Byla 2-2777/2011
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 30 d. nutarties, kuria atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Trinavis“ iškelta bankroto byla

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės, Kazio Kailiūno ir Marytės Mitkuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens E. P. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 30 d. nutarties, kuria atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Trinavis“ iškelta bankroto byla.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Ometa“ prašė iškelti atsakovui UAB „Trinavis“ bankroto bylą, įmonės bankroto administratoriumi paskirti UAB „Paltaja“. Nurodė, jog ieškovas yra atsakovo kreditorius, kadangi pagal 2007-09-03 pardavimo sutartį, 2007-11-28 PVM sąskaitą – faktūrą, tarpusavio atsiskaitymo ataskaitą atsakovas skolingas ieškovui 3 672,61 Lt. Atsakovas yra nemokus, nes ieškovo turimomis žiniomis jis turi rimtų finansinių problemų, šiuo metu negali atsiskaityti ne tik su darbuotojais, bet ir su kitais kreditoriais. Atsakovui 2011-06-23 buvo įteiktas pranešimas apie ketinimą kreiptis į teismą, jeigu jis per 30 d. nepadengs įsiskolinimo, tačiau reikalaujamos sumos nesumokėjo ieškovui iki šiol.

5Atsakovas UAB „Trinavis“ su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo sutiko.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 30 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą atsakovui UAB „Trinavis“, atsakovo bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Paltaja“. Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, padarė išvadą, jog yra pagrindas atsakovui kelti bankroto bylą. Sprendžiant bankroto administratoriaus paskyrimo klausimą, teismas atsižvelgė į tai, kad administratoriaus UAB „Jurconsult Group“ kandidatūrą nespėta suderinti su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos, o UAB „Paltaja“ kandidatūra atitinka įstatymo reikalavimus ir buvo suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Atskiruoju skundu apeliantas E. P. prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį dėl bankroto administratoriaus UAB „Paltaja“ paskyrimo ir atsakovo UAB „Trinavis“ bankroto administratoriumi skirti UAB „Jurconsult Group“. Atskirąjį skundą apeliantas grindžia šiais pagrindiniais argumentais:

  1. Byloje nebuvo tinkamai pasirengta klausimo dėl bankroto administratoriaus kandidatūros parinkimo nagrinėjimui, dėl ko kreditoriai neteko galimybės apginti savo interesų ir taip buvo pažeisti specialieji bankroto principai. Teismas turėjo pakankamai laiko suderinti trečiųjų asmenų pasiūlytą bankroto administratoriaus kandidatūrą.
  2. Kadangi pirmosios instancijos teismas išvengė klausimo dėl tinkamesnės administratoriaus kandidatūros nagrinėjimo, byloje nebuvo atlikta administratorių analizė, kuri būtų objektyviai atskleidusi aplinkybes, leidžiančias parinkti optimalų darbo krūvį turintį administratorių atsakovo bankroto procedūrai vykdyti.
  3. Pirmosios instancijos teismo paskirtas administratorius yra du kartus labiau užimtas negu trečiųjų asmenų siūlomas administratorius, todėl kyla pagrįstos abejonės dėl atsakovo bankroto proceso administravimo operatyvumo, efektyvumo ir atitikimo pagrįstiems kreditorių lūkesčiams.

10Byloje dalyvaujantys asmenis atsiliepimų į apelianto atskirąjį skundą nepateikė.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas netenkintinas.

13Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria išspręstas bankroto administratoriaus paskyrimo klausimas UAB „Trinavis“ bankroto byloje, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

14Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Bankrutuojančios įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas (ĮBĮ 11 str. 1 d.). Administratorius bankroto procese turi plačius įstatyme apibrėžtus įgaliojimus (ĮBĮ 11 str. 3 d.). Nuo jo veiksmų didžiąja dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo efektyvumas. Bankrutuojančios įmonės administratorių skiria teismas iš bankroto bylos dalyvių pasiūlytų asmenų tarpo (ĮBĮ 11 str. 2 d.). Taigi teismas turi diskrecijos teisę spręsti, kurį asmenį skirti bankrutuojančios įmonės administratoriumi, tačiau ši teismo teisė negali būti laikoma absoliučia, ypač tais atvejais, kai yra pasiūlomos kelios administratoriaus kandidatūros. Skirdamas bankroto administratorių teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d.), bet ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę.

15Skirdamas bankroto administratorių teismas privalo jo kandidatūrą suderinti su Vyriausybės įgaliota institucija – Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos (ĮBĮ 11 str. 2 d.). Nagrinėjamu atveju teismui buvo pasiūlytos dvi administratoriaus kandidatūros – UAB „Paltaja“ ir UAB „Jurconsult Group“. Administratoriaus UAB „Paltaja“ kandidatūra įstatymo nustatyta tvarka buvo suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos. Administratoriaus UAB „Jurconsult Group“ kandidatūrą 2011 m. rugsėjo 28 d. pasiūlė trečiasis asmuo E. P. (apeliantas). Teismo posėdis buvo paskirtas 2011 m. rugsėjo 30 d., todėl pirmosios instancijos teismas nespėjo apelianto, kuris trečiuoju asmeniu byloje buvo patrauktas 2011 m. rugsėjo 29 d. nutartimi, pasiūlytos administratoriaus kandidatūros suderinti su Vyriausybės įgaliota institucija. Kadangi UAB „Jurconsult Group“ kandidatūra įstatymo nustatyta tvarka suderinta nebuvo, sprendžiant klausimą dėl administratoriaus paskyrimo teismas jos nevertino, o nustatęs, kad UAB „Paltaja“ atitinka įstatymo reikalavimus, atsakovo bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Paltaja“.

16Atskirąjį skundą apeliantas iš esmės grindžia tomis aplinkybėmis, kad teismas neįvykdė pareigos apelianto pasiūlytos administratoriaus kandidatūros įstatymo nustatyta tvarka suderinti su Vyriausybės įgaliota institucija ir mažesniu apelianto siūlomo administratoriaus užimtumu. Teisėjų kolegija sutinka, kad UAB „Jurconsult Group“ turi mažesnį užimtumą, negu pirmosios instancijos teismo paskirtas administratorius, tačiau vien mažesnis administratoriaus užimtumas ir pirmosios instancijos teismo išsamesnių motyvų dėl paskirtojo administratoriaus tinkamumo nebuvimas savaime nelemia apelianto siūlomo administratoriaus prioritetiškumo. Vien šios aplinkybės negali būti laikomos reikšmingomis, jeigu neegzistuoja objektyvų pagrindą sudarančių abejonių dėl siūlomo paskirti bankroto administratoriaus galimo šališkumo, neobjektyvumo, nesąžiningumo ar kitų aplinkybių, sudarančių pagrindą daryti pagrįstą išvadą dėl galimo netinkamo bankroto administravimo paslaugų teikimo. Nagrinėjamoje byloje apeliantas teismui tokių duomenų nepateikė (CPK 178 str., 314 str.).

17Teisėjų kolegija pažymi, kad bankroto proceso metu administratoriui netinkamai vykdant jam pavestas funkcijas, jis įstatymo nustatyta tvarka gali būti atstatydintas (ĮBĮ 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.).

18Nors apeliantas ir nesutinka su teismo paskirtu bankroto administratoriumi, tačiau nenurodė jokių objektyvių priežasčių dėl kurių teismo paskirtas administratorius negalėtų tinkamai vykdyti UAB „Trinavis“ bankroto procedūrų. Pakeisti pirmosios instancijos teismo paskirtą bankroto administratorių vien todėl, kad paskirtas ne apelianto pasiūlytas administratorius nėra pagrindo.

19Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

20Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai