Byla e2S-342-278/2016
Dėl skolos priteisimo

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Valiulienė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau - UAB) „Gelvora“ atskirąjį skundą dėl Visagino miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 1 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-192-758/2016 pagal ieškovės UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovei V. R. dėl skolos priteisimo ir,

Nustatė

2ieškovė UAB „Gelvora“ prašė teismą priteisti iš V. R. 188,33 Eur skolą, 28,30 Eur palūkanų, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos, nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

3Visagino miesto apylinkės teismas 2016 m. vasario 1 d. nutartimi nustatė ieškovei terminą pašalinti ieškinio trūkumus - pateikti duomenis apie atsakovės V. R. gyvenamąją vietą, kur jai būtų galima įteikti procesinius dokumentus, ar pasirinkti galimus procesinių dokumentų įteikimo jai būdus. Nurodė, kad, išsiuntus pranešimą, ieškinį ir jo priedus skirtus atsakovei, adresu (duomenys neskelbtini), dokumentai grįžo neįteikti. Pripažino atsakovės gyvenamajai ir darbo vietoms esant nežinomoms bei nurodė, kad ieškovė įpareigotina pateikti įrodymus, jog ėmėsi visų įmanomų priemonių atsakovei įteikti procesinius dokumentus, nes ieškovas turi išnaudoti galimybes įteikti atsakovui procesinius dokumentus per antstolį, ar pateikti teismui prašymą, atitinkantį CPK 39, 129 str. reikalavimus, paskirti kuratorių.

4Atskiruoju skundu UAB „Gelvora“ prašo panaikinti Visagino miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 1 d. nutartį ir klausimą dėl procesinių dokumentų įteikimo atsakovei viešo paskelbimo būdu perduoti pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo. Nurodo, kad ieškovei buvo žinoma atsakovės gyvenamoji vieta, nurodyta 2006-02-27 GSM abonento sutartyje, kas mėnesį minėtu adresu buvo siunčiami pranešimai, todėl UAB „Gelvora“ turėjo teisę pareikšti ieškinį pagal paskutinę žinomą skolininkės gyvenamąją vietą. Teigia, jog atsakovei neįteikus procesinių dokumentų skolininkės nurodytu adresu, galima teigti, jog atsakovė nevykdė pareigos pranešti apie savo gyvenamosios vietos pasikeitimą. Mano, jog skundžiama nutartimi nustatyti terminą ieškinio trūkumams šalinti teismas gali tik išimtinais atvejais, kai ieškovė žino ar turi realią galimybę nustatyti kitą atsakovės adresą. Nurodo, kad dokumentų įteikimas per antstolį nepavyktų, nes nėra galimybės juos įteikti atsakovės Gyventojų registro duomenimis nurodytu adresu. Teigia esant nežinomai atsakovės gyvenamajai ir darbo vietoms, o UAB „Gelvora“ neprašant paskirti kuratorių, yra galimas procesinių dokumentų įteikimas viešo paskelbimo būdu. Nurodo, teismui nukrypus nuo formuojamos teismų praktikos, teigiant dokumentų įteikimui viešo paskelbimo būdu esant kraštutine priemone.

5Atskirasis skundas tenkintinas.

6Procesinių dokumentų įteikimo svarbą lemia tai, kad tik tada, kai dalyvaujantiems byloje asmenims įstatymo nustatyta tvarka įteikti procesiniai dokumentai, šie asmenys turi galimybę ginti pažeistas teises, įgyvendinti teisminės gynybos prieinamumo, lygiateisiškumo, rungimosi, teisės būti išklausytam ir kitus principus. Teismas, būdamas atsakingas už procesinių dokumentų įteikimą, turi diskrecijos teisę, įvertinęs konkrečią situaciją, spręsti, kokiu būdu tikslingiausia įteikti procesinius dokumentus, taip, be kita ko, užtikrindamas proceso operatyvumą (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 117 str.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-04-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-183/2007). CPK 130 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu adresato gyvenamoji ir darbo vietos yra nežinomos ir jeigu Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka nėra galimybės paskirti kuratoriaus, teismas gali įteikti procesinius dokumentus viešo paskelbimo būdu.

7Ieškovė UAB „Gelvora“, paduodama ieškinį, nurodė, kad, neįteikus atsakovei V. R. ieškinio pagal jos gyvenamąją vietą, įteikti procesinius dokumentus per antstolį taip pat nepavyktų, o kuratoriaus paskyrimas užvilkintų bylos nagrinėjimą, sąlygotų papildomas bylinėjimosi išlaidas ieškovei bei prašė procesinius dokumentus V. R. įteikti viešo paskelbimo būdu. Byloje nustatyta, kad, ieškovės nurodytu adresu, atsakovei V. R. teismo išsiųstas ieškinys ir jo priedai nebuvo įteikti. Iš teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų matyti, kad atsakovės V. R. gyvenamoji vieta deklaruota adresu (duomenys neskelbtini). Kadangi atsakovei skirti procesiniai dokumentai, siųsti UAB „Gelvora“ nurodytu adresu, nebuvo įteikti, į pašto skyrių atsiimti siuntos ji neatvyko, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog teismui nebuvo pakankamo pagrindo atsisakyti tenkinti prašymą dėl dokumentų įteikimo viešo paskelbimo būdu bei ieškovei nustatyti terminą trūkumams pašalinti. Ši išvada daroma atsižvelgiant į tai, jog ieškinyje UAB „Gelvora“ nurodė žinomą atsakovės gyvenamosios vietos adresą, kuris atitinka deklaruotą gyvenamąją vietą viešajame registre, o ieškovė teismą informavo dėl dokumentų įteikimo per antstolį ar kuratorių negalimumo. Be to, ta aplinkybė, jog yra žinoma atsakovės deklaruota gyvenamoji vieta, nėra pakankamas įrodymas, jog šiuo adresu procesinius dokumentus gali įteikti antstolis, o apeliantės teiginiai, jog tiek už antstolio, tiek ir kuratoriaus paslaugas turi apmokėti iš karto, kas tik padidintų UAB „Gelvora“ turimas išlaidas, yra pagrįsti. Skundžiamojoje nutartyje nurodyta, kad teismo siųsti procesiniai dokumentai atsakovės adresu neįteikti, be to, pirmosios instancijos teismas nustatė, jog VSDFV duomenimis atsakovė V. R. nedirba. Kadangi UAB „Gelvora“ ieškinyje aiškiai išreiškė savo valią dėl procesinių dokumentų įteikimo atsakovei jų neįteikus nurodytu adresu, nustatyti terminą trūkumams pašalinti bei tuo pačiu netenkinti ieškovės prašymo dėl procesinių dokumentų įteikimo viešo paskelbimo būdu, pirmosios instancijos teismui nebuvo pakankamo pagrindo (CPK 130 str.1 d.). Esant nurodytiems duomenims ir ieškovei neturint kitų duomenų apie atsakovės gyvenamąją vietą bei įpareigojus teismui ieškovą prašyti skirti kuratorių, būtų ribojamos ieškovų teisės kreiptis į teismą teisminės gynybos.

8Dėl paminėtų motyvų nutartis naikintina ir procesinių dokumentų įteikimo klausimo išsprendimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 str. 1 d. 3 p.).

9Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu

Nutarė

10Visagino miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 1 d. nutartį panaikinti ir klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai