Byla 2-1063/2012
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 21 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. B2-3613-232/2012 buvo iškelta uždarosios akcinės bendrovės „Linavos“ servisas bankroto byla bei

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alės Bukavinienės, Algirdo Gailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Kazio Kailiūno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiųjų asmenų uždarosios akcinės bendrovės „Meanmeda“ ir Pirelli Polska Sp.z o. o. atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 21 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. B2-3613-232/2012 buvo iškelta uždarosios akcinės bendrovės „Linavos“ servisas bankroto byla bei

Nustatė

2

3I. Ginčo esmė

4Byloje kilo ginčas dėl paskirto UAB „Linavos“ servisas bankroto administratoriaus tinkamumo administruoti atsakovo bankroto procesą.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2012 m. vasario 21 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB „Linavos“ servisas bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Macrofinance insolvency solutions“ ir nutarė atlikti kitus, su bankroto bylos iškėlimu susijusius veiksmus.

7Bankroto administratorių teismas parinko iš dviejų kandidatų (J. J. ir UAB „Macrofinance Insolvency Solutions“), kurie davė sutikimą administruoti UAB „Linavos“ servisas, pateikė administratorių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimų kopijas ir kurių kandidatūros iki posėdžio buvo suderintos su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos.

8Teismas pažymėjo, kad byloje gauti ir trečiųjų asmenų Pirelli Polska Sp.z.o.o., UAB „Meanmeda“ siūlymai bankroto administratoriumi skirti UAB „Bankrovita“, UAB „Verslo administravimo ir teisės paslaugų biuras“. Kadangi šie pasiūlymai teisme gauti likus dviems dienoms iki posėdžio, teisėjai perduoti likus vienai dienai iki posėdžio, todėl iki posėdžio nespėta suderinti šių administratoriaus kandidatūrų su Įmonių bankroto valdymo departamentu ir teismas, siekdamas bankroto proceso operatyvumo bei koncentracijos, atsižvelgęs į tai, kad bankroto bylos nagrinėjimo klausimas buvo ne kartą atidėtas, sprendė esant netikslinga atidėti posėdį iki bus suderintos šios trečiųjų asmenų pasiūlytos administratorių kandidatūros.

9III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

10Dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 21 d. nutarties gauti du atskirieji skundai.

11UAB „Meanmeda“ atskiruoju skundu prašo pakeisti skundžiamos nutarties dalį dėl administratoriaus skyrimo ir administratoriumi paskirti UAB „Bankrovita“, suderinti bankroto administratoriaus kandidatūrą su Įmonių bankroto valdymo departamentu. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

121. Specialusis bankroto proceso principas (kreditorių lygiateisiškumo) turi pirmenybę prieš bendruosius civilinio proceso principus (proceso koncentruotumo, ekonomiškumo). Teismas, suteikdamas prioritetą proceso koncentracijos principui ir nesvarstydamas dėl laiko stokos su įgaliota institucija nesuderintų trečiųjų asmenų (kreditorių) pasiūlytų kandidatų administruoti atsakovą, pažeidė kreditorių lygiateisiškumo principą. Visi kreditoriai turi teisę pasiūlyti bankroto administratoriaus kandidatūrą ir teismas privalo ją svarstyti.

132. Trečiojo asmens pasiūlytos administratoriaus kandidatūros suderinimas nebūtų užvilkinęs bankroto bylos iškėlimo. Viena, administratoriaus kandidatūra su Įmonių bankroto departamentu suderinama per 3 dienas, antra, dar nebuvo suėjęs maksimalus dviejų mėnesių pasirengimo nagrinėti bankroto bylą terminas (ĮBĮ 9 str. 4 d.). Taigi teismas, nesant tam realaus pagrindo, nepagrįstai atsisakė derinti trečiojo asmens pasiūlytą administratoriaus kandidatūrą.

143. Administratoriaus kandidatūrą teismas parinko vien iš kandidatų, kuriuos pasiūlė su atsakovu susiję asmenys (atsakovo vadovas ir įmonė, kuriai priklauso 100 proc. atsakovo akcijų).

154. Teismas parinko kandidatą, pasiūlytą didžiausio kreditoriaus (83,21 proc. visų kreditorinių reikalavimų) ir vienintelio akcininko, neįvertino, kad šis asmuo su atsakovu turėjo ir turi sudaręs eilę sandorių, be to, kaip akcininkas tinkamai nepasirūpino atsakovo veikla. Tai kelia abejonių, ar paskirtas administratorius veiks nešališkai.

16Pirelli Polska Sp.z o. o. atskiruoju skundu prašo panaikinti skundžiamą nutartį ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Netenkinus šio prašymo, panaikinti skundžiamą nutartį dalyje dėl administratoriaus skyrimo ir administratoriumi paskirti UAB „Verslo administravimo ir teisės paslaugų biuras“. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

171. Atsakovo 7656938,69 Lt skola LNVAA „Linava“ atsirado tiktai 2010 m. rugpjūčio 30 d. (neseniai), todėl yra tikimybė, kad atsakovas yra tyčia privestas prie bankroto ir tuo siekiama išvengti galimybės atsiskaityti su kreditoriais.

182. Sprendžiant su įmonės nemokumu susijusius klausimus, prioritetas turi būti teikiamas reabilitaciniam tikslui. Bankroto byla turi būti keliama tik nelikus abejonių dėl įmonės nemokumo. Pirmosios instancijos teismas nebuvo aktyvus ir nenustatė realios įmonės finansinės padėties.

19Pagal įrodinėjimo naštos paskirstymo taisykles su įmonės nemokumu susijusias aplinkybes teismui pateikia ieškovas (nagrinėjamu atveju pateikė atsakovo vadovas, be to, teismas paskyrė vienintelio akcininko ir didžiausio kreditoriaus pasiūlytą administratoriaus kandidatūrą).

203. Pirelli Polska Sp.z o. o. pasiūlytas atsakovo bankroto administratorius yra tinkamesnė kandidatūra (labiau kvalifikuotas, turintis daug patirties, mažiau užimtas, nėra prielaidų jo suinteresuotumui bankroto proceso eiga). Paskirtasis administratorius buvo pasiūlytas didžiausio atsakovo kreditoriaus, kas gali lemti konfliktą tarp administratoriaus ir smulkiųjų kreditorių.

214. Teismas be pagrindo nevertino Pirelli Polska Sp.z o. o. pasiūlytos administratoriaus kandidatūros, o nemotyvuotos nutarties priėmimas yra absoliutaus jos negaliojimo pagrindas.

22Tretysis asmuo Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „LINAVA“ atsiliepimu į atskiruosius skundus prašo jų netenkinti. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

231. Pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė, jog atsakovas yra nemokus.

242. Didžioji dalis Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „LINAVA“ kreditorinio reikalavimo kyla iš 2004 m. rugpjūčio 18 d. laidavimo sutarties, todėl nepagrįsti ir net nebuvo įrodinėjami apelianto teiginiai, kad atsakovo skola Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacijai „LINAVA“ atsirado tik 2010 m. rugpjūčio 30 d.

253. Paskirtasis administratorius atitinka jam keliamus reikalavimus, nėra priežasčių abejoti jo nešališkumu ar galimybėmis tinkamai vykdyti atsakovo bankroto procedūros administravimą.

264. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai dėl laiko stokos nederino apeliantų pateiktų atsakovo bankroto administratoriaus kandidatūrų.

27Tretysis asmuo UAB „Meanmeda“ atsiliepimu į Pirelli Polska Sp.z o. o. atskirąjį skundą prašo jį atmesti. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

281. Sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, nesvarstomas klausimas dėl bankroto pripažinimo tyčiniu.

292. Teismas pagrįstai konstatavo atsakovo nemokumą. Pažymėtina, kad per 2010 metus atsakovo turtas sumažėjo daugiau nei per pusę, t.y. nuo 10310068 iki 4843523 Lt, o per 2011 metus nuo 4843523 Lt iki 2254842 Lt.

303. Nesutinka, kad atsakovo bankroto administratoriumi būtų paskirtas Pirelli Polska Sp.z o. o. pasiūlytas kandidatas, kadangi UAB „Bankrovita“ dėl darbuotojų profesionalumo galėtų užtikrinti sklandesnį atsakovo bankroto administravimą.

31IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

32Atskirieji skundai netenkintini.

33Dėl administratoriaus kandidatūros

34Pagal formuojamą Lietuvos apeliacinio teismo praktiką pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka Įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ) nustatytų reikalavimų (pavyzdžiui, Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 29 d. nutarys civilinėse bylose Nr. 2-847/2012 ir Nr. 2-846/2012, Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-584/2012; 2012 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-331/2012 ir kt.). Apeliantai duomenų, kad paskirtasis administratorius neatitiktų ĮBĮ nustatytų reikalavimų, apeliacinės instancijos teismui nepateikė, tačiau atskiruosius skundus grindžia argumentu, jog pagrindinio kreditoriaus ir akcininko pasiūlyto administratoriaus kandidatūros parinkimas gali sąlygoti šio administratoriaus šališkumą, konfliktus su smulkiaisiais kreditoriais. Nurodo, kad atsakovas galėjo būti sąmoningai privestas prie bankroto ir tai akcininkui, pasiūliusiam paskirtą bankroto administratoriaus kandidatūrą, turėjo būti žinoma.

35Teisėjų kolegija sutinka, kad, teismas, skirdamas bankroto administratorių, privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 dalis), bet ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę, tarp jų, ir tai, ar nemokios įmonės valdymo organų pasiūlytos kandidatūros paskyrimas tos įmonės bankroto administratoriumi nesukuria teisinių prielaidų įtarti, jog tokio asmens paskyrimas gali sukliudyti išaiškinti bankroto priežastis ir tinkamai atstovauti kreditorių interesus, kadangi įstatymas bankroto administratorių įpareigoja ginti visų kreditorių bei pačios bankrutuojančios įmonės interesus ir tikrinti įmonės veiklą (per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo), aiškinti bankroto priežastis, išreikalauti įmonės turtą iš skolininkų ir nuostolius iš kaltų asmenų.

36Šioje byloje nagrinėjama situacija, kai nemokios įmonės kreditoriai abejoja didžiausio kreditoriaus ir vienintelio akcininko pasiūlyto bankrutuoti atsakovą administratoriaus nešališkumu. Teisėjų kolegija pažymi, kad vien tokio pobūdžio kreditorių abejonės, nesant byloje jokių duomenų, kurie rodytų realų, ne tik prielaidomis grindžiamą administratoriaus galimą nešališkumą ar veikimą būtent jį pasiūliusio kreditoriaus, o ne visų įmonės kreditorių ir pačios bankrutuojančios įmonės interesais, nesudaro teismui pakankamo pagrindo pripažinti paskirtą administratorių netinkamu administruoti atsakovą. Atitinkamai byloje nenustatyta esant pagrindo tenkinti atskiruosius skundus, kuriais prašoma pakeisti paskirtą atsakovo bankroto administratorių.

37Teisėjų kolegija pažymi, kad bet kuris bankroto administratorius veikia vadovaudamasis teisės aktais. Bet kuris iš bankroto administratorių turi ĮBĮ ir kituose teisės aktuose įtvirtintas pareigas ir teises. Taigi, nepriklausomai nuo to, kuris kandidatas paskiriamas bankroto administratoriumi, jis turi tas pačias pareigas bei teises. Bankrutuojančios įmonės bankroto administratorius savo kaip administratoriaus veikloje yra nepriklausomas nuo jo kandidatūrą ĮBĮ nustatyta tvarka pasiūliusio asmens, ar tai būtų bankrutuojančios įmonės vadovas, ar kreditorius. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 4-887 patvirtinto ir atskirojo skundo nagrinėjimo metu galiojančio Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso (toliau – kodeksas) 10 punkte nustatyta, kad administratorius, atlikdamas procedūras, turi būti visiškai nepriklausomas nuo bet kokios asmenų įtakos. Šiame kodekse įtvirtintų principų (kodekso 11 punktas) laikymasis taip pat užtikrina, kad, nepriklausomai nuo to, kas pasiūlė bankroto administratoriaus kandidatūrą, administratorius sieks, kad jo veikla atitiktų bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių interesus bei sudarytų sąlygas teismui tinkamai nagrinėti bylą (kodekso 8 punktas).

38Galiausiai pastebėtina, kad, jeigu ateityje bus nustatyta, jog paskirtasis administratorius pareigas atlieka netinkamai, jis ĮBĮ nustatyta tvarka galės būti atstatytinas (ĮBĮ 11 str. 8 d. 2 p.). Šiuo bankroto bylos nagrinėjimo etapu tokių aplinkybių nenustatyta, todėl nėra pagrindo naikinti pagrįstą ir teisėtą pirmosios instancijos teismo nutartį.

39Apeliantų argumentai, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė proceso teisės normas ir atsakovo kreditorių lygiateisiškumo principą, atmestini. Kaip jau minėta, bet kuris ĮBĮ reikalavimus atitinkantis atsakovo administratorius turi veikti visų kreditorių interesais. Lygiateisiškumo principo pažeidimais nelaikomos tokios situacijos, kai kreditorių prašymai vertinami skirtingai, atsižvelgus į skirtingas ir bylos nagrinėjimo procesui reikšmingas prašymo pateikimo aplinkybes. Nagrinėjamu atveju svarbu tai, kad apeliantai atsakovo bankroto administratoriaus kandidatūras pasiūlė likus labai mažam laiko tarpui iki bylos, kurioje jau buvo pasiūlytos ir suderintos kelios atsakovo bankroto administratoriaus kandidatūros, nagrinėjimo, taigi patys apeliantai nebuvo pakankamai rūpestingi ir savo veiksmais nesiekė, kad bankroto bylos atsakovui iškėlimas vyktų operatyviai. Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir tinkamai atsižvelgdamas į formuojamą praktiką (pavyzdžiui, Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gruodžio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2777/2011) sprendė, kad siekiant suderinti ir apeliantų pasiūlytas atsakovo administratoriaus kandidatūras, bankroto bylos atsakovui iškėlimas užsitęstų, procesas vyktų neekonomiškai. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi vykdė CPK 7 straipsnyje įtvirtintą teismo pareigą rūpintis, kad būtų užkirstas kelias procesui vilkinti, siekti, kad byla būtų išnagrinėta vieno posėdžio metu, jeigu tai nekenkia tinkamai išnagrinėti bylą. Nagrinėjamu atveju, nenustačius paskirto administratoriaus netinkamumo administruoti atsakovą, nenustatyta, kad teismo atsisakymas derinti likus pernelyg mažai laiko iki posėdžio apeliantų pasiūlytas atsakovo bankroto administratoriaus kandidatūras būtų nenulėmęs netinkamą bylos išnagrinėjimą. Nenustačius esant pagrindų pakeisti paskirtą administratorių, nėra pagrindo tenkinti ir trečiojo asmens UAB „Meanmeda“ atskirojo skundo reikalavimą suderinti šio apelianto siūlomą atsakovo bankroto administratoriaus kandidatūrą su Įmonių bankroto valdymo departamentu.

40Dėl atsakovo bankroto pripažinimo tyčiniu

41Tretysis asmuo Pirelli Polska Sp.z o. o. atskiruoju skundu prašo ne tik paskirti kitą atsakovo bankroto administratorių, bet ir panaikinti skundžiamą nutartį ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, kadangi, apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismas nenustatė realios įmonės finansinės padėties, neįvertino to, kad atsakovas galėjo būti privestas prie bankroto tyčia. Nurodo, kad atsakovo 7656938,69 Lt skola LNVAA „Linava“ atsirado tiktai 2010 m. rugpjūčio 30 d.

42Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas, įvertinęs skolininko balanse įrašyto turto vertę ir pradelstų įsipareigojimų apimtį (ĮBĮ 2 str. 8 d.), pagrįstai konstatavo atsakovo nemokumą. Apelianto argumentas, jog atsakovo 7656938,69 Lt skola LNVAA „Linava“ atsirado tiktai 2010 m. rugpjūčio 30 d. nesudaro pagrindo suabejoti teismo išvada dėl atsakovo nemokumo.

43Atsakovo bankroto pripažinimo tyčiniu klausimas nebuvo nagrinėtas skundžiama nutartimi, todėl šis klausimas negali būti sprendžiamas nagrinėjant atskirąjį skundą. Apeliantas argumentų, kad atsakovo bankrotas galimai tyčinis pirmosios instancijos teismui nedėstė, dėl jų teismas skundžiama nutartimi nepasisakė, todėl jais negalėjo būti grindžiamas ir atskirasis skundas (CPK 312), tačiau atsakovo bankroto pripažinimu tyčiniu klausimas galės būti sprendžiamas vėlesnėje atsakovo bankroto proceso stadijoje (ĮBĮ 11 str. 3 d. 8 p.).

44Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

45Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje kilo ginčas dėl paskirto UAB „Linavos“ servisas bankroto... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. vasario 21 d. nutartimi iškėlė atsakovui... 7. Bankroto administratorių teismas parinko iš dviejų kandidatų (J. J. ir UAB... 8. Teismas pažymėjo, kad byloje gauti ir trečiųjų asmenų Pirelli Polska... 9. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 10. Dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 21 d. nutarties gauti du... 11. UAB „Meanmeda“ atskiruoju skundu prašo pakeisti skundžiamos nutarties... 12. 1. Specialusis bankroto proceso principas (kreditorių lygiateisiškumo) turi... 13. 2. Trečiojo asmens pasiūlytos administratoriaus kandidatūros suderinimas... 14. 3. Administratoriaus kandidatūrą teismas parinko vien iš kandidatų, kuriuos... 15. 4. Teismas parinko kandidatą, pasiūlytą didžiausio kreditoriaus (83,21... 16. Pirelli Polska Sp.z o. o. atskiruoju skundu prašo panaikinti skundžiamą... 17. 1. Atsakovo 7656938,69 Lt skola LNVAA „Linava“ atsirado tiktai 2010 m.... 18. 2. Sprendžiant su įmonės nemokumu susijusius klausimus, prioritetas turi... 19. Pagal įrodinėjimo naštos paskirstymo taisykles su įmonės nemokumu... 20. 3. Pirelli Polska Sp.z o. o. pasiūlytas atsakovo bankroto administratorius yra... 21. 4. Teismas be pagrindo nevertino Pirelli Polska Sp.z o. o. pasiūlytos... 22. Tretysis asmuo Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija... 23. 1. Pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė, jog atsakovas yra nemokus.... 24. 2. Didžioji dalis Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos... 25. 3. Paskirtasis administratorius atitinka jam keliamus reikalavimus, nėra... 26. 4. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai dėl laiko stokos nederino... 27. Tretysis asmuo UAB „Meanmeda“ atsiliepimu į Pirelli Polska Sp.z o. o.... 28. 1. Sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, nesvarstomas... 29. 2. Teismas pagrįstai konstatavo atsakovo nemokumą. Pažymėtina, kad per 2010... 30. 3. Nesutinka, kad atsakovo bankroto administratoriumi būtų paskirtas Pirelli... 31. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 32. Atskirieji skundai netenkintini.... 33. Dėl administratoriaus kandidatūros... 34. Pagal formuojamą Lietuvos apeliacinio teismo praktiką pirmosios instancijos... 35. Teisėjų kolegija sutinka, kad, teismas, skirdamas bankroto administratorių,... 36. Šioje byloje nagrinėjama situacija, kai nemokios įmonės kreditoriai abejoja... 37. Teisėjų kolegija pažymi, kad bet kuris bankroto administratorius veikia... 38. Galiausiai pastebėtina, kad, jeigu ateityje bus nustatyta, jog paskirtasis... 39. Apeliantų argumentai, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė proceso... 40. Dėl atsakovo bankroto pripažinimo tyčiniu... 41. Tretysis asmuo Pirelli Polska Sp.z o. o. atskiruoju skundu prašo ne tik... 42. Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas, įvertinęs... 43. Atsakovo bankroto pripažinimo tyčiniu klausimas nebuvo nagrinėtas... 44. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos... 45. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 21 d. nutartį palikti nepakeistą....