Byla 2S-1111-104/2013
Dėl įpareigojimo pašalinti buto rekonstrukcijos metu padarytus pažeidimus (tretieji asmenys 724-oji daugiabučio namo savininkų bendrija, UAB „Jono statyba“)

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Natalja Cikoto, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantės (atsakovės) Ž. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 5 d. nutarties, kuria atmestas atsakovės prašymas dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo civilinėje byloje Nr. 2-88-592/2012 pagal ieškovo V. Š. ieškinį atsakovei Ž. K. dėl įpareigojimo pašalinti buto rekonstrukcijos metu padarytus pažeidimus (tretieji asmenys 724-oji daugiabučio namo savininkų bendrija, UAB „Jono statyba“), ir

Nustatė

2šioje byloje Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012-02-03 sprendimu atsakovė Ž. K. įpareigota per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti neteisėtai atliktų buto, esančio ( - ), rekonstrukcijos darbų pažeidimus, tai yra kambario, plane pažymėto indeksu 13-2, buvusią lauko sieną atstatyti taip, kaip numatyta daugiabučio namo, esančio ( - ), projektinėje dokumentacijoje ir pagal Statybos techninių reglamentų reikalavimus sutvarkyti neteisėtos atsakovės Ž. K. buto rekonstrukcijos metu pažeistą terasos grindų hidroizoliaciją. Teismas nusprendė, kad jei per nustatytą terminą atsakovė Ž. K. neįvykdys šios sprendimo dalies, jai skiriama 100 Lt bauda ieškovo V. Š. naudai už kiekvieną pradelstą kalendorinę dieną. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012-02-03 sprendimas įsiteisėjo 2012 m. gruodžio 7 d. Vilniaus apygardos teismui išnagrinėjus atsakovės Ž. K. apeliacinį skundą ir priėmus nutartį. Tai reiškia, kad atsakovė privalėjo įvykdyti teismo sprendimą iki 2013-03-07 (per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos).

3Atsakovė Ž. K. 2013 m. vasario 5 d. pateikė teismui prašymą pratęsti terminą įvykdyti minėtą sprendimą, nurodė, kad vykdyti reikalingus statybos darbus terasoje neleidžia oro sąlygos.

4Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. balandžio 5 d. nutartimi atsakovės Ž. K. prašymą dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo atmetė tuo pagrindu, kad byloje nenustatytos išimtinės aplinkybės teismo sprendimo vykdymo atidėjimui pagrįsti. Atsakovė, kreipdamasi į teismą su prašymu atidėti teismo sprendimo vykdymą, nepateikė jokių įrodymų ir duomenų, pagrindžiančių sunkią jos turtinę padėtį, nenurodė jokių svarių aplinkybių, dėl kurių ji negali ir negalės tam tikrą laikotarpį vykdyti sprendimo, o atsakovės argumentas, kad teismo sprendime nurodytų statybos darbų ji negali vykdyti dėl nepalankių oro sąlygų nagrinėjamu atveju nelaikytini svarbiomis aplinkybėmis, lemiančiomis teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo būtinumą, nes taip pat nėra pagrįsti leistinais įrodymais. Formalus prašymo tenkinimas, nesant byloje prašymą pagrindžiančių įrodymų, neatitiktų įstatymo dėl sprendimų įvykdymo ar išdėstymo tvarkos reikalavimų bei pažeistų kreditoriaus ir skolininko interesų pusiausvyrą, protingumo, teisingumo, lygiateisiškumo bei sąžiningumo ir teisėtų lūkesčių principus (CK 1.5 str., CPK 17 str., 18 str.), todėl nėra pagrindo patenkinti atsakovės prašymą.

5Atskiruoju skundu atsakovė prašo panaikinti 2013 m. balandžio 5 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį ir atsakovės prašymą tenkinti. Nurodė, kad nepalankios oro sąlygos buto lauko sienai atstatyti įrodinėti nereikia - tai visuotinai žinoma aplinkybė. LR CPK 182 straipsnio 1 d. 1 p. numato, kad nereikia įrodinėti aplinkybių teismo pripažintų visiems žinomomis. Esant tuometinėms oro sąlygoms teismas turėjo teisinį pagrindą šią aplinkybę pripažinti visiems žinoma. Mano, kad pripažinus aplinkybę, kad yra nepalankios oro sąlygos buto lauko sienai atstatyti, nesunku suvokti, kad reikia demontuoti radiatorius esančius kambaryje prie naujai sumontuotos sienos; sienos parnešimui reikia atjungti viso buto visą šildymą; praktiškai žiemos metu kambarys lieka be sienos; hidroizoliacijos darbai reikalauja, kad išdžiūtų stogo dalis (terasa), statybų įmonės nesutinka daryti hidroizoliacijos darbų šiuo metu. Rekonstrukcijos atlikimas tokiu oru akivaizdžiai prieštarauja protingumo principui. Nutartis iš anksto verčia daryti nekokybišką hidroizoliaciją. Be to, bute gyvena nepilnametis sūnus, o pradėjus rekonstrukciją šaltu metu, bus pažeisti jo interesai - bute bus šalta.

6Atsiliepimu į atsakovės atskirąją skundą ieškovas prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 5 d. nutartį palikti nepakeistą, atmesti atsakovės atskirąjį skundą kaip nepagrįstą ir papildomai priteisti iš atsakovės patirtas 500 litų išlaidas už advokato pagalbą surašant atsiliepimą į atsakovės atskirąjį skundą. Nurodė, kad atsakovė pati sutinka, jog teismas skundžiama nutartimi teisingai konstatavo, jog remiantis CPK 284 straipsnio 1 dalimi bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama teismų praktika, teismo sprendimo vykdymas gali būti atidėtas ar išdėstytas tik išimtinais atvejais, atsižvelgiant į abiejų šalių turtinę padėtį, taip pat kitas svarbias aplinkybes, įvertinus, ar išdėstant sprendimo vykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas teismo sprendimas ir pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai. Nurodė, kad pagal skundžiamos nutarties 2 (antro) lapo 3 (trečios) pastraipos 6-7 (šeštos - septintos) eilutėse parašyto sakinio loginę konstrukciją akivaizdu, kad skundžiama nutartimi teismas pripažino nepagrįstais leistinais įrodymais sprendime nurodytus statybos darbus, o ne nepalankias oro sąlygas buto lauko sienai atstatyti. Mano, kad tokia teismo išvada yra visiškai pagrįsta ir logiška, kadangi nei su prašymu, nei 2013-05-25 įvykusio teismo posėdžio metu atsakovė nepateikė į bylą jokių įrodymų, kad ji apskritai ketina vykdyti sprendime nurodytus statybos darbus. Teigia, sprendimo įvykdymui yra būtina atlikti eilę paruošiamųjų darbų - išsirinkti kvalifikuotą rangovą, turintį teisę atlikti sprendime nurodytus darbus, suderinti su juo sprendime nurodytų darbų projektą, nustatantį darbų eigos eiliškumą, ir sąmatą, susitarti su rangovu dėl suderintame projekte ir sąmatoje numatytų darbų atlikimo ir pridavimo terminų, apmokėjimo už atliktus darbus, garantinių ir kitų sąlygų, pagal jas sudaryti atitinkamą rašytinę sutartį ir pan. Teigia, kad šiems paruošiamiesiems darbams atlikti oro sąlygos neturi visiškai jokios įtakos, o atsakovė nepateikė šį teiginį galinčių paneigti įrodymų. Nepagrįstas ir atsakovės teiginys, kad teismas privalėjo pripažinti oro sąlygas nepalankiomis buto lauko sienai atstatyti, kaip visuotinai žinoma aplinkybe, kurios pagal CPK 182 str. 1 d. 1 p. nereikia įrodinėti. Akivaizdu, kad atsakovei nepateikus į bylą jokių įrodymų apie sprendime nurodytų darbų atlikimo technologiją, teismas neturėjo pareigos pripažinti oro sąlygų nepalankiomis sprendime nurodytų darbų atlikimui, kaip visiems žinomomis ir neprivalomomis būti įrodinėjamomis. Atsakovės atskirajame skunde nurodyti teiginiai, kad: „reikia demontuoti radiatorius, esančius kambaryje prie naujai sumontuotos sienos; sienos pernešimui reikia atjungti viso buto šildymą; praktiškai žiemos metu kambarys lieka be sienos; hidroizoliacijos darbai reikalauja, kad išdžiūtų stogo dalis (terasa); statybos įmonės nesutinka daryti hidroizoliacijos darbų šiuo metu" yra klaidingi ir spekuliatyvus, neparemti jokiais įrodymais, įrodančiais jų pagrįstumą, ir iš esmės prieštaraujantys objektyviai tikrovei, nes šiuolaikinės technologijos leidžia atlikti netgi žymiai sudėtingesnius statybos darbus žymiai sudėtingesnėmis oro sąlygomis. Tam gali būti naudojamos įvairios statybvietės (kambario patalpų ir terasos) apsaugos nuo kritulių ir vėjo priemonės (iš įvairių medžiagų pagaminti drėgmės ir vėjo nepraleidžiantys uždangalai), vietoj ant vienos rekonstruojamos kambario sienos esančių demontuotinų radiatorių kambario (statybvietės) šildymui ir statybos procese naudojamų statybinių medžiagų džiūvimui užtikrinti galima naudoti pildomus šildymo įrenginius (pvz. elektrinius tepalinius, konvekcinius, infroraudonųjų spindulių ir pan. šildytuvus), kurie eksploatavimui reikiama energija gali būti aprūpinami naudojant tiek pastate esančią elektros energiją, o esant nepakankamam jos galingumui - autonominius maitinimo šaltinius (pvz. dyzelinius generatorius). Pažymėjo, kad atsakovė klaidina teismą, kad byloje yra duomenys apie bute gyvenantį neva jos nepilnametį sūnų, kurio interesai neva būtų pažeisti pradėjus vykdyti sprendimą šaltu metu. Turimais duomenimis atsakovė apskritai neturi nepilnamečių vaikų. Nurodė, kad sprendime numatyta, jog per nustatytą terminą atsakovei jo neįvykdžius, jai skiriama 100 Lt bauda ieškovo naudai už kiekvieną pradelstą kalendorinę dieną, todėl galima teigti, kad sprendime yra numatyta galimybė atsakovei pačiai savo iniciatyva atidėti buto rekonstrukcijos darbų pažeidimų šalinimą nepažeidžiant ieškovo interesų, t.y. kompensuojant jam už patiriamus nepatogumus sprendime numatytos pinigų sumos mokėjimu.

7Atskirasis skundas atmetamas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

9Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atsakovė, prašydama atidėti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012-02-03 sprendimo vykdymą, nepateikė jokių objektyvių įrodymų, patvirtinančių teismo sprendimo vykdymo atidėjimui pagrįsti, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsakovės prašymą atmetė, nes Civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 7 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog įsiteisėjęs teismo sprendimas turi būti įvykdytas per trumpiausią laiką ir kuo ekonomiškiau. Nors CPK 284 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teismo teisė dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgiant į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką, tačiau teismų praktikoje yra suformuota nuostata, kad sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas išimtiniais atvejais, o sprendžiant tokį klausimą taip pat yra aktualūs Lietuvos Respublikos CK 1.2 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-521/2011, 2006 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-594/2006). Sprendžiant dėl sprendimo vykdymo atidėjimo reikia remtis teisinio apibrėžtumo ir teisėtų lūkesčių principu, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, būtina nustatyti, ar atidėjus sprendimo vykdymą bus užtikrintas jo įvykdymas, ar nebus sumenkintas pats sprendimas ir ar nebus pažeisti teisėti ieškovo interesai.

10Atsakovės argumentai, kad buto lauko sienai atstatyti atlikti darbus (demontuoti radiatorius esančius kambaryje prie naujai sumontuotos sienos, sienos parnešimui reikia atjungti viso buto visą šildymą, praktiškai žiemos metu kambarys lieka be sienos, hidroizoliacijos darbai reikalauja, kad išdžiūtų stogo dalis (terasa), statybų įmones nesutinka daryti hidroizoliacijos darbų) trukdo žiemos oro sąlygos, galėtų būti svarstomi tuo atveju, jeigu atsakovė pateiktų leistinus įrodymus t.y. statybos įmonės darbų projektą, nustatantį darbų apimtį bei išvadą, kad projekte nurodytiems darbams pradėti ir užbaigti būtina sulaukti palankių oro sąlygų. Tačiau atsakovė nepateikė į bylą jokių įrodymų, kad ji apskritai ketina vykdyti sprendime nurodytus statybos darbus. nors prašė atidėti teismo sprendimo vykdymą iki 2013-05-31.

11Pažymėtina, kad atsakovė prašė atidėti teismo sprendimo vykdymą iki 2013-05-31, taigi atsakovei nepalanki Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 5 d. nutartis nesutrukdė atlikti darbus iki jos prašomo termino t.y. 2013-05-31, todėl ir dėl to naikinti skundžiamą nutartį nebūtų prasmės. Esant tokioms aplinkybėms, dėl kitų atskirajame skunde išdėstytų argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako, nes jie neįtakoja skundžiamos teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo.

12Ieškovas V. Š. prašo priteisti 500,00 Lt atstovavimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą (b.l. 106). Šios išlaidos (įvertinęs bylos sudėtingumą, atsiliepime į atskirąjį skundą išdėstytu išsamiu faktinių aplinkybių vertinimą), yra pagrįstos, todėl CPK 98 str. pagrindu iš apelianto priteistinos visa apimtimi.

13Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 337 str. 1d. 1p., apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

14Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

15Priteisti iš atsakovės Ž. K. ieškovo V. Š. naudai 500,00 Lt (penkis šimtus litų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų, patirtų advokato teisinei pagalbai apmokėti.

Proceso dalyviai
Ryšiai