Byla eB2-304-198/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Molėtų švara“, juridinio asmens kodas 167500661, buveinės adresas Statybininkų g.8, Molėtai

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Jonaitienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės UAB „Autairas“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Molėtų švara“, juridinio asmens kodas 167500661, buveinės adresas Statybininkų g.8, Molėtai

Nustatė

2ieškovė UAB „Autairas“ prašo iškelti atsakovei UAB „Molėtų švara“, juridinio asmens kodas 167500661, buveinės adresas Statybininkų g.8, Molėtai bankroto bylą dėl įmonės nemokumo. Nurodė, kad yra UAB „Molėtų švara“ kreditorius. Atsakovės skola ieškovei 2015-10-21 sudaro apie 90 779,03 €. 2015-10-21 rašytiniu pranešimu-raginimu Nr.15/181 įspėjo atsakovę dėl bankroto bylos iškėlimo, jei atsakovė nesumokės įsiskolinimo. Atsakovė sutartinių įsipareigojimų neįvykdė, todėl mano, kad yra visos sąlygos kelti atsakovei bankroto bylą. Kadangi atsakovė turėdama įsiskolinimų ilgą laiką neatsiskaito, mano, kad yra didelė tikimybė, kad dėl sunkios finansinės padėties gali imtis veiksmų, pažeidžiančių kreditorių interesus (neturėdama galimybės patenkinti visų kreditorių reikalavimus, patenkins tik vieno ar kelių kreditorių reikalavimus, iššvaistys turimą ar pas trečiuosius asmenis esantį savo turtą ir pan.).

3Atsakovė UAB „Molėtų švara“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, dokumentus, nurodytus ĮBĮ 9 str.1 d. Atsakovė prašo ieškovės pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atmesti, už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skirti ieškovei UAB „Autairas“ 5 792 € dydžio baudą, 50 procentų šios baudos skiriant atsakovei UAB „Molėtų švara“. Priteisti iš ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad įmonės finansiniai dokumentai įrodo, jog atsakovė moki. Atsakovė laiku ir tinkamai atsiskaito su kreditoriais, jokių įsipareigojimų, išskyrus tuos, dėl kurių kilęs ginčas su ieškove, neturi. Vien atsakovės turimo nekilnojamojo turto pakanka ieškovės ieškinyje nurodytai skolai padengti ir žymiai ją viršija. Atsakovė neturi skolų nei Sodrai, nei Valstybinei mokesčių inspekcijai. Atsakovė vykdo aktyvią veiklą, susijusią su gyventojams reikšmingų objektų statybos remonto darbais, pateiktos teismui vykdomos sutartys - Elektros tinklų remonto Videniškių k., Molėtų r. darbų sutartis, Molėtų rajono gyvenviečių gatvių apšvietimo tinklų remonto darbų sutartis, Remonto darbų pirkimo sutartys įrodo, kad atsakovė netolimoje ateityje gaus pajamas. Įmonių bankroto įstatyme nustatytų sąlygų, kurioms esant įmonei keltina bankroto byla, šiuo atveju nėra. Ieškovė, teikdama pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo aiškiai suprato, jog tarp šalių Molėtų rajono apylinkės teisme vyksta ginčas dėl ieškinyje nurodytos skolos ir kad reikalaujamos skolos atsakovė nepripažįsta ne dėl negalėjimo sumokėti reikalaujamą sumą, bet dėl to, kad ieškovė netinkamai ir nevisiškai įvykdė sutartinius įsipareigojimus.

4Ieškovės UAB „Autairas“ pareiškimas kelti atsakovei UAB „Molėtų švara“ bankroto bylą atmestinas.

5Bankroto byla iškeliama, jei teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui ( kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti savo įsipareigojimų ( ĮBĮ 9 str. 7 d.1 p., 2 p.). Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai ( skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės ( ĮBĮ 2 str.8 p.).

6Ieškovė reikalavimą iškelti atsakovei bankroto bylą grindžia tuo, kad atsakovė skolinga ieškovei 90 779,03 € , šios skolos negrąžina ilgą laiką ir mano, jog skolos grąžinti atsakovė neišgali dėl galimo jos nemokumo.

7Iš Liteko informacinės sistemos duomenų nustatyta, kad Molėtų rajono apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla e2-38-732/2016 pagal ieškovės UAB „Autairas“ pareikštą ieškinį atsakovei UAB „Molėtų švara“ dėl skolos priteisimo. Šalių ginčas dėl skolos priteisimo dar neišspręstas, tačiau ieškovė teigia, kad atsakovė teisme ginčijamos skolos ( 90 779,03 €) nesumoka dėl galimo atsakovės nemokumo.

8Iš atsakovės UAB „Molėtų švara“ pateiktų finansinės atskaitomybės dokumentų matyti, kad UAB Molėtų švara“ turto vertė 2015-10-31 yra 866 612 €, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 220 301 €, atsakovės turto vertė 2014 m. balanso duomenimis iš viso sudaro 722 842,33 € ( 2 495 830 Lt), tame tarpe atsakovės turimo ilgalaikio turto vertė 378 770,62 € ( 1 311 272 Lt), mokėtinos sumos ir įsipareigojimai - 124 708,93 € (430 595 Lt ). Iš 2015-10-31 pelno (nuostolių) ataskaitos nustatyta, kad 2014 metais atsakovės grynasis pelnas sudarė 17 641 €, o 2015 metais grynasis atsakovės pelnas sudarė 47 714 €. Iš teismui pateiktų skolų įmonei (atsakovei) sąrašo matyti, kad 2015-10-31 dienai bendras įsiskolinimas atsakovei sudaro 265 477,47 €, atsakovės skolos tiekėjams 2015-10-31 dienai sudaro 39 798,74 € . Atsakovė pradelstų įsipareigojimų neturi, skolos Sodrai, Valstybinei mokesčių inspekcijai nėra. Įrodymų byloje apie UAB „Molėtų švara“ nemokumą byloje nėra, todėl, teismo vertinimu, kelti atsakovei bankroto bylą pagrindo nėra ( CPK 185 str., ĮBĮ 9 str. 7 d.1 p., 2 p.). Kelti atsakovei bankroto bylą dėl atsakovės ginčijamos skolos civilinėje byloje Nr.e2-38-732/2016, nagrinėjamos Molėtų apylinkės teisme, yra neprotinga, neteisinga ir nesąžininga. Net jei ir būtų patenkintas ieškovės ieškinys minėtoje civilinėje byloje, teismo sprendimu priteista suma gali būti išieškota Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Sutiktina su atsakovės atsiliepimo argumentais, kad vien atsakovės nuosavybės teise turimo nekilnojamojo turto vertė yra pakankama ieškinyje nurodytos skolos ( 90 779,03€), su kuria atsakovė nesutinka, sumai padengti ir žymiai ją viršija ( Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai: registro Nr.90/20365, Nr.90/73187, Nr. 90/18552, atsiliepimo į ieškinį priedas Nr.2).

9Atsakovės prašymas skirti ieškovei baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis tenkintinas ( CPK 95 str.).

10Ieškovė inicijavo atsakovei bankroto bylą tuo metu, kai Molėtų rajono apylinkės teisme yra nagrinėjamas ginčas dėl atsakovės skolos ieškovei pagrįstumo. Ieškovės elgesys akivaizdžiai nesąžiningas ir nukreiptas į tai, kad padarytų spaudimą atsakovei Molėtų apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje e2-38-732/2016. Nesulaukusi ginčo išsprendimo, ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama iškelti bankroto bylą ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovės turtą. Bankroto bylos inicijavimas yra kraštutinis kreditoriaus teisių gynimo būdas, itin varžantis skolininko interesus, todėl juo turėtų būti naudojamasi tik tais atvejais, kai įprastinės skolos išieškojimo priemonės jau buvo neveiksmingos arba, tikėtina, gali būti neveiksmingos. Kai asmuo, laikantis save kreditoriumi, inicijuoja kito asmens bankroto procedūrą panaudodamas ją kaip ginčijamos skolos išieškojimo priemonę arba neturėdamas rimto pagrindo abejoti skolininko mokumu, jis piktnaudžiauja bankroto bylos inicijavimo teise. Toks elgesys yra neteisėtas ir turi būti baudžiamas CPK numatytomis sankcijomis ( Lietuvos apeliacinio teismo 2013-08-29 nutartis civilinėje byloje Nr.2-2103/2013). Ieškovei apie atsakovės turimą nekilnojamąjį turtą, balansą, atsakovės vykdomas viešąsias funkcijas buvo žinoma , nes atsakovė Molėtų apylinkės teisme civilinėse bylose Nr.L2-776-732/2015 ir L2-777-335/2015 šiuos duomenis pateikė. Todėl darytina išvada, kad ieškovei prieš kreipiantis į Panevėžio apygardos teismą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo, buvo žinoma, kad atsakovė yra moki ir gali vykdyti savo įsipareigojimus kreditoriams, o nesumoka prašomos ieškovo sumos dėl to, kad nesutinka, t.y. dėl skolos priteisimo vyksta teisminis ginčas.

11Iš ieškovės atsakovei priteistinos 2026,75 € bylinėjimosi išlaidos, kurios yra pagrįstos PVM sąskaita faktūra, ataskaita apie suteiktas atsakovei teisines paslaugas laikotarpiu nuo 2015-12-03 iki 2015-12-15, 2015-12-16 mokėjimu, dokumento Nr.11180 ( CPK 93 str. 1 d., atsakovės atsiliepimo į ieškinį priedas Nr.16).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 95 straipsniu, 185 straipsniu, 290 – 292 straipsniais

Nutarė

13ieškovės UAB „Autairas“ ieškinio netenkinti.

14Atsisakyti UAB „Molėtų švara“, juridinio asmens kodas167500661, buveinė Statybininkų g.8, Molėtai, kelti bankroto bylą.

15Už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skirti UAB „Autairas“, juridinio asmens kodas 147063097, 2000 € ( dviejų tūkstančių eurų ) baudą, 50 procentų šios baudos skiriant atsakovei UAB „Molėtų švara“, juridinio asmens kodas16750066.

16Priteisti iš UAB „Autairas“, juridinio asmens kodas 147063097, 2026,75 € bylinėjimosi išlaidų UAB „Molėtų švara“, juridinio asmens kodas167500661, naudai.

17Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos paskelbimo gali būti duodamas atskirasis skundas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai