Byla e2-15536-1012/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Asta Jakutytė-Sungailienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui R. O. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „Gelvora“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo R. O. 95, 15 Eur skolos, 32, 79 Eur palūkanų, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad pradinis kreditorius UAB „Tele2“ ir atsakovas 2004 m. liepos 5 d. sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį, pagal kurią UAB „Tele2“ teikė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, o atsakovas įsipareigojo tinkamai naudotis ryšio paslaugomis ir už suteiktas paslaugas atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka. UAB „Tele2“ tinkamai vykdė savo įsipareigojimus, atsakovui suteikė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, išrašė ir pateikė apmokėti PVM sąskaitas faktūras, tuo tarpu atsakovas sutartinius įsipareigojimus vykdė netinkamai, laiku neatsiskaitė už suteiktas paslaugas. Paaiškino, jog 2009 m. kovo 31 d. ieškovas ir pradinis kreditorius UAB „Tele2“ sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-21, pagal kurią ieškovas įgijo reikalavimo teisę į sutartimi perleistą įsiskolinimą, susidariusį atsakovo vardu.

3Kadangi atsakovo gyvenamoji vieta nežinoma, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsniu, Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. balandžio 12 d. priėmė nutartį procesinius dokumentus atsakovui įteikti viešo paskelbimo būdu. Pranešimu, 2016 m. balandžio 12 d. paskelbtu specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt, atsakovas informuotas, kad procesiniai dokumentai laikomi įteiktais pranešimo paskelbimo specialiame tinklalapyje dieną ir atsakovas privalo per 14 dienų nuo teismo pranešimo paskelbimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį, taip pat nurodytos atsiliepimo nepateikimo pasekmės. Per nustatytą terminą atsiliepimas į ieškinį teismui nepateiktas. Apie šio procesinio dokumento nepateikimo priežastis duomenų nėra. Esant tokioms aplinkybėms ir ieškovo prašymui priimti sprendimą už akių, yra pagrindas nagrinėti bylą rašytinio proceso tvarka, nepranešus šalims apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, ir dėl atsakovo priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 6 dalis).

4Ieškinys tenkinamas visiškai.

5Vadovaudamasis CPK 285 straipsnio 2 dalimi ir 286 straipsnio 1 dalimi, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą ir surašo sutrumpintus motyvus. Atlikęs formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, teismas prieina prie išvados, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas patenkinti ieškinį visiškai.

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad 2004 m. liepos 5 d. tarp pradinio kreditoriaus UAB „Tele2“ ir atsakovo R. O. sudaryta Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartis (toliau – Sutartis), kuria UAB „Tele2“ įsipareigojo, atsižvelgiant į Sutartyje nustatytas sąlygas, suteikti mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, o atsakovas įsipareigojo tinkamai naudotis ryšio paslaugomis ir už suteiktas paslaugas atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka. UAB „Tele2“ tinkamai suteikė atsakovui paslaugas pagal Sutartį, tačiau atsakovas tinkamai nevykdė prisiimtų įsipareigojimų – neatsiskaitė už paslaugas, todėl pradiniam kreditoriui UAB „Tele2“ liko skolingas 95, 15 Eur sumą. 2009 m. kovo 31 d. UAB „Tele2“ ir ieškovas sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-21, kuria pradinis kreditorius UAB „Tele2“ perleido reikalavimo teisę į įsiskolinimą, susidariusį atsakovo R. O. vardu. Byloje duomenų apie tai, kad atsakovas sumokėjo ieškovui skolą, nėra ir šalys tokių įrodymų į bylą nepateikė (CPK 176 – 179 straipsniai).

7Teismas, įvertinęs aukščiau pateiktus ieškovo rašytinius įrodymus, daro išvadą, kad tarp ieškovo ir atsakovo susiklostė paslaugų sutartiniai teisiniai santykiai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.2 straipsnis, 6.154 straipsnio 1 dalis, 6.716 straipsnis). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 straipsnis). Iš bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovas nėra sumokėjęs 95, 15 Eur sumos už suteiktas paslaugas (CPK 178 ir 185 straipsniai). Atsakovui laiku neatsiskaičius už suteiktas paslaugas pagal Sutartį, atsakovas laikoma pažeidusiu sutartinę prievolę (CK 6.38 straipsnis, 6.200 straipsnio 1 dalis, CPK 12 straipsnis, 178 straipsnis, 185 straipsnis).

82009 m. kovo 31 d. UAB „Tele2“ Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 09-20-21 pradinis kreditorius UAB „Tele2“ reikalavimo teisę į atsakovo vardu susidariusią skolą perleido ieškovui. Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą, pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis c. b. Nr. 3K-3-469/2010). CK 6.101 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Apie reikalavimo perleidimą atsakovas buvo informuota rašytiniu pranešimu. Kadangi pagal 2009 m. kovo 31 d. Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-21 pirminis kreditorius UAB „Tele2“ reikalavimą perleido ieškovui (naujajam kreditoriui), o atsakovas nesumokėjo už suteiktas paslaugas, todėl ieškovo reikalavimas priteisti 95, 15 Eur sumą yra pagrįstas ir tenkintinas.

92009 m. kovo 31 d. Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 09-20-21 ieškovas įgijo ir papildomas teises, taip pat ir teisę reikalauti palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų. Ieškovas prašo priteisti 32, 79 Eur (5 proc. dydžio) palūkanas už laikotarpį nuo 2009 m. kovo 31 d. iki 2016 m. sausio 15 d. CK 6.37 straipsnio 1 dalis numato, jog palūkanas pagal prievoles gali numatyti įstatymai arba šalių susitarimai. CK 6.210 straipsnio 1 dalis numato, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio dydžio. Atsakovas neatsiskaitė su pradiniu kreditoriumi, todėl ieškovas įgijo teisę reikalauti palūkanų už neįvykdytą prievolę. Ieškovo priskaičiuotos 32, 79 Eur palūkanos yra pagrįstos ir priteistinos iš atsakovo.

10Ieškinį tenkinus, ieškovui iš atsakovo priteisiamos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą (127, 94 Eur) sumą, skaičiuojamos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2016 m. kovo 17 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

11Šaliai, kurios naudai priimamas sprendimas, priteisiamos bylinėjimosi išlaidos iš kitos šalies (CPK 93 str. 1 d.). Ieškinį tenkinus, ieškovui iš atsakovo priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 15, 00 Eur žyminis mokestis.

12Valstybei iš atsakovo priteistinos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija 3, 00 Eur, todėl vadovaujantis CPK 96 straipsnio 6 dalimi bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 1R-298/1K-290 redakcija), šios išlaidos nepriteisiamos.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

14ieškovo UAB „Gelvora“ tenkinti visiškai.

15Priteisti ieškovui UAB „Gelvora“ (j. a. k. 125164834) iš atsakovo R. O. (a. k. ( - ) 95, 15 Eur (devyniasdešimt penkis eurus 15 ct) skolos, 32, 79 Eur (trisdešimt du eurus 79 ct) palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (127, 94 Eur), skaičiuojamas nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2016 m. kovo 17 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, ir 15, 00 Eur (penkiolika eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

16Atsakovas turi teisę per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą, atitinkantį CPK 111 straipsnio ir CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos pateikti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai