Byla 2A-511/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Kazio Kailiūno ir Egidijaus Žirono, sekretoriaujant Joanai Tamašauskienei, Galinai Lavrinovič, dalyvaujant ieškovo atstovei advokatei Vitalijai Impolevičienei, atsakovo atstovui R. J., viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „VSA Vilnius“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 14 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-3941-232/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „VSA Vilnius“ ieškinį atsakovui Ukmergės rajono savivaldybės administracijai, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Ecoservice“, uždaroji akcinė bendrovė „Ukmergės versmė“, uždaroji akcinė bendrovė „Dzūtra“ ir Viešųjų pirkimų tarnyba, dėl perkančiosios organizacijos sprendimo nutraukti pirkimą panaikinimo ir įpareigojimo atnaujinti pirkimo procedūras.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje keliami du klausimai: ar perkančioji organizacija turi teisę nutraukti atvirąjį viešąjį konkursą po to, kai buvo atplėšti tiekėjų su pasiūlymais vokai ir viešai paskelbtos kiekvieno iš jų kainos, o vėliau paskelbti kitą (analogišką) naują konkursą (t. 1, b. l. 124-164), ir ar perkančiosios organizacijos nurodytos priežastys pateisina konkurso nutraukimą minėtoje konkurso stadijoje.

5Atsakovas Ukmergės rajono savivaldybės administracija 2009 m. spalio 14 d. paskelbė atvirą konkursą „Atliekų tvarkymo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje 2010-2014 metais paslaugos“. Be ieškovo, konkurse taip pat dalyvavo dar trys bendrovės (tretieji asmenys). 2009 m. gruodžio 4 d. viešųjų pirkimų komisija atplėšė vokus, viešai paskelbė pretendentų pasiūlymų kainą (t. 1, b. l. 78-79), o 2010 m. sausio 14 d. konkursą nutraukė (t. 1, b. l. 8). Atsakovas paaiškino, kad viešasis pirkimas nutraukiamas dėl pasikeitusių ekonominių aplinkybių ir dėl to, jog Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2009 m. gruodžio 10 d. nusprendė nukelti rinkliavos mokesčio, iš kurio būtų atsiskaitoma už atliekų vežimo paslaugas, įvedimą.

6Ieškovas UAB „VSA Vilnius“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą, prašydamas panaikinti Ukmergės rajono savivaldybės administracijos 2010 m. sausio 14 d. sprendimą nutraukti atvirąjį viešąjį pirkimą bei įpareigoti atnaujinti pirkimo procedūras (t. 1, b. l. 1-5). Atliekų vežimo paslaugos turėjo būti pradėtos teikti 2010 m. sausio 1 d. Ieškovo manymu, tai, kad Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2009 m. gruodžio 10 d. nusprendė nukelti rinkliavos mokesčio, iš kurio būtų atsiskaitoma už atliekų vežimo paslaugas, įvedimą iki 2010 m. balandžio 1 d. (t. 1, b. l. 76-77, 83), nesuteikė teisės atsakovui nutraukti pirkimą, nes paslaugų teikimo pradžia irgi galėjo būti nukelta neilgam (3 mėn.) laikotarpiui arba galėjo būti keičiamos pirkimo sutarties sąlygos, numatančios atsiskaitymo būdą (Pirkimo dokumentų 79 p.), kurios nėra esminės viešojo pirkimo sąlygos. Už paslaugas, kurias įsigyti ketino atsakovas, būtų mokėjęs ne atsakovas, o savivaldybės teritorijoje veikiantys fiziniai ir/ar juridiniai asmenys, t. y. teršėjai. Todėl ekonominiai sunkumai negalėjo būti sutapatinti su teršėjų ekonomine padėtimi.

7Pasak atsakovo (t. 1, b. l 69-72), Pirkimo dokumentų 79 punkte nustatyta, kad už suteiktas atliekų vežimo paslaugas bus mokama už praėjusį ketvirtį iš vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą lėšų ar savivaldybės biudžeto lėšų per 30 k. d. Savivaldybės 2010 m. biudžete lėšų už atliekų tvarkymą nenumatyta (t. 2, b. l. 15-22); o nukėlus rinkliavos įvedimo terminą ir nepatvirtinus rinkliavos nuostatų (t. y. rinkliavos dydžio, mokėjimo tvarkos, lengvatų) (t. 1, b. l. 74-75), nebūtų lėšų atsiskaityti su rangovu už paslaugas, todėl paskelbtą atvirtąjį viešąjį konkursą teko nutraukti.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 14 d. sprendimu ieškinį atmetė (t. 2, b. l. 53-55). Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 10 d. sprendimas pakeisti rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą datą tapo viena iš viešojo pirkimo nutraukimo priežasčių. Savivaldybės tarybos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių tarybos narių balsų dauguma (Savivaldos įstatymo 13 str. 9 d.), o iš anksto numatyti balsavimo rezultatų perkančioji organizacija negalėjo. Teismas išaiškino, kad pirkimo objektas ir pirkimo sutarties su konkurso laimėtoju sąlygos priskiriamos prie pagrindinių viešojo pirkimo sąlygų; VPĮ nenumato perkančiajai organizacijai galimybės pakeisti konkurso sąlygas, o tik jas paaiškinti ir tai tik iki nustatyto pasiūlymų pateikimo termino (VPĮ 27 str. 4 d.); sudarant pirkimo sutartį negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina ar derybų protokole užfiksuota galutinė derybų kaina ir pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos (VPĮ 18 str. 3 d.).

10Pirmosios instancijos teismas inter alia pažymėjo, kad nutraukiant pirkimą nebuvo pažeista VPĮ numatyta viešųjų pirkimų nutraukimo tvarka ar šio pirkimo subjektų teisės ir VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje numatyti lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principai. Paskelbus naują konkursą visi tiekėjai turi lygias galimybes jame dalyvauti. Teismas sprendė, kad pats faktas, jog skelbiamas naujas konkursas, nediskriminuoja tiekėjų ir nepažeidžia kitų viešųjų pirkimų principų.

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Ieškovas UAB „VSA Vilnius“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 14 d. sprendimą ir priimti naują – ieškinį patenkinti (t. 2, b. l. 57-63). Apeliacinį skundą motyvuoja tuo, kad:

131. Tai, jog perkančioji organizacija gavo Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą nutraukti viešąjį konkursą, yra formalus pagrindas nutraukti pradėtą pirkimą. Realų pagrindą sudaro tai, kad: 1) prasidėjus konkursui atsirado naujų aplinkybių; 2) naujos aplinkybės yra esminės ir iš anksto jų numatyti nebuvo galima. Ieškovo vertinimu, atsiskaitymo tvarkos pasikeitimas nelaikytinas esmine pirkimo sąlyga ar sąlyga, kurios atsakovas negalėjo iš anksto (pvz., iki 2009 m. gruodžio 4 d.) numatyti. Pakeista vietinės rinkliavos įvedimo data neturi jokios įtakos apskaičiuojant pasiūlymo kainą. Apie tai, kad vietinės rinkliavos nuostatai nėra patvirtinti, savivaldybė žinojo iki paskelbdama konkursą. Nors viešųjų pirkimų komisija iki vokų atplėšimo procedūros nežinojo, kaip savivaldybės tarybos nariai balsuos 2009 m. gruodžio 10 d., bet ji iš anksto žinojo, jog yra rengiamas sprendimo dėl vietinės rinkliavos įvedimo datos pakeitimo projektas. Balsavimo rezultatai negali būti laikomi objektyvia aplinkybe, pagrindžiančia konkurso nutraukimą.

142. Atsakovas dar 2009 m. lapkričio 25 d. raštu pranešė tiekėjams, jog sutarties su laimėtoju sudarymo pradžia gali būti ir vėlesnė, nei nurodyta pirkimo dokumentuose, konkrečius konteinerių pastatymo terminus nustatant pirkimo sutartimi. Tokiu būdu perkančioji organizacija patikslino pirkimo dokumentus dėl pirkimo sutarties sudarymo datos (VPĮ 2 str. 21 p.). Be to, tiekėjas fiziškai nebūtų pajėgus pastatyti reikiamą skaičių konteinerių visoje savivaldybės teritorijoje per mažiau kaip 1 mėn., skaičiuojant nuo vokų atplėšimo dienos iki 2010 m. sausio 1 d.

153. Atsakovas 2010 m. gegužės 21 d. paskelbė naują analogišką nutrauktam viešąjį pirkimą pirkti atliekų išvežimo paslaugas 2010-2015 m., nepaisant to, jog vietinės rinkliavos įvedimas iš 2010 m. balandžio 1 d. vėl buvo nukeltas iki 2010 m. spalio 1 d. 2010 m. liepos 16 d. nustatyta, kad pakartotinį konkursą laimėjo kita nei ieškovo įmonė.

164. Nors pirmosios instancijos teismas pripažino, kad antrasis viešasis pirkimas iš esmės atkartoja pirmąjį, tačiau padarė nepagrįstą išvadą, jog tai nepažeidė ieškovo teisių, nes pastarasis galės dalyvauti kitame konkurse. Pakartotinio konkurso paskelbimas, nebuvus svarių priežasčių nutraukti pirmąjį, reiškia, jog tiekėjai, kurie pirmojo konkurso metu pateikė aukštesnę pasiūlymo kainą, vėliau galėjo ją koreguoti, atsižvelgdami į kitų tiekėjų (ieškovo) ankstesnio pasiūlymo kainą.

175. Viešųjų pirkimų tarnyba oficialiai paskelbė (t. 2, b. l. 64), kad 12 ir 19 atsakovo 2009-2010 m. organizuotų pirkimų vykdyti pažeidžiant VPĮ.

18Atsakovas Ukmergės rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į apeliacinį skundą (t. 2, b. l. 71-73) su skundu nesutinka ir prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 14 d. sprendimą palikti nepakeistą.

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Apeliacinis skundas atmestinas.

21Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Teisėjų kolegija nagrinėjamoje byloje nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų. Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja apeliaciniame skunde ir atsiliepime į jį nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 329 str.).

22Teismo sprendimas turi būti teisėtas ir pagrįstas, t. y. priimtas byloje surinktais ir įvertintais įrodymais tiksliai nustačius faktines aplinkybes ir atitikti materialiosios bei proceso teisės normų reikalavimus (CPK 263 str.).

23Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas Ukmergės rajono savivaldybės administracija 2009 m. spalio 14 d. paskelbė atvirą konkursą atliekų tvarkymo Ukmergės rajojo savivaldybės teritorijoje 2010-2014 metais paslaugoms pirkti. Pagal konkurso sąlygas paslaugos turi būti teikiamos nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d., o atsiskaityti su paslaugos teikėju perkančioji organizacija turi vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lėšomis ar savivaldybės biudžeto lėšomis (t. 1, b. l. 8, 18). Ieškovas ir tretieji asmenys pateikė konkursinius pasiūlymus. Vykdant pirkimo procedūras atsakovo viešųjų pirkimų komisijos 2009 m. gruodžio 4 d. posėdžio metu buvo atplėšti vokai su tiekėjų pasiūlymais ir nustatyti tiekėjų siūlomų paslaugų įkainiai (t. 1, b. l. 78-79). Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2009 m. gruodžio 10 d. sprendimu pakeitė vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą nustatymo laiką iš 2010 m. sausio 1 d. į 2010 m. balandžio 1 d. (t.1, b. l. 83). Perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisija 2009 m. gruodžio 14 d. posėdyje nutarė kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą sutikimui nutraukti pirkimą gauti ir 2009 m. gruodžio 18 d. raštu šį nutarimą įgyvendino (t. 1, b. l. 80-81, 85-86). 2010 m. sausio 6 d. atsakovas informavo tiekėjus apie savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 10 d. sprendimą ir jo įtaką atliekų tvarkymo paslaugų pirkimui (t. 2, b. l. 38). Viešųjų pirkimų tarnyba 2010 m. sausio 11 d. sutiko, kad būtų nutrauktos pirkimo procedūros (t. 1, b. l. 84). Atsakovo viešųjų pirkimų komisija 2010 m. sausio 14 d. nutarimu nutraukė atviro konkurso atliekų tvarkymo Ukmergės rajojo savivaldybės teritorijoje 2010-2014 metais paslaugų viešąjį pirkimą (t. 1, b. l. 87-88) ir 2010 m. sausio 14 d. raštu informavo apie tai ieškovą ir trečiuosius asmenis (t. 1, b. l. 76).

24Nesutikdamas su tokiu perkančiosios organizacijos sprendimu ir išnaudojęs ikiteisminę ginčo nagrinėjimo stadiją pareiškiant pretenziją perkančiajai organizacijai dėl jos sprendimo, ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą nutraukti atvirąjį viešąjį pirkimą bei įpareigoti atsakovą atnaujinti pirkimo procedūras.

25Vilniaus apygardos teismas skundžiamu sprendimu ieškinį atmetė. Ieškovas apeliaciniu skundu ginčija pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, prašydamas panaikinti sprendimą ir priimti naują sprendimą, tenkinant ieškinio reikalavimus. Apeliacinio skundo pagrindą sudaro argumentai dėl aplinkybių, sąlygojusių pirkimo nutraukimą, ir atsakovo veiksmų viešųjų pirkimų lygiateisiškumo, skaidrumo ir nediskriminavimo principų įgyvendinimo aspektu vertinimo.

26Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai, laikydamasis įrodymų vertinimo taisyklių, įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo. CPK 185 straipsnyje nustatyta, kad teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais; jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK nustatytas išimtis. Įvertindamas įrodymus, teismas turi įvertinti kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę ir iš įrodymų viseto duomenų padaryti išvadas. Vertindamas įrodymų visetą, teismas turi įsitikinti, kad pakanka duomenų išvadai, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokias išvadas. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas. Reikalavimas vertinti įrodymus, vadovaujantis vidiniu įsitikinimu, yra teisėjo nepriklausomumo principo išraiška, nes niekas negali nurodyti teisėjui, kaip vertinti vieną ar kitą įrodymą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažinta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1999 m. kovo 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Muaro krautuvė“ v. Vilniaus miesto valstybinė mokesčių inspekcija, bylos Nr. 3K-3-31/1999; 1999 m. gruodžio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. Blažienės personalinė įmonė „Albina“ v. Vilniaus miesto valstybinė mokesčių inspekcija, bylos Nr. 3K-3-945/1999; 2004 m. spalio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. B. ir kt. v. AB „Panevėžio duona“, bylos Nr. 3K-3-513/2004; 2005 m. kovo 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Z. K. v. K. K. ir kt., bylos Nr. 3K-3-147/2005; ir kt.), kad civiliniame procese įrodymų pakankamumo klausimas sprendžiamas vadovaujantis tikimybių pusiausvyros principu. Išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas ištyrė ir įvertino reikšmingas bylai aplinkybes pagrindžiančius įrodymus, todėl iš esmės tinkamai taikė įrodymų vertinimą reglamentuojančias proceso teisės normas. Tuo tarpu apeliaciniame skunde remiamasi apelianto nuomone dėl bylos įrodymų vertinimo ir nėra nurodyta konkrečių argumentų, pagrindžiančių teismo netinkamą įrodymų vertinimą reglamentuojančių teisės normų taikymą.

27Ginčui spęsti taikoma Viešųjų pirkimų įstatymo (2009 m. liepos 22 d. įstatymo Nr. XI-395) redakcija, įsigaliojusi nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. VPĮ 7 straipsnis reglamentuoja pirkimo pradžią ir pabaigą. Pagal šio straipsnio 2 dalį pirkimas prasideda nuo paskelbimo apie pirkimą. Šio straipsnio 3 dalyje yra pateiktas baigtinis sąrašas pagrindų, kuriems esant pirkimas pasibaigia. Vienu iš pirkimo pasibaigimo pagrindų yra pirkimo procedūrų nutraukimas (VPĮ 7 str. 3 d. 3 p.). VPĮ 7 straipsnio 4 dalis numato, kad perkančioji organizacija, gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Taigi, kad pirkimas pasibaigtų pirkimo procedūrų nutraukimu reikalingos trys sąlygos: 1. neturi būti sudaryta pirkimo sutartis; 2. turi būti gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas; 3. turi būti aplinkybės, kurių nebuvo galima numatyti.

28Ginčo dėl dviejų pirmųjų sąlygų nagrinėjamoje byloje nėra – ginčo viešojo pirkimo procedūros buvo nutrauktos iki pirkimo sutarties sudarymo, šiame konkurse nebuvo patvirtinta preliminari pasiūlymų eilė ir nebuvo nustatytas laimėtojas, atsakovas gavo Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą nutraukti šio pirkimo procedūras VPĮ 7 straipsnio 3 dalies 3 punkte numatytu pagrindu. Nagrinėjamoje byloje yra sprendžiamas ginčas, ar aplinkybės, sąlygojusios pirkimo procedūrų nutraukimą, buvo tokios, kurių nebuvo galima numatyti iki viešo konkurso paskelbimo. Atsakovo prašymas sutikimui nutraukti pirkimo procedūras gauti ir tokio sutikimo davimas yra grindžiami dvejomis aplinkybėmis, susijusiomis su ginčo pirkimo procedūrų metu priimtu savivaldybės tarybos sprendimu vėlesniam laikui nukelti rinkliavos įvedimą ir savivaldybės biudžeto lėšų stygiumi, dėl kurių perkančioji organizacija neturės finansinių galimybių tinkamai atsiskaityti su viešosios paslaugos teikėju ir negalės įvykdyti privalomų konkurso sąlygų reikalavimų.

29Pagal bylos duomenis, Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2009 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. 7-17 nustatė vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje nuo 2010 m. sausio 1 d. ir įpareigojo savivaldybės administraciją paruošti ir pateikti tvirtinti Ukmergės rajono atliekų tvarkymo taisyklių naujos redakcijos projektą iki 2009 m. kovo 31 d. ir vietinės rinkliavos nuostatų projektą iki 2009 m. gegužės 31 d. (t. 1, b. l. 82). Savivaldybės taryba 2009 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. 7-132 pritarė Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų projektui, kurių 5 ir 6 punktuose įtvirtinta, kad už savalaikį vietinės rinkliavos mokėjimą atsako butų, individualių namų, savivaldybės gyvenamųjų patalpų, sodo valdų, garažų savininkai, nuomininkai, valdytojai, naudotojai, taip pat įmonių, įstaigų, organizacijų, jų atstovybių, padalinių, filialų vadovai, o rinkliavą administruoja savivaldybė (t. 1, b. l. 73-75). Savivaldybės taryba 2009 m. gruodžio 10 d. sprendimu Nr. 7-264 pakeitė savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. 7-17 pirmą punktą ir vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą nustatė nuo 2010 m. balandžio 1 d. (t. 1, b. l. 83). Savivaldybės tarybos sprendimas dėl rinkliavos įvedimo laiko pakeitimo buvo priimtas pirkimo procedūrų metu (po vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo), todėl pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad rinkliavos mokesčio įvedimo laiko pakeitimas yra ta aplinkybė, kurios perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisija iki konkurso paskelbimo negalėjo numatyti. Apeliantas teigia, kad šią aplinkybę ieškovas galėjo numatyti, nes pagal Ukmergės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento (t. 1, b. l. 100-105) 179.5 punktą atsakovas turėjo rengti savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 10 d. sprendimo projektą. Atsakovas neneigia, kad jis rengė savivaldybės tarybos sprendimo projektą, tačiau byloje nėra duomenų, iš kurių būtų galima spręsti, kad šio dokumento projektas buvo parengtas iki pirkimo pradžios. Atsakovo atstovo pripažinimas, kad 2009 m. spalio mėnesį atsakovui buvo žinoma apie galimą vėlesnį vietinės rinkliavos nustatymą, nedaro pirkimo procedūrų nutraukimo neteisėtu. Konkurso dokumentuose be vietinės rinkliavos lėšų buvo numatytas ir kitas alternatyvus atsiskaitymo su paslaugos teikėju šaltinis – savivaldybės biudžeto lėšos, kurių stygius taip pat sąlygojo pirkimo procedūrų nutraukimą. Byloje nėra ginčo dėl to, kad iki ginčo pirkimo paskelbimo perkančiajai organizacijai nebuvo žinoma apie savivaldybės 2010 m. biudžetą ir lėšų, skirtų atliekų surinkimui ir jų sutvarkymui, biudžete nenumatymą.

30Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime pasisakė tik dėl vienos pirkimo nutraukimą sąlygojusios aplinkybės ir nevertino kitos su savivaldybės biudžeto lėšomis susijusios aplinkybės, kuria buvo remiamasi sprendžiant dėl pirkimo nutraukimo. Pagal bylos duomenis (t. 1, b. l. 84-86; t. 2, b. l. 14-31) į 2009 m. Ukmergės rajono savivaldybės biudžetą nesurinkta planuotų lėšų (iki 2009 m. gruodžio 1 d. gauta 84,8 procentai lėšų; prognozuojamas 7-8 mln. Lt planuotų pajamų negavimas), planuojamas 30 procentų mažesnis 2010 m. biudžetas, jame liks 2009 m. įsiskolinimai. Dėl šių aplinkybių atsakovas pagrįstai sprendė, kad savivaldybė neturės finansinių galimybių pagal pirkimo sąlygas atsiskaityti su būsimu viešosios paslaugos teikėju. Akivaizdu, kad iki pirkimo pradžios atsakovui nebuvo žinomas savivaldybės 2009 m. biudžeto įvykdymas ir 2010 m. biudžeto prognozės. Šiomis aplinkybėmis atsakovas grindė prašymą sutikimui nutraukti pirkimo procedūras gauti, o Viešųjų pirkimų tarnyba jomis rėmėsi duodama tokį sutikimą. Ieškovas nenurodė jokių argumentų, paneigiančių šių aplinkybių ir jų ryšio su pirkimo nutraukimu egzistavimą. Todėl apelianto nekvestionuojamos vienos iš pirkimo nutraukimą sąlygojusios aplinkybės vertinimo skundžiamame teismo sprendime nebuvimas nedaro jo, kaip teigia apeliantas, prieštaringu ir nemotyvuotu. Aptariamos aplinkybės neįvertinimas traktuotinas kaip CPK 265 straipsnio 1 dalies pažeidimas, kuris nagrinėjamu atveju negali tapti sprendimo panaikinimo pagrindu (CPK 328 str.), nes apeliacinės instancijos teisme pasitvirtino ir šios pirkimo nutraukimo aplinkybės egzistavimo faktas.

31Pagal atliekų tvarkymo paslaugų atviro konkurso pirkimo objektą apibūdinančias sąlygas bei pirkimo sutarties sąlygas, paslaugos turi būti suteikiamos nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d.; mokėjimo su suteiktas paslaugas šaltiniais yra numatytos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lėšos ar savivaldybės biudžeto lėšos, kuriomis su paslaugų teikėju perkančioji organizacija turi atsiskaityti už praėjusį ketvirtį per 30 kalendorinių dienų pagal pateiktas sąskaitas-faktūras ir pažymas apie atliktas paslaugas (Konkurso sąlygų 9, 79 p.). Pirmosios instancijos teismas teisingai išaiškino, kad pirkimo objektas, viešosios sutarties su konkurso laimėtoju sąlygos, susijusios su mokėjimu už suteiktas paslaugas, yra priskiriamos prie pagrindinių viešojo pirkimo sąlygų, kurios pagal VPĮ 18 straipsnio 3 dalį negali būti keičiamos, ir pagrįstai nustatė, kad nukėlus rinkliavos įvedimo datą su laimėtoju sudaromos sutarties sąlygos neatitiktų konkurso sąlygų. Tokių teismo išvadų pagrįstumą patvirtina tai, kad neturėdama atsiskaitymui pagal viešąją paslaugų sutartį konkurso dokumentuose nustatytų lėšų šaltinių perkančioji organizacija negalės įvykdyti privalomų konkurso sąlygų reikalavimų.

32Pagal VPĮ nuostatas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos perkančioji organizacija savo iniciatyva ar tiekėjo prašymu gali paaiškinti pirkimo dokumentus ir tokius paaiškinimus įstatymas laiko papildomais pirkimo dokumentais (VPĮ 2 str. 21 p., 27 str. 2, 3, 4 d.), kurie teismų praktikoje pripažįstami sudėtine pirkimo dokumentų dalimi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2009). Nagrinėjamoje byloje nepasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui atsakovas teikė pirkimo dalyviams konkurso dokumentų 3 priedo, reglamentuojančio pirkimo techninę specifikaciją, sąlygų paslaugų apimties dalyje paaiškinimą, kuriame, be kita ko, nurodė, kad sutarties pradžia gali būti vėlesnė ir konteinerių pastatymo terminai tuomet bus numatyti sutartyje (t. 2, b. l. 39). Ieškovas teigia, kad tokiu paaiškinimu perkančioji organizacija tiekėjams leido pagrįstai tikėtis, kad sutarties sudarymo data, t. y. 2010 m. sausio 1 d., nėra nustatyta galutinai. Kolegijos vertinimu, pirkimo dokumentų vienos sąlygos aiškinimas negali būti laikomas kitos sąlygos patikslinimu, todėl aptariamas dokumentas nelaikytinas konkurso sąlygų 9 punkto, numatančio paslaugų suteikimo pradžią, patikslinimu. Gavęs tokį atsakovo atsakymą ieškovas turėjo teisę kreiptis dėl konkurso dokumento 9 punkto sąlygos išaiškinimo, tačiau to nepadarė. Savo iniciatyva šios sąlygos atsakovas taip pat tiekėjams neaiškino. Todėl atmestini apelianto argumentai, kad pirkimo sąlyga, susijusi su paslaugų teikimo pradžia, buvo patikslinta ir dėl to nebuvo galimas VPĮ 18 straipsnio 3 dalies pažeidimas bei neatsirado aplinkybės pirkimui nutraukti.

33Atsakovo 2010 m. sausio 6 d. rašto tiekėjams analizė neduoda pagrindo sutikti su apeliaciniame skunde nurodytu jo vertinimu ir konstatuoti teismo išvadų dėl pirkimo procedūrų nutraukimo neteisingumą. Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2009 m. gruodžio 10 d. sprendimu pakeitė vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą nustatymą iš 2010 m. sausio 1 d. į 2010 m. balandžio 1 d. (t.1, b. l. 83). Atsakovo viešųjų pirkimų komisija 2009 m. gruodžio 14 d. posėdyje nutarė kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą sutikimui nutraukti pirkimą gauti ir 2009 m. gruodžio 18 d. raštu šį nutarimą įgyvendino (t. 1, b. l. 80-81, 85-86). Aptariamu 2010 m. sausio 6 d. raštu atsakovas informavo tiekėjus apie savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 10 d. sprendimą ir jo įtaką atliekų tvarkymo paslaugų pirkimui (t. 2, b. l. 38). Konkurso dalyvių informavimas apie tolesnę pirkimo eigą neduoda pagrindo spręsti apie perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumą, įstatyme įtvirtintų principų pažeidimą bei pranešimo įtaką pirkimo procedūrų nutraukimo pagrįstumui.

34Pagal VPĮ 7 straipsnio 4 dalį pirkimo procedūros gali būti nutraukiamos bet kurioje pirkimo stadijoje iki pirkimo sutarties sudarymo. Nagrinėjamu atveju pirkimas buvo nutrauktas po vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo. Šios pirkimo procedūros metu buvo paskelbtos visų konkurse dalyvavusių tiekėjų pasiūlymų kainos, todėl nėra pagrindo teigti, kad šiais veiksmais perkančioji organizacija pažeidė lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus. Pasibaigus ginčo pirkimui jo procedūrų nutraukimu vėliau atsakovas paskelbė ir vykdė naują viešąjį pirkimą toms pačioms komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugoms pirkti, apeliantas dalyvavo šiame pirkime ir pateikė pasiūlymą. Apelianto argumentai, kad pirmame ir antrame konkursuose dalyvavę tiekėjai turėjo nelygiateises galimybes koreguoti pasiūlymų kainas, yra niekuo nepagrįsti. Nurodytos aplinkybės neduoda pagrindo spręsti, kad ginčo viešame konkurse atliktais veiksmais perkančioji organizacija vykdė derybas su tiekėjais, todėl šiuo aspektu apeliacinio skundo argumentai laikytini nepagrįstais. 2010 m. gegužės 21 d. paskelbtame viešame atliekų tvarkymo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje 2010-2015 metais paslaugų pirkime perkančiosios organizacijos atliktų veiksmų ir priimtų sprendimų vertinimas nėra šios bylos dalykas, šie klausimai sprendžiami Vilniaus apygardos teisme pirmąja instancija nagrinėjamoje civilinėje byloje, todėl kolegija nepasisako dėl apeliacinio skundo argumentų, susijusių su šiuo pirkimu.

35Apeliacinio skundo argumentus dėl viešųjų pirkimų principų pažeidimo ieškovas grindžia Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje 2010 m. spalio 6 d. paskelbta informacija apie Ukmergės rajono savivaldybėje vykdytų viešųjų pirkimų patikrinimo rezultatus (t. 2, b. l. 64). Šioje informacijoje nėra duomenų apie ginčo pirkimo patikrinimą ir nustatytus pažeidimus, todėl iš jos spręsti apie atsakovo veiksmų ir priimto sprendimo nutraukti ginčo pirkimo procedūras neteisėtumą nėra pagrindo.

36Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

37Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 14 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje keliami du klausimai: ar perkančioji organizacija turi teisę nutraukti... 5. Atsakovas Ukmergės rajono savivaldybės administracija 2009 m. spalio 14 d.... 6. Ieškovas UAB „VSA Vilnius“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą,... 7. Pasak atsakovo (t. 1, b. l 69-72), Pirkimo dokumentų 79 punkte nustatyta, kad... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 14 d. sprendimu ieškinį atmetė... 10. Pirmosios instancijos teismas inter alia pažymėjo, kad nutraukiant... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Ieškovas UAB „VSA Vilnius“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus... 13. 1. Tai, jog perkančioji organizacija gavo Viešųjų pirkimų tarnybos... 14. 2. Atsakovas dar 2009 m. lapkričio 25 d. raštu pranešė tiekėjams, jog... 15. 3. Atsakovas 2010 m. gegužės 21 d. paskelbė naują analogišką nutrauktam... 16. 4. Nors pirmosios instancijos teismas pripažino, kad antrasis viešasis... 17. 5. Viešųjų pirkimų tarnyba oficialiai paskelbė (t. 2, b. l. 64), kad 12 ir... 18. Atsakovas Ukmergės rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 20. Apeliacinis skundas atmestinas.... 21. Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas... 22. Teismo sprendimas turi būti teisėtas ir pagrįstas, t. y. priimtas byloje... 23. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas Ukmergės rajono savivaldybės... 24. Nesutikdamas su tokiu perkančiosios organizacijos sprendimu ir išnaudojęs... 25. Vilniaus apygardos teismas skundžiamu sprendimu ieškinį atmetė. Ieškovas... 26. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo... 27. Ginčui spęsti taikoma Viešųjų pirkimų įstatymo (2009 m. liepos 22 d.... 28. Ginčo dėl dviejų pirmųjų sąlygų nagrinėjamoje byloje nėra – ginčo... 29. Pagal bylos duomenis, Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2009 m. sausio 29... 30. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime pasisakė tik dėl vienos... 31. Pagal atliekų tvarkymo paslaugų atviro konkurso pirkimo objektą... 32. Pagal VPĮ nuostatas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos... 33. Atsakovo 2010 m. sausio 6 d. rašto tiekėjams analizė neduoda pagrindo... 34. Pagal VPĮ 7 straipsnio 4 dalį pirkimo procedūros gali būti nutraukiamos bet... 35. Apeliacinio skundo argumentus dėl viešųjų pirkimų principų pažeidimo... 36. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 37. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 14 d. sprendimą palikti...