Byla 2S-1079-125/2013

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Bronius Valius, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjęs pareiškėjos R. G. atskirąjį skundą dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 23 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės R. G. ieškinio atsakovams Palangos miesto savivaldybės tarybai ir Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorei dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorės A. K. 2013-02-28 įsakymo Nr. A2-21 ir drausminės nuobaudos Palangos moksleivių klubo direktorei R. G. panaikinimo, dėl 2013-01-25 audito išvadų panaikinimo ir

22013-01-25 pažymos panaikinimo,

Nustatė

3ieškovė R. G. pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo: 1) panaikinti Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorės A. K. 2013-02-28 įsakymą Nr.A2-21 „Dėl drausminės nuobaudos paskyrimo R. G.“, kuriuo ieškovei R. G., Palangos moksleivių klubo direktorei, buvo paskirta drausminė nuobauda – papeikimas; 2) panaikinti Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorės A. K. 2013-02-28 įsakymu Nr. A2-21 „Dėl drausminės nuobaudos paskyrimo R. G.“ Palangos moksleivių klubo direktorei R. G. paskirtą drausminę nuobaudą – papeikimą; 3) panaikinti Palangos miesto savivaldybės administracijos kontrolės ir audito tarnybos 2013-01-15 Veiklos audito ataskaitą „Dėl moksleivių klubo 2012 metų veiklos“ Nr. K10-l/VA, kurios autorė yra Palangos miesto savivaldybės kontrolierė A. K.; 4) panaikinti Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus 2013-01-25 pažymą Nr.(22.9)-Šl-l „Dėl patikrinimo moksleivių klube“, kurios autorė yra Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja L. V.; 5) pareikalauti, kad atsakovė Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorė Darbo ginčų komisijai pateiktų visą medžiagą, susijusią su Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorės A. K. 2013-02-28 įsakymo Nr. A2-21 „Dėl drausminės nuobaudos paskyrimo R. G.“ rengimu ir priėmimu bei drausminės nuobaudos R. G. paskyrimu, kadangi jai tokia medžiaga nebuvo pateikta.

4Palangos miesto apylinkės teismas atsisakė priimti ieškinį, kadangi ieškovė nesilaikė ginčo išankstinės nagrinėjimo ne teisme tvarkos. Teismas nustatė, kad ieškovė nepateikė duomenų, patvirtinančių, jog ji laikydamasi DK 287 str. 1 d. numatytos privalomos ikiteisminės individualių darbo ginčų nagrinėjimo tvarkos, įstatymų nustatyta tvarka ir forma kreipėsi į darbo ginčų komisiją.

5Ieškovė pateikė atskirąjį skundą ir prašo panaikinti Palangos miesto apylinkės teismo 2013-04-11 nutartį ir bylą perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo spręsti ieškinio priėmimo klausimą. Ieškovė nurodo, jog teismas nenustatė, kad ieškovė nesikreipė į Darbo ginčų komisiją ir taip nepagrįstai konstatavo, kad ieškovė nepasinaudojo ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka. Taip pat nurodo, jog teismas neišsprendė visų ieškinio reikalavimų priėmimo klausimo ir nepagrįstai taikė CPK 137 str. 2 d. 3 p. normas.

6Atskirasis skundas atmestinas.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

8Bylos duomenimis nustatyta, kad 2013-02-28 Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorės A. K. įsakymu ieškovei buvo skirta drausminė nuobauda – papeikimas. Ieškovė pateikė ieškinį, prašydama panaikinti šį įsakymą, juo skirtą drausminę nuobaudą, Palangos miesto savivaldybės administracijos kontrolės ir audito tarnybos 2013-01-15 Veiklos audito ataskaitą, Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus

92013-01-25 pažymą bei pareikalauti, kad atsakovas Darbo ginčų komisijai pateiktų visą medžiagą, susijusią su prašomo panaikinti įsakymo rengimu ir priėmimu bei drausminės nuobaudos paskyrimu.

10Nagrinėjamas ginčas yra individualus darbo ginčas. Bendroji darbo ginčų nagrinėjimo taisyklė yra ta, jog šie ginčai yra priskirtini nagrinėti darbo ginčų komisijai (DK 286 straipsnio 1 dalis, 289 straipsnis). Tai yra būtina ikiteisminė ginčų nagrinėjimo stadija, išskyrus tuos ginčus, kurie yra priskirtini tiesiogiai teismui. Darbo kodekso 295 straipsnio 2 dalis reglamentuoja tuos atvejus, kai individualūs darbo ginčai yra nagrinėjami tiesiogiai teismuose – 5 punktas numato tokią galimybę esant nutrūkusiems darbo santykiams tarp darbdavio ir darbuotojo. Pirmosios instancijos teismas priimdamas ieškinio priėmimo klausimą, vertino ieškovės pateiktus dokumentus, iš kurių nesimatė, jog buvo laikytasi privalomos darbo ginčo sprendimo ne teisme tvarkos. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje pateiktus dokumentus, kuriuos sudaro ieškinys ir Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl drausminės nuobaudos paskyrimo R. G., taip pat konstatuoja, jog nėra jokių duomenų, patvirtinančių, kad ieškovė laikėsi privalomos ginčo sprendimo ne teisme tvarkos, ir darytina išvada, jog nėra pagrindo priimti R. G. ieškinio. Ieškovė atskirajame skunde nurodo, jog pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl visų ieškinio reikalavimų priimtinumo, o tik dėl aplinkybės, jog ieškovė nepasinaudojo privaloma ikiteismine ginčo sprendimo tvarka. Pažymėtina, jog visi ieškovės reikalavimai yra susiję būtent su ieškovei paskirta drausmine nuobauda – papeikimu, o šios nuobaudos skyrimo ginčas yra priskiriamas prie individualių darbo ginčų, kurių nagrinėjamas yra privalomas Darbo ginčų komisijoje.

11Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas priimti ieškinį dėl nesilaikytos darbo ginčo išankstinės nagrinėjimo ne teisme tvarkos, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Palangos miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 11 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 d. 1 p. punktas).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334–339 straipsniais,

Nutarė

13Palangos miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai