Byla e2-707-328/2019
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Dalė Žukauskienė, sekretoriaujant Violetai Žalienei,

2teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,N. T. “ ieškinį atsakovams V. Š. IĮ ( - ) ir V. Š. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) ,,N. T. “ pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės V. Š. IĮ ( - ) ir subsidiariai iš atsakovo V. Š. 3062,70 Eur skolą, 8 procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje nurodė, jog 2015 m. birželio 17 d. tarp ieškovės ir atsakovės V. Š. IĮ ( - ) buvo sudaryta prekybos patalpų nuomos sutartis, pagal kurią ieškovė išnuomojo atsakovei patalpas, o atsakovė įsipareigojo atsiskaityti už patalpų nuomą sutartyje nustatyta tvarka. Ieškovė laikotarpiu nuo 2017 m. spalio 19 d. iki 2017 m. gruodžio 20 d. išrašė ir pateikė atsakovei apmokėti sąskaitas – faktūras, tačiau atsakovė sutartinių įsipareigojimų nevykdė, nesumokėjo ieškovei pagal išrašytas sąskaitas – faktūras sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Atsakovės skola už patalpų nuomą sudaro 3062,70 Eur. Atkreipė dėmesį, jog atsakovė, grąžinamų patalpų priėmimo – perdavimo akte buvo įsipareigojusi įsiskolinimą padengti iki 2018 m. sausio 5 d., tačiau to nepadarė. Ieškovė nurodė, jog individuali įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, todėl už juridinio asmens prievoles savo asmeniniu turtu atsako ir įmonės savininkas. Atsakovo V. Š. prievolė ieškovei yra subsidiari, todėl ieškovė prašo skolą iš atsakovų priteisti subsidiariai.

6Teismo posėdyje ieškovės atstovas nedalyvavo, gautas prašymas civilinę bylą nagrinėti ieškovei (jos atstovui) nedalyvaujant.

7Atsakovai atsiliepimo į ieškinį nepateikė, procesiniai dokumentai įteikti (Civilinio proceso kodekso 123 straipsnio 3 dalis, 4 dalis), teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdžio datą, vietą ir laiką pranešta (Civilinio proceso kodekso 123 straipsnio 1 dalis, 4 dalis, 133 straipsnio 1 dalis).

8Civilinė byla nagrinėjama šalims (jų atstovams) nedalyvaujant (Civilinio proceso kodekso 246 straipsnio 1 dalis, 2 dalis).

9Teismas konstatuoja:

10bylos duomenimis nustatyta, kad 2015 m. birželio 17 d. tarp ieškovės ir atsakovės V. Š. IĮ ( - ) sudaryta Prekybos patalpų nuomos sutartis Nr. ( - ) (toliau – Sutartis), kuria ieškovė atsakovei perdavė nuomos teise prekybines patalpas (126 kv. m.) ir sandėliavimo patalpas, esančias adresu ( - ), nuomininkei vykdyti mažmeninę prekybą (Sutarties 1 punktas) (el. b. l. 5-8, 9). Atsakovei nuomojamos patalpos perduotos 2015 m. liepos 21 d. (el. b. l. 10). Ieškovė atsakovei išrašė bei apmokėti pateikė 2017 m. spalio 19 d. sąskaitą – faktūrą serija ( - ) Nr. ( - ) (1560,90 Eur), 2017 m. lapkričio 21 d. sąskaitą – faktūrą serija ( - ) Nr. ( - ) (1560,90 Eur) ir 2017 m. gruodžio 20 d. sąskaitą – faktūrą serija ( - ) Nr. ( - ) (1560,90 Eur) (el. b. l. 12-14) bendrai 4682,70 Eur sumai. Ieškovė nurodė, jog 2017 m. spalio 19 d. sąskaita – faktūra apmokėta 257,30 Eur, o 2017 m. gruodžio 20 d. sąskaita – faktūra apmokėta 1362,70 Eur suma, todėl atsakovės įsiskolinimas sudaro 3062,70 Eur.

11Byloje pateiktas Prekybos patalpų perdavimo – priėmimo aktas, kuriame nurodoma, jog 2017 m. gruodžio 31 d. nuomininkas (atsakovė V. Š. IĮ ( - )) perduoda ieškovei prekybines patalpas ir sandėliavimo patalpas, esančias ( - ), o nuomotoja (ieškovė) jas priima; 2017 m. gruodžio 29 d. nuomininkas yra skolingas 5112,70 Eur su PVM sumą, kurią įsipareigoja padengti iki 2018 m. sausio 5 d. (akto 3 punktas) (el. b. l. 11).

12Dėl ieškinio reikalavimų

13Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (Civilinio proceso kodekso 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (Civilinio proceso kodekso 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Pažymėtina, kad įrodymų vertinimas pagal Civilinio proceso kodekso 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas yra ne kartą pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-372/2014). Pagal formuojamą kasacinio teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktiką, šaliai neįrodžius aplinkybių, kuriomis ji remiasi, atsiranda neigiamos pasekmės, t. y. tokios aplinkybės pripažintinos neįrodytomis ir šalies reikalavimai (atsikirtimai) atmetami.

14Nagrinėjamu atveju, įvertinus byloje pateiktų įrodymų visumą, pripažintina, jog tarp šalių susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai (Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.1-6.4 straipsniai). Byloje pateikti įrodymai patvirtina, jog ieškovė išnuomojo atsakovei V. Š. IĮ ( - ) prekybines ir sandėliavimo patalpas, atsakovė patalpas priėmė, valdė ir naudojo, todėl įgijo prievolę mokėti nuomos mokestį Sutartyje nustatyta tvarka (CK 6.477 straipsnio 1 dalis, 6.487 straipsnio 1 dalis). Iš byloje pateikto Prekybos patalpų perdavimo – priėmimo akto, kuriuo atsakovė 2017 m. gruodžio 31 d. perdavė išnuomotas patalpas nuomotojui, matyti, jog atsakovė pripažino, kad 2017 m. gruodžio 29 d. skolinis įsipareigojimas nuomotojai sudaro 5112,70 Eur sumą. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Atsakovė prievolę pažeidė, kadangi sutartyje nustatyta tvarka ir terminais ieškovei nuomos mokesčio nemokėjo (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Byloje pateikti įrodymai, jog ieškovė išrašė bei pateikė atsakovei apmokėti 2017 m. spalio 19 d., 2017 m. lapkričio 21 d., 2017 m. gruodžio 20 d. sąskaitas – faktūras, tačiau atsakovė prievolės neįvykdė, liko skolinga 3062,70 Eur. Atsakovė atsiliepimo ar įrodymų, paneigiančių ieškinyje nurodytas aplinkybes nepateikė, ieškinio reikalavimų neginčijo, įrodymų, jog įsiskolinimą padengė nepateikė. Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, darytina išvada, jog ieškovės reikalavimas dėl skolos priteisimo yra pagrįstas (Civilinio proceso kodekso 183 straipsnis, 185 straipsnis).

15Pagal CK 6.5 straipsnį jeigu skolininkai yra du ar daugiau asmenų (bendraskolių), tai kiekvienas iš jų privalo įvykdyti prievolę lygiomis dalimis (dalinė prievolė), išskyrus įstatymų ar šalių susitarimu nustatytus atvejus. Individulių įmonių įstatymo 2 straipsnio 1 dalis numato, kad individuali įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, jog individualios įmonės teisinė padėtis lemia jos civilinės atsakomybės ypatumus, t. y. tuo atveju, kai tokia įmonė neturi pakankamai turto atsiskaityti pagal prisiimtas turtines prievoles, jos savininkui atsiranda subsidiari prievolė atsakyti už įmonės skolas (CK 2.50 straipsnio 4dalis). Tai reiškia, kad kreditoriai turi reikalavimo teisę į įmonę (skolininką), taip pat teisę tuo pačiu ar vėlesniu ieškiniu reikalauti, kad subsidiarus skolininkas (įmonės savininkas) atlygintų įmonės turtu nepadengtą skolą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-400/2012. Teismų praktika. 2012, 38, p. 51-65). Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą bei kasacinio teismo praktiką, ieškovės reikalavimas įsiskolinimą priteisti iš atsakovės V. Š. IĮ ( - ) bei subsidiariai iš įmonės savininko atsakovo V. Š., kaip pagrįstas, tenkintinas (Civilinio proceso kodekso 13 straipsnis, 183 straipsnis, 185 straipsnis, CK 2.50 straipsnio 4 dalis, Individualių įmonių įstatymo 2 straipsnio 1 dalis, 6 straipsnis).

16Dėl bylos procesinės baigties

17Įvertinus byloje pateiktų įrodymų visumą, pripažintina, jog ieškovė įrodė ieškinio reikalavimus, todėl vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 183, 185 straipsniais, ieškovės ieškinys tenkintinas.

18Dėl procesinių palūkanų

19CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, jog skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki sprendimo įvykdymo. Skolininko prievolė mokėti palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo momento iki teismo sprendimo įvykdymo atsiranda iš įstatymo. Šios procesinės palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti skaičiuojamos visais atvejais, kai pareikštas reikalavimas jas priteisti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-342/2007). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad procesinių palūkanų paskirtis – skatinti operatyvų teismo sprendimo įvykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-595/2008). Pažymėtina, kad teismas, gavęs kreditoriaus prašymą priteisti procesines palūkanas, nesant šalių susitarimo dėl kitokio jų skaičiavimo ar atsisakymo, neturi nustatinėti kokių nors aplinkybių, reikšmingų tokiam prašymui tenkinti. Taigi procesinėms palūkanoms skaičiuoti ir priteisti būtinos dvi pagrindinės sąlygos: bylos iškėlimo teisme faktas (CK 6.37 straipsnio 2 dalis) ir kreditoriaus reikalavimas priteisti procesines palūkanas. Be to, kreditoriaus reikalavimas turi būti tenkinamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. balandžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-222-611/2015).

20Pagal Civilinio kodekso 6.210 straipsnio 1 dalį, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 straipsnio 2 dalis).

21Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymas (toliau – Įstatymas) taikomas visoms tarp ūkio subjektų arba ūkio subjektų ir viešųjų subjektų sudarytoms komercinėms sutartims, pagal kurias už atlyginimą perduodamos prekės, teikiamos paslaugos ar atliekami darbai ir atliekami mokėjimai. Kadangi tai specialusis įstatymas, numatantis palūkanų normos skaičiavimą, todėl jis turi pirmenybę prieš CK 6.210 straipsnį. Įstatymo 2 straipsnio 5 dalis numato, jog pavėluoto mokėjimo palūkanų norma yra 8 procentiniais punktais padidinta vėliausiai pagrindinei Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikoma fiksuotoji palūkanų norma. Palūkanų, kurias skolininkas privalo mokėti už pavėlavimą, dydis skaičiuojamas taikant šio įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje nurodytą palūkanų normą, galiojusią tą metų pusmetį, kurį skolininkui atsirado pareiga mokėti palūkanas (Įstatymo 3 straipsnio 2 dalis). Nagrinėjamu, šalių sudaryta Sutartis yra komercinė sutartis Įstatymo prasme (Įstatymo 2 straipsnio 1 dalis, 6 dalis). Atsakovei pareiga mokėti procesines palūkanas kilo nuo bylos iškėlimo teisme dienos, 2018 m. spalio 29 d., t. y. antrąjį 2018 m. pusmetį. Antrąjį 2018 metų pusmetį taikoma tų metų liepos 1 dieną galiojusi palūkanų norma. Pagal Europos banko viešuosius duomenis, vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikoma fiksuotoji palūkanų norma sudaro 0,00 proc. Atitinkamai, palūkanų normą padidinus 8 procentiniais punktais, atsakovei skaičiuotinos 8,00 proc. dydžio metinės procesinės palūkanos. Atsižvelgiant į galiojantį reglamentavimą, ieškovei iš atsakovės ir subsidiariai iš atsakovo V. Š. priteistinos 8,00 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. spalio 29 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Įstatymo 1 straipsnio 2 dalis, 2 straipsnio 5 dalis, 3 straipsnio 1 dalis, 2 dalis, CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnis).

22Dėl bylinėjimosi išlaidų

23Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (Civilinio proceso kodekso 93 straipsnis 1 dalis).

24Ieškovė pateikė teismui įrodymus, jog už ieškinį sumokėjo 69 Eur žyminį mokestį (el. b. l. 17), taip patyrė 423,50 Eur išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti (el. b. l. 15,16).

25Ieškinį tenkinus, ieškovei iš atsakovės V. Š. IĮ ( - ) ir subsidiariai iš atsakovo V. Š. priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos 492,50 Eur sumai (Civilinio proceso kodekso 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis).

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 263-270 straipsniais, teismas

Nutarė

27ieškinį tenkinti.

28Priteisti iš atsakovės V. Š. IĮ ( - ) ir subsidiariai iš atsakovo V. Š. 3062,70 Eur (trijų tūkstančių šešiasdešimt dviejų eurų 70 ct) skolą, 8 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. spalio 29 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 492,50 Eur (keturių šimtų devyniasdešimt dviejų eurų 50 ct) bylinėjimosi išlaidas ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,N. T. “ naudai.

29Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Dalė... 2. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) ,,N. T. “ pateikė... 5. Ieškinyje nurodė, jog 2015 m. birželio 17 d. tarp ieškovės ir atsakovės... 6. Teismo posėdyje ieškovės atstovas nedalyvavo, gautas prašymas civilinę... 7. Atsakovai atsiliepimo į ieškinį nepateikė, procesiniai dokumentai įteikti... 8. Civilinė byla nagrinėjama šalims (jų atstovams) nedalyvaujant (Civilinio... 9. Teismas konstatuoja:... 10. bylos duomenimis nustatyta, kad 2015 m. birželio 17 d. tarp ieškovės ir... 11. Byloje pateiktas Prekybos patalpų perdavimo – priėmimo aktas, kuriame... 12. Dėl ieškinio reikalavimų ... 13. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (Civilinio proceso kodekso... 14. Nagrinėjamu atveju, įvertinus byloje pateiktų įrodymų visumą,... 15. Pagal CK 6.5 straipsnį jeigu skolininkai yra du ar daugiau asmenų... 16. Dėl bylos procesinės baigties... 17. Įvertinus byloje pateiktų įrodymų visumą, pripažintina, jog ieškovė... 18. Dėl procesinių palūkanų ... 19. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, jog skolininkas taip pat privalo mokėti... 20. Pagal Civilinio kodekso 6.210 straipsnio 1 dalį, terminą įvykdyti piniginę... 21. Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos... 22. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 23. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 24. Ieškovė pateikė teismui įrodymus, jog už ieškinį sumokėjo 69 Eur... 25. Ieškinį tenkinus, ieškovei iš atsakovės V. Š. IĮ ( - ) ir subsidiariai... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 263-270... 27. ieškinį tenkinti.... 28. Priteisti iš atsakovės V. Š. IĮ ( - ) ir subsidiariai iš atsakovo V. Š.... 29. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos apeliaciniu...