Byla e2-10852-674/2019
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų teisėja Aurelija Petkevičienė, sekretoriaujant Gitanai Liogailienei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo ,,PlusPlus Capital“ AS pareikštą ieškinį atsakovui R. P. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

41.

5Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 3 661,40 Eur skolos, 588,60 Eur mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų, 197,72 Eur delspinigių, 24 procentų metinių mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų nuo 3 661,40 Eur, skaičiuojamų nuo 2019-08-09 iki visiško kredito grąžinimo dienos, 5 procentų dydžio metinių procesinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, visas bylinėjimosi išlaidas.

62.

7Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, ieškinį palaiko, prašo bylą nagrinėti ieškovo atstovui nedalyvaujant.

83.

9R. P., t.y. atsakovas, sudarė su ,,Bigbank“ AS filialas sutartį Nr. 1723971/96pa, pagal kurią bankas suteikė atsakovui kreditą, o atsakovas sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka įsipareigojo grąžinti suteiktą finansavimo sumą mokant pastovias mėnesio įmokas bei mokėti kitas pagal sutartį mokėtinas sumas. Atsakovui tinkamai neįvykdžius savo įsipareigojimų bankas sutartį nutraukė 2019-04-08.

104.

112018 m. lapkričio 8 d. reikalavimo perleidimo sutartimi sudaryta tarp banko ir ,,PlusPlus Capital“ AS visos reikalavimo teisės perleistos į atsakovą ieškovui. Faktinė reikalavimo perleidimo diena 2019-04-23. Reikalavimo perleidimo dieną negrąžinta kredito suma sudarė 3 661,40 Eur, palūkanų įsiskolinimas 328,59 Eur, o papildomai išaugo palūkanos, atliekančios mokėjimo funkciją, 260,01 Eur, delspinigiai 197,72 Eur. Ieškovas, kaip naujas kreditorius, pranešimu informavo atsakovą apie reikalavimo teisių perleidimą ir kreditoriaus pasikeitimą bei paragino atsiskaityti, tačiau atsakovas skolos negrąžino.

125.

13Sutarties pagrindinių nuostatų 1 punkte numatyta, jog atsakovas įsipareigoja mokėti 24 proc. metinių mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų.

146.

15Atsakovui teismo procesiniai dokumentai įteikti įstatymo nustatyta tvarka, paskelbiant pranešimą specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt 2019-09-27 (CPK 130 straipsnis). Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Byla nagrinėjama atsakovui nedalyvaujant.

16Ieškinys tenkintinas

177.

18Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad R. P. su ,,Bigbank“ AS filialas 2017-09-19 sudarė sutartį Nr. 1723971/96pa, pagal kurią R. P. gavo kreditą, bendra suma 7593,08 Eur. Pagrindinės sutarties sąlygose numatyta, kad palūkanų norma per metus 24,00 proc. ,,Bigbank“ AS 2019-03-21 išsiuntė atsakovui įspėjimą apie sutarties nutraukimą, kuriuo informavo nedelsiant padengti susidariusį įsiskolinimą. Taip pat informavo, kad nepadengus per dvi savaites skolos, sutartis bus nutraukta. 2019-04-09 atsakovui siųstas pranešimas apie sutarties nutraukimą. 2018-11-08 ,,Bigbank“ AS filialas ir ieškovas ,,PlusPlus Capital“ AS Reikalavimo perleidimo sutartimi perleido reikalavimo teisę į atsakovo įsiskolinimą naujam kreditoriui. Faktinė reikalavimo perleidimo diena yra 2019-04-23, o atsakovui pranešimas dėl reikalavimo teisių perleidimo siųstas 2019-04-29, reikalauta sumokėti įsiskolinimą. Atsakovo bendra skolos suma 2019-04-23 dienai sudarė 4022,21, kurių pagrindinė skola 3 661,40 Eur, palūkanų norma 24 proc. Iš AB Swedbank mokėjimo ir žyminio mokesčio detalizavimo nurodymo matyti, kad ieškovas sumokėjo 100,00 Eur žyminį mokestį.

198.

20Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010). Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.101 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Atsakovas apie reikalavimo perleidimą buvo informuotas 2019-04-29 registruotu laišku. Pažymėtina ir tai, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011 m. kovo 14 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2011 išaiškino, kad tuo atveju, jei skolininkas nėra įvykdęs reikalavimo pradiniam kreditoriui, cesijos būdu įgytas reikalavimas kartu su reikalavimo perleidimo sutartimi pareikštas teismo tvarka laikytinas tinkamu skolininko informavimu apie reikalavimo teisės perleidimą ir atitinka CK 6.109 straipsnio 7 dalies nuostatas.

219.

22Ištyrus byloje pateiktus rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad tarp „PlusPlus Capital“ AS ir atsakovo sudarytos sutarties pagrindu susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai (CK 6.1 – 6.4 straipsniai). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 straipsnis). Pradinis kreditorius ,,Bigbank“ AS filialas sutarties pagrindu atsiradusias prievoles vykdė tinkamai, tačiau atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė, įmokų nemokėjo, todėl laikytina, kad atsakovas pažeidė prievolę. Esant išdėstytoms aplinkybėms, atsakovo atžvilgiu yra pagrindas taikyti sutartinę civilinę atsakomybę, jis turi pareigą atlyginti dėl prievolės pažeidimo atsiradusius nuostolius, tai yra sumokėti įsiskolinimą ir netesybas (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 3 dalis, 6.71 straipsnis, 6.245 straipsnio 1 dalis, 3 dalis, 6.567 straipsnis). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybės, ieškovo reikalavimas kaip pagrįstas tenkintinas, ieškovui iš atsakovo priteistina 3 661,40 Eur negrąžinto kredito suma, 588,60 Eur mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų, 197,72 Eur delspinigių, ir pagal sutartį prisiimtos 24 proc. metinių mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų nuo 3 661,40 Eur sumos, skaičiuojamų nuo 2019 m. rugpjūčio 9 d. (ieškinio parengimo dienos) iki visiško kredito grąžinimo dienos. Ieškinys tenkintinas.

2310.

24LR CK 6.37 str. ir 6.210 str. nustato, kad skolininkas privalo mokėti nustatyto dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl iš atsakovo priteistinos penkių procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

2511.

26Iš atsakovo priteistinos ir ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos, tai yra 100,00 Eur žyminio mokesčio. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš šalių nepriteistinos (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 82 straipsnio 1 dalis, 92 straipsnis).

27Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 259, 265, 268, 270, 279 straipsniais, teismas

Nutarė

28Ieškinį patenkinti.

29Iš atsakovo R. P., asmens kodas ( - ) kurio gyvenamoji vieta nežinoma, priteisti ieškovo „PlusPlus Capital“ AS, įmonės kodas 11919806, adresas korespondencijai: Gynėjų g. 16 (4 aukštas), Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT80 7300 0101 4485 7446, AB ,,Swedbank“ bankas, naudai 3 661,40 Eur (tris tūkstančius šešis šimtus šešiasdešimt vieną eurą 40 ct) skolos, 588,60 Eur (penkis šimtus aštuoniasdešimt aštuonis eurus 60 ct) mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų, 197,72 Eur (vieną šimtą devyniasdešimt septynis eurus 72 ct) delspinigių, 24,00 procentų metinių mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų nuo 3 661,40 Eur, skaičiuojamų nuo 2019-08-09 iki visiško kredito grąžinimo dienos, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (4447,72 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2019-08-13) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 100,00 Eur (vieną šimtą eurų 00 ct) žyminio mokesčio.

30Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai