Byla 2S-278-302/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro

2kolegijos pirmininkė ir pranešėja Romualda Janovičienė

3kolegijos teisėjai Algirdas Auruškevičius ir Andžej Maciejevski,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens F. M. atskirąjį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010 m. liepos 28 d. nutarties, kuria sustabdyta civilinė byla pagal ieškovo H. M. (teisių perėmėja J. M. ) ieškinį atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie ŽŪM, tretieji asmenys F. M. , T. M. , T. M. , dėl įpareigojimo sudaryti žemės sklypo dalies pirkimo-pardavimo sutartį iki bus priimtas ir įsiteisės procesinis sprendimas kitoje civilinėje byloje.

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

7Ieškovas H. M. (kurio teisių perėmėja tapo J. M. ) kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas įpareigoti atsakovą Vilniaus apskrities viršininko administraciją (šiuo metu Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos) sudaryti su ieškovu 1/6 žemės sklypo, esančio ( - ), dalies pirkimo – pardavimo sutartį.

8Ieškovo teisių perėmėja J. M. ir tretysis asmuo T. M. pateikė teismui prašymą sustabdyti bylos nagrinėjimą Civilinio proceso kodekso 163 str.3 d. pagrindu, t.y. iki kol bus priimtas sprendimas byloje Nr. A2-2537-855/2010 pagal ieškovės J. M. ir trečiojo asmens T. M. prašymą atnaujinti procesą išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-2548-494/2007, kurioje buvo patvirtinta tarp šalių sudaryta taikos sutartis.

9Vilniaus rajono apylinkės teismas 2010 m. liepos 28 d. nutartimi prašymą tenkino. Sustabdė civilinę bylą Nr. 2-178-494/2010 pagal ieškovės J. M. patikslintą ieškinį atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai, tretiesiems asmenims F. M. , T. M. dėl įpareigojimo sudaryti žemės sklypo dalies pirkimo – pardavimo sutartį iki kol bus priimtas ir įsiteisės procesinis sprendimas civilinėje byloje Nr.A2-2537-855/2010 dėl proceso atnaujinimo.

10Teismas nutartį motyvavo tuo, kad civilinėje byloje Nr. 2-2548-494/2007 (naujas Nr.A2-2537-855/2010) tarp šalių buvo patvirtinta taikos sutartis, kuria šalys atsidalijo jiems bendrąja daline nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą: gyvenamąjį namą su ūkiniais pastatais ir kiemo statiniais, esančiais ( - ), bei sutarė, kad tretieji asmenys F. M. ir T. M. (1953 m. gimimo) ateityje įsipareigoja nepretenduoti į ieškovo privatizuojamą žemės sklypą (po gyvenamuoju namu), esantį ( - ), prašymu dėl proceso atnaujinimo prašoma panaikinti visa apimtimi 2007-10-17 teismo nutartį, todėl padarė išvadą, kad civilinėje byloje dėl proceso atnaujinimo įsiteisėjęs teismo sprendimas turės įtakos šioje nagrinėjamoje civilinėje byloje, kadangi ieškovė reiškia reikalavimą dėl įpareigojimo sudaryti su ja pirkimo-pardavimo sutartį dėl valstybinės žemės, esančios po ieškovei nuosavybės teise priklausančiu gyv. namu ir ūkiniais pastatais, ( - ) .

11Tretysis asmuo F. M. atskiruoju skundu prašo skundžiamą teismo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės. Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad teismo nutartis yra neteisinga ir nepagrįsta, todėl turi būti panaikinta. Teismas priėmė formalią nutartį, neatsižvelgęs ir neįvertinęs aplinkybių, dėl kurių būtų negalimas tolesnis bylos nagrinėjimas. Nurodo, kad vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika, teismas turėjo nustatyti, kokių faktų pats negalės nustatyti, kurie turi būti nustatyti kitoje byloje, nenustatęs tokių faktų teismas priėmė nepagrįstą nutartį. Teismas neatsižvelgė į visų byloje surinktų įrodymų visumą. Žemės sklypo dalis, kurios pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo reikalauja ieškovė iš atsakovo, yra grąžinta vykdant Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo nuostatas trečiajam asmeniui F. M. , t.y. buvo atkurtos nuosavybės teisės į žemės sklypą grąžinant natūra 0,4915 ha ploto žemės sklypą jam priklausančio gyvenamojo namo, esančio ( - ), dalies namų valdai. Pagal Žemės reformos įstatymo 10 str. 1 d. 1 p. grąžintina natūra žemė turi būti grąžinta pirma eile, o žemės pardavimo klausimai sprendžiami po to, kai bus atkurtos nuosavybės teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą, todėl šioje byloje ieškovės pareikštas reikalavimas atsakovui sudaryti su ja žemės sklypo dalies pirkimo – pardavimo sutartį neturi prejudicinio ryšio su ieškovės nurodoma civiline byla.

12Šiuo atveju civilinės bylos sustabdymas neatitiktų ir civilinio proceso operatyvumo, koncentruotumo, ekonomiškumo principų, bylos šalių teisėtų lūkesčių apsaugos principų.

13Ieškovo teisių perėmėja J. M. ir tretysis asmuo T. M. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą, atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad teismas tinkamai aiškino ir taikė Civilinio proceso kodekso 163 str. nuostatas. Kitoje civilinėje byloje patenkinus prašymą dėl proceso atnaujinimo, J. M. galimu teismo sprendimu įgytų didesnę dalį gyvenamojo namo, esančio ( - ), bei įgytų teisę šioje byloje reikalauti atsakovo su ja sudaryti valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sutartį pagal jos patikslinto ieškinio reikalavimus, o F. M. prarastų teisę gauti iš valstybės natūra didesnę žemės sklypo dalį, kadangi jam priklausytų mažesnė gyvenamojo namo dalis.

14Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM atsiliepimu į atskirąjį skundą nurodo, kad sutinka su atskiruoju skundu, todėl jis turėtų būti tenkinamas. Nurodo, kad teismas, sustabdydamas bylą, neatsižvelgė į visų joje surinktų įrodymų visumą. Žemės sklypo dalis, kurios reikalauja ieškovė iš atsakovo, suinteresuotam asmeniui F. M. yra grąžinta vadovaujantis Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 4 str. 4 d., nustatančia, kad žemė grąžinama natūra nedelsiant. Taigi šiuo atveju sklypas buvo grąžintas suinteresuotam asmeniui F. M. , ginčo žemė yra privati, todėl šioje byloje pareikštas reikalavimas atsakovui sudaryti su ieškove žemės sklypo dalies pirkimo – pardavimo sutartį, neturi prejudicinio ryšio su civiline byla, kuria ieškovė motyvuoja prašymą.

15Atskirasis skundas atmestinas.

16Kolegija, įvertinusi atskirojo skundo argumentus, byloje surinktą medžiagą, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartis yra priimta tinkamai taikant procesinės teisės normas, reglamentuojančias privalomą bylos sustabdymą, vadovaujantis protingumo, teisingumo, sąžiningumo principais, todėl atskirojo skundo argumentais keisti ar naikinti nutarties nėra teisinio pagrindo.

17Byloje yra kilęs ginčas dėl to, ar teisėtai pirmosios instancijos teismas sustabdė nagrinėjamą civilinę bylą iki tol, kol bus išnagrinėta kita civilinė byla, remdamasis Civilinio proceso kodekso 163 straipsnio 3 punktu.

18Civilinio proceso kodekso 163 straipsnio 3 punkte yra nurodyta, kad teismas privalo sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Teismų praktikoje pripažįstama, kad šiuo pagrindu sustabdyti bylą galima tik tuo atveju, kai dvi ar daugiau neišnagrinėtų bylų taip susijusios, kad kitoje, šiuo atveju - civilinėje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdytai bylai.

19Kaip matyti iš bylos medžiagos, šioje civilinėje byloje ieškovė J. M. (mirusio ieškovo H. M. teisių perėmėja) kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Vilniaus apskrities viršininko administracijai (šiuo metu Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos) sudaryti su ieškove 1/6 žemės sklypo, esančio ( - ), dalies pirkimo – pardavimo sutartį, o kitoje civilinėje byloje pareiškėjai T. M. (1976 m. gimimo) ir mirusio H. M. teisių perėmėja J. M. pateikė teismui prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje pagal ieškovų F. M. , T. M. (gim. 1953 m.) ieškinį atsakovams H. M. , T. M. (gim. 1976 m.) dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės: gyvenamojo namo su priklausiniais, esančių ( - ), Civilinio proceso kodekso 366 str. 1 d. 2 p. ir 9 p. pagrindais, atnaujinus procesą prašė panaikinti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2007-10-17 ir 2008-01-25 nutartis bei priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, įpareigoti šalis gražinti viena kitai tai, ką jos yra gavusios, vykdydamos 2007-10-17 teismo nutartį. Prašyme dėl proceso atnaujinimo nurodė, kad nors teismo patvirtintos taikos sutarties 7a punktu ieškovai įsipareigojo ateityje nepretenduoti į atsakovo H. M. privatizuojamą žemės sklypo dalį pagal paveldėjimo pagal įstatymą liudijimą, kad jis galėtų įsigyti po gyvenamuoju namu, esančiu ( - ), 1/6 dalį suformuoto 9830 kv.m žemės sklypo, tačiau ieškovas F. M. šį įsipareigojimą pažeidė, nes 2009-10-07 Vilniaus apskrities viršininko sprendimo pagrindu jis įsigijo asmeninės nuosavybės teise 4915/9830 dalį žemės sklypo, esančio ( - ), ant kurio yra taikos sutarties pagrindu atidalintas nekilnojamasis turtas.

20Kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sustabdė nagrinėjamą civilinę bylą, kadangi kitoje civilinėje byloje nustatytos aplinkybės gali turėti tiesioginės įtakos ieškovės J. M. (mirusio H. M. teisių perėmėjos) teisėms ir pareigoms nagrinėjamoje byloje. Tokią išvadą kolegija daro atsižvelgdama į tai, kad prašomoje sustabdyti civilinėje byloje ieškovė J. M. (mirusio H. M. teisių perėmėja) reiškia reikalavimą atsakovui Vilniaus apskrities viršininko administracijai (šiuo metu Nacionalinei žemės tarnybai prie ŽŪM) dėl įpareigojimo sudaryti su ieškove 1/6 dalies žemės sklypo, esančio ( - ), dalies pirkimo – pardavimo sutartį, šį reikalavimą grindžiant tokiomis faktinėmis aplinkybėmis kaip tai, kad kreipusis į Vilniaus apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamento Vilniaus rajono žemėtvarkos skyrių su prašymu leisti išpirkti 1/6 (1639 kv.m) nurodyto žemės sklypo, buvo atsisakyta tenkinti šį prašymą argumentuojant tuo, kad pagal Vilniaus rajono apylinkės teismo 2007-10-17 ir 2008-01-25 nutartis gyvenamojo namo dalių priklausomybė pasikeitė ir H. M. priklauso ¼ dalis gyvenamojo namo, o Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-03-09 nutarime Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ 7 p. numatyta tvarka, pagal kurią yra parduodami ir nuomojami valstybinės žemės sklypai, ir yra nurodyta, kad kiekvieno gyvenamojo namo ar kito statinio arba įrenginio bendraturčio perkama žemės sklypo dalis bendrojoje nuosavybėje nustatoma apskrities viršininko sprendimu, atsižvelgiant į kiekvienam bendraturčiui priklausančią gyvenamojo namo ar kito statinio arba įrenginio dalį. Tokiu būdu darytina išvada, kad kitoje civilinėje byloje, dėl kurios prašoma sustabdyti šią civilinę bylą, įsiteisėjęs procesinis sprendimas turės teisinę reikšmę sprendimui nagrinėjamoje byloje, kadangi joje galimai atnaujinus procesą ir panaikinus 2007-10-17 nutartį, J. M. įgytų didesnę dalį gyvenamojo namo, esančio Vokės g. 29, Pagirių k., Vilniaus r. sav., bei įgytų teisę šioje byloje reikalauti iš atsakovo su ja sudaryti valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sutartį dėl nurodytos dalies žemės sklypo.

21Dėl nurodytų motyvų kolegija nesutinka su apeliantu, jog šioje byloje ieškovės pareikštas reikalavimas atsakovui sudaryti su ja žemės sklypo dalies pirkimo – pardavimo sutartį neturi prejudicinio ryšio su ieškovės nurodoma civiline byla.

22Esant nurodytoms aplinkybėms kolegija konstatuoja, kad atskirasis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 p.).

23Atmetus atskirąjį skundą, iš apelianto priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, kurias sudaro 16,90 Lt, į valstybės biudžetą (Civilinio proceso kodekso 88 straipsnio 1 dalies 3 p., 92 straipsnis, 96 straipsnio 2 dalis).

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str., teisėjų kolegija

Nutarė

25Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010 m. liepos 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

26Priteisti iš F. M. 16,90 Lt bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme valstybei (įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią... 2. kolegijos pirmininkė ir pranešėja Romualda Janovičienė... 3. kolegijos teisėjai Algirdas Auruškevičius ir Andžej Maciejevski,... 4. kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens F.... 5. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 7. Ieškovas H. M. (kurio teisių perėmėja tapo J. M. ) kreipėsi į teismą su... 8. Ieškovo teisių perėmėja J. M. ir tretysis asmuo T. M. pateikė teismui... 9. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2010 m. liepos 28 d. nutartimi prašymą... 10. Teismas nutartį motyvavo tuo, kad civilinėje byloje Nr. 2-2548-494/2007... 11. Tretysis asmuo F. M. atskiruoju skundu prašo skundžiamą teismo nutartį... 12. Šiuo atveju civilinės bylos sustabdymas neatitiktų ir civilinio proceso... 13. Ieškovo teisių perėmėja J. M. ir tretysis asmuo T. M. atsiliepimu į... 14. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM atsiliepimu į atskirąjį... 15. Atskirasis skundas atmestinas.... 16. Kolegija, įvertinusi atskirojo skundo argumentus, byloje surinktą medžiagą,... 17. Byloje yra kilęs ginčas dėl to, ar teisėtai pirmosios instancijos teismas... 18. Civilinio proceso kodekso 163 straipsnio 3 punkte yra nurodyta, kad teismas... 19. Kaip matyti iš bylos medžiagos, šioje civilinėje byloje ieškovė J. M.... 20. Kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sustabdė... 21. Dėl nurodytų motyvų kolegija nesutinka su apeliantu, jog šioje byloje... 22. Esant nurodytoms aplinkybėms kolegija konstatuoja, kad atskirasis skundas... 23. Atmetus atskirąjį skundą, iš apelianto priteistinos išlaidos, susijusios... 24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str.,... 25. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010 m. liepos 28 d. nutartį palikti... 26. Priteisti iš F. M. 16,90 Lt bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos...