Byla 2-1607-943/2015
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. birželio 15 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-4949-619/2015, kuria kreditoriui Seesam Insurance AS, veikiančiam per Seesam Insurance AS Lietuvos filialą, atnaujintas terminas finansiniam reikalavimui nurodytos įmonės bankroto byloje pareikšti ir reikalavimas įtrauktas į kreditorių sąrašą

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino, Egidijos Tamošiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Egidijaus Žirono,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Apgyvendinimo sprendimai“, atstovaujamos bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Karaliaučiaus grupė“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. birželio 15 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-4949-619/2015, kuria kreditoriui Seesam Insurance AS, veikiančiam per Seesam Insurance AS Lietuvos filialą, atnaujintas terminas finansiniam reikalavimui nurodytos įmonės bankroto byloje pareikšti ir reikalavimas įtrauktas į kreditorių sąrašą.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Vilniaus apygardos teismas 2014 m. kovo 21 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Apgyvendinimo sprendimai“, administratoriumi paskyrė UAB „Karaliaučiaus grupė“.

6Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 2 d. nutartimi buvo patvirtintas įmonės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, kuris vėliau buvo tikslinamas.

7Ginčas kilo dėl kreditoriaus Seesam Insurance AS, veikiančio per Seesam Insurance AS Lietuvos filialą, finansinio reikalavimo įtraukimo į BUAB „Apgyvendinimo sprendimai“ kreditorių sąrašą. Bankroto administratorius nurodė, kad 2014 m. rugpjūčio 18 d. AB Seesam Insurance AS, veikiantis per Seesam Insurance AS Lietuvos filialą, kreipėsi į administratorių prašydamas įtraukti į BUAB „Apgyvendinimo sprendimai“ kreditorių sąrašą, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 29 d. išduoto vykdomojo dokumento pagrindu. Administratorius prieštarauja dėl šio reikalavimo tvirtinimo, kadangi jis pareikštas praleidus Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 21 d. nutartimi nustatytą maksimalų Įmonių bankroto įstatymo (toliau tekste - ĮBĮ) 10 straipsnio 4 dalimi 5 punktu leidžiamą terminą kreditoriniam reikalavimui pateikti ir neprašo minėto termino atnaujinti.

8Seesam Insurance AS, veikiantis per Seesam Insurance AS Lietuvos filialą, prašė pripažinti svarbiomis priežastis, dėl kurių praleido terminą kreditoriniams reikalavimams pareikšti, atnaujinti praleistą terminą ir patvirtinti 78,36 Eur dydžio kreditorinį reikalavimą. Paaiškino, kad bankroto administratorius neinformavo kreditoriaus apie skolininkui iškeltą bankroto bylą, todėl jam nebuvo žinomos nei bankroto bylos iškėlimo priežastys, nei terminai, per kuriuos galima pateikti finansinį reikalavimą. Kreditorius apie BUAB „Apgyvendinimo sprendimai“ iškeltą bankroto bylą sužinojo tik 2014 m. rugpjūčio 15 d. iš antstolio vykdžiusio išieškojimą iš skolininko, o į administratorių su prašymu patvirtinti kreditorinį reikalavimą kreipėsi 2014 m. rugpjūčio 18 d.

9

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

11Vilniaus apygardos teismas 2015 m. birželio 15 d. nutartimi atnaujino kreditoriaus Seesam Insurance AS, veikiančio per Seesam Insurance AS Lietuvos filialą, praleistą terminą kreditoriniam reikalavimui BUAB „Apgyvendinimo sprendimai“ bankroto byloje pareikšti. Seesam Insurance AS, veikiančio per Seesam Insurance AS Lietuvos filialą, 78,36 Eur dydžio kreditorinį reikalavimą įtraukė į BUAB „Apgyvendinimo sprendimai“ trečios eilės kreditorių sąrašą.

12Atsižvelgęs į Seesam Insurance AS, veikiančio per Seesam Insurance AS Lietuvos filialą, nurodytas aplinkybes, lėmusias termino pareikšti reikalavimus bankroto byloje praleidimą, teismas vertino, kad jos pripažintinos svarbiomis ir terminą kreditoriniam reikalavimui pareikšti atnaujino. Teismas įvertinęs tai, kad administratorius kreditorinį reikalavimą ginčijo tik termino praleidimo pagrindu, tenkino kreditoriaus Seesam Insurance AS, veikiančio per Seesam Insurance AS Lietuvos filialą, prašymą dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo.

13III. Atskirojo skundo argumentai

14BUAB „Apgyvendinimo sprendimai“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Karaliaučiaus grupė“, atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. birželio 15 d. nutartį ir priimti naują procesinį sprendimą, kuriuo Seesam Insurance AS, veikiančio per Seesam Insurance AS Lietuvos filialą, prašymas dėl jo reikalavimo bankroto byloje patvirtinimo būtų atmestas.

15Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

161. Skundžiama nutartis prieštarauja vienam iš pagrindinių bankroto proceso tikslų – operatyviam bankroto procedūrų vykdymui. ĮBĮ nustato griežtus terminus kreditorių reikalavimams patvirtinti ir kiekvienas termino atnaujinimas trikdo bankroto procesą, todėl terminai turi būti atnaujinami tik esant išskirtiniams atvejams.

172. Priimdamas skundžiamą nutartį pirmosios instancijos teismas neįvertino, kad Seesam Insurance AS, veikiantis per Seesam Insurance AS Lietuvos filialą, turi skolų administravimo specialistus, kurie turi domėtis vykdymo procesu ir skolų išieškojimu, todėl turėjo pareigą pasidomėti skolininku, jo teisiniu statusu. Administratoriui duomenys apie bankrutavusios įmonės skolą nurodytai draudimo bendrovei nebuvo perduoti, todėl pareigos informuoti administratorius neturėjo, be to, apie bankroto bylos UAB „Apgyvendinimo sprendimai“ iškėlimą buvo pranešta dienraštyje bei valstybės institucijų tinklalapiuose.

183. Nagrinėjamu atveju atnaujindamas terminą kreditoriaus reikalavimams pareikšti teismas nukrypo nuo teismų formuojamos praktikos šiuo klausimu.

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

21Nagrinėjamu atveju apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria Seesam Insurance AS, veikiančiam per Seesam Insurance AS Lietuvos filialą, buvo atnaujintas terminas kreditoriniam reikalavimui pareikšti bei patvirtintas kreditorinis reikalavimas BUAB „Apgyvendinimo sprendimai“ bankroto byloje, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

22Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje nurodoma, kad bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme nustatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai arba iš dalies patenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai ir apsaugoti bankrutuojančios įmonės interesai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-16/2014). Pagrindinio bankroto proceso tikslo pasiekimas užtikrintas ĮBĮ įtvirtintu reglamentavimu, kurio vienas iš principų – bankroto proceso operatyvumas. Išvadą, kad bankroto procese svarbią reikšmę turi operatyvumo principas, lemia tai, kad tam tikroms procedūroms atlikti įstatyme yra apibrėžti konkretūs terminai ir vykdymo tvarka.

23Vienas bankroto byloje spręstinų klausimų, kurio procedūros griežtai reglamentuotos įstatymu, yra bankrutuojančios įmonės kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimas. Kreditorių reikalavimai yra pareiškiami bankrutuojančios įmonės administratoriui. Administratorius pagal kreditorių pareikštus reikalavimus, patikslintus pagal įmonės apskaitos dokumentus, sudaro šių įmonės kreditorių bei jų reikalavimų sąrašą ir ne vėliau kaip per mėnesį nuo teismo nustatyto termino, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, pabaigos pateikia jį teismui tvirtinti (ĮBĮ 11 str. 3 d. 10 p.).

24Priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas arba teisėjas privalo nustatyti ne ilgesnį kaip 45 dienų laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 5 p.). ĮBĮ 10 straipsnio 9 dalis nustato, kad teismas turi teisę priimti tvirtinti kreditorių reikalavimus, kurie buvo pateikti pažeidus šio straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatytą terminą, jeigu termino praleidimo priežastis pripažįsta svarbiomis. Ši norma taip pat numato, jog kreditorių pareiškimai dėl reikalavimų, susidariusių iki bankroto bylos iškėlimo, patvirtinimo, pateikti po ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatyto termino, priimami iki teismo nutarties nutraukti bankroto bylą arba sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo dienos.

25Kreditorių reikalavimų, atsiradusių iki bankroto bylos iškėlimo teisme dienos, konkretų pateikimo terminą nustato ne įstatymas, o teismas, todėl ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatyto termino pasibaigimo faktas pats savaime nesudaro kliūčių tokiam kreditoriui kreiptis į teismą dėl jo reikalavimo patvirtinimo, kadangi įstatymas jam suteikia teisę prašyti atnaujinti praleistą terminą (ĮBĮ 10 str. 9 d., CPK 78 str.).

26Nagrinėjamu atveju BUAB „Apgyvendinimo sprendimai“, kuriam bankroto byla iškelta Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 21 d. nutartimi, kreditoriams buvo nustatytas 45 dienų terminas (nuo nurodytos nutarties įsiteisėjimo dienos) reikalavimams, atsiradusiems iki bankroto bylos iškėlimo dienos, bankroto byloje pareikšti. Nutartis, kuria UAB „Apgyvendinimo sprendimai“ buvo iškelta bankroto byla, įsiteisėjo 2014 m. gegužės 23 d. (Lietuvos apeliaciniam teismui nurodytą dieną civilinėje byloje Nr. 2-1006/2014, priėmus nutartį, kuria pirmosios instancijos teismo nutartis palikta nepakeista), todėl teismo nustatytas terminas kreditorių reikalavimams pareikšti suėjo 2014 m. liepos 7 d. Bylos duomenimis, Seesam Insurance AS, veikiantis per Seesam Insurance AS Lietuvos filialą, BUAB „Apgyvendinimo sprendimai“ bankroto administratoriui UAB „Karaliaučiaus grupė“ prašymą dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo nurodytos įmonės bankroto byloje pareiškė 2014 m. rugpjūčio 18 d (b. l. 13), t. y jau suėjus teismo nustatytam terminui kreditoriniams reikalavimams pareikšti, dėl ko paskirtasis bankroto administratorius nesutiko su prašymu patvirtinti kreditoriaus reikalavimą BUAB „Apgyvendinimo sprendimai“ bankroto byloje.

27Pirmosios instancijos teismui terminą kreditoriniam reikalavimui pareikšti atnaujinus ir Seesam Insurance AS, veikiančio per Seesam Insurance AS Lietuvos filialą, reikalavimą įtraukus į kreditorių sąrašą, BUAB „Apgyvendinimo sprendimai“ administratorius atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. birželio 15 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti Seesam Insurance AS, veikiančio per Seesam Insurance AS Lietuvos filialą, prašymą dėl kreditoriaus reikalavimo patvirtinimo. Atskirajame skunde neginčijamas pats kreditoriaus materialiojo reikalavimo pagrįstumas, tačiau nesutinkama su termino, šio kreditoriaus reikalavimui pareikšti, atnaujinimu.

28Kreditorius Seesam Insurance AS, veikiantis per Seesam Insurance AS Lietuvos filialą, prašydamas atnaujinti terminą reikalavimui bankroto byloje pareikšti teigė, kad 45 dienų terminas buvo praleistas dėl to, kad antstolis, kuris vykdo teismo išduotą vykdomąjį raštą dėl skolos iš BUAB „Apgyvendinimo sprendimai“ išieškojimo, tik 2014 m. rugpjūčio 15 d. informavo apie skolininkui iškeltą bankroto bylą. Administratorius šio fakto neginčija, tačiau nesutinka, jog ši aplinkybė yra pakankama atnaujinti kreditoriui terminą reikalavimui bankroto byloje pareikšti, kadangi apie bankroto bylos UAB „Apgyvendinimo sprendimai“ iškėlimą buvo viešai paskelbta, kreditorius yra juridinis asmuo turintis pats domėtis skolininkų teisine padėtimi, o bet koks termino kreditorių reikalavimams pareikšti atnaujinimas pažeidžia bankroto proceso operatyvumo principą.

29Apeliacinės instancijos teismas su šia administratoriaus pozicija nesutinka ir mano, jog bankroto bylose procesinių terminų praleidimo priežastys neturi būti vertinamos formaliai, prioritetas turi būti teikiamas ne formalioms praleisto procesinio termino pasekmėms – kreditoriaus teisės bankroto byloje pareikšti kreditorinį reikalavimą paneigimui, o realiam teisingumui ir vieno iš pagrindinių bankroto proceso tikslų įgyvendinimui, t.y. kad būtų visiškai arba iš dalies patenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai. Taip pat turi būti atsižvelgiama į tai, ar yra nustatytas akivaizdus šalies nerūpestingumas ar net piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis. Tokią teismo išvadą suponuoja tai, kad ĮBĮ įtvirtinta, kad kreditoriniai reikalavimai gali būti reiškiami faktiškai per visą įmonės bankroto procedūrų laikotarpį iki bankroto bylos nutraukimo arba sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo ir visi vėliau nei per ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punkte nurodytą terminą pareiškiami pagrįsti reikalavimai iš esmės gali būti tvirtinami, išskyrus atvejus, kai termino pareikšti kreditorinį reikalavimą praleidimo priežastis pripažinti svarbiomis nėra pagrindo (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. sausio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-263-178/2015). Įstatymo numatyto 45 dienų termino kreditoriams pareikšti savo reikalavimus paskirtis yra skatinti operatyvų bankroto procesą, bet ne nubausti terminą praleidusią šalį.

30Pažymėtina, kad šiuo atveju Seesam Insurance AS, veikiančio per Seesam Insurance AS Lietuvos filialą, akivaizdaus nerūpestingumo ar piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis byloje nėra nustatyta. Bylos duomenys įrodo, kad kreditoriaus prašomas patvirtini reikalavimas yra pagrįstas, kreditorius, reikalavimą dėl skolos išieškojimo yra perdavęs vykdyti antstoliui, kuris ĮBĮ 18 straipsnio nuostatomis yra įpareigotas perduoti bankroto bylą nagrinėjančiam teismui vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš bankrutavusia pripažintos įmonės. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad išieškotojas, perdavęs vykdomuosius dokumentus vykdyti valstybės įgaliotam asmeniui – antstoliui, įgyja teisėtą lūkestį, kad antstolis tinkamai vykdys įstatymo nustatytas pareigas, taip pat ir perkeldamas išieškojimą į bankroto bylą, ir išieškotojo interesų apsauga vykdymo procese bus užtikrinta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. vasario 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-50/2014). Tai, kad antstolis laiku neįvykdė jam įstatymu nustatytos pareigos, negali paneigti kreditoriaus materialinės teisės, patvirtintos vykdomuoju dokumentu. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad kreditorius pakankamai aktyviai įgyvendino savo teisę pareikšti reikalavimą bankroto byloje, t. y. tik 2014 m. rugpjūčio 15 d. sužinojęs apie bankroto bylos skolininkui iškėlimą, 2014 m. rugpjūčio 18 d. informavo BUAB „Apgyvendinimo sprendimai“ bankroto administratorių apie turimus reikalavimus įmonei. Terminas kreditorių reikalavimams pareikšti praleistas nežymiai (šiek tiek daugiau nei mėnesį), byloje nėra jokių duomenų, kad dėl pareiškėjo praleisto termino kreditoriniams reikalavimams pareikšti yra užvilkintos bankroto procedūros ar kad atsirado kitų bankrutuojančiai įmonei neigiamų padarinių.

31Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, jog termino pareikšti kreditoriaus reikalavimui neatnaujinimas turėtų neproporcingų neigiamų padarinių terminą praleidusiai šaliai. Atsisakymas patvirtinti pareikštą kreditorinį reikalavimą vien dėl praleisto procesinio termino, nenustačius piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis ir bankroto procedūrų vykdymo tęstinumo pažeidimo, neatitiktų ne tik bankroto proceso tikslų, bet ir bendrųjų teisės principų reikalavimų (CPK 3 str. 1 d., CK 1.5 str.).

32Kadangi BUAB „Apgyvendinimo sprendimai“ administratorius neginčijo paties Seesam Insurance AS, veikiančio per Seesam Insurance AS Lietuvos filialą, reikalavimo pagrįstumo materialiąja prasme, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl to nepasisako (CPK 320 str.).

33Administratorius taip pat mano, kad pirmosios instancijos teismas priimdamas skundžiamą nutartį nepaisė teismų formuojamos praktikos, kuria remiantis analogiškos aplinkybės (kreditoriaus įrodinėjimas, kad jis nežinojo apie bankroto bylos skolininkui iškėlimą) nebuvo pripažintos pakankamomis praleistam terminui atnaujinti.

34Susipažinus su apelianto nurodomomis nutartimis (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gruodžio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2806/2011 ir Kauno apygardos teismo 2013 m. gruodžio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. B2-2646-259/2013), apeliacinės instancijos teismas visų pirma pažymi, kad Teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad žemesnės instancijos teismai, priimdami sprendimus, yra saistomi aukštesnės instancijos teismų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose, todėl Lietuvos apeliacinio teismas priimdamas procesinius sprendimus vadovaujasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimais, atliktais konkrečiose bylose, bei savo paties formuojama praktika, tačiau apeliacinės instancijos teismo nesaisto žemesnės instancijos teismų - apygardos teismų, atlikti teisės normų taikymo išaiškinimai.

35Be to, kiekvienas teismo pateiktas teisės aiškinimas gali ir turi būti suprantamas ir aiškinamas tik konkrečios bylos kontekste, nes šis aiškinimas yra ne aiškinimas a priori, o teismo sprendimo konkrečioje byloje ratio decidendi. Dėl to, Lietuvos apeliacinis teismas remiasi savo paties atliktais išaiškinimais tik nagrinėjant analogiškas ar iš esmės panašias savo faktinėmis aplinkybėmis bylas. Nagrinėjamoje byloje nustatytų ir apelianto nurodytos civilinės bylos (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gruodžio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2806/2011), faktinės aplinkybės turi esminių skirtumų. Minėta nutartimi kreditoriaus prašymas atnaujinti terminą jo reikalavimui bankroto byloje pareikšti nebuvo atnaujintas ir finansinis reikalavimas neįtrauktas į kreditorių sąrašą dėl to, kad kreditorius praėjus metams po įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto pateikė prašymą atnaujinti terminą reikalavimas pareikšti, kas, akivaizdu, nesuderinama su bankroto proceso operatyvumo principais. Nagrinėjamu atveju terminas, kaip minėta, praleistas nežymiai, vos vieną mėnesį, be to, piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis ir bankroto procedūrų vilkinimo taip pat nenustatyta. Apelianto nurodytoje civilinėje byloje termino kreditoriaus reikalavimui pareikšti praleidimas nebuvo vienintelė aplinkybė, lėmusi kreditoriaus prašymo netenkinimą, bylą nagrinėjęs teismas taip pat nustatė, kad kreditorius praleido ieškinio senaties terminą reikalavimams dėl delspinigių išieškojimo, o kreditoriaus didžiąją dalį reikalavimo iš esmės sudarė delspinigių suma (visas reikalavimas 17 131,05 Lt, delspinigių suma – 16 810,95 Lt). Todėl nagrinėjamos ir apelianto nurodytos civilinės bylos faktinėms aplinkybėms nesutapus, nėra pagrindo teigti, kad pirmosios instancijos teismas atnaujindamas terminą Seesam Insurance AS, veikiančiam per Seesam Insurance AS Lietuvos filialą, finansiniam reikalavimui BUAB „Apgyvendinimo sprendimai“ bankroto byloje pareikšti, nukrypo nuo teismų formuojamos praktikos ir priėmė jai prieštaraujantį procesinį sprendimą.

36Teisėjų kolegija mano, kad esant nurodytoms aplinkybėms, apelianto atskirojo skundo teiginiai ir argumentai nepagrindžia būtinumo naikinti ar keisti skundžiamą nutartį. Kitų argumentų ar įrodymų, dėl ko pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti panaikinta, apeliantas nenurodė, pagrindo kitais aspektais nagrinėti skundžiamos nutarties pagrįstumo ir teisėtumo apeliacinės instancijos teismas neturi (CPK 320 str.). Esant išdėstytoms aplinkybėms ir nenustačius absoliučių pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų, atskirasis skundas atmestinas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista.

37Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

38Vilniaus apygardos teismo 2015 m. birželio 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. kovo 21 d. nutartimi iškėlė bankroto... 6. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 2 d. nutartimi buvo patvirtintas... 7. Ginčas kilo dėl kreditoriaus Seesam Insurance AS, veikiančio per Seesam... 8. Seesam Insurance AS, veikiantis per Seesam Insurance AS Lietuvos filialą,... 9. ... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. birželio 15 d. nutartimi atnaujino... 12. Atsižvelgęs į Seesam Insurance AS, veikiančio per Seesam Insurance AS... 13. III. Atskirojo skundo argumentai... 14. BUAB „Apgyvendinimo sprendimai“, atstovaujamas bankroto administratoriaus... 15. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 16. 1. Skundžiama nutartis prieštarauja vienam iš pagrindinių bankroto proceso... 17. 2. Priimdamas skundžiamą nutartį pirmosios instancijos teismas neįvertino,... 18. 3. Nagrinėjamu atveju atnaujindamas terminą kreditoriaus reikalavimams... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 20. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 21. Nagrinėjamu atveju apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo... 22. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje nurodoma, kad bankroto... 23. Vienas bankroto byloje spręstinų klausimų, kurio procedūros griežtai... 24. Priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas arba teisėjas privalo... 25. Kreditorių reikalavimų, atsiradusių iki bankroto bylos iškėlimo teisme... 26. Nagrinėjamu atveju BUAB „Apgyvendinimo sprendimai“, kuriam bankroto byla... 27. Pirmosios instancijos teismui terminą kreditoriniam reikalavimui pareikšti... 28. Kreditorius Seesam Insurance AS, veikiantis per Seesam Insurance AS Lietuvos... 29. Apeliacinės instancijos teismas su šia administratoriaus pozicija nesutinka... 30. Pažymėtina, kad šiuo atveju Seesam Insurance AS, veikiančio per Seesam... 31. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, jog termino... 32. Kadangi BUAB „Apgyvendinimo sprendimai“ administratorius neginčijo paties... 33. Administratorius taip pat mano, kad pirmosios instancijos teismas priimdamas... 34. Susipažinus su apelianto nurodomomis nutartimis (Lietuvos apeliacinio teismo... 35. Be to, kiekvienas teismo pateiktas teisės aiškinimas gali ir turi būti... 36. Teisėjų kolegija mano, kad esant nurodytoms aplinkybėms, apelianto atskirojo... 37. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 38. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. birželio 15 d. nutartį palikti nepakeistą....