Byla 2-2806/2011
Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. spalio 11 d. nutarties, kuria atsisakyta patvirtinti kreditorinį reikalavimą, civilinėje byloje Nr. 2-2074-265/2011dėl uždarosios akcinės bendrovės „Jurtinga“ bankroto

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Marytės Mitkuvienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Koralita“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. spalio 11 d. nutarties, kuria atsisakyta patvirtinti kreditorinį reikalavimą, civilinėje byloje Nr. 2-2074-265/2011dėl uždarosios akcinės bendrovės „Jurtinga“ bankroto.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 23 d. nutartimi iškėlė UAB „Jurtinga“ bankroto bylą.

5Kreditorius BUAB „Koralita“ 2011 m. balandžio 11 d. prašymu kreipėsi į BUAB „Jurtinga“ administratorių, prašydamas atnaujinti terminą kreditoriniam reikalavimui pareikšti ir pateikti teismui tvirtinti 17 131,05 Lt kreditorinį reikalavimą BUAB „Jurtinga“ bankroto byloje.

6BUAB „Jurtinga“ administratorius atsisakė tenkinti BUAB „Koralita“ 2011 m. balandžio 11 d. prašymą.

7Kreditorius BUAB „Koralita“ 2011 m. liepos 18 d. pateikė teismui prašymą atnaujinti terminą kreditoriniam reikalavimui pareikšti ir patvirtinti 17 131,05 Lt kreditorinį reikalavimą BUAB „Jurtinga“ bankroto byloje. Kreditoriaus teigimu, terminas praleistas dėl svarbios priežasties – negautas pranešimas apie UAB „Jurtinga“ bankroto bylos iškėlimą. Nurodė, kad 17 131,05 Lt suma susidarė 2006 m. gruodžio 21 d. ir 2006 m. lapkričio 30 d. PVM sąskaitų faktūrų pagrindu. Pažymėjo, kad UAB „Koralita“ 2009 m. sausio 22 d. raštu pareiškė pretenziją UAB „Jurtinga“ dėl 17 131,05 Lt skolos padengimo, tačiau UAB „Jurtinga“ per nustatytą terminą skolos nepadengė.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. spalio 11 d. nutartimi nutarė atmesti BUAB „Karolita“ reikalavimą patvirtinti 17 131,05 Lt kreditorinį reikalavimą BUAB „Jurtinga“ bankroto byloje.

10Teismas nurodė, kad Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. balandžio 15 d. nutartimi UAB „Koralita“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Teismas sprendė, kad BUAB „Jurtinga“, 2011 m. balandžio 11 d. kreipdamasi į BUAB „Koralita“ su prašymu atnaujinti praleistą terminą kreditoriniam reikalavimui pareikšti ir pateikti teismui jį tvirtinti, pažeidė Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 9 dalies nuostatą, todėl laikytina, kad, nepaisant nurodytų termino praleidimo priežasčių svarbumo, nėra pagrindo tenkinti reikalavimo dėl praleisto termino kreditoriniam reikalavimui pareikšti atnaujinimo.

11Teismas nurodė, kad bylos duomenys patvirtina, jog 2006 m. gruodžio 21 d. PVM sąskaita faktūra išrašyta už apskaičiuotus delspinigius už laiku neapmokėtas PVM sąskaitas faktūras pagal 2006 m. gruodžio 21 d. pažymą Nr. 593, iš kurios matyti, kad 16 810,95 Lt dydžio delspinigiai priskaityti už pavėluotus mokėjimus, kurių apmokėjimo datos buvo nuo 2006 m. rugsėjo 1 d. iki 2006 m. lapkričio 27 d. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad UAB „Karolita“ praleido CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte nurodytą ieškinio senaties terminą reikalavimui dėl delspinigių išieškojimo pateikti, o atsakovas ieškinio senatį prašo taikyti, svarbių priežasčių dėl ieškinio senaties termino praleidimo nenustatyta, konstatavo, kad yra pagrindas reikalavimą dėl 16 810,95 Lt sumos atmesti. Teismas pažymėjo, kad iš atsakovo nurodytos informacijos matyti, kad 16 810,95 Lt įsiskolinimas nėra įtrauktas į BUAB „Jurtinga“ apskaitos dokumentus. Teismas nurodė, kad UAB „Karolita“ pateiktoje 2008 m. lapkričio 20 d. skolų suvestinėje atsakovo atstovo parašo nėra, taip pat nėra duomenų, patvirtinančių, kad atsakovas gavo UAB „Karolita“ 2007 m. kovo 6 d. priminimą apie įsiskolinimą, įskaitant ir 16 810,95 Lt įsiskolinimą pagal 2006 m. gruodžio 21 d. PVM sąskaitą faktūrą. Teismas, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, sprendė, kad byloje nėra pakankamai įrodymų, pagrindžiančių atsakovo 16 810,95 Lt dydžio skolą BUAB „Koralita“.

12Teismas nurodė, kad kitą kreditorinio reikalavimo dalį – 320,10 Lt – BUAB „Koralita“ grindžia 2006 m. lapkričio 30 d. PVM sąskaita faktūra, kuri išrašyta UAB „Jurtinga“ už vagonų varymą ir viršnorminį vagonų naudojimą. Teismas nurodė, kad byloje nustatyta, jog 320,10 Lt skola BUAB „Koralita“ nėra įtraukta į BUAB „Jurtinga“ apskaitos dokumentus. Teismas pažymėjo, kad BUAB „Koralita“ pateiktoje 2008 m. lapkričio 20 d. skolų suvestinėje atsakovo atstovo parašo nėra, be to, byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad atsakovas gavo UAB „Karolita“ 2007 m. kovo 6 d. priminimą apie įsiskolinimą, įskaitant ir apie 320,10 Lt įsiskolinimą pagal 2006 m. lapkričio 30 d. PVM sąskaitą faktūrą. Teismas taip pat pažymėjo, kad ant šios PVM sąskaitos faktūros nėra UAB „Jurtinga“ atstovo parašo ir nuorodos, kad įmonė gavo nurodytas paslaugas, kas sudarytų pagrindą vienareikšmiškai patvirtinti nurodytų paslaugų atsakovui suteikimą. Teismas, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, sprendė, kad nėra pateikta duomenų, patvirtinančių atsakovo 320,10 Lt dydžio įsiskolinimą BUAB „Koralita“.

13Dėl nurodytų motyvų teismas sprendė, kad BUAB „Karolita“ reikalavimas patvirtinti 17131,05 Lt kreditorinį reikalavimą UAB „Jurtinga“ bankroto byloje laikytinas nepagrįstu ir atmestinas.

14III. Atskirojo skundo argumentai

15Atskiruoju skundu kreditorius BUAB „Koralita“ prašo apeliacinės instancijos teismą Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. spalio 11 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Teismas nepagrįstai atsisakė atnaujinti terminą kreditoriniam reikalavimui pareikšti. Teismas, pripažindamas faktą, kad BUAB „Koralita“ nebuvo tinkamai informuotas apie BUAB „Jurtinga“ bankroto bylą, bet tuo pačiu atmesdamas BUAB „Koralita“ reikalavimą, formuoja netinkamą praktiką, kai kreditoriui, praleidus terminą reikalavimui pareikšti dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių, yra užkertamas kelias reikšti kreditorinį reikalavimą.
  2. Teismas nepagrįstai atmetė 320,10 Lt kreditorinio reikalavimo dalį. BUAB „Koralita“ pateikė teismui 2006 metų birželio 1 d. šalių pasirašytą krovinių sandėliavimo šaldytuve sutartį Nr. 2006/021, kuri patvirtina, jog tarp šalių susiklostė sutartiniai teisiniai santykiai, kurių atsakovas BUAB „Jurtinga“ nenuginčijo ir nepaneigė. Be to, teismo posėdžio metu BUAB „Jurtinga“ pripažino, kad 2006 m. lapkričio 30 d. PVM sąskaita faktūra nėra apmokėta.
  3. Teismas, atmesdamas BUAB „Koralita“ kreditorinio reikalavimo dalį dėl 16 810,95 Lt delspinigių paskaičiavimo, nepagrįstai vienu iš reikalavimo atmetimo pagrindų nurodė ieškinio senaties termino praleidimą. Delspinigių paskaičiavimas yra teisingas. Pagal CK 1.127 straipsnio 2-5 dalis, kai ieškinio senaties terminų eigos pradžia tam tikriems reikalavimams pareikšti nustatoma remiantis objektyviais kriterijais, t.y. kiekviena tęstinio pažeidimo diena.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas atmestinas, Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. spalio 11 d. nutartis paliktina nepakeista.

18CPK 1 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymas. Įmonių bankroto įstatymo 1 straipsnio trečiojoje dalyje įtvirtintas šio įstatymo normų taikymo prioritetas kitų įstatymų atžvilgiu vykdant įmonės bankroto procedūras ir nurodyta, kad kitų įstatymų nuostatos, reglamentuojančios įmonių veiklą, kreditoriaus teisę į reikalavimų tenkinimą, kreditoriaus teisę imtis priemonių skoloms išieškoti, mokesčius ir kitas privalomąsias įmokas ir jų administravimą bankroto proceso metu, įmonėse taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio įstatymo nuostatoms.

19Byloje kilo ginčas dėl termino BUAB „Koralita“ kreditoriniam reikalavimui UAB „Jurtinga“ bankroto byloje pareikšti atnaujinimo bei BUAB „Koralita“ kreditorinio reikalavimo patvirtinimo.

20Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė atnaujinti terminą kreditoriniam reikalavimui pareikšti. Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 5 punktas numato, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas arba teisėjas privalo nustatyti laikotarpį, ne trumpesnį kaip 30 dienų ir ne ilgesnį kaip 45 dienos nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos. Teismas turi teisę priimti kreditorių reikalavimus, kurie buvo pateikti pažeidus minėtus terminus, jeigu termino praleidimo priežastis pripažįsta svarbiomis. Kreditorių pareiškimai dėl reikalavimų, susidariusių iki bankroto bylos iškėlimo, pripažinimo, paduoti po Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatyto termino, priimami tik iki teismo nutarties nutraukti bankroto bylą arba įmonę likviduoti dėl bankroto priėmimo dienos. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 26 straipsnio 1 dalį kreditorių reikalavimus tvirtina teismas; kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai, susiję su bankroto procesu (nesumokėti mokesčiai, kitos privalomosios įmokos, įsiskolinimas atleistiems darbuotojams), tvirtinami teismo nutartimi, iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas Įmonių bankroto įstatymo 26 straipsnį, yra pasisakęs, jog nurodyta norma taikytina ir kreditorių reikalavimams, atsiradusiems iki bankroto bylos iškėlimo dienos. Kreditorių reikalavimai, atsiradę iki bankroto bylos iškėlimo dienos, gali būti reiškiami iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos. Teisinis pagrindas priimti kreditorių pareiškimus dėl reikalavimų, susidariusių iki bankroto bylos iškėlimo, yra tada, kai pripažįstama, kad jie paduoti dėl svarbių priežasčių praleidus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatytą terminą, ir teismas nepriėmęs nutarties nutraukti bankroto bylą arba sprendimo dėl įmonės pabaigos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-326/2007; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-591/2008). Sprendžiant dėl termino tokiam procesiniam veiksmui atlikti praleidimo priežasčių vertinimo, taikytinas protingos ir apdairios elgsenos reikalavimas. Sužinojimas apie procesinių teisių įgyvendinimui reikšmingas aplinkybes yra įrodomasis faktas, kiekvienu atveju nustatytinas pagal procesines įrodymų vertinimo taisykles nagrinėjant prašymą dėl termino atnaujinimo.

21Nagrinėjamu atveju Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 23 d. nutartimi iškėlė UAB „Jurtinga“ bankroto bylą. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. balandžio 15 d. nutartimi nutarė BUAB „Jurtinga“ pripažinti bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. BUAB „Koralita“ prašymo dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo UAB „Jurtinga“ bankroto byloje (b.l. 17) turinys patvirtina, kad, pareiškėjo teigimu, apie bankroto bylos iškėlimo UAB „Jurtinga“ faktą BUAB „Koralita“ sužinojo 2011 m. balandžio 7 d. ir tai yra pagrindas atnaujinti praleistą terminą kreditoriniam reikalavimui pareikšti. Teisėjų kolegijos nuomone, aplinkybė, kad BUAB „Koralita“ nežinojo apie bankroto bylos iškėlimą UAB „Jurtinga“ pati savaime nėra pakankama pripažinti, kad terminas kreditoriniam reikalavimui pareikšti buvo praleistas dėl svarbių priežasčių. Iš minėto prašymo dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo matyti, kad kreditorinis reikalavimas kildinamas iš 2006 m. lapkričio 30 d. ir 2006 m. gruodžio 21 d. PVM sąskaitų faktūrų, pretenzija dėl skolos apmokėjimo buvo pareikšta tik 2009 m. sausio 22 d., o apie bankroto bylą BUAB „Koralita“ sužinojo 2011 m. balandžio 7 d. iš viešai skelbiamos VĮ Registrų centro ir Įmonių bankroto valdymo departamento informacijos. Teisėjų kolegijos nuomone, taikant protingos ir apdairios elgsenos reikalavimą, nagrinėjamu atveju sprendžiant termino praleidimo priežasčių svarbos klausimą, įtakos turi terminai, kuriais BUAB „Koralita“ ėmėsi veiksmų viešai skelbiamai aplinkybei dėl bankroto bylos skolininkui iškėlimo nustatyti. Teisėjų kolegijos nuomone, atsižvelgiant į pateiktus į bylą įrodymus bei bylos aplinkybes, nėra pagrindo pripažinti, kad BUAB „Koralita“ praleido terminą kreditoriniam reikalavimui pareikšti dėl svarbių priežasčių ir kad yra pagrindas tokį terminą atnaujinti.

22Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, nežiūrint to, kad buvo praleistas terminas kreditoriniam reikalavimui pareikšti, pagrįstai atsisakė tvirtinti BUAB „Koralita“ kreditorinį reikalavimą UAB „Jurtinga“ bankroto byloje dėl tokio reikalavimo nepagrįstumo.

23Kaip minėta, BUAB „Koralita“ 17 131,05 Lt kreditorinis reikalavimas yra grindžiamas 2006 m. lapkričio 30 d. ir 2006 m. gruodžio 21 d. PVM sąskaitomis faktūromis, pagal kurias mokėtinos sumos atitinkamai yra 320,10 Lt ir 16 810,95 Lt.

24Teisėjų kolegija nesutinka su apeliantu, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė 320,10 Lt kreditorinio reikalavimo dalį, kadangi, apelianto teigimu, BUAB „Koralita“ pateikė teismui 2006 metų birželio 1 d. šalių pasirašytą krovinių sandėliavimo šaldytuve sutartį Nr. 2006/021, kuri patvirtina, jog tarp šalių susiklostė sutartiniai teisiniai santykiai, kurių atsakovas BUAB „Jurtinga“ nenuginčijo ir nepaneigė. Teisėjų kolegija pažymi, kad minėta šalių sutartis pati savaime nepatvirtina galėjusios susidaryti skolos dydžio. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atkreipė dėmesį, kad į bylą pateiktoje 2008 m. lapkričio 20 d. skolų suvestinėje atsakovo atstovo parašo nėra, byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad atsakovas gavo UAB „Karolita“ 2007 m. kovo 6 d. priminimą Nr. 152 apie įsiskolinimą pagal 2006 m. lapkričio 30 d. PVM sąskaitą faktūrą, be to, ant minėtos PVM sąskaitos faktūros nėra UAB „Jurtinga“ atstovo parašo ir nuorodos, kad įmonė gavo nurodytas paslaugas, kas sudarytų pagrindą vienareikšmiškai patvirtinti nurodytų paslaugų UAB „Jurtinga“ suteikimą. Teisėjų kolegija pažymi, kad kreditorinis reikalavimas bankroto byloje gali būti tvirtinamas, kai šis reikalavimas yra įrodytas, o nagrinėjamu atveju pagal pateiktus į bylą įrodymus nėra pagrindo pripažinti, kad BUAB „Koralita“ įrodė kreditorinio reikalavimo egzistavimo faktą.

25Teisėjų kolegija taip pat nesutinka su apeliantu, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė BUAB „Koralita“ 16 810,95 Lt kreditorinio reikalavimo dalį. Bylos duomenys patvirtina, kad 2006 m. gruodžio 21 d. PVM sąskaita faktūra išrašyta už apskaičiuotus delspinigius už laiku neapmokėtas PVM sąskaitas faktūras pagal 2006 m. gruodžio 21 d. pažymą Nr. 593, iš kurios matyti, kad 16 810,95 Lt dydžio delspinigiai apskaičiuoti už pavėluotus mokėjimus, kurių apmokėjimo datos buvo nuo 2006 m. rugsėjo 1 d. iki 2006 m. lapkričio 27 d. Pagal CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktą ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo yra nustatytas sutrumpintas šešių mėnesių senaties terminas. Teisėjų kolegija pažymi, kad, atsižvelgiant į 2006 m. gruodžio 21 d. pažymoje Nr. 593 nurodytas mokėjimų datas, net taikant apelianto nurodomas CK 1.127 straipsnio nuostatas dėl ieškinio dėl tęstinio pažeidimo senaties termino skaičiavimo, ieškinio senaties terminas yra praleistas. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Karolita“ praleido ieškinio senaties terminą reikalavimui dėl delspinigių išieškojimo pareikšti, o BUAB „Jurtinga“ prašo taikyti ieškinio senatį, nenustačius svarbių priežasčių dėl ieškinio senaties termino praleidimo, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė reikalavimą dėl kreditorinio reikalavimo 16 810,95 Lt dalies tvirtinimo (CK 1.125 str. 5 d. 2 p., 1.126 str. 2 d., 1.131 str. 1, 2 d.). Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, atmesdamas minėtą kreditorinio reikalavimo dalį, taip pat pagrįstai pažymėjo, kad į bylą pateiktoje 2008 m. lapkričio 20 d. skolų suvestinėje atsakovo atstovo parašo nėra, byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad atsakovas gavo UAB „Karolita“ 2007 m. kovo 6 d. priminimą Nr. 152 apie įsiskolinimą pagal 2006 m. gruodžio 21 d. PVM sąskaitą faktūrą.

26Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirasis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. spalio 11 d. nutartis paliktina nepakeista.

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

28Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. spalio 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 23 d. nutartimi iškėlė UAB... 5. Kreditorius BUAB „Koralita“ 2011 m. balandžio 11 d. prašymu kreipėsi į... 6. BUAB „Jurtinga“ administratorius atsisakė tenkinti BUAB „Koralita“... 7. Kreditorius BUAB „Koralita“ 2011 m. liepos 18 d. pateikė teismui prašymą... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. spalio 11 d. nutartimi nutarė atmesti... 10. Teismas nurodė, kad Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. balandžio 15 d.... 11. Teismas nurodė, kad bylos duomenys patvirtina, jog 2006 m. gruodžio 21 d. PVM... 12. Teismas nurodė, kad kitą kreditorinio reikalavimo dalį – 320,10 Lt –... 13. Dėl nurodytų motyvų teismas sprendė, kad BUAB „Karolita“ reikalavimas... 14. III. Atskirojo skundo argumentai... 15. Atskiruoju skundu kreditorius BUAB „Koralita“ prašo apeliacinės... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Atskirasis skundas atmestinas, Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. spalio 11 d.... 18. CPK 1 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos... 19. Byloje kilo ginčas dėl termino BUAB „Koralita“ kreditoriniam reikalavimui... 20. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė... 21. Nagrinėjamu atveju Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 23 d.... 22. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, nežiūrint to, kad... 23. Kaip minėta, BUAB „Koralita“ 17 131,05 Lt kreditorinis reikalavimas yra... 24. Teisėjų kolegija nesutinka su apeliantu, kad pirmosios instancijos teismas... 25. Teisėjų kolegija taip pat nesutinka su apeliantu, kad pirmosios instancijos... 26. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirasis skundas... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 28. Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. spalio 11 d. nutartį palikti nepakeistą....