizavimo administratoriaus išvada ir kreditorių susirinkimo organizavimas, kreditorių susirinkimo pritarimas plano projektui ir projekto pateikimas tvirtinti teismui) ir galutinis jo patvirtinimas teismo nutartimi. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad atsakovo restruktūrizavimo plano projektas yra parengtas, šis plano projektas su būtinais priedais pateiktas į bylą (XVII t., b. l. 5-74, 88-158). RUAB „Molesta“ akcininkai 2014 m. rugsėjo 22 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime pritarė RUAB „Molesta“ restruktūrizavimo plano projektui (XVII t., b. l. 75). Plano projektas elektroniniu paštu 2014 m. spalio 23 d. buvo pateiktas kreditoriams, pataisytas jo variantas – 2014 m. spalio 27 d. (XVII t., b. l. 84-85, 159-160). Prašyme pratęsti terminą restruktūrizavimo planui pateikti administratorius, be kita ko, nurodė, kad galutinis restruktūrizavimo plano projektas buvo suderintas su atsakovo didžiausiu kreditoriumi AB DNB banku. Ši aplinkybė vėliau buvo patvirtinta AB DNB banko 2014 m. lapkričio 18 d. raštu, iš kurio matyti, kad bankas šiuo metu neprieštarauja plano įgyvendinimui (XVII t., b. l. 229). ĮRĮ 14 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimas pritaria restruktūrizavimo plano projektui, jeigu už tai balsuoja kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 2/3 visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos vertinės išraiškos. Kadangi yra patvirtinta (neginčijama) kreditorinių finansinių reikalavimų už 12 467 025,29 Lt sumą, iš kurių AB DNB banko finansinis reikalavimas sudaro 4 986 779,76 Lt, tai restruktūrizavimo plano projektui patvirtinti reikalinga surinkti kreditorių, kurių reikalavimai jau yra patvirtinti, balsų už ne mažesnę kaip 8 311 350 Lt sumą. Tai reiškia, kad nesant išspręstam klausimui dėl dalies (ginčijamų) kreditorių finansinių reikalavimų, vien tik didžiausio kreditoriaus AB DNB banko nepritarimo restruktūrizavimo plano projektui atveju kreditorių susirinkime galėjo būti nepatvirtintas restruktūrizavimo plano projektas, nes nebūtų surinkta restruktūrizavimo planui patvirtinti reikalinga balsų dauguma. Susiklosčius tokiai situacijai, be to, žinant, kad 2014 m. spalio 29 d. teismas spręs ginčijamų finansinių reikalavimų, kurių suma – 4 213 313,50 Lt (apie 21 procentas nuo visų pareikštų reikalavimų), tvirtinimo klausimą, restruktūrizuojama įmonė turėjo pagrindą tikėtis, jog tik išsprendus dalies kreditorinių reikalavimų tvirtinimo klausimą, atsiras arba itin padidės galimybės restruktūrizavimo plano projekto pritarimui kreditorių susirinkime. Tačiau, kaip jau buvo minėta, šiuo metu yra pateikta duomenų, kad kreditorius AB DNB bankas, kurio reikalavimas sudaro žymiausią jau patvirtintų finansinių reikalavimų dalį, neprieštarauja (nebeprieštarauja) restruktūrizavimo plano įgyvendinimui, t. y. iš esmės nebėra kliūčių tam, kad pasiteisintų restruktūrizuojamos įmonės lūkesčiai, jog kreditorių susirinkime bus išreikštas pritarimas restruktūrizavimo plano projektui balsuojant kreditoriams, kurių finansinius reikalavimus teismas jau yra patvirtinęs. Vertintina, kad pritarimas kreditorių susirinkime pateiktam restruktūrizavimo plano projektui neturėtų neigiamos įtakos ir tų kreditorių, kurie pareiškė didelius finansinius reikalavimus, tačiau šie dar nėra patvirtinti teismo, interesams, nes šie kreditoriai (pvz., UAB „NT investicijų sprendimai“, UAB „Gluosnių pakrantė“, UAB „BMT Baltic“) raštu išreiškė pritarimą parengtam plano projektui (XVII t., b. l. 226-228). Išdėstytos aplinkybės vertintinos kaip objektyvios, atitinkančios restruktūrizavimo proceso tikslą bei principus. Byloje nenustatyta, kad restruktūrizuojama įmonė piktnaudžiautų restruktūrizavimo įstatymo suteikiamomis teisėms, priešingai, – pirmiau byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, jog įmonė realiai siekia išsaugoti savo veiklą restruktūrizavimo būdu, iki šio momento yra visiškai parengtas restruktūrizavimo plano projektas, kuriam pritarė akcininkų susirinkimas, įmonės kreditoriai yra supažindinti su planu, be to, dabar egzistuoja pagrindas manyti, kad kreditoriai (kurių reikalavimai yra patvirtinti) artimiausiame kreditorių susirinkime ĮRĮ 14 straipsnio 3 dalyje numatyta kvalifikuota balsų dauguma gali pritarti restruktūrizavimo plano projektui, kuris po to būtų pateiktas teismui tvirtinti. Tai reiškia, kad egzistuoja objektyvios aplinkybės spręsti apie tai, kad restruktūrizavimo plano rengimo laikas iki šiol buvo naudojamas efektyviai, o restruktūrizuojamos įmonės galimo piktnaudžiavimo požymiai nenustatyti.

23Kadangi pirmosios instancijos teismas visų šių pirmiau minėtų aplinkybių nevertino, savo išvadas iš esmės sukoncentruodamas į tai, kad yra ginčijami kelių kreditorių reikalavimai ir kad esą mažai tikėtina, jog tie reikalavimai bus išnagrinėti iki 2014 m. lapkričio 27 d. (nors iki tol tokio pobūdžio aplinkybę vertino kaip turinčią įtakos tam, kad nustatytu terminu nėra teismui pateikiamas restruktūrizavimo planas), apelianto atskirasis skundas tenkinamas, Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 6 d. nutartis panaikintina, o klausimas dėl termino restruktūrizavimo planui pateikti tvirtinti pratęsimo perduotinas pirmosios instancijos teismui spręsti ši naujo.

24Apeliantas atskirajame skunde dėsto argumentus, susijusius su skundžiamą nutartį priėmusios teisėjos šališkumu, neobjektyvumu. Iš bylos duomenų matyti, kad Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko pareigas laikinai einantis teisėjas 2014 m. gruodžio 2 d. nutartimi netenkino RUAB „Molesta“ pareiškimo dėl teisėjos T. Ž. nušalinimo civilinėje byloje Nr. B2-501-340/2014 (XVII t., b. l. 166-173). Kadangi aplinkybės dėl teisėjos galimo šališkumo ar neobjektyvumo yra įvertintos ir nenustatyta pakankamo CPK 65, 66 straipsniuose numatyto teisėjo nušalinimo pagrindo, apeliacinės instancijos teismas plačiau neaptarinėja apelianto pastabų dėl skundžiamą nutartį priėmusios teisėjos dalykinių ar asmeninių savybių sprendžiant teisinius klausimus ir priimant procesinius sprendimus RUAB „Molesta“ restruktūrizavimo byloje.

25Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

26panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 6 d. nutartį ir klausimą dėl termino RUAB „Molesta“ restruktūrizavimo planui pateikti pratęsimo perduoti pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras... 2. Išnagrinėjus bylą pagal atskirąjį skundą, n u s t a t y t a : 3. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 3 d. nutartimi uždarajai akcinei... 4. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. liepos 18 d. nutartimi patvirtinto RUAB... 5. RUAB „Molesta“ restruktūrizavimo administratorius 2014 m. rugsėjo 3 d.... 6. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 8 d. nutartimi pratęsė terminą... 7. RUAB „Molesta“ restruktūrizavimo administratorius 2014 m. spalio 23 d.... 8. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. lapkričio 6 d. nutartimi RUAB „Molesta“... 9. Nutartyje nurodyta, kad restruktūrizavimo plano projektas turi būti pateiktas... 10. Teismas, susipažinęs su kreditorių UAB „NT investicijų sprendimai“ 1... 11. Teismas konstatavo, kad iki įstatymo nustatymo termino – 2014 m. spalio 27... 12. Apeliantas RUAB „Molesta“ atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos... 13. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
 1. AB DNB... 14. RUAB „Molesta“ restruktūrizavimo administratorius UAB „Restrus“... 15. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
   16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 17. Byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir... 18. ĮRĮ nustatyta, kad restruktūrizavimo plano projektas turi būti pateiktas... 19. Apeliantas atskirajame skunde, kaip objektyvią aplinkybę, kuri turėtų lemti... 20. Kaip jau minėta pirmiau šioje nutartyje, RUAB „Molesta“... 21. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad yra mažai... 22. Restruktūrizavimo plano projekto svarstymo ir tvirtinimo procedūrą sudaro... 23. Kadangi pirmosios instancijos teismas visų šių pirmiau minėtų aplinkybių... 24. Apeliantas atskirajame skunde dėsto argumentus, susijusius su skundžiamą... 25. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 26. panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 6 d. nutartį ir...